em thấy download trên origin lâu quá, có cách nào download nhanh hơn ko các bác, hoặc coppy từ máy tính khác sang dc ko các bác