Tình hình là thế này, mình sắp thi giữa học kỳ rùi, thử hỏi xem có bạn nào có bộ đề thi giữa học kỳ 1 lớp 10 môn Toán, Lý, Hóa (Văn, Anh thì không cần thiết lắm) thì post lên hộ nhé, cảm ơn trước.

Nếu có luôn cả học kỳ I và II thì càng tốt.