Ai cho minh xin: Bang Giá trị lượng giác của cac cung dac biet. minh dang can gap. Thank nhieu.