Năm nay mình đăng ký thi khối A1 vào khoa khoa học máy tính trường Đại Học Công Nghệ, nhưng không biết quy chế tính điểm khối này như thế nào, có khi nào lấy bằng điểm với khối A không?.Và chỉ tiêu cho khối A1 như thế nào, bằng bao nhiêu % so với khối A? Mình lo quá, mọi người ai biết trả lời giùm cái?