Mấy bác tìm giúp mình phim Đào Thái Lan...fim nì hơi xưa nhưng hay lắm đó...Cám ơn mấy bác trước nge