Để đảm bảo vấn đề an toàn trước virus hay các phần mềm có hại nên mỗi khi nhận được file gửi qua Bluetooth thì một bảng thông báo sẽ hiện ra để bạn xác nhận.

Nhưng nếu bạn thường xuyên gửi nhận file Bluetooth với một điện thoại nào đó hoặc với máy tính cá nhân của mình thì sẽ thật phiền phức vì các bảng đó cứ nhảy ra liên hồi.
  1. Vì vậy để ẩn các thông báo đó, bạn vào menu Tools > Bluetooth.
  2. Bấm phím Joystick sang phải để chuyển qua phần Paired devices, nơi đây liệt kê các thiết bị đã từng kết nối với điện thoại của bạn thông qua Bluetooth.
  3. Bạn chọn điện thoại hoặc máy tính cần bỏ bảng xác nhận, bấm Options > Set as authorised.Vậy là xong, từ nay bạn sẽ không gặp bất kỳ bảng xác nhận nào khi nhận file qua Bluetooth từ các thiết bị này.