Cô giáo em cho bài tập này:"Trong xã hội hiện nay ,có một số người sống theo kiểu "Đèn nhà ai,nhà nấy rạng",em có nhận xét gì về cách sống này?"
Có pro nào giúp em với!!!! Help!!!