Mình đang làm bài tập lớn về SQL sever với đề tài là Quản lí Khách sạn

Đề bài:

Khách sạn cần xây dựng một cơ sở dữ liệu để lưu các thông tin về khách trọ phục vụ thống kê và thanh toán. Hàng ngày, nhân viên tiếp tân sẽ đón khách, anh ta ghi tên khách, số chứng minh nhân dân, số phòng được cấp, ngày bắt đầu trọ, ngày dự định dời đi vào một tờ giấy đăng ký. Số chứng minh nhân dân là thông số quan trọng để tìm ra khách khi có trục trặc. Khi khách hàng yêu cầu phục vụ ăn sáng, ăn trưa, giặt quần áo, yêu cầu đó được ghi lại với các thông tin người yêu cầu, số phòng, ngày giờ yêu cầu, loại dịch vụ (ăn, giặt là, rửa xe, đánh giầy), giá thành. Cứ năm ngày một lần, kể từ ngày vào khách sạn, tiếp tân sẽ đến thu tiền phòng và tiền dịch vụ. Đây là quy định của khách sạn nhằm tránh trường hợp khách không có khả năng chi trả.
Mình đã tạo được bảng KHACH_HANG(MAKH,TENKH,SO_CMTND,G_TINH,D_CHI,SO_PHO NG,N_DEN,N_DI)
PHONG (MA_PHONG,SO_PHONG,LOAI_PHONG,MAKH,GIA_PHONG)

Câu hỏi của mình là :

1. Bảng DICH_VU, mình không biết phải bao gồm những thuộc tính nào?
2.Cần tạo thêm những bảng nào nữa không ?
3.Khi đã tạo được bảng rồi,thì với yêu cầu là cứ 5 ngày nhân viên KS sẽ đến thu tiền phòng và tiền dịch vụ ==> mình cần giải quyết vấn đề này như thế nào ?

Rất mong nhận được nhièu ý kiến đóng góp của các bạn trong 4rum