tui không hiểu sao đang chơi game bỗng máy đơ ra hok làm j` đc tui tháo pin lắp lại khởi động lên lại ổn rồi ấn khôi phục cài đặt gốc đến đoạn xóa dữ liệu thì màn hình trắng tinh , đợi 1 lúc vẫn thế nên tháo pin ra bật nguồn thì thấy mỗi chữ nokia hiện lên rồi mờ đi , rồi hok thay bàn tay đâu , cứ trắng tinh màn hình .
ai có cách nào giải quyết nhanh gọn được hok