1)Biểu đồ hình tròn: Thường thể hiện "cơ cấu" hoặc "quy mô cơ cấu" với số năm hoặc số vùng nhỏ hơn hoặc bằng 3.


2) Biểu đồ miền: Thường thể hiện" cơ cấu" hoặc " sự thay đổi cơ cấu" với số năm hoặc số vùng lớnhơn hoặc bằng 4.


3)Biểu đồ cột trồng: Thường thể hiện " quy mô cơ cấu"với số năm hoặc số vùng lớnhơn hoặc bằng 4.Thường dùng số liệu tuyệt đối.

4) Kết hợp cột và đường: Thường thể hiện "tình hình", " quá trình"phát triển. Thường là hai đại lượng có liên quan với nhau


5) Biểu đồ hình cột: Thường thể hiện " tình hình, quá trình, động thái phát triển, so sánh..."Số liệu thường là đơn vị tuyệt đối.


6) Biểu đồ đồ thị: Thường thể hiện tốc độ ( nhịp độ, tỉ lệ gia tăng...) Với số năm bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng bốn.

Hy vọng bài viết giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt. Thân.