Em đang cần một kịch bản về ngày 20 hoặc thầy cô, học sinh
Em đang cần rất gấp, mong các anh em, các pác, trong forum vnZ giúp đỡ em cái, em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ