Tình hình là T2 tuần sau(31/11) là e về trường cấp 3 kiến tập và e được phân nhiệm vụ là viết và đọc bài phát biểu ra mắt thầy cô ở trường cấp 3 đó. Nghĩ mấy ngày hnay mà không viết ra hồn. Nay lên xin ACE trợ giúp vậy. E đang bế tắc quá. Kính mong mọi người giúp đỡ e.
E xin cám ơn trước ạ!!!