Mình đang sữ dụng phần mềm graph để vẽ đồ thị nhưng không biết cách nào đễ vẽ dạng x=... song song với trục tung vì ô điền hàm số ghi f(x)=. Bạn nào biết chỉ mình, mình thanks nhìu. Và có cách nào để vẽ được tiệm cận của đường cong không vì mình thấy nó báo là ko vẽ được!!!