Mình đang bí bài này, bạn nào biết chỉ dùm nhé.
đổi 127,15(10)>>...(2);(8);(16)

Mình giải thế này các bạn xem có được kô?
127,15= 127+0,15
127 (10)= 1111111(2)
0.15(10)=....
0,15x 2= 0,3 lấy 0
0,3x2= 0,6 lấy 0
0,6x2= 1,2 lấy 1
0,2x2= 0,4 lấy 0
0,4x2= 0,8 lấy 0
o,8x2= 1,6 lấy 1
0,6x2= 1,2 lấy 1
0,2.....
0,4....

vậy 0,15 (10) = 0.0010011001...(2)= 0.(0010)(0110)(0100)=0,264(16)

Vấn đề ở đây mình muốn hỏi là mình muốn biểu diễn số 0,15 như trên có đúng kô?
Có người nói mình phải biểu diễn như sau 0,15=0.001001(1001) (2)
Phải có dấu ngoặc để biểu thị số lặp lại

Vấn đề tiếp theo mình muốn hỏi là
Số 0,15 mình đổi qua hệ 16 đã đúng chưa,
0,15 mình giải ra hệ 2 ở trên là 0.0010 0110 01 mình tách 4 bit của nó ra để mã hóa cho hệ thập lục phân (16)
0.(0010)(0110)(01) ,đến 2 số cuối thì mình thêm vào 2 số 00 vì thế nó ra 0.(0010)(0110)(0100) = 0,264 (16)
Nhưng trên thực tế thì số 0,15 ở dạng nhị phân là 0.00100110011001... tách ra thì phải như thế này 0.(0010)(0110)(0110)(01..)=0,266 (16)

Không biết cách giải nào ở 2 cách trên là đúng (chắc là kô có sai cả 2 đâu nhỉ?) Bạn nào biết xin chỉ dùm mình
Còn 1 câu nữa: đổi số -33,28 sang hệ 2, 16, 8 mình vẫn chưa biết giải thế nào