các bác cho em hỏi là tại sao máy em cài bluestacks đến phần load engine được khoảng 15% thì máy đứng hình lại phải reset máy .