các bạn ơi có ai có phim chip and den kô. cái này cũnghay lắm nhưng mình tìm mãi kô thấy. ai có thì up lên cho mình với nha. thankd nhiều