Tình hình là sáng nay thấy bạn giới giới thiệu cho phim này nên tớ down về xem thử n tớ down tìm trong 4rum thấy có phim nhưng ko có sub. các bạn làm hộ mình nhé tks. link phim: