Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 10 trên 10
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  dungln2406's Avatar
  dungln2406 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  140
  Cảm ơn
  8
  Điểm
  42/27 bài viết

  Post Download các đề tài luận văn chuyên ngành kinh tế

  Kế Toán Tài Chính
  1.HOẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG

  Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế công tác hoạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh, nó giúp hạch toán các khoản thu chi và xác định kết quả kinh doanh đối với toàn đơn vị
  Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền
  Phần II. Tình hình thực tế về hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng.
  Phần III.Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Đà Nẵng.  2. PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TAỊ CÔNG TY DỆT MAY 29/3

  Trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt luôn tạo ra những cơ may và rủi ro tiềm tang. Đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt thong tin có sự phân tích và dự đoán chính xác để có tận dụng những cơ hội kinh doanh, hạn chế rủi ro và thiệt hại
  Chuyên đề bao gồm 3 phần
  Phần I. Lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
  Phần II. Thực trạng hoạt động tài chính của công ty.
  Phần III.Một số kiến ngị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty.  3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI

  4. PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG


  5. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CHI PHÍ DOANH THU, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG


  Ngân hàng
  1. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NG ẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM – ĐÀ NẴNG.

  Phần I. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
  Phần II. Phần tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNN chi nhánh Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
  Phần III. Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa hạn chế và rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tín dụng của NHNN & PTNT chi nhánh Ông Ích Khiêm


  2.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỆN TỆ Ở NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
  Đề án gồm 2 phần chính
  Phần I. Lý luận chung về chính sách tiền tệ quốc gia
  Phần II. Chinh sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam


  3. SỰ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM  4.PH ÂN T ÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PH ÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG TRONG HAI NĂM


  5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU


  Quản trị
  1.MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG

  Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở hoạch toán chi phí sản xuất một cách hợp lí, chính xác đầy đủ và khoa học

  Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.

  Phần 1: Cơ sở lí luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí chung

  Phần 2: Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.

  Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung


  2.HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO HÀNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INTIMEX ĐÀ NẴNG

  Sau gần 20 năm đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi đáng kể, nền kinh tế đang có sự phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Để có được những thành quả như vậy, chúng ta không thể không nói đến vai trò to lớn của hoạt động ngoại thương mà đặc biệt là hoạt động xuất khẩu.

  * Đề tài gồm 3 phần:

  Phần I: Cơ sở lý luận về giao nhận hàng xuất khẩu

  Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác giao nhận mặt hàng cà phê xuất khẩu tại Công ty Intimex Đà Nẵng

  Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác giao nhận mặt hàng cà phê xuất khẩu tại Công ty Intimex Đà Nẵng


  3. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
  Ngày nay cùng với sự phát triển của thị trường thế giới, đất nước ta tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa với sự tham gia của nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế tư nhân do mua bán đã thu hút nền kinh tế nước ta từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.

  Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.

  Phần I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG.

  Phần II HÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, TÌNH HÌNH KINH DOANH NHỰA ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

  Phần III : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNGTÌM KIẾM CƠ HỘI KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG


  4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HÀNG HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY Cổ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG

  Ngày nay, trong quá trình thực hiện chính sách mở cửa hướng ra bên ngoài, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị cho đội ngũ nhân viên của mình những kiến thức cơ bản về nhiều nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó công tác thông quan hàng hóa chính là một công việc đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc do tính chất thường xuyên của nghiệp vụ cũng như những khó khăn, phiền phức nghiêm trọng có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không làm tốt
  Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương:

  Chương 1:. Cơ sở lý luận về công tác thông quan hàng nhập khẩu của doanh nghiệp ngoại thương
  Chương 2: Tình hình kinh doanh nhập khẩu và thực trạng công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng
  Chương 3:. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng


  5. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

  Đánh giá khái quát thực trạng phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
  Tìm hiểu các điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội tác động đến quá trình phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
  Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp thành phố đà nẵng một cách bền vững.Định hướng và đưa ra các giải pháp góp phẩn phát triển nông nghiệp thành phố bền vững trong tương lai.

  Bố cục của đề tài bao gồm:
  - Phần 1: Cơ sở lý luận chung về nông nghiệp và phát triển bền vững nông nghiệp
  - Phần 2: Thực trạng phát triển của nông nghiệp thành phố Đà Nẵng.
  - Phần 3: Những giải pháp và kiến nghị phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng.  Thương mại du lịch
  1. NH ỮNG BI ỆN PHÁP NHẰM THỰC HI ỆN K Ế HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỦA QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2005

  Dịch vụ là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế. Thực tế cho thấy không có quốc gia nào trên thế giới mà trong nền kinh tế của mình lại thiếu ngành dịch vụ. Ở nước ta cũng vậy, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của cả nước, sản xuất chỉ có thể phát triển, đời sống tiêu dùng của nhân dân chỉ được nâng cao khi mà dịch vụ phát triển tương ứng. Ngược lại dịch vụ cũng chỉ có thể phát triển được khi tồn tại một nền kinh tế sản xuất phát triển và có nhu cầu tiêu dùng cao

  Nội dung của đề tài được trình bày như sau:
  Phần I. Những vấn đề cơ bản về ngành thương mại - dịch vụ.
  Phần II. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu năm 2002 - 2004.
  Phần III. Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ năm 2005.


  2. TÌNH HÌNH Đ ẦU TƯ CỦA NHÂT BẢN RA NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM.

  Nền tảng để tạo nên sự phát triển kinh tế kỳ diệu của Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giớI thứ hai phần lớn đều do đầu tư nước ngoài đem lạI nhất là hoạt động đầu tư trực tiếp đã giúp cho nền kinh tế Nhật Bản có những bước tiến nhảy vọt .

  PHẦN I TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA NHẬT BẢN ĐẾN NĂM 2002
  PHẦN II ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM
  PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM


  3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG

  Ngày nay du lịch là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người trong xã hội, những năm qua du lịch là ngành có tốc độ phát triển mạnh và chiếm 65% tống sản phẩm quốc dân của toàn thế giới.

  4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

  Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước kém phát triển hơn. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, với sự hình thành các tổ chức độc quyền, thì trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện thêm hình thức xuất khẩu mới-xuất khẩu tư bản. Bằng việc xuất khẩu tư bản, nhà tư bản tổ chức việc sản xuất ở nước ngoài, hàng hóa sản xuất ra của các xí nghiệp nước ngoài sẽ thay thế một phần cho việc xuất khẩu hàng hóa. Xuất khẩu tư bản được thực hiện dưới hình thức đầu tư quốc tế


  5. THỰC TRẠNG V À MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP KHÁCH Ở KHÁCH SẠN BAMBOOGREEN II.

  Ngày nay tên thế giới, du lich đã trở thành một ngày du lịch rất phát triển. Nhu cầu đi du lịch để thoả mãn cho nhu của con người ngày càng tăng cung với sự phát triển của khoa học công nghệ, đời sống của người dân được cải thiện hơn nên trong quá trình du lịch họ đòi hỏi yêu cầu chất lương ngày càng cao. Hiện nay xu thế cạnh tranh của các khách sạn diễn ra mạnh mẽ. Một trong những thành công để thu hut được nhiều khách đem lại doanh thu và lợi nhuận cho khách san là điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách.


  Còn rất nhiều các đề tài luận văn tốt nghiệp khác, nhưng do không có thời gian nên mình chỉ upload được lên được ít.
  Nếu các bạn muốn tham khảo thêm các đề tài khác thì các bạn có thể vào các link sau:  Thay đổi nội dung bởi dungln2406; 16-07-2010 lúc 17:38.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 5 thành viên cảm ơn dungln2406 cho bài viết này:
  dojpk1990 (19-04-2011), DuyLinh (08-02-2012), hatcatlamdong (19-06-2012), haybk (13-02-2012), neverandforever (08-01-2010)

 4. #2
  jandi47's Avatar
  jandi47 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  May 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Thanks so much^.^ 5. #3
  toandola's Avatar
  toandola vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  21
  Cảm ơn
  29
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  thanks ban nhiu nhe! 6. #4
  dungln2406's Avatar
  dungln2406 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  140
  Cảm ơn
  8
  Điểm
  42/27 bài viết

  Default

  Không có gì. mình cũng sưu tầm rồi gửi lên thôi 7. #5
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  4
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Cáo ôm các bạn! 8. #6
  baby_tn's Avatar
  baby_tn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Apr 2011
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  huhu sao mjh ko bjt vao cac b day m voi 9. #7
  hieu3g's Avatar
  hieu3g vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Nov 2011
  Bài
  46
  Cảm ơn
  13
  Điểm
  6/4 bài viết

  Default

  hay 10. #8
  lucynar's Avatar
  lucynar vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  10
  Cảm ơn
  8
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  Thanks!!!!! 11. #9
  ngaikhoa's Avatar
  ngaikhoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài
  12
  Cảm ơn
  9
  Điểm: 44/1 bài viết

  Default

  thanks :x nhìu nhìu naz


  Share to be Shared more!
  Hãy luôn cho nhiều hơn những gì được nhận!

 12. #10
  DuyLinh's Avatar
  DuyLinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Oct 2007
  Bài
  135
  Cảm ơn
  197
  Điểm
  45/21 bài viết

  Default

  bạn ơi, bạn có thể vui lòng tìm giùm mình luận văn Nghiên cứu phát triển du lịch biển Đà Nẵng không bạn. Mình đang cần rất gấp .Giúp mình với 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5