Trước khi mình cài win thì máy mình vẫn chơi game Siêu quậy thành phố tốt nhưng sau khi mình cài lại win thì máy không chơi được nữa. Click vào file exe thì nó hiện lỗi với nội dung là "Grand Theft Auto VC cannot find enough available memory."
Ai biết giúp mình với nha !

THANKS