Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Gameshow “Ai Là Triệu Phú” trên VTV đang chờ đón bạn – Tải ngay!

Vn-Zoom trải nghiệm siêu phẩm Canon EOS 5Ds và 5DsR

Tin tức công nghệ mới
Hãy giúp cô ấy với

Chiêm ngưỡng Báo Mới tuyệt đẹp trên Windows Phone

Vn-Zoom.com Reviews

Trang 305/372 đầuđầu ... 205 255 295 303 304 305 306 307 315 355 ... cuốicuối
kết quả từ 4.561 tới 4.575 trên 5576
 1. #4561
  anha51997's Avatar
  anha51997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  21
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích apdoi90 View Post
  anh em nào share source code food với gold ko, tui up lên làm bộ 3 food gold với gem luôn
  có code gem rồi
  gửi mail nhé
  sẽ update link tại đây
  Trích apdoi90 View Post
  mình viết bản lỗi, hơi trục trặc, nhưng ko share public đâu
  Trích baodragon View Post
  script gem đây
  Code:
   <?php 
  if(session_id()=="") session_start(); 
  function userkey($fbid) { 
       
      $ch = curl_init (); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, "http://dynamicdc.socialpointgames.com/dragoncity/web/srv/get_user_session.php?secret=zoltan3287&id=" . $fbid); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36" ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_HEADER, false ); 
      //curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1:8888"); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_NOBODY, false ); 
      curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING , "gzip"); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5 ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10 ); 
      $userkey = curl_exec ( $ch ); 
      $ch = curl_init (); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, 'http://dynamicdc.socialpointgames.com/dragoncity/web/srv/get_game_config.php?USERID=' . $fbid . '&user_key=' . $userkey."&language=tr" ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36" ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_HEADER, false ); 
      curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING , "gzip"); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_NOBODY, false ); 
      //curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1:8888"); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5 ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10 ); 
      $result = curl_exec ( $ch ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, 'http://dynamicdc.socialpointgames.com/dragoncity/web/srv/get_player_info.php?USERID=' . $fbid . '&user_key=' . $userkey."&language=tr" 
      ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36" ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_HEADER, false ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_NOBODY, false ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_ENCODING , "gzip"); 
      //curl_setopt ( $ch, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1:8888"); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5 ); 
      curl_setopt ( $ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10 ); 
      $result = curl_exec ( $ch ); 
      return $userkey; 
    } 
  
  if(isset($_POST['flashVersion']) and !empty($_POST['flashVersion'])) $_SESSION['swversi']=$_POST['flashVersion']; 
  $versi="0.5.23a"; 
  if(isset($_SESSION['swversi'])) $versi=$_SESSION['swversi']; 
  $str = '<html><head><title>Dragon City</title></head><body> 
  <form method="post"> 
  ID FB:<br/> 
  <input name="fbid" /><br/> 
  Flash Version:<br/> 
  <input name="flashVersion" value="'.$versi.'"/><br/> 
  <select name="mode"> 
    <option value="1">100k xp + 100k gold</option> 
    <option value="2">100k xp + 100k food</option> 
    <option value="3">Reset Book</option> 
    <option value="4">Get Gem from Book</option> 
  </select><br/> 
  <input type="submit" value="Submit" /> 
  </form>'; 
  
  if(isset($_POST['fbid']) and isset($_POST['mode'])){ 
    if(empty($_POST['fbid'])) die('Please enter your FB ID'); 
    $fbid=$_POST['fbid']; 
    $user=userkey($fbid); 
    $result=komut("http://dynamicdc.socialpointgames.com/dragoncity/web/srv/get_player_info.php?USERID=$fbid&user_key=$user&language=en"); 
    $payload = explode(';',$result); 
    $data = json_decode($payload[1],true); 
     
    $str .= "------------------------------<br/>"; 
    $str .= "name: ".$data['playerInfo']['name']."<br/>"; 
    $str .= "cash: ".number_format($data['playerInfo']['cash'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "gold: ".number_format($data['playerInfo']['gold'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "food: ".number_format($data['playerInfo']['food'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "xp: ".number_format($data['playerInfo']['xp'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "------------------------------<br/>"; 
     
    $hcx=''; 
     
     
    for($i=1;$i<100;$i++) 
  { 
  //$hcx.='{"args":[89,25],"number":'.$i.',"cmd":"collect","time":1372771201},'; 
  $hcx.='{"args":[18],"number":'.$i.',"cmd":"collect","time":1372771201},'; 
  //$hcx.='{"args":[134],"number":'.$i.',"cmd":"collect","time":1372771201},'; 
  } 
  $hcx=substr($hcx,0,-1); 
  $hc='{"commands":['.$hcx.']}'; 
  $hc=json_decode($hc,1); 
  $num=1; 
  for($i=0;$i<count($hc['commands']);$i++) 
  { 
  $hc['commands'][$i]['time']=time(); 
  } 
  $hc=substr(substr(str_replace(" ","",json_encode($hc)),0,-1),1); 
  
  function arasi($a,$b,$data) 
  { 
  $x = explode($a,$data); 
  $z = explode($b,$x[1]); 
  $oh = $z[0]; 
  if($x && $z) { return $oh; } else { return false; } 
  } 
  function komut2($komut,$num) 
  { 
  $data=komutyolla($komut,$num); 
  
  if(stristr($data,'bad command number: expected')) 
  { 
  $yeninum=arasi('bad command number: expected ',',',$data); 
  $data=komutyolla($komut,$yeninum); 
  return substr($data,65); 
  } 
  else 
  { 
  return substr($data,65); 
  } 
  } 
  
  function komutyolla($komut,$num) 
  { 
  global $fbid,$user; 
  $ch = curl_init(); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://dynamicdc.socialpointgames.com/dragoncity/web/srv/packet.php?USERID=$fbid&user_key=$user&language=tr"); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,http_build_query(array("id"=>"$fbid","data"=>hashla($komut,$num)))); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("REMOTE_ADDR: ".fakeip(),"X-Client-IP: ".fakeip(),"Client-IP: ".fakeip(),"HTTP_X_FORWARDED_FOR: ".fakeip(),"X-Forwarded-For: ".fakeip())); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING , "gzip"); 
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1:8888"); 
  $data = curl_exec ($ch); 
  curl_close ($ch); 
  return $data; 
  } 
  
  function hashla($komut,$n) 
  { 
  $ar=array("first_number"=>$n,"publishActions"=>0,"tries"=>1,"flashVersion"=>"0.5.19","ts"=>time()); 
  $x='RGhXbiy4xEeDnSNX1oBG'; 
  $sonkod=str_replace(" ","",str_replace('}',','.$komut.'}',json_encode($ar))); 
  return hash_hmac('sha256', $sonkod, $x).';'.$sonkod; 
  } 
  if(isset($_POST["fbid"])) 
  { 
  $fbid=$_POST['fbid']; 
  $user=userkey($fbid); 
  if($_POST["mode"]==1) 
  { 
  
  unset($hc,$hcx);$hcx=''; 
  for($i=1;$i<10001;$i++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[1],"number":'.$i.',"cmd":"assist_receive","time":1372771201},'; 
  } 
  $hcx=substr($hcx,0,-1); 
  $hc='{"commands":['.$hcx.']}'; 
  $hc=json_decode($hc,1); 
  $num=1; 
  for($i=0;$i<count($hc['commands']);$i++) 
  { 
  $hc['commands'][$i]['time']=time(); 
  } 
  } 
  else if ($_POST["mode"]==2) 
  { 
  unset($hc,$hcx);$hcx=''; 
  for($i=1;$i<10001;$i++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[18],"number":'.$i.',"cmd":"assist_receive","time":1372771201},'; 
  } 
  $hcx=substr($hcx,0,-1); 
  $hc='{"commands":['.$hcx.']}'; 
  $hc=json_decode($hc,1); 
  $num=1; 
  for($i=0;$i<count($hc['commands']);$i++) 
  { 
  $hc['commands'][$i]['time']=time(); 
  } 
  } 
  else if ($_POST["mode"]==3) 
  { 
  unset($hc,$hcx);$hcx=''; 
  $hcx.='{"args":[],"number":'.$i.',"cmd":"reset_complete_collection","time":1372771201},'; 
  $hcx=substr($hcx,0,-1); 
  $hc='{"commands":['.$hcx.']}'; 
  $hc=json_decode($hc,1); 
  $num=1; 
  for($i=0;$i<count($hc['commands']);$i++) 
  { 
  $hc['commands'][$i]['time']=time(); 
  } 
  } 
  else if ($_POST["mode"]==4) 
  { 
  unset($hc,$hcx);$hcx=''; 
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[1],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[2],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[3],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[4],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[5],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[6],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[7],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[8],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[9],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[10],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  } 
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[11],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[12],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[13],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  for($h=1;$h<2;$h++) 
  { 
  $hcx.='{"args":[14],"number":'.$i.',"cmd":"complete_collection","time":1372771201},'; 
  }
  $hcx.='{"args":[],"number":'.$i.',"cmd":"reset_complete_collection","time":1372771201},'; 
  $hcx=substr($hcx,0,-1); 
  $hc='{"commands":['.$hcx.']}'; 
  $hc=json_decode($hc,1); 
  $num=1; 
  for($i=0;$i<count($hc['commands']);$i++) 
  { 
  $hc['commands'][$i]['time']=time(); 
  } 
  } 
  $hc=substr(substr(str_replace(" ","",json_encode($hc)),0,-1),1); 
  $sucb=json_decode(komut2($hc,$num),1); 
  } 
  else 
  { 
  } 
  
    $result=komut("http://dynamicdc.socialpointgames.com/dragoncity/web/srv/get_player_info.php?USERID=$fbid&user_key=$user&language=en"); 
    $payload = explode(';',$result); 
    $data = json_decode($payload[1],true); 
     
    $str .= "name: ".$data['playerInfo']['name']."<br/>"; 
    $str .= "cash: ".number_format($data['playerInfo']['cash'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "gold: ".number_format($data['playerInfo']['gold'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "food: ".number_format($data['playerInfo']['food'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "xp: ".number_format($data['playerInfo']['xp'],0,',','.')."<br/>"; 
    $str .= "------------------------------<br/>"; 
    die("$str</body></html>"); 
  }else die("$str</body></html>"); 
  
  function fakeip() 
  { 
  return long2ip( mt_rand(0, 65537) * mt_rand(0, 65535) );  
  } 
  
  function komut($url,$args=false) 
  { 
  global $fbid,$user; 
  $ch = curl_init(); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("REMOTE_ADDR: ".fakeip(),"X-Client-IP: ".fakeip(),"Client-IP: ".fakeip(),"HTTP_X_FORWARDED_FOR: ".fakeip(),"X-Forwarded-For: ".fakeip())); 
  if($args) 
  { 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$args); 
  } 
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1:8888"); 
  $result = curl_exec ($ch); 
  curl_close ($ch); 
  return $result; 
  } 
  ?>
  Với ~ ai chưa hoàn thành full book thì chỉ nên reset book, xong F5 vào game mở sách ra claim gem ~ trang mình đã hoàn thành, hoặc chủ web mún cố định trang thì xóa các vòng for của complete_collection đi, tham số args [] của vòng for đó là id của trang trong sách (sách có 14 trang do đó có 14 dòng complete_collection từ 1 đến 14)
  Cho mik hỏi cái gì đây =,= đúng là code nhưng mà mik ko pai ltv, bác có thể tạo web đc ko == giống bác kia kìa, tks bác

 2. #4562
  baodragon's Avatar
  baodragon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  46
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  9/9 bài viết

  Default

  Trích anha51997 View Post
  Cho mik hỏi cái gì đây =,= đúng là code nhưng mà mik ko pai ltv, bác có thể tạo web đc ko == giống bác kia kìa, tks bác
  mình có web nhưng ko share public đc, do sẽ bị kéo sạch bandwidth, chỉ share script thui

 3. #4563
  quanghuylong's Avatar
  quanghuylong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài
  36
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  mình đã hack đc nhà deus , ai có nhu cầu bug thì inbox id face nhé
  nhân tiện bạn nào có tool hack gem thì share ik^^

 4. #4564
  vipboyclc's Avatar
  vipboyclc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  269
  Cảm ơn
  316
  Điểm
  122/71 bài viết

  Default

  link tổng hợp cho anh em đây có cả food,gold,exp,gem bác nào ko biết làm thì inbox cho em
  Code:
  Thay đổi nội dung bởi vipboyclc; 22-07-2013 lúc 18:54.
  Cuộc đời đàn ông chỉ cần 2 thứ: Có chỗ đứng và Cứng chỗ đó !

 5. #4565
  baodragon's Avatar
  baodragon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  46
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  9/9 bài viết

  Default

  Trích quanghuylong View Post
  mình đã hack đc nhà deus , ai có nhu cầu bug thì inbox id face nhé
  nhân tiện bạn nào có tool hack gem thì share ik^^
  cái vụ deus vault thì dễ rùi, tại đã có script php, chỉ việc tạo page và chạy thui

 6. #4566
  uandi1818's Avatar
  uandi1818 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  HCM
  Bài
  289
  Cảm ơn
  187
  Điểm
  523/102 bài viết

  Default

  Trích quanghuylong View Post
  mình đã hack đc nhà deus , ai có nhu cầu bug thì inbox id face nhé
  nhân tiện bạn nào có tool hack gem thì share ik^^
  Mình có nhu cầu, ID của mình đây: 100001855151753

 7. #4567
  0903103642's Avatar
  0903103642 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Nov 2010
  Bài
  25
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích baodragon View Post
  mình có web nhưng ko share public đc, do sẽ bị kéo sạch bandwidth, chỉ share script thui
  Bạn share script full book cho mình qua mail nhá tks bạn

 8. #4568
  baodragon's Avatar
  baodragon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  46
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  9/9 bài viết

  Default

  còn ai mún hack deus vault thì vào đây , nếu có đủ gem hay gold sẽ bị -, còn nếu ko đủ sẽ báo failure nhưng thực ra là thành công nha, coi như đc free gem hoặc gold nếu chưa đủ, xong vào lai như công thức trên đó là đc. Khi lai báo error là thành công, load lại, lai y chang sẽ ra

 9. #4569
  KPSHM's Avatar
  KPSHM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  May 2013
  Bài
  42
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích vipboyclc View Post
  link tổng hợp cho anh em đây có cả food,gold,exp,gem bác nào ko biết làm thì inbox cho em
  Code:
  bạn cho mình hỏi mún làm dragon book nhiều lần thì làm thế nào? Sao mình hack đc có 1 lần?

 10. #4570
  baodragon's Avatar
  baodragon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  46
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  9/9 bài viết

  Default

  Trích KPSHM View Post
  bạn cho mình hỏi mún làm dragon book nhiều lần thì làm thế nào? Sao mình hack đc có 1 lần?
  nhìu lần là seo, mún làm liên tục thì ~ con rồng nào có trong sách phải nằm ngoài habitat, lúc đó bấm gem liên tục, ko cần chọn reset. còn nếu ko có đủ dragon thì chỉ có reset rùi F5 load game vào book mà nhặt tay

 11. #4571
  0903103642's Avatar
  0903103642 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Nov 2010
  Bài
  25
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  bạn inbox mình cách tự điền fbid trong script đc k baodragon

 12. #4572
  anha51997's Avatar
  anha51997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  21
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default Gemmmm

  Bác nào có cách hack gem chỉ bảo e vs T.T dốt cntt

 13. #4573
  baodragon's Avatar
  baodragon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  46
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  9/9 bài viết

  Default

  tìm đến dòng input name="fbid", thêm value="" với giá trị trong "" là fbid mún cố định rùi save thui
  <form method="post">
  ID FB:<br/>
  <input name="fbid" value=""/><br/>

 14. #4574
  anha51997's Avatar
  anha51997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  21
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Khổ lắm bác ạ e chịu chết đây id của e bác giúp e xíu càng nhiều gem càng tốt
  100004718889209

 15. #4575
  dzj's Avatar
  dzj
  dzj vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jul 2011
  Bài
  17
  Cảm ơn
  9
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  hack nhà deus zùm mình đi
  id 100002907356407

 

 

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •