Thần chiến bên VTC ra chưa mấy bạn - nhìn game đồ hoạ cũng ngon đó chứ -mà vào gamethu.net đọc thì thấy có thể chơi - Có ai chơi được bày mình với