Trích Alamanda Bud View Post
Cái này thì tùy người, ko phải ai cũng học một kiểu dc. Nhưng thông dụng nhất là bắt đầu theo thứ tự Nghe - nói - đọc - viết như trẻ nhỏ muốn học nói thì phải nghe, biết đọc rồi mới viết. Trong bài của thớt kêu phát âm chuẩn trc nhưng để phát âm chuẩn thớt lại khuyên nghe nhiều thì có hơi mâu thuẫn. Xong phàn tiếp theo thớt cũng báo trình tự đúng là nghe nói đọc viết. Túm lại là mình chịu :v.
không mâu thuẫn đâu bạn, muốn phát âm chuẩn thì phải luyện nghe. vừa nghe vừa bắt chước theo đến lúc cảm thấy giống y hệt thì thôi