Chào các anh (chị) !
Em đang chuẩn bị học ngôn ngữ Assembly. Hiện tại em không biết bắt đầu từ đâu và sẽ sử dụng tài liệu gì để theo học. Có anh chị nào có tài liệu hay các bài tập mẫu. hay các chương trình phục vụ cho việc học ASM cho em xin với. Rất cảm ơn !
PS: em tìm trên mạng nhiều tài liệu loãng lắm. Vì vậy em rất mong các anh chị đã có kinh nghiệm chỉ giáo cho em.