Tình hình là e mới down phim Chất dẻo bay (Flubber) nhưng không có sub Việt (e cũng kiếm rùi mà không thấy). Xin nhờ mấy pro giúp dùm. Em cám ơn nhiều.