mình chơi cs còn gà nên muốn tập nhảy bunny nhưng mà làm theo mấy cái hướng dẫn trên mạng rồi mà nhảy vẫn còn lỗi nhiều:
+mình nhảy dc 5 đến 7 bước thì bị hụt lại nhảy lại từ đầu
+nhảy mà gặp chướng ngại vật như kiểu tường vs mấy cái hộp là thôi rồi
Ai chỉ giúp mình cách vs mình còn k0 chỉnh dc chuột để nhảy ngon nữa xem video trên mạng mà chả dc gì????????