Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Host Beta up anh riêng Vn-Zoom

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

Vn-Zoom.com Reviews

Hội những người bạn Vn-Zoomkết quả từ 1 tới 12 trên 12
 1. #1
  kenzi_100c's Avatar
  kenzi_100c vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Aug 2007
  Bài
  686
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  1.522/372 bài viết

  Default XWindows Dock v5.6 - thanh dock cực đẹp trên desktop  XWindows Dock v5.6 | 3.52 MB

  XWindows Dock
  - or XWD for short - is the newest free Windows Vista and XP program of the class Application Launcher and Desktop Organizer. But it's not just another one: it's the result of years of use and observation of the many dock programs on the market, plus all functions you only dreamed that your dock would offer!

  Sure some of the other ones are good, but none has all the functionalities XWindows Dock has for turning your user experience more productive and fun! Besides, XWD is in active development so that new functionalities are added at each new release.

  No other Windows application of this class has so many graphical subtleties such as reflections, transparencies, shadow and blur in a single package, even less in a single free package. No Advanced, Plus or Enhanced version for tasting the real goods. Stacks, Lists and its exclusive Galleries are all there waiting for you!

  FEATURES

  Cusomize dock

  Neither application launcher not allowed to configure dock so detailed. User can configurate:

  * Opacity and blur of reflections.
  * Panel opacity, hiding and showind time
  * Space between panel and screen border.

  In addition, XWindows Dock allows:

  * Use or create your own skins for 2D or 3D dock.
  * Shows indicators of running applications.
  * New skin format, now a skin can be created even without specifying some PNG files. *New!*


  Amazing icons


  Add to dock favorite applications, folders, stacks and galleries. In any time you can configure:

  * The size and zoom of icons, space between them.
  * Number of zoomed icons.
  * Spacing between icons and their reflections.
  * Spacing between icon and bottom of dock.
  * Show icon shadow, define opacity and blur of the shadow.
  * Icons can be sorted with by couple parameters: kind, name etc.

  Forget about ugly ICO-files. Download high quality PNG icons and enjoy it.

  Stack the world

  Do you want a total control over the folder? Don't have enough space to place all your icons? Try to use the 3 different types of stacks and you'll like this cool feature. Customize stack anytime as you want:

  * Decide how the stack should be looks like: fan, grid, list and it's unique gallery mode.
  * Configurate size of icons in stacks.
  * Select custom animation for stacks or make it by itself.
  * Configurate number of icons in fan stacks and grid stacks.
  * Hide stacks when it lose focus.
  * Monitor folder added as a stack. Every time when files added, removed, modified or renamed at this folder you'll see that.

  Minimize applications

  Forget about boring Windows Taskbar.

  Advanced minimization of windows were developed in the application. Now you can use two effects of minimization: Scale and Genie. You can easely customize speed of minimisation (or maximization). Set maximum speed and all windows will minimize without animation.

  When the icon of minimized window appear in the dock you can see screenshot of the application. Now you can choose one of two methods for capturing a window image

  Don't want to minimize some windows? No problem - just add it to exclusion list.

  Some text about General features

  XWindows Dock has a lot of cool features.

  * Supports many languages. Not yours? Add it via an XML file!
  * Can be started with windows.
  * Option to remain always on top.
  * Reserve screen area for the dock *New!*
  * Option to show dock on mouseover.
  * Two options for what to do when an icon is dragged out of the dock: create shortcut or removal.
  * Preview of video and images

  HOMEPAGE:  Code:
  
  OR
  

 2. Có 15 thành viên cảm ơn kenzi_100c cho bài viết này:
  banbanyukata (05-08-2012), batista11b5 (25-09-2009), bichkhuyen (21-12-2009), colacoca99 (01-09-2009), dejacodon (30-08-2010), duatretinhnghich (03-06-2012), fknight (12-08-2012), h-steve1710 (31-10-2010), maihuuquan (19-01-2010), n4rut0 (21-10-2009), Nhockon_cm (16-12-2011), shenlong2210 (24-12-2009), Terra (30-03-2009), thanhni2590 (02-07-2012), trieuvan5464 (14-12-2010)

 3. #2
  xicakeo55's Avatar
  xicakeo55 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  402
  Cảm ơn
  212
  Điểm
  560/158 bài viết

  Talking XWindows Dock v5.6 - thanh dock cực đẹp trên desktop  XWindows Dock- hoặc XWD cho ngắn - là trình miễn phí mới nhất của Windows Vista và XP chương trình của các lớp học và ứng dụng launcher Desktop Organizer. Nhưng nó không chỉ là một số khác: đó là kết quả của nhiều năm sử dụng và quan sát của nhiều dock các chương trình trên thị trường, cộng với tất cả các chức năng mà bạn chỉ dreamed dock của bạn sẽ cung cấp!

  Chắc chắn một số khác, những người thân là tốt, nhưng không ai có tất cả các Functionalities XWindows Dock đã chuyển cho người dùng của bạn thêm kinh nghiệm sản xuất và vui nhộn! Bên cạnh đó, XWD là trong hoạt động phát triển để Functionalities mới được thêm vào mỗi bản phát hành mới.

  Không có ứng dụng Windows khác của lớp học này đã có rất nhiều đồ họa subtleties chẳng hạn như phản ánh, transparencies, bóng tối và blur trong một gói phần mềm, thậm chí ít hơn trong một gói phần mềm miễn phí. Không có nâng cao, hoặc năng Plus phiên bản dành cho nếm thực tế hàng hóa. Stacks, danh sách và các Phòng tranh độc quyền là có tất cả đang chờ các bạn![/COLOR]

  FEATURES

  Cusomize dock

  Không phải không được cho phép ứng dụng launcher dock nên để cấu hình chi tiết. Người sử dụng có thể configurate:

  * Opacity và blur của thực hành.
  * Bảng opacity, ẩn và showind thời gian
  * Không gian giữa các bảng điều khiển và màn hình biên giới.

  Ngoài ra, XWindows Dock cho phép:

  * Sử dụng hoặc tạo của riêng bạn da cho 2D hay 3D dock.
  * Truyền hình chỉ số của các ứng dụng đang chạy.
  * Mới da dạng, bây giờ là da có thể được tạo ra mà không có chỉ định, ngay cả một số tập tin PNG. * Mới! *


  Biểu tượng tuyệt vời

  Thêm vào yêu thích của các ứng dụng dock, thư mục, stacks và các phòng triển lãm. Trong bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể cấu hình:

  * Kích cỡ và phóng to các biểu tượng, không gian giữa chúng.
  * Số phoïng to hoàûc thu nhoí biểu tượng.
  * Khoảng cách giữa các biểu tượng của họ và thực hành.
  * Khoảng cách giữa các biểu tượng và dưới cùng của dock.
  * Hiển thị biểu tượng bóng tối, xác định opacity và blur của bóng tối.
  * Các biểu tượng có thể được sắp xếp với các thông số của cặp vợ chồng: loại, tên vv

  Quên về ugly ICO-tác phẩm. Tải về chất lượng cao, PNG các biểu tượng và thưởng thức nó.

  Stack trên thế giới

  Bạn có muốn một tổng số kiểm soát đối với thư mục? Bạn không có đủ không gian để đặt tất cả các biểu tượng của bạn? Hãy thử sử dụng 3 loại stacks và bạn sẽ như thế này mát tính năng. Tùy chỉnh stack bất kỳ lúc nào khi bạn muốn:

  * Quyết định như thế nào stack nên hình như: quạt, lưới điện, và danh sách của thư viện duy nhất chế độ.
  * Configurate kích cỡ của biểu tượng trong stacks.
  * Chọn tùy chỉnh hình ảnh động cho stacks hoặc làm cho nó trở thành của riêng của mình.
  * Configurate biểu tượng trong số các fan hâm mộ stacks và lưới điện stacks.
  * Ẩn stacks khi nó bị mất tập trung.
  * Màn hình thư mục được thêm vào như là một cây rơm. Mỗi khi thời gian tập tin được thêm vào, xóa, sửa đổi hoặc đổi tên thư mục này, bạn sẽ thấy điều đó.

  Giảm thiểu các ứng dụng

  Quên về boring Windows taskbar.

  Nâng cao minimization của cửa sổ đã được phát triển trong các ứng dụng. Bây giờ bạn có thể sử dụng hai ảnh hưởng của minimization: Quy mô và Genie. Easely Bạn có thể tùy chỉnh tốc độ minimisation (hoặc Tối Đa Hóa). Đặt tối đa tốc độ và tất cả các cửa sổ sẽ giảm thiểu mà không có hình ảnh động.

  Khi biểu tượng của cửa sổ nhỏ xuất hiện trong dock, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của ứng dụng. Bây giờ bạn có thể chọn một trong hai phương pháp cho capturing một cửa sổ hình ảnh

  Không muốn để giảm thiểu một số cửa sổ? Không có vấn đề gì - chỉ cần thêm nó vào danh sách loại trừ.

  Một số văn bản về các tính năng tổng quát

  XWindows Dock có rất nhiều tính năng mát.

  * Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Không phải máy của bạn? Thêm vào đó thông qua một tệp tin XML!
  * Có thể được bắt đầu với cửa sổ.
  * Phương án để luôn luôn duy trì được trên đầu trang.
  * Lại màn hình khu vực cho các dock * Mới! *
  * Tùy chọn để hiển thị trên dock Rê chuột lên.
  * Hai lựa chọn để làm gì khi một biểu tượng được kéo ra khỏi dock: tạo các phím tắt hoặc gỡ bỏ.
  * Xem trước video và hình ảnh

  TRANG CHỦ:


  -->
  Or
  -->
  Thay đổi nội dung bởi xicakeo55; 29-03-2009 lúc 18:24.

 4. Có 2 thành viên cảm ơn xicakeo55 cho bài viết này:
  banbanyukata (05-08-2012), colacoca99 (01-09-2009)

 5. #3
  buithoigian_o0o's Avatar
  buithoigian_o0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  51
  Cảm ơn
  52
  Điểm
  53/10 bài viết

  Default

  free hay trial vậy? nếu trial cho xin crack hay keygen di

 6. #4
  xicakeo55's Avatar
  xicakeo55 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  402
  Cảm ơn
  212
  Điểm
  560/158 bài viết

  Talking

  free bạn ạh

 7. #5
  khanhtoancntt's Avatar
  khanhtoancntt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  May 2009
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  19
  Cảm ơn
  10
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  chán qua nhìn cũng bình thường thôi mà
  Thay đổi nội dung bởi khanhtoancntt; 21-05-2009 lúc 22:49.

 8. #6
  Terra's Avatar
  Terra vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Jul 2008
  Đến từ
  HN-Ams
  Bài
  2.057
  Cảm ơn
  988
  Điểm
  1.359/553 bài viết

  Default

  Cái này đẹp, có thể phóng to thu nhỏ đc, khi mở các cửa sổ lên maximum thì nó ko bị che nhất (y hệt MAC) Nhưng nhược điểm lớn nhất là tốc độ quá chậm (tuy dung lượng thì nhỏ =.=)

 9. Có 1 thành viên cảm ơn Terra cho bài viết này:
  mai_tien_dat_251 (21-02-2012)

 10. #7
  bichkhuyen's Avatar
  bichkhuyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  May 2009
  Bài
  43
  Cảm ơn
  119
  Điểm
  10/7 bài viết

  Default

  Thanks Xikakeo55

 11. #8
  anhoangdo's Avatar
  anhoangdo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  Vị Thanh, Vietnam
  Bài
  586
  Cảm ơn
  1.527
  Điểm
  847/159 bài viết

  Default

  xài objeck dock ngon hơn
  Chữ ký vi phạm quy định của diễn đàn
  (bạn không được chèn flash vào chữ ký)
  Edited by vit cum

 12. #9
  ly_sieunhan's Avatar
  ly_sieunhan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  5
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  công nhận là đẹp nhưng hơi chậm

 13. #10
  spiderman880088's Avatar
  spiderman880088 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  138
  Cảm ơn
  36
  Điểm
  7/7 bài viết

  Default

  xài cái nì bị xung đột zới IE, tắt nóa đi thì IE xài lại dc

 14. #11
  Faceupduytruong's Avatar
  Faceupduytruong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Ký túc xá
  Bài
  1.758
  Cảm ơn
  929
  Điểm
  2.174/868 bài viết

  Default

  Ừ, cách 1 là tắt UAC đi thì xài được nhưng hay báo lỗi

  Còn cách 2 là chuyển qua xài Chrome và Firefox thì ok

 15. #12
  daoanhtuan97bn's Avatar
  daoanhtuan97bn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Nov 2012
  Đến từ
  Bắc Ninh
  Bài
  45
  Cảm ơn
  2
  Điểm
  22/6 bài viết

  Default

  bạn ơi!làm sao để gỡ bỏ cái icon o tren XWindows Dock

 

 

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •