ai có ních Long Lân hoặc Kì Lân nếu cho chơi trung hoặc bán nếu cho chơi chung thì càng tốt có gì alo vào số điện thoại đường dây nóng 0985354015 tks nhiều