Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến - BlackFriday

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  style556's Avatar
  style556 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jan 2012
  Đến từ
  Tuy Hòa, Vietnam
  Bài
  269
  Cảm ơn
  147
  Điểm
  61/33 bài viết

  Default Đây là tài liệu mac lên nin cho ai dùng opera mini vào phòng có thể tra được.

  Mình chuyển sang không dấu để cho dễ tra , vì opera mini không thể tra có dấu được . Cái này chỉ để bí quá , tra những câu không biết thôi nhé. chứ tra từ đầu chí cuối không ăn đâu . kaka
  Chu nghia mac -lenin
  1.Mon khoa hoc nao sau day khong thuoc Chu nghia Mac Lenin?
  a. Triet hoc Mac-Lenin.
  b. Kinh te chinh tri Mac-Lenin .
  c. Lich su Dang CongSan Viet Nam .`
  d. Chu nghia Xa Hoi Khoa Hoc.
  2. Chu nghia Mac – Lenin la gi? Chon cau tra loi sai.
  a.Chu nghia Mac – Lenin “la he thong quan diem va hoc thuyet” khoa
  hoc cua C.Mac, Angghen va su phat trien cua V.I. Lenin;
  b. la the gioi quan, phuong phap luan pho bien cua nhan thuc khoa
  hoc va thuc tien cach mang;
  c. la khoa hoc ve su nghiep giai phong giai cap vo san, giai phong
  nhan dan lao dong khoi che do ap buc, bot lot va tien toi giai phong
  con nguoi.
  d. la hoc thuyet cua Mac,Angghen va Lenin ve xay dung chu nghia
  cong san.`
  3.Nhung dieu kien, tien de cua su ra doi chu nghia Mac? Chon cau tra
  loi dung.
  a.Su cung co va phat trien cua PTSX tu ban Chu nghia trong dieu kien
  cach mang cong nghiep.
  b.Su xuat hien cua giai cap vo san tren vu dai lich su voi tinh cach mot
  luc luong chinh tri - xa hoi doc lap.
  c.Thuc tien cach mang cua giai cap vo san la co so chu yeu nhat cho su
  ra doi triet hoc Mac.
  d. Cac phan doan kia deu dung.`
  4.Tien de ly luan cua su ra doi chu nghia Mac? Chon cau tra loi dung.
  a. Chu nghia duy vat triet hoc cua Phoiobac, Kinh te hoc Anh, Chu nghia
  xa hoi khong tuong Phap.
  b. Triet hoc bien chung cua Heghen, Kinh te chinh tri co dien Anh, tu
  tuong xa hoi chu nghia cua Phap.
  c.Kinh te hoc cua Anh, Chu nghia xa hoi Phap. Triet hoc co dien Duc
  d.Triet hoc co dien Duc, Kinh te chinh tri co dien Anh, Chu nghia xa hoi
  khong tuong.`
  5.Tien de khoa hoc tu nhien cua su ra doi chu nghia Mac?
  Chon phan doan sai.
  a.Quy luat bao toan va chuyen hoa nang luong,
  b.Thuyet tien hoa cua Dacuyn.
  c. Nguyen tu luan.`
  d. Hoc thuyet te bao.
  6. Triet hoc Mac Lenin la gi ? Chon phan doan dung.
  a. la khoa hoc cua moi khoa hoc .
  b. la khoa hoc nghien cuu nhung quy luat chung nhat cua tu nhien.
  c. la khoa hoc nghien cuu ve con nguoi.
  d. la he thong tri thuc ly luan chung nhat cua con nguoi ve the gioi, ve vi
  tri , vai tro cua con nguoi trong the gioi ay “.`
  `
  7. Doi tuong cua triet hoc Mac Lenin la gi? Chon phan doan dung.
  a. Nghien cuu the gioi trong tinh chinh the va tim ra ban chat qui luat cua
  no.`
  b. Nghien cuu the gioi sieu hinh
  c. Nghien cuu nhung quy luat cua tinh than.
  d. Nghien cuu nhung quy luat cua gioi tu nhien
  8. Triet hoc co tinh giai cap khong? Chon cau tra loi dung
  a.Khong co.
  b. Chi co trong xa hoi tu ban`
  c. Co tinh giai cap trong moi truong phai triet hoc.
  d. Chi co trong mot so he thong triet hoc .
  9. Van de co ban cua triet hoc la gi? Chon cau tra loi dung.
  a. Van de moi quan he giua Troi va Dat
  b. Van de moi quan he giua vat chat va y thuc`
  c. Van de hien sinh cua con nguoi.
  d. Cac phan doan kia deu dung.
  10. Chuc nang cua triet hoc macxit la gi? Chon cau tra loi dung
  a. Chuc nang lam cau noi cho cac khoa hoc.
  b. Chuc nang lam sang to cau truc ngon ngu.
  c. Chuc nang khoa hoc cua cac khoa hoc.
  d. Chuc nang the gioi quan va phuong phap luan.`
  11. Chu nghia duy vat triet hoc bao gom truong phai nao? Chon cau tra
  loi dung .
  a. Chu nghia duy vat co dai.
  b. Chu nghia duy vat sieu hinh.
  c. Chu nghia duy vat bien chung.
  d. Cac phan doan kia deu dung.
  12.Khoa hoc nao la hat nhan cua the gioi quan? Chon cau tra loi dung .
  a. Toan hoc
  b. Triet hoc.`
  c. Chinh tri hoc.
  d. Khoa hoc tu nhien.
  13. The gioi thong nhat o cai gi? Chon cau tra loi dung.
  a. Thong nhat o Vat chat va Tinh than .
  b. Ta cho no thong nhat thi no thong nhat .
  c. Thong nhat o tinh vat chat cua no .`
  d. Thong nhat vi do Thuong de sinh ra.
  14.Nguon goc tu nhien cua y thuc? Chon cau tra loi dung.
  a. la san pham cua bo oc dong vat.
  b. la su phan anh cua hien thuc khach quan vao ban than con nguoi. .
  c. bo oc nguoi cung voi the gioi ben ngoai tac dong len bo oc nguoi.`
  d. la qua tang cua thuong de.  15. Nguon goc xa hoi cua y thuc? Chon cau tra loi day du.
  a. y thuc ra doi nho co lao dong cua con nguoi.
  b. y thuc ra doi cung voi qua trinh hinh thanh bo oc con nguoi nho co lao
  dong va ngon ngu va nhung quan he xa hoi.`
  c. y thuc ra doi nho co ngon ngu cua con nguoi.
  d. y thuc ra doi nho co nhung quan he xa hoi cua con nguoi.
  16.Ban chat cua y thuc? Chon cau tra loi dung.
  a. y thuc la su phan anh hien thuc khach quan vao trong bo oc con
  nguoi mot cach nang dong, sang tao;
  b. y thuc la hinh anh chu quan cua the gioi khach quan.
  c. Y thuc la mot hien tuong xa hoi va mang ban chat xa hoi. Su ra doi,
  ton tai cua y thuc chiu su chi phoi khong chi cac QL tu nhien ma con cua
  cac QL xa hoi,
  d. Cac phan doan kia deu dung.`
  17.Phan doan nao la cua Chu nghia duy vat bien chung? Chon cau tra loi
  dung.
  a. Vat chat va y thuc la hai linh vuc rieng biet khong cai nao lien quan den
  cai nao.
  b. Y thuc co truoc vat chat va quyet dinh vat chat.
  c. Vat chat co truoc y thuc va quyet dinh y thuc.`
  d. vat chat va y thuc khong cai nao quyet dinh cai nao.
  18. Hieu theo nghia chung nhat van dong la gi? Chon phuong an dung.
  a.Bao gom tat ca moi su thay doi
  b.Moi qua trinh dien ra trong vu tru tru ke tu su thay doi vi tri don gian
  cho den tu duy.
  c. Van dong la phuong thuc ton tai cua vat chat.…la thuoc tinh co huu cua
  vat chat.
  d. Cac phan doan kia deu dung.
  19. Theo anh (chi) benh chu quan, duy y chi bieu hien nhu the nao?
  a. chi can cu vao kinh nghiem lich su de dinh ra chien luoc va sach luoc
  cach mang.
  b. chi can cu vao quy luat khach quan de dinh ra chien luoc va sach luoc
  cach mang
  c. chi can cu vao kinh nghiem cua cac nuoc khac de dinh ra chien luoc va
  sach luoc cach mang
  d. chi can cu vao mong muon chu quan de dinh ra chien luoc va sach luoc
  cach mang`
  20. Phep bien chung duy vat la gi? Chon cau tra loi dung.
  a. … Phep bien chung la khoa hoc ve moi lien he pho bien.
  b. phep bien chung, tuc la hoc thuyet ve su phat trien, duoi hinh thuc
  hoan bi nhat, sau sac nhat va khong phien dien, hoc thuyet ve tinh tuong
  doi cua nhan thuc cua con nguoi, nhan thuc nay phan anh vat chat luon
  luon phat trien khong ngung.
  c. Phep bien chung la khoa hoc ve nhung quy luat pho bien cua su van dong
  va su phat trien cua tu nhien, cua xa hoi loai nguoi va cua tu duy.`
  d. Cac phan doan kia deu dung.
  21. “Phep bien chung duy vat” bao gom nhung nguyen ly co ban nao?
  Chon cau tra loi dung.
  a. Nguyen ly ve moi lien he .
  b. Nguyen ly ve tinh he thong , cau truc
  c. Nguyen ly ve moi lien he pho bien,va su phat trien`
  d. Nguyen ly ve su van dong va su phat trien .
  22. Tu nguyen ly ve “moi lien he pho bien” cua “Phep bien chung duy
  vat” chung ta rut ra nhung nguyen tac phuong phap luan nao cho hoat
  dong ly luan va thuc tien?
  a. Quan diem phat trien.
  b. Quan diem lich su - cu the.
  c. Quan diem toan dien.
  d. Quan diem toan dien , lich su - cu the.`
  23. Phan doan nao ve pham tru Chat la sai.
  a. Chat la pham tru triet hoc…
  b. Chat chi tinh quy dinh khach quan von co cua su vat,…
  c. Chat la su thong nhat huu co cua nhung thuoc tinh lam cho su vat la
  no chu khong phai la cai khac.
  d. Chat la ban than su vat.`
  24. Luong cua su vat la gi? Chon cau tra loi dung.
  a. La so luong cac su vat ,
  b. La pham tru cua so hoc ,
  c. La pham tru cua khoa hoc cu the de do luong su vat .
  d. La pham tru cua triet hoc, chi tinh qui dinh khach quan von co cua su
  vat ve mat so luong, qui mo….. `
  25. Cach mang thang 8/1945 cua VN la buoc nhay gi? Chon cau tra loi
  dung.
  a. Lon, Dan dan .
  b. Nho, Cuc bo .
  c. Lon,Toan bo, Dot bien .`
  d. Lon, Dot bien .
  26. Qui luat tu“Su thay doi ve luong dan den thay doi ve chat va nguoc
  lai” noi len dac tinh nao cua su phat trien? Chon cau tra loi dung.
  a. Khuynh huong cua su van dong va phat trien,
  b. Cach thuc cua su van dong va phat trien,`
  c. Nguon goc cua su van dong va phat trien,
  d. Dong luc cua su van dong va phat trien
  27. Quan he giua chat va luong? Chon phan doan sai.
  a. Su phan biet giua chat va luong chi la tuong doi.
  b. Moi su vat hien tuong deu la su thong nhat giua chat va luong.
  c. Su thay doi ve Luong cua su vat co anh huong den su thay doi ve
  chat cua no va nguoc lai, su thay doi ve chat cua su vat cung thay doi
  ve luong tuong ung.
  d. Su thay doi ve luong va su thay doi ve chat cua su vat la doc lap
  tuong doi, khong quan he tac dong den nhau.`
  28. Hay chon phan doan dung ve khai niem Do.
  a.Do la pham tru triet hoc chi khoang gioi han trong do su thay doi ve
  luong co the lam bien doi ve chat.
  b. Do the hien su thong nhat giua luong va chat cua su vat, de chi
  khoang gioi han trong do su thay doi ve luong cua su vat chua lam thay
  doi can ban chat cua su vat ay.`
  c. Do la pham tru triet hoc chi su bien doi ve chat va luong
  d. Do la gioi han trong do su thay doi ve luong bat ky cung lam bien doi ve
  chat
  29. Hay chon phan doan dung ve khai niem Cach mang?
  a. Cach mang la su thay doi cua xa hoi
  b. Cach mang la su van dong cua xa hoi.
  c. Cach mang la su thay doi trong do chat cua su vat bien doi can ban
  khong phu thuoc vao hinh thuc bien doi cua no.`
  d. Cach mang la su thay doi ve luong voi nhung bien doi nhat dinh ve
  chat .
  30. Viec khong ton trong qua trinh tich luy ve luong o muc do can thiet
  cho su bien doi ve chat la bieu hien cua xu huong nao?
  a.Ta khuynh.`
  b.Huu khuynh.
  c.Vua ta khuynh vua huu khuynh.
  d.Khong ta khuynh, khong huu khuynh.
  31. Viec khong dam thuc hien nhung buoc nhay can thiet khi tich luy ve
  luong da dat den gioi han Do la bieu hien cua xu huong nao?
  a .Huu khuynh`
  b.Vua ta khuynh vua huu khuynh
  c .Ta khuynh
  d .Khong ta khuynh , khong huu khuynh
  32. Trong doi song xa hoi, quy luat luong - chat duoc thuc hien voi dieu
  kien gi.?
  a. su tac dong ngau nhien, khong can dieu kien.
  b . Can hoat dong co y thuc cua con nguoi.`
  c. cac qua trinh tu dong khong can den hoat dong co y thuc cua con nguoi
  d .Tuy tung linh vuc cu the ma co su tham gia cua con nguoi.
  33. Hay chon phan doan dung ve mat doi lap.
  a. Mat doi lap la nhung mat co khuynh huong bien doi trai nguoc nhau
  trong cung mot su vat.`
  b. Nhung mat khac nhau deu coi la mat doi lap.
  c. Nhung mat nam chung trong cung mot su vat deu coi la mat doi lap.
  d. Moi su vat, hien tuong deu duoc hinh thanh boi su thong nhat cua cac
  mat doi lap, khong he co su bai tru lan nhau.  34. Su thong nhat va dau tranh cua cac mat doi lap?
  Hay chon phan doan sai.
  a.Su thong nhat va dau tranh cua cac mat doi lap la nguon goc cua su
  van dong va phat trien...
  b.Co the dinh nghia van tat Phep bien chung la hoc thuyet ve su thong
  nhat cua cac mat doi lap.
  c.Moi su vat hien tuong deu chua dung nhung mat, nhung khuynh
  huong doi lap tao thanh nhung mau thuan trong ban than no.
  d.Moi su vat hien tuong ton tai do chua dung nhung mat, nhung khuynh
  huong thong nhat voi nhau khong he co mau thuan.`
  35. Mau thuan nao ton tai trong suot qua trinh van dong va phat trien cua
  su vat hien tuong?
  a Mau thuan thu yeu
  b Mau thuan khong co ban
  c Mau thuan co ban.`
  d Mau ben ngoai
  36. Su dau tranh cua cac mat doi lap? Hay chon phan doan dung.
  a. Dau tranh giua cac mat doi lap la tam thoi
  b . Dau tranh giua cac mat doi lap la tuyet doi
  c .Dau tranh giua cac mat doi lap la tuong doi
  d .Dau tranh giua cac mat doi lap la vua tuyet doi vua tuong doi
  37. Mau thuan noi len hang dau o mot giai doan phat trien cua su vat va
  chi phoi cac mau thuan khac trong giai doan do goi la mau thuan gi?
  a. Doi khang
  b. Thu yeu
  c . Chu yeu`
  d. ben trong
  38. Mau thuan doi khang ton tai o dau?
  a. Tu duy
  b. Tu nhien, xa hoi va tu duy
  c. Tu nhien
  d. Xa hoi co giai cap doi khang`
  39. Hay chon phan doan dung ve moi quan he giua “Su thong nhat va
  dau tranh cua cac mat doi lap” .
  a. Khong co“Su thong nhat cua cac mat doi lap” thi van co“su dau tranh
  cua cac mat doi lap” .
  b. Khong co“su dau tranh cua cac mat doi lap” thi van co “Su thong nhat
  cua cac mat doi lap” .
  c. Su thong nhat va dau tranh cua cac mat doi lap la khong the tach roi
  nhau. Khong co thong nhat cua cac mat doi lap thi cung khong co dau
  tranh cua cac mat doi lap.`
  d. Su dau tranh cua cac mat doi lap vua tuong doi, vua tuyet doi.


  40. Qui luat “thong nhat va dau tranh cua cac mat doi lap” noi len dac
  tinh nao cua su van dong va phat trien?
  a. Khuynh huong cua su van dong va phat trien.
  b. Cach thuc cua su van dong va phat trien.
  c. Nguon goc va dong luc cua su van dong va phat trien.`
  d. Noi dung cua su van dong va phat trien.
  41. Chon cac quan diem dung ve “phu dinh bien chung”.
  a. Phu dinh bien chung mang tinh Khach quan
  b. Phu dinh bien chung mang tinh Ke thua
  c. Phu dinh bien chung la su phu dinh dong thoi mang tinh khang dinh,.
  d. Cac phan doan kia deu dung.`
  42. Su Phu dinh bien chung theo hinh thuc nao? Chon phan doan dung.
  a.Vong tron khep kin.
  b. Duong thang di len.
  c. Duong tron xoan oc.`
  d. Cac phan doan kia deu dung.
  43. Qui luat “Phu dinh cua phu dinh”noi len dac tinh nao cua su phat
  trien?
  a. Cach thuc cua su van dong va phat trien,
  b. Khuynh huong cua su van dong va phat trien,`
  c. Nguon goc cua su van dong va phat trien,
  d. Dong luc cua su van dong va phat trien,
  44. Con nguoi co kha nang nhan thuc duoc the gioi khong? Chon phan
  doan dung.
  a. Co `
  b. Khong ,
  c. Co khi co ,co khi khong .
  d.Co nhan thuc duoc.nhung do thuong de mach bao
  46. Tieu chuan cua chan ly la gi? Chon phan doan dung.
  a. tieu chuan cua chan ly la tri thuc duoc nhieu nguoi cong nhan
  b. tieu chuan cua chan ly la tri thuc do cac the he truoc de lai .
  c. tieu chuan cua chan ly la loi noi cua cac vi nhan.
  d. tieu chuan cua chan ly la thuc tien .`
  47. Thuc tien la gi? Cau phan doan dung .
  a. La hoat dong tinh than cua con nguoi .
  b. La hoat dong vat chat cua con nguoi .
  c.La hoat dong vat chat va tinh than cua con nguoi .
  d.La hoat dong vat chat co muc dich mang tinh lich su- xa hoi cua con
  nguoi nham cai tao tu nhien va xa hoi .
  48.Trong hoat dong thuc tien can phai lam gi? Hay chon phan doan sai?
  a. Coi trong ca nhan thuc kinh nghiem va nhan thuc ly luan.
  b. Can chong “chu nghia kinh nghiem”.
  c. Can chong “chu nghia giao dieu” va “giao dieu kinh nghiem”.
  d. Khong co phan doan sai.`

  49. Phuong thuc san xuat la gi ?.
  a cach thuc con nguoi quan he voi tu nhien.
  b cach thuc tai san xuat giong loai.
  c cach thuc con nguoi quan he voi nhau trong san xuat.
  d cach thuc cua con nguoi thuc hien san xuat vat chat o moi giai doan lich
  su.`
  50. Su thong nhat giua luc luong san xuat o mot trinh do nhat dinh va
  quan he san xuat tuong ung tao thanh :
  a. hinh thai kinh te - xa hoi
  b. phuong thuc san xuat`
  c. co so ha tang
  d. kien truc thuong tang
  51. Toan bo cac yeu to cua luc luong san xuat bao gom ...
  a tu lieu san xuat va nguoi lao dong.`
  b tu lieu lao dong doi tuong lao dong.
  c cong cu lao dong va nguoi lao dong.
  d doi tuong lao dong va nguoi lao dong
  52. Yeu to hang dau cua luc luong san xuat la ...
  a nguoi lao dong`
  b tu lieu san xuat
  c doi tuong lao dong
  d Cong cu lao dong
  53. . Quan he san xuat bao gom cac yeu to sau day? Chon phan doan
  sai .
  a. Quan he so huu doi voi tu lieu san xuat.
  b. Quan he trong to chuc va quan ly san xuat.`
  d. Quan he trong phan phoi san pham lao dong.
  54 .Yeu to nao trong luc luong san xuat la dong nhat, cach mang nhat
  ?
  a. Nguoi lao dong .
  b. Khoa hoc va cong nghe hien dai
  c. Cong cu lao dong .`
  d. Ky nang lao dong.
  55. Trong ba mat cua quan he san xuat thi mat nao la co ban . Chon phan
  doan dung.
  a. quan he so huu tu lieu san xuat.`
  b . quan he to chuc, quan ly
  c . tat ca cac quan he co vi tri ngang nhau
  d . quan he phan phoi san pham
  56. Quan he bien chung giua luc luong san xuat va quan he san xuat ?
  Chon phan doan dung.
  a vai tro quyet dinh thuoc ve luc luong san xuat hay quan he san xuat la
  tuy thuoc vao dieu kien cu the
  b quan he san xuat quyet dinh luc luong san xuat
  c khong cai nao quyet dinh cai nao
  d Luc luong san xuat quyet dinh quan he san xuat`
  57 . Co so ha tang cua xa hoi bao gom cac yeu to nao?
  a. Quan he san xuat thong tri,
  b. Quan he san xuat tan du cua xa hoi cu,
  c. Quan he san xuat mam mong cua xa hoi tuong lai.
  d. Cac phan doan kia deu dung`
  58. Kien truc thuong tang la gi?
  a cac quan he san xuat hien co trong xa hoi
  b he tu tuong cua giai cap thong tri
  c co so kinh te cua xa hoi
  d nhung quan diem, tu tuong va cac thiet che cua xa hoi duoc hinh thanh
  tren co so ha tang.`
  59. Moi quan he giua co so ha tang va kien truc thuong tang ? Chon phan
  doan dung.
  a . co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang.`
  b . vai tro quyet dinh thuoc ve kien truc thuong tang hay co so ha tang la
  tuy thuoc vao thoi dai khac nhau
  c . kien truc thuong tang quyet dinh co so ha tang
  d . khong cai nao quyet dinh cai nao
  60. Hinh thai kinh te - xa hoi la gi? Chon phan doan dung.
  a La pham tru cua chu nghia duy vat lich su de chi mot xa hoi o moi giai
  doan lich su nhat dinh.`
  b La pham tru cua chu nghia duy vat lich su de chi xa hoi xa hoi chu nghia
  c pham tru cua chu nghia duy vat lich su de chi xa hoi phong kien
  d pham tru cua chu nghia duy vat lich su de chi xa hoi tu ban
  61. Cau truc cua Kien truc thuong tang ? Chon phan doan dung.
  a. Dang phai ,nha nuoc xay dung tren quan he san xuat nhat dinh.
  b. Toan bo nhung quan diem chinh tri, phap quyen,triet hoc, dao duc, ton
  giao, nghe thuat…
  c. nhung thiet che xa hoi nhu nha nuoc, dang phai, giao hoi, cac doan the
  xa hoi…
  d.Toan bo nhung quan diem chinh tri, phap quyen, triet hoc, dao duc, ton
  giao, nghe thuat…Nhung thiet che xa hoi tuong ung nhu nha nuoc, dang
  phai, giao hoi, cac doan the…`
  62. Nguon goc kinh te cua su van dong va phat trien cua hinh thai kinh te
  - xa hoi ? Chon phan doan dung.
  a. su tang len khong ngung cua nang xuat lao dong
  b. mau thuan giai cap trong xa hoi co giai cap
  c. y muon cua cac vi nhan, lanh tu
  d. mau thuan giua luc luong san xuat voi quan he san xuat.`
  63 .Co nhung cuoc cach mang nao sau day la cach mang xa ho? Chon
  phan doan dung.
  a. CM van hoa o Trung hoa.
  b. CM xanh o An do.
  c. CM Khoa hoc ky thuat o My
  d. CM Nga 1917.`
  64. Van de co ban cua moi cuoc cach mang xa hoi la van de gi?
  a Tieu diet giai cap thong tri
  b Xay dung luc luong vu trang
  c Cai cach chinh quyen
  d Gianh chinh quyen`
  65. Nguyen nhan sau xa cua Cach mang xa hoi ?
  a . mau thuan ve quan diem giua nhung luc luong chinh tri khac nhau
  trong xa hoi.
  b mau thuan giua giai cap cach mang va phan cach mang
  c mau thuan giua cac giai cap, tang lop trong xa hoi
  d mau thuan giua luc luong san xuat va quan he san xuat
  66. Moi quan he bien chung giua TTXH va YTXH ? Chon cau tra loi
  dung.
  a. Y thuc xa hoi quyet dinh ton tai xa hoi.
  b. Ton tai xa hoi tac dong tro lai y thuc xa hoi
  c. Ton tai xa hoi quyet dinh y thuc xa hoi, Y thuc xa hoi doc lap tuong
  doi voi ton tai xa hoi, tac dong tro lai ton tai xa hoi.`
  d. Ton tai xa hoi quyet dinh ton tai xa hoi. Ythuc xa hoi quyet dinh y
  thuc xa hoi.
  67 . Ban chat day du cua con nguoi la gi? Chon cau tra loi dung.
  a. Con nguoi la mot dong vat cao cap nhat.
  b. Con nguoi la con vat co lao dong, co ngon ngu va co y thuc.
  c. Con nguoi vua co ban chat tu nhien vua co ban chat xa hoi.
  d. Cac phan doan kia deu dung.`
  68. Quan he giua ca nhan va tap the, xet den cung la moi quan he gi?.
  Chon cau tra loi dung.
  a.Quan he tuong tro, giup do.
  b.Quan he dau tranh giai cap.
  c.Quan he loi ich.`
  d.Quan he bao ton tap the va bao ve ca nhan.
  69. Vai tro cua quan chung nhan dan anh hung lanh tu? Haychon
  phan doan dung.
  a. “Anh hung tao nen thoi the”.Vi khong co lanh tu tai ba thi cach
  mang khong the thang loi.
  b. “Thoi the tao nen anh hung” vi anh hung lanh tu la san pham cua
  thoi dai, duoc quan chung ton vinh va nguyen hy sinh quen minh cho
  loi ich cua quan chung.`
  c. Anh hung, vi nhan do troi ban cho.
  d. Lanh tu, vi nhan la nhung nguoi kiet xuat khong bao gio co khuyet
  diem.
  70. Vai tro quyet dinh lich su thuoc ve ai? Haychon phan doan dung.
  a Cac lanh tu, cac vi nhan.
  b Quan chung nhan dan.`
  c Nhung luc luong sieu nhien.
  d Giai cap thong tri.


  Cau 1. Thuat ngu "kinh te- chinh tri" duoc su dung lan dau tien vao nam nao?
  a. 1610
  b. 1612 c. 1615`
  d. 1618
  Cau 2. Ai la nguoi dau tien dua ra khai niem "kinh te- chinh tri"?
  a. Antoine Montchretien`
  b. Francois Quesney c. Tomas Mun
  d. William Petty
  Cau 3. Ai la nguoi duoc C. Mac coi la sang lap ra kinh te chinh tri tu san co dien?
  a. A. Smith`
  b. D. Ricardo c. W.Petty
  d. R.T.Mathus
  Cau 4. Ai la nguoi duoc coi la nha kinh te thoi ky cong truong thu cong?
  a. W. Petty
  b. A. Smith c. D.Ricardo`
  d. R.T.Mathus
  Cau 5. D.Ricardo la nha kinh te cua thoi ky nao?
  a. Thoi ky tich luy nguyen thuy TBCN
  b. Thoi ky hiep tac gian don c. Thoi ky cong truong thu cong`
  d. Thoi ky dai cong nghiep co khi
  Cau 6. Kinh te- chinh tri Mac - Lenin da ke thua va phat trien truc tiep nhung thanh tuu cua:
  a. Chu nghia trong thuong
  b. Chu nghia trong nong c. Kinh te chinh tri co dien Anh`
  d. Kinh te- chinh tri tam thuong
  Cau 7. Hoc thuyet kinh te nao cua C.Mac duoc coi la hon da tang?
  a. Hoc thuyet gia tri lao dong
  b. Hoc thuyet gia tri thang du` c. Hoc thuyet tich luy tu san
  d. Hoc thuyet tai san xuat tu ban xa hoi
  Cau 8. Doi tuong nghien cuu cua kinh te- chinh tri Mac-Lenin la:
  a. San xuat cua cai vat chat
  b. Quan he xa hoi giua nguoi voi nguoi
  c. Quan he san xuat trong moi quan he tac dong qua lai voi luc luong san xuat va kien truc thuong tang.`
  d. Qua trinh san xuat, phan phoi, trao doi, tieu dung.
  Cau 9. Hay chon phuong an dung ve dac diem cua quy luat kinh te:
  a. Mang tinh khach quan
  b. Mang tinh chu quan
  c. Phat huy tac dung thong qua hoat dong kinh te cua con nguoi
  d. Ca a va c`
  Cau 10. Chon phuong an dung ve quy luat kinh te va chinh sach kinh te:
  a. Quy luat kinh te la co so cua chinh sach kinh te
  b. Chinh sach kinh te la hoat dong chu quan cua nha nuoc tren co so nhan thuc va van dung cac quy luat khach quan.
  c. Quy luat kinh te va chinh sach kinh te deu phu thuoc vao cac dieu kien khach quan.
  d. Ca a, b, c`
  Cau 11. De nghien cuu kinh te- chinh tri Mac- Lenin co the su dung nhieu phuong phap, phuong phap nao quan trong nhat?
  a. Truu tuong hoa khoa hoc`
  b. Phan tich va tong hop c. Mo hinh hoa
  d. Dieu tra thong ke
  Cau 12. Khi nghien cuu phuong thuc san xuat TBCN, C.Mac bat dau tu:
  a. San xuat cua cai vat chat
  b. Luu hang_ hang hoa c. San xuat gia tri thang du
  d. San xuat hang hoa gian don va hang hoa`
  `Cau 13. Truu tuong hoa khoa hoc la:
  a. Gat bo nhung bo phan phuc tap cua doi tuong nghien cuu.
  b. Gat bo cac hien tuong ngau nhien, be ngoai, chi giu lai nhung moi lien he pho bien mang tinh ban chat.`
  c. Qua trinh di tu cu the den truu tuong va nguoc lai.
  d. Ca b va c
  Cau 14. Chuc nang nhan thuc cua kinh te- chinh tri la nham:
  a. Phat hien ban chat cua cac hien tuong va qua trinh kinh te.
  b. Su tac dong giua quan he san xuat voi luc luong san xuat va kien truc thuong tang.
  c. Tim ra cac quy luat kinh te
  d. Ca a, b, c`
  Cau 15. Chuc nang phuong phap luan cua kinh te- chinh tri Mac- Lenin the hien o:
  a. Trang bi phuong phap de xem xet the gioi noi chung
  b. La nen tang ly luan cho cac khoa hoc kinh te nganh
  c. La co so ly luan cho cac khoa hoc nam giap ranh giua cac tri thuc cac nganh khac nhau.
  d. Ca b va c`
  Cau 16. Chuc nang tu tuong cua kinh te- chinh tri Mac – Le nin the hien o:
  a. Gop phan xay dung the gioi quan cach mang cua giai cap cong nhan
  b. Tao niem tin vao thang loi trong cuoc dau tranh xoa bo ap buc boc lot
  c. La vu khi tu tuong cua giai cap cong nhan va nhan dan lao dong trong cong cuoc xay dung CNXH
  d. Ca a, b va c`
  Cau 17. Ban chat khoa hoc va cach mang cua kinh te - chinh tri Mac- Lenin the hien o chuc nang nao?
  a. Nhan thuc
  b. Tu tuong c. Phuong phap luan
  d. Ca a, b va c`
  Cau 18. Hoat dong nao cua con nguoi duoc coi la co ban nhat va la co so cua doi song xa hoi?
  a. Hoat dong chinh tri
  b. Hoat dong khoa hoc c. Hoat dong san xuat cua cai vat chat`
  d. Hoat dong nghe thuat, the thao
  Cau 19. De xem xet, giai thich nguon goc sau xa cua cac hien tuong kinh te- xa hoi phai xuat phat tu:
  a. Tu he tu tuong cua giai cap thong tri
  b. Tu cac hoat dong kinh te` c. Tu truyen thong lich su
  d. Tu y thuc xa hoi
  Cau 20. Qua trinh san xuat la su ket hop cua cac yeu to:
  a. Suc lao dong voi cong cu lao dong
  b. Lao dong voi tu lieu lao dong
  c. Suc lao dong voi doi tuong lao dong va tu lieu lao dong
  d. Lao dong voi doi tuong lao dong va tu lieu lao dong `
  Cau 21. "Nhung thoi dai kinh te khac nhau khong phai o cho chung san xuat ra cai gi, ma la o cho chung san xuat bang cach nao, voi nhung tu lieu lao dong nao". Cau noi tren la cua ai?
  a. A. Smith
  b. D.Ricardo c. C.Mac`
  d. Ph.Ang ghen
  Cau 22. Suc lao dong la:
  a. Toan bo the luc va tri luc trong mot con nguoi dang song va duoc van dung de san xuat ra gia tri su dung nao do.
  b. Kha nang lao dong, duoc tieu dung trong qua trinh san xuat.
  c. Hoat dong co muc dich cua con nguoi de tao ra cua cai.
  d. Ca a va b.`
  Cau 23. Lao dong san xuat co dac trung co ban la:
  a. Hoat dong co ban nhat, la pham chat dac biet cua con nguoi
  b. La hoat dong co muc dich, co y thuc cua con nguoi
  c. La su tieu dung suc lao dong trong hien thuc
  d. Ca a, b va c`
  Cau 24. Lao dong san xuat co vai tro gi doi voi con nguoi?
  a. Tao ra cua cai vat chat de nuoi song con nguoi
  b. Phat trien, hoan thien con nguoi ca ve the luc va tri luc
  c. Giup con nguoi tich luy kinh nghiem, che tao ra cong cu san xuat ngay cang tinh vi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 25. Doi tuong lao dong la:
  a. Cac vat co trong tu nhien
  b. Nhung vat ma lao dong cua con nguoi tac dong vao nham thay doi no cho phu hop voi muc dich cua con nguoi`
  c. Nhung vat dung de truyen dan suc lao dong cua con nguoi
  d. Ca a, b, c
  Cau 26. Chon y dung trong cac y duoi day:
  a. Moi nguyen lieu deu la doi tuong lao dong`
  b. Moi doi tuong lao dong deu la nguyen lieu
  c. Nguyen lieu la doi tuong lao dong cua cac nganh cong nghiep che bien
  d. Ca a va c deu dung.
  Cau 27. Tu lieu lao dong gom co:
  a. Cong cu lao dong
  b. Cac vat de chua dung, bao quan c. Ket cau ha tang san xuat
  d. Ca a, b, c`
  Cau 28. Trong tu lieu lao dong, bo phan nao quyet dinh den nang suat lao dong?
  a. Cong cu lao dong `
  b. Nguyen vat lieu cho san xuat c. Cac vat chua dung, bao quan
  d. Ket cau ha tang san xuat
  Cau 29. Bo phan nao cua tu lieu lao dong duoc coi la tieu chi phan anh dac trung phat trien cua mot thoi dai kinh te
  a. Cong cu lao dong
  b. Ket cau ha tang san xuat c. Nha cua, kho bai ... de chua dung, bao quan
  d. Ca a va b`
  Cau 30. Chon y dung trong cac y duoi day:
  a. Mot vat la doi tuong lao dong cung co the la tu lieu lao dong
  b. Mot vat la tu lieu lao dong cung co the la doi tuong lao dong
  c. Doi tuong lao dong va tu lieu lao dong ket hop voi nhau la tu lieu san xuat
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 31. Trong tu lieu lao dong, bo phan nao can duoc phat trien di truoc mot buoc so voi dau tu san xuat truc tiep?
  a. Cong cu san xuat
  b. Cac bo phan chua dung, bao quan c. Ket cau ha tang san xuat `
  d. Ca a va c
  Cau 32. Trong nen san xuat lon hien dai, yeu to nao giu vai tro quyet dinh cua qua trinh lao dong san xuat?
  a. Suc lao dong `
  b. Tu lieu san xuat hien dai c. Cong cu san xuat tien tien
  d. Doi tuong lao dong
  Cau 33. Phuong thuc san xuat la su thong nhat cua:
  a. Ton tai xa hoi va y thuc xa hoi
  b. Co so ha tang va kien truc thuong tang
  c. Luc luong san xuat va quan he san xuat`
  d. Co cau kinh te va ket cau giai cap xa hoi
  Cau 34. Luc luong san xuat bieu hien:
  a. Quan he con nguoi voi tu nhien`
  b. Quan he con nguoi voi con nguoi
  c. Quan he con nguoi voi tu nhien va quan he nguoi voi nguoi
  d. Ca a, b, c
  Cau 35. Trong thoi dai ngay nay, luc luong san xuat bao gom cac yeu to nao?
  a. Nguoi lao dong
  b. Tu lieu san xuat c. Khoa hoc cong nghe
  d. Ca a, b, c`
  Cau 36. Yeu to chu the cua luc luong san xuat la:
  a. Tu lieu san xuat hien dai
  b. Con nguoi voi ky nang, ky xao va tri thuc duoc tich luy lai`
  c. Khoa hoc cong nghe tien tien
  d. Ca b va c
  Cau 37. Quan he san xuat bieu hien:
  a. Quan he giua nguoi voi tu nhien
  b. Quan he kinh te giua nguoi voi nguoi trong qua trinh san xuat`
  c. Quan he giua nguoi voi nguoi trong xa hoi
  d. Ca a, b, c
  Cau 38. Quan he san xuat bao gom:
  a. Quan he ve so huu tu lieu san xuat
  b. Quan he ve to chuc quan ly san xuat xa hoi
  c. Quan he ve phan phoi san pham xa hoi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 39. Quan he nao giu vai tro quyet dinh trong quan he san xuat:
  a. Quan he so huu`
  b. Quan he to chuc quan ly c. Quan he phan phoi
  d. Khong quan he nao quyet dinh
  Cau 40. Quan he san xuat duoc hinh thanh do:
  a. y muon chu quan cua con nguoi
  b. Do giai cap thong tri quy dinh thanh phap luat
  c. Do tinh chat va trinh do phat trien cua luc luong san xuat`
  d. Ca a, b, c
  Cau 41. Luc luong san xuat va quan he san xuat co quan he voi nhau the nao?
  a. Tac dong qua lai voi nhau
  b. Luc luong san xuat quyet dinh quan he san xuat
  c. QHSX co tac dong tich cuc tro lai doi voi luc luong san xuat
  d. Ca a, b va c`
  Cau 42. Khi nao QHSX duoc xem la phu hop voi tinh chat va trinh do phat trien cua luc luong san xuat?
  a. Thuc day luc luong san xuat phat trien`
  b. Cai thien doi song nhan dan
  c. Tao dieu kien thuc hien cong bang xa hoi
  d. Ca a, b, c
  Cau 43. Cac phuong thuc san xuat noi tiep nhau trong lich su theo trinh tu nao?
  a. Cong san nguyen thuy- phong kien- chiem huu no le- tu ban – chu nghia cong san
  b. Cong san nguyen thuy- chiem huu no le- phong kien- tu ban- chu nghia cong san`
  c. Chiem huu no le - cong san nguyen thuy - phong kien - tu ban - chu nghia cong san
  d. Cong san nguyen thuy - chiem huu no le - tu ban - phong kien - chu nghia cong san
  Cau 44. Tai san xuat la:
  a. La qua trinh san xuat
  b. La qua trinh san xuat duoc lap di lap lai va phuc hoi khong ngung.`
  c. La su khoi phuc lai san xuat
  d. Ca a, b, c
  Cau 45. Can cu vao dau de phan chia thanh tai san xuat ca biet va tai san xuat xa hoi?
  a. Can cu vao pham vi san xuat`
  b. Can cu vao toc do san xuat c. Can cu vao tinh chat san xuat
  d. Can cu vao noi dung san xuat
  Cau 46. Can cu vao dau de chia ra thanh tai san xuat gian don va tai san xuat mo rong?
  a. Can cu vao pham vi
  b. Can cu vao noi dung c. Can cu vao tinh chat
  d. Can cu vao quy mo`
  Cau 47. Loai tai san xuat nao lam tang san pham chu yeu do tang nang suat lao dong va hieu qua su dung cac nguon luc?
  a. Tai san xuat gian don
  b. Tai san xuat mo rong
  c. Tai san xuat mo rong theo chieu rong
  d. Tai san xuat mo rong theo chieu sau`
  Cau 48. Chon y sai ve tai san xuat gian don va tai san xuat mo rong?
  a. Tai san xuat gian don la dac trung cua nen san xuat nho
  b. Tai san xuat gian don la viec to chuc san xuat don gian, khong phuc tap`
  c. Tai san xuat mo rong la dac trung cua nen san xuat lon
  d. San pham thang du la nguon goc cua tai san xuat mo rong
  Cau 49. Chon y sai ve tai san xuat mo rong theo chieu rong va tai san xuat mo rong theo chieu sau?
  a. Deu lam cho san pham tang len
  b. Ca hai hinh thuc tai san xuat deu dua tren co so tang nang suat lao dong va hieu qua su dung cac yeu to dau vao`
  c. Tai san xuat mo rong theo chieu sau su dung tai nguyen hieu qua hon va gay ra o nhiem it hon tai san xuat mo rong theo chieu rong.
  d. Ca b va c
  Cau 50. Xac dinh dung trinh tu cac khau cua qua trinh tai san xuat
  a. San xuat - trao doi - phan phoi - tieu dung
  b. San xuat - phan phoi - trao doi - tieu dung`
  c. Phan phoi - trao doi - san xuat - tieu dung
  d. Trao doi - tieu dung - phan phoi - san xuat
  Cau 51. Trong 4 khau cua qua trinh tai san xuat, khau nao giu vai tro quyet dinh?
  a. San xuat`
  b. Phan phoi c. Trao doi
  d. Tieu dung
  Cau 52. Trong cac khau cua qua trinh tai san xuat, khau nao la muc dich va la dong luc?
  a. San xuat
  b. Phan phoi c. Trao doi
  d. Tieu dung`
  Cau 53. Chon y dung ve quan he giua san xuat voi phan phoi
  a. Ton tai doc lap voi nhau
  b. Phan phoi thu dong, do san xuat quyet dinh
  c. Phan phoi quyet dinh den quy mo, co cau cua san xuat
  d. San xuat quyet dinh phan phoi, phan phoi co tac dong tich cuc doi voi san xuat. `
  Cau 54. Noi dung cua tai san xuat xa hoi bao gom:
  a. Tai san xuat cua cai vat chat va QHSX
  b. Tai san xuat suc lao dong va tu lieu san xuat
  c. Tai san xuat tu lieu tieu dung va moi truong sinh thai
  d. Tai san xuat suc lao dong, cua cai vat chat, QHSX va moi truong sinh thai ``
  Cau 55. Tieu chi nao la quan trong nhat de phan biet cac hinh thai kinh te - xa hoi?
  a. Luc luong san xuat
  b. Quan he san xuat` c. Ton tai xa hoi
  d. Kien truc thuong tang
  Cau 56. Tang truong kinh te la:
  a. Tang nang suat lao dong
  b. Tang hieu qua cua san xuat
  c. Tang quy mo san luong cua nen kinh te trong mot thoi ky nhat dinh`
  d. Su phat trien kinh te va tien bo xa hoi
  Cau 57. Chi so nao duoc su dung de tinh toc do tang truong kinh te?
  a. Muc tang nang suat lao dong
  b. Muc tang von dau tu
  c. Muc tang GDP/nguoi
  d. Muc tang GNP hoac GDP nam sau so voi nam truoc`
  Cau 58. De tang truong kinh te cao, kinh te hoc hien dai neu ra cac nhan to nao?
  a. Von, khoa hoc cong nghe va con nguoi
  b. Dat dai, tu ban va co cau kinh te
  c. Co cau kinh te, the che chinh tri va vai tro cua nha nuoc
  d. Ca a va c`
  Cau 59. Chon y dung ve phat trien kinh te
  a. Phat trien kinh te la tang truong kinh te ben vung
  b. Phat trien kinh te la tang truong kinh te, hoan thien co cau kinh te va the che kinh te.
  c. Phat trien kinh te la tang truong kinh te va nang cao chat luong cuoc song
  d. Phat trien kinh te la tang truong kinh te gan lien voi hoan thien co cau kinh te, the che kinh te va nang cao chat luong cuoc song.`
  Cau 60. The nao la tang truong kinh te ben vung?
  a. La su tang truong on dinh lau dai va toc do rat cao
  b. La su tang truong tuong doi cao, on dinh trong thoi gian tuong doi dai
  c. Su tang truong gan lien voi bao ve moi truong sinh thai va tien bo xa hoi
  d. Ca b va c`
  Cau 61. Trong cac nhan to tang truong kinh te, Dang ta xac dinh nhan to nao la co ban cua tang truong nhanh va ben vung?
  a. Von
  b. Con nguoi`
  c. Khoa hoc va cong nghe
  d. Co cau kinh te, the che kinh te va vai tro nha nuoc
  Cau 62. Tang truong kinh te co vai tro the nao?
  a. La dieu kien de khac phuc tinh trang doi ngheo, lac hau
  b. De tao them viec lam, giam that nghiep
  c. De cung co an ninh, quoc phong
  d. Ca a, b va c`
  Cau 63. Cac nhan to nao co anh huong den phat trien kinh te?
  a. Luc luong san xuat
  b. Quan he san xuat c. Kien truc thuong tang
  d. Ca a, b, c`
  Cau 64. Phat trien kinh te bao gom nhung noi dung nao duoi day?
  a. Su gia tang cua GNP, hoac GDP va GNP hoac GDP tren dau nguoi.
  b. Co cau kinh te thay doi theo huong: ty trong cua cong nghiep va dich vu trong GNP tang len con cua nong nghiep trong GNP giam xuong.
  c. Chat luong cuoc song cua dai da so dan cu tang len ca ve mat vat chat, tinh than va moi truong sinh thai duoc bao ve.
  d. Ca a, b, c`
  Cau 65. Tien bo xa hoi duoc the hien o nhung mat nao?
  a. Tien bo ve kinh te
  b. Tien bo ve chinh tri, xa hoi
  c. Doi song van hoa, tinh than ngay cang duoc nang cao
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 66. Lien hop quoc dung chi so HDI lam tieu chi danh gia su phat trien, su tien bo cua moi quoc gia. Chi so HDI gom nhung tieu chi co ban nao?
  a. Muc thu nhap binh quan (GDP/nguoi)
  b. Thanh tuu giao duc c. Tuoi tho binh quan
  d. Ca a, b va c`
  Cau 67. Phat trien kinh te va tien bo xa hoi co quan he voi nhau:
  a. Phat trien kinh te la co so vat chat cho tien bo xa hoi
  b. Tien bo xa hoi thuc day tang truong va phat trien kinh te
  c. Thuc chat la quan he giua su phat trien luc luong san xuat voi phat trien QHSX va kien truc thuong tang
  d. Ca a, b va c`
  Cau 68. Chon y dung ve tang truong kinh te va phat trien kinh te
  a. Muon phat trien kinh te thi can phai tang truong kinh te
  b. Co the co tang truong kinh te nhung khong co phat trien kinh te
  c. Nhung nhan to lam tang truong kinh te deu lam phat trien kinh te
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 69. Chon cac noi dung dung ve xa hoi hoa san xuat. Xa hoi hoa san xuat bao gom:
  a. Xa hoi hoa san xuat ve kinh te- ky thuat
  b. Xa hoi hoa san xuat ve kinh te - to chuc
  c. Xa hoi hoa san xuat ve kinh te - xa hoi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 70. San xuat hang hoa xuat hien dua tren:
  a. Phan cong lao dong ca biet va che do tu huu ve tu lieu san xuat
  b. Phan cong lao dong chung va che do so huu khac nhau ve TLSX
  c. Phan cong lao dong va su tach biet ve kinh te giua nhung nguoi san xuat
  d. Phan cong lao dong xa hoi va che do tu huu hoac nhung hinh thuc so huu khac nhau ve TLSX`
  Cau 71. Hang hoa la:
  a. San pham cua lao dong de thoa man nhu cau cua con nguoi
  b. San pham cua lao dong co the thoa man nhu cau nao do cua con nguoi thong qua mua ban`
  c. San pham o tren thi truong
  d. San pham duoc san xuat ra de dem ban
  Cau 72. Gia tri cua hang hoa duoc quyet dinh boi:
  a. Su khan hiem cua hang hoa
  b. Su hao phi suc lao dong cua con nguoi
  c. Lao dong truu tuong cua nguoi san xuat ket tinh trong hang hoa`
  d. Cong dung cua hang hoa

  Cau 73. Quy luat gia tri co tac dung:
  a. Dieu tiet san xuat va luu thong hang hoa
  b. Cai tien ky thuat, tang nang suat lao dong va phan hoa nhung nguoi san xuat
  c. Dieu tiet san xuat, phan hoa giau ngheo
  d. Ca a va b`
  Cau 74. San xuat hang hoa ton tai:
  a. Trong moi xa hoi
  b. Trong che do no le, phong kien, TBCN
  c. Trong cac xa hoi, co phan cong lao dong xa hoi va su tach biet ve kinh te giua nhung nguoi san xuat `
  d. Chi co trong CNTB
  Cau 75. Gia ca hang hoa la:
  a. Gia tri cua hang hoa
  b. Quan he ve luong giua hang va tien
  c. Tong cua chi phi san xuat va loi nhuan
  d. Bieu hien bang tien cua gia tri hang hoa`
  Cau 76. Quy luat gia tri la:
  a. Quy luat rieng cua CNTB
  b. Quy luat co ban cua san xuat va trao doi hang hoa`
  c. Quy luat kinh te chung cua moi xa hoi
  d. Quy luat kinh te cua thoi ky qua do len CNXH
  Cau 77. Yeu to quyet dinh den gia ca hang hoa la:
  a. Gia tri cua hang hoa`
  b. Quan he cung cau ve hang hoa c. Gia tri su dung cua hang hoa
  d. Mot thoi trang cua hang hoa
  Cau 78. Lao dong truu tuong la:
  a. La pham tru rieng cua CNTB
  b. La pham tru cua moi nen kinh te hang hoa`
  c. La pham tru rieng cua kinh te thi truong
  d. La pham tru chung cua moi nen kinh te
  Cau 79. Lao dong cu the la:
  a. La pham tru lich su
  b. Lao dong tao ra gia tri cua hang hoa
  c. Tao ra gia tri su dung cua hang hoa`
  d. Bieu hien tinh chat xa hoi cua nguoi san xuat hang hoa
  Cau 80. Luong gia tri xa hoi cua hang hoa duoc quyet dinh boi:
  a. Hao phi vat tu ky thuat
  b. Hao phi lao dong can thiet cua nguoi san xuat hang hoa
  c. Hao phi lao dong song cua nguoi san xuat hang hoa
  d. Thoi gian lao dong xa hoi can thiet`
  Cau 81. Luong gia tri cua don vi hang hoa thay doi:
  a. Ty le thuan voi nang suat lao dong
  b. Ty le nghich voi cuong do lao dong
  c. Ty le nghich voi nang suat lao dong, khong phu thuoc vao cuong do lao dong `
  d. a va b
  Cau 82. Luong gia tri cua don vi hang hoa thay doi:
  a. Ty le nghich voi thoi gian lao dong xa hoi can thiet va nang suat lao dong
  b. Ty le thuan voi thoi gian lao dong xa hoi can thiet
  c. Ty le nghich voi nang suat lao dong
  d. Ca b va c`
  Cau 83. Luong gia tri cua don vi hang hoa:
  a. Ty le thuan voi cuong do lao dong
  b. Ty le nghich voi cuong do lao dong
  c. Khong phu thuoc vao cuong do lao dong `
  d. Ca a, b va c
  Cau 84. Chon y dung ve tang nang suat lao dong: Khi tang nang suat lao dong thi:
  a. So luong hang hoa lam ra trong 1 don vi thoi gian tang
  b. Tong gia tri cua hang hoa khong thay doi
  c. Gia tri 1 don vi hang hoa giam xuong
  d. Ca a, b va c`
  Cau 85. Chon y dung ve tang cuong do lao dong: khi cuong do lao dong tang len thi:
  a. So luong hang hoa lam ra trong mot don vi thoi gian tang len`
  b. So luong lao dong hao phi trong thoi gian do khong thay doi
  c. Gia tri 1 don vi hang hoa giam di
  d. Ca a, b va c
  Cau 86. Khi dong thoi tang nang suat lao dong va cuong do lao dong len 2 lan thi y nao duoi day la dung?
  a. Tong so hang hoa tang len 4 lan, tong so gia tri hang hoa tang len 4 lan
  b. Tong so gia tri hang hoa tang 2 lan, tong so hang hoa tang 2 lan
  c. Gia tri 1 hang hoa giam 2 lan, tong so gia tri hang hoa tang 2 lan`
  d. Tong so hang hoa tang len 2 lan, gia tri 1 hang hoa giam 2 lan.
  Cau 87. Hai hang hoa trao doi duoc voi nhau vi:
  a. Chung cung la san pham cua lao dong
  b. Co luong thoi gian hao phi lao dong xa hoi can thiet de san xuat ra chung bang nhau
  c. Co luong hao phi vat tu ky thuat bang nhau
  d. Ca a va b`
  Cau 88. Gia tri su dung la gi?
  a. La cong dung cua vat co the thoa man nhu cau nao do cua con nguoi
  b. La tinh huu ich cua vat
  c. La thuoc tinh tu nhien cua vat
  d. Ca a, b va c`
  Cau 89. So luong gia tri su dung phu thuoc cac nhan to nao?
  a. Nhung dieu kien tu nhien
  b. Trinh do khoa hoc cong nghe c. Chuyen mon hoa san xuat
  d. Ca a, b va c`
  Cau 90. Yeu to nao duoc xac dinh la thuc the cua gia tri hang hoa?
  a. Lao dong cu the
  b. Lao dong truu tuong` c. Lao dong gian don
  d. Lao dong phuc tap
  Cau 91. Gia tri hang hoa duoc tao ra tu dau?
  a. Tu san xuat`
  b. Tu phan phoi c. Tu trao doi
  d. Ca san xuat, phan phoi va trao doi
  Cau 92. Tinh chat hai mat cua lao dong san xuat hang hoa la:
  a. Lao dong tu nhan va lao dong xa hoi
  b. Lao dong gian don va lao dong phuc tap
  c. Lao dong cu the va lao dong truu tuong`
  d. Lao dong qua khu va lao dong song
  Cau 93. Ai la nguoi phat hien ra tinh chat hai mat cua lao dong san xuat hang hoa?
  a. A.Smith
  b. D.Ricardo c. C.Mac`
  d. Ph. Ang ghen
  Cau 94. Lao dong cu the la:
  a. La nhung viec lam cu the
  b. La lao dong co muc dich cu the
  c. La lao dong o cac nganh nghe cu the
  d. La lao dong nganh nghe, co muc dich rieng, doi tuong rieng, cong cu lao dong rieng va ket qua rieng`
  Cau 95. Lao dong cu the la:
  a. Nguon goc cua cua cai`
  b. Nguon goc cua gia tri
  c. Nguon goc cua gia tri trao doi
  d. Ca a, b va c
  Cau 96. "Lao dong la cha, con dat la me cua moi cua cai". Cau noi nay la cua ai?
  a. W.Petty`
  b. A.Smith c. D. Ricardo
  d. C.Mac
  Cau 97. "Lao dong la cha, con dat la me cua moi cua cai". Khai niem lao dong trong cau nay la lao dong gi?
  a. Lao dong gian don
  b. Lao dong phuc tap c. Lao dong cu the`
  d. Lao dong truu tuong
  Cau 98. Lao dong truu tuong la gi?
  a. La lao dong khong cu the
  b. La lao dong phuc tap
  c. La lao dong co trinh do cao, mat nhieu cong dao tao
  d. La su hao phi suc lao dong cua nguoi san xuat hang hoa noi chung khong tinh den nhung hinh thuc cu the.`
  Cau 99. Lao dong truu tuong la nguon goc:
  a. Cua tinh huu ich cua hang hoa
  b. Cua gia tri hang hoa`
  c. Cua gia tri su dung
  d. Ca a, b, c
  Cau 100. The nao la lao dong gian don?
  a. La lao dong lam cong viec don gian
  b. La lao dong lam ra cac hang hoa chat luong khong cao
  c. La lao dong chi lam mot cong doan cua qua trinh tao ra hang hoa
  d. La lao dong khong can trai qua dao tao cung co the lam duoc`
  Cau 101. The nao la lao dong phuc tap?
  a. La lao dong tao ra cac san pham chat luong cao, tinh vi
  b. La lao dong co nhieu thao tac phuc tap
  c. La lao dong phai trai qua dao tao, huan luyen moi lam duoc`
  d. Ca a, b, c
  Cau 102. y nao sau day la y khong dung ve lao dong phuc tap:
  a. Trong cung mot thoi gian lao dong, lao dong phuc tap tao ra nhieu gia tri hon lao dong gian don
  b. Lao dong phuc tap la lao dong gian don nhan boi len`
  c. Lao dong phuc tap la lao dong tri tue cua nguoi lao dong co trinh do cao
  d. Lao dong phuc tap la lao dong trai qua dao tao, huan luyen
  Cau 103. Chon phuong an dung trong cac phuong an sau day:
  a. Lao dong cu the duoc thuc hien truoc lao dong truu tuong
  b. Lao dong cu the tao ra tinh huu ich cua san pham`
  c. Lao dong truu tuong chi co o nguoi co trinh do cao, con nguoi co trinh do thap chi co lao dong cu the.
  d. Ca a, b, c deu dung
  Cau 104. Chon cac y dung trong cac y sau day:
  a. Lao dong cua nguoi ky su co trinh do cao thuan tuy la lao dong truu tuong
  b. Lao dong cua nguoi khong qua dao tao chi la lao dong cu the
  c. Lao dong cua moi nguoi san xuat hang hoa deu co lao dong cu the va lao dong truu tuong`
  d. Ca a, b, c deu dung
  Cau 105. Cong thuc tinh gia tri hang hoa la: c + v + m. y nao la khong dung trong cac y sau:
  a. Lao dong cu the bao toan va chuyen gia tri TLSX (c) sang san pham
  b. Lao dong truu tuong tao ra gia tri moi (v+m)
  c. Lao dong truu tuong tao nen toan bo gia tri (c + v + m)`
  d. Ca a, b va c
  Cau 106. The nao la nang suat lao dong (NSLD)? Chon y dung:
  a. La hieu qua, kha nang cua lao dong cu the
  b. NSLD duoc tinh bang so san pham lam ra trong mot don vi thoi gian
  c. NSLD duoc tinh bang thoi gian hao phi de san xuat ra mot don vi san pham
  d. Ca a, b, c`
  Cau 107. The nao la tang NSLD? Chon cac y dung duoi day:
  a. So san pham lam ra trong mot don vi thoi gian tang len khi cac dieu khac khong doi
  b. Thoi gian de lam ra mot san pham giam xuong, khi cac dieu kien khac khong doi
  c. Tong so san pham lam ra trong mot don vi thoi gian tang len con tong so gia tri khong thay doi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 108. Quan he giua tang NSLD voi gia tri hang hoa. Chon cac y dung:
  a. NSLD tang len thi gia tri don vi hang hoa giam
  b. NSLD tang len thi luong gia tri moi (v+m) cua don vi hang hoa giam xuong tuyet doi
  c. Ca a, b deu dung`
  d. Ca a, b deu sai
  Cau 109. Khi NSLD tang len thi phan gia tri cu (c) trong mot hang hoa thay doi the nao?
  a. Co the giam xuong
  b. Co the tang len c. Co the khong thay doi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 110. Cac nhan to nao anh huong den NSLD?
  a. Trinh do chuyen mon cua nguoi lao dong
  b. Trinh do ky thuat va cong nghe san xuat
  c. Cac dieu kien tu nhien
  d. Ca a, b, c`
  Cau 111. Tang NSLD va tang cuong do lao dong giong nhau o:
  a. Deu lam gia tri don vi hang hoa giam
  b. Deu lam tang so san pham san xuat ra trong mot thoi gian`
  c. Deu lam tang luong lao dong hao phi trong 1 don vi thoi gian
  d. Ca a, b, c
  Cau 112. Chon cac y dung ve tang NSLD va tang cuong do lao dong:
  a. Tang NSLD lam cho so san pham lam ra trong mot don vi thoi gian tang len, con gia tri 1 don vi hang hoa thay doi
  b. Tang cuong do lao dong lam cho so san pham lam ra trong 1 don vi thoi gian tang len, con gia tri 1 don vi hang hoa khong thay doi
  c. Tang NSLD dua tren co so cai tien ky thuat, nang cao trinh do tay nghe nguoi lao dong, con tang cuong do lao dong thuan tuy la tang luong lao dong hao phi trong 1 don vi thoi gian
  d. Ca a, b, c`
  Cau 113. Cac nhan to nao lam tang san pham cho xa hoi?
  a. Tang NSLD
  b. Tang so nguoi lao dong c. Tang cuong do lao dong
  d. Ca a, b va c`
  Cau 114. Nhan to nao la co ban, lau dai de tang san pham cho xa hoi?
  a. Tang NSLD`
  b. Tang cuong do lao dong c. Tang so nguoi lao dong
  d. Keo dai thoi gian lao dong
  Cau 115. lap lai. Quan he tang NSLD voi gia tri hang hoa. Chon cac y dung duoi day:
  a. Tang NSLD thi tong gia tri hang hoa khong thay doi
  b. Tang NSLD thi gia tri 1 don vi hang hoa thay doi
  c. Gia tri 1 don vi hang hoa ty le nghich voi NSLD
  d. Ca a, b, c`
  Cau 116. Quan he tang CDLD voi gia tri hang hoa. Chon cac y dung:
  a. Tang CDLD thi tong gia tri hang hoa tang len va gia tri 1 don vi hang hoa cung tang len tuong ung
  b. Gia tri 1 don vi hang hoa ty le thuan voi CDLD
  c. Tang CDLD thi gia tri 1 don vi hang hoa khong thay doi
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 117. Gia tri ca biet cua hang hoa do:
  a. Hao phi lao dong gian don trung binh quyet dinh
  b. Hao phi lao dong cua nganh quyet dinh
  c. Hao phi lao dong ca biet cua nguoi san xuat quyet dinh `
  d. Hao phi lao dong ca biet cua nguoi san xuat nhieu hang hoa quyet dinh
  Cau 118. Hai mat cua nen san xuat xa hoi la:
  a. Co so ha tang va kien truc thuong tang
  b. Luc luong san xuat va quan he san xuat `
  c. San xuat va tieu dung san pham xa hoi
  d. Tich luy va cai thien doi song
  Cau 119. Gia ca cua hang hoa duoc quyet dinh boi:
  a. Gia tri cua hang hoa
  b. Cung cau va canh tranh
  c. Gia tri cua tien te trong luu thong
  d. Ca a, b, c
  Cau 120. Cac cap pham tru nao thuoc ve ly luan tai san xuat xa hoi:
  a. Luc luong san xuat va QHSX
  b. Ton tai xa hoi va y thuc xa hoi
  c. Tang truong va phat trien kinh te`
  d. Ca a, b, c
  Cau 121. Mau thuan co ban cua san xuat hang hoa gian don la:
  a. Giua gia tri voi gia tri su dung
  b. Giua lao dong gian don voi lao dong phuc tap
  c. Giua lao dong cu the voi lao dong truu tuong
  d. Giua lao dong tu nhan voi lao dong xa hoi `
  Cau 122. "Tien te la banh xe vi dai cua luu thong". Cau noi nay cua ai?
  a. A.SMith
  b. D.Ricardo c. C. Mac
  d.W.Petty
  Cau 123. Tien co 5 chuc nang. Chuc nang nao khong doi hoi co tien vang?
  a. Chuc nang thuoc do gia tri
  b. Chuc nang phuong tien luu thong va phuong tien thanh toan`
  c. Chuc nang phuong tien cat tru
  d. Ca a va c
  Cau 124. San xuat va luu thong hang hoa chiu su chi phoi cua nhung quy luat kinh te nao?
  a. Quy luat gia tri
  b. Quy luat canh tranh va quy luat cung cau
  c. Quy luat luu thong tien te
  d. Ca a, b va c`
  Cau 125. Quy luat gia tri co yeu cau gi?
  a. San xuat va luu thong hang hoa phai dua tren co so hao phi lao dong xa hoi can thiet
  b. Luu thong hang hoa dua tren nguyen tac ngang gia
  c. Hao phi lao dong ca biet phai phu hop voi muc hao phi lao dong xa hoi can thiet
  d. Ca a, b, c`
  Cau 126. Luu thong hang hoa dua tren nguyen tac ngang gia. Dieu nay duoc hieu nhu the nao la dung?
  a. Gia ca cua tung hang hoa luon luon bang gia tri cua no
  b. Gia ca co the tach roi gia tri va xoay quanh gia tri cua no
  c.  gia tri =  gia ca
  d. Ca b va c `
  Cau 127. Quy luat gia tri ton tai o rieng:
  a. Nen san xuat hang hoa gian don
  b. Nen san xuat TBCN
  c. Trong nen san xuat vat chat noi chung
  d. Trong nen kinh te hang hoa`
  Cau 128. Dieu kien ra doi cua CNTB la:
  a. Tap trung khoi luong tien te du lon vao mot so nguoi de lap ra cac xi nghiep
  b. Xuat hien mot lop nguoi lao dong tu do nhung khong co TLSX va cac cua cai khac buoc phai di lam thue
  c. Phai thuc hien tich luy tu ban
  d. Ca a, b`
  Cau 129. Quy luat gia tri hoat dong tu phat co the dan den su hinh thanh QHSX TBCN khong? Chon cau tra loi dung nhat:
  a. Co
  b. Khong
  c. Co nhung rat cham chap`
  Cau 130. Chu nghia tu ban ra doi khi:
  a. San xuat hang hoa da phat trien cao
  b. Phan cong lao dong da phat trien cao
  c. Trong xa hoi xuat hien giai cap boc lot va bi boc lot
  d. Tu lieu san xuat tap trung vao mot so it nguoi con da so nguoi bi mat het TLSX`
  Cau 131. Su phat trien dai cong nghiep co khi o Anh bat dau tu:
  a. Cac nganh cong nghiep nang
  b. Cac nganh cong nghiep che tao may
  c. Cac nganh cong nghiep nhe
  d. Cac nganh san xuat may dong luc`
  Cau 132. Cuoc cach mang ky thuat o nuoc Anh bat dau tu:
  a. May cong tac
  b. May phat luc c. May truyen luc
  d. Ca a, b, c dong thoi`
  Cau 133. Tu ban la:
  a. Tien va may moc thiet bi
  b. Tien co kha nang de ra tien
  c. Gia tri mang lai gia tri thang du bang cach boc lot lao dong lam thue`
  d. Cong cu san xuat va nguyen vat lieu
  Cau 134. Quan he cung cau thuoc khau nao cua qua trinh tai san xuat xa hoi?
  a. San xuat va tieu dung`
  b. Tieu dung c. Trao doi
  d. Phan phoi va trao doi
  Cau 135. Quan he giua tang truong kinh te, phat trien kinh te va tien bo xa hoi la:
  a. Dong nghia
  b. Doc lap voi nhau c. Trai nguoc nhau
  d. Co lien he voi nhau va lam dieu kien cho nhau`

  Cau 136. Nguoi sang lap ra chu nghia Mac la:
  a. Cac Mac
  b. C.Mac va Ph.Ang ghen` c. C.Mac va V.I. Lenin
  d. C.Mac, Ph. Ang ghen va V.I. Lenin
  Cau 137. Tien te la:
  a. Thuoc do gia tri cua hang hoa
  b. Phuong tien de luu thong hang hoa va de thanh toan
  c. La hang hoa dac biet dong vai tro la vat ngang gia chung`
  d. La vang, bac
  Cau 138. Chon cac y dung ve lao dong va suc lao dong:
  a. Suc lao dong chi la kha nang, con lao dong la suc lao dong da duoc tieu dung
  b. Suc lao dong la hang hoa, con lao dong khong la hang hoa`
  c. Suc lao dong co gia tri, con lao dong khong co gia tri
  d. Ca a, b va c
  Cau 139. Suc lao dong tro thanh hang hoa mot cach pho bien tu khi nao?
  a. Tu khi co san xuat hang hoa
  b. Tu xa hoi chiem huu no le c. Tu khi co kinh te thi truong
  d. Tu khi co CNTB`
  Cau 140. Dieu kien tat yeu de suc lao dong tro thanh hang hoa la:
  a. Nguoi lao dong tu nguyen di lam thue
  b. Nguoi lao dong duoc tu do than the
  c. Nguoi lao dong hoan toan khong co TLSX va cua cai gi
  d. Ca b va c
  Cau 141. Viec mua ban no le va mua ban suc lao dong quan he voi nhau the nao? Chon y dung:
  a. Hoan toan khac nhau`
  b. Co quan he voi nhau
  c. Giong nhau ve ban chat, chi khac ve hinh thuc
  d. Ca b va c
  Cau 142. Tich luy nguyen thuy la gi?
  a. Tich luy co truoc su ra doi cua CNTB
  b. Nham tao ra hai dieu kien cho CNTB ra doi nhanh hon
  c. Tich luy nguyen thuy duoc thuc hien bang bao luc
  d. Ca a, b, c`
  Cau 143. Tich luy nguyen thuy duoc thuc hien bang cac bien phap gi?
  a. Tuoc doat nguoi san xuat nho, nhat la nong dan
  b. Chinh phuc, boc lot thuoc dia
  c. Trao doi khong ngang gia, bat binh dang
  d. Ca a, b va c`
  Cau 144. Nhan to nao la co ban thuc day CNTB ra doi nhanh chong:
  a. Su tac dong cua quy luat gia tri
  b. Su phat trien manh me cua phuong tien giao thong van tai nho do mo rong giao luu buon ban quoc te
  c. Nhung phat kien lon ve dia ly
  d. Tich luy nguyen thuy`
  Cau 145. Tich luy nguyen thuy va tich luy tu ban khac nhau nhu the nao?
  a. Tich luy nguyen thuy co truoc, tich luy tu ban co sau
  b. Tich luy nguyen thuy tao dieu kien cho CNTB ra doi, tich luy tu ban mo rong pham vi thong tri va boc lot lao dong lam thue
  c. Tich luy nguyen thuy thuc hien bang bao luc, tich luy tu ban thuc hien bang bien phap kinh te la chu yeu
  d. Ca a, b, c`
  Cau 146. Su hoat dong cua quy luat gia tri duoc bieu hien:
  a. Gia ca thi truong xoay quanh gia tri xa hoi cua hang hoa
  b. Gia ca thi truong xoay quanh gia ca san xuat
  c. Gia ca thi truong xoay quanh gia ca doc quyen
  d. Ca a, b, c`
  Cau 147. Quan he giua gia ca va gia tri. Chon cac y dung:
  a. Gia tri la co so cua gia ca, la yeu to quyet dinh gia ca
  b. Gia ca la hinh thuc bieu hien bang tien cua gia tri
  c. Gia ca thi truong con chiu anh huong cua cung - cau, gia tri cua tien
  d. Ca a, b va c`
  Cau 148. Tien te co may chuc nang khi chua co quan he kinh te quoc te:
  a. Hai chuc nang
  b. Ba chuc nang c. Bon chuc nang`
  d. Nam chuc nang`
  Cau 149. Ban chat tien te la gi? Chon cac y dung:
  a. La hang hoa dac biet, lam vat ngang gia cho cac hang hoa khac
  b. The hien lao dong xa hoi ket tinh trong hang hoa
  c. Phan anh quan he kinh te giua nhung nguoi san xuat hang hoa voi nhau
  d. Ca a, b, c`
  Cau 150. Cap pham tru nao la phat hien rieng cua C.Mac?
  a. Lao dong gian don va lao dong phuc tap
  b. Lao dong cu the va lao dong truu tuong`
  c. Lao dong tu nhan va lao dong xa hoi
  d. Lao dong qua khu va lao dong song
  Cau 151. Ai la nguoi dau tien chia tu ban san xuat thanh tu ban bat bien (c) va tu ban kha bien (v)?
  a. A.Smith
  b. D.Ricardo c. C.Mac`
  d. F.Quesnay
  Cau 152. Chon y dung ve quan he cung - cau doi voi gia tri, gia ca:
  a. Quyet dinh gia tri va gia ca hang hoa
  b. Chi quyet dinh den gia ca va co anh huong den gia tri`
  c. Khong co anh huong den gia tri va gia ca
  d. Co anh huong toi gia ca thi truong
  Cau 153. Kinh te chinh tri va kinh te hoc co quan he gi voi nhau?
  a. Co cung mot nguon goc
  b. Moi mon co the manh rieng
  c. Co quan he voi nhau, co the bo sung cho nhau
  d. Ca a, b va c`
  Cau 154. Khi tang von dau tu cho san xuat se co tac dong den san luong, viec lam va gia ca. Chon cac y dung duoi day:
  a. San luong tang
  b. That nghiep giam c. Gia ca khong thay doi
  d. Ca a, b`
  Cau 155. Chon cac y khong dung ve san pham va hang hoa:
  a. Moi san pham deu la hang hoa`
  b. Moi hang hoa deu la san pham
  c. Moi san pham deu la ket qua cua san xuat
  d. Khong phai moi san pham deu la hang hoa
  Cau 156. Lao dong san xuat la:
  a. Hoat dong co muc dich cua con nguoi
  b. Su tac dong cua con nguoi vao tu nhien
  c. Cac hoat dong vat chat cua con nguoi
  d. Su ket hop TLSX voi suc lao dong `
  Cau 157. San pham xa hoi gom co:
  a. Toan bo chi phi ve TLSX
  b. San pham can thiet c. San pham thang du
  d. Ca a, b va c`
  Cau 158. San pham can thiet la:
  a. San pham thiet yeu cua xa hoi
  b. San pham de thoa man nhu cau toi thieu cua con nguoi
  c. Phan san pham xa hoi de tai san xuat suc lao dong `
  d. Ca a, b, c
  Cau 159. Muc do giau co cua xa hoi phu thuoc chu yeu vao:
  a. Tai nguyen thien nhien
  b. Trinh do khoa hoc cong nghe
  c. Tong san pham quoc gia (GNP)`
  d. Khoi luong san pham thang du
  Cau 160. Doi tuong nghien cuu cua kinh te chinh tri Mac- Lenin la:
  a. Nguon goc cua cai de lam giau cho xa hoi
  b. Nen san xuat cua cai vat chat
  c. Phuong thuc san xuat TBCN va thoi ky qua do len CNXH
  d. QHSX trong su tac dong qua lai voi luc luong san xuat va kien truc thuong tang`
  Cau 161. San xuat hang hoa ra doi khi:
  a. Co su phan cong lao dong xa hoi
  b. Co su giao luu, buon ban
  c. Co che do tu huu hoac cac hinh thuc so huu khac nhau ve TLSX
  d. Ca a va c`
  Cau 162. Chon phuong an dung ve quy luat kinh te:
  a. Quy luat kinh te la quy luat xa hoi do con nguoi dat ra
  b. La quy luat khach quan phat sinh tac dung qua hoat dong kinh te cua con nguoi
  c. Quy luat kinh te co tinh lich su
  d. Ca b va c`
  Cau 163. Gia tri cua hang hoa duoc quyet dinh boi:
  a. Cong dung cua hang hoa
  b. Quan he cung - cau ve hang hoa
  c. Lao dong xa hoi cua nguoi san xuat hang hoa`
  d. Ca a, b, c
  Cau 164. Gia ca cua hang hoa la:
  a. Su thoa thuan giua nguoi mua va nguoi ban
  b. Su bieu hien bang tien cua gia tri`
  c. So tien nguoi mua phai tra cho nguoi ban
  d. Gia tien da in tren san pham hoac nguoi ban quy dinh
  Cau 165. Nhan to nao co anh huong den so luong gia tri cua don vi hang hoa? Chon y dung nhat trong cac y sau:
  a. Nang suat lao dong
  b. Cuong do lao dong c. Cac dieu kien tu nhien
  d. Ca a va c`
  Cau 166. Tu ban bat bien (c) la:
  a. Gia tri cua no chuyen dan vao san pham qua khau hao
  b. Gia tri cua no lon len trong qua trinh san xuat
  c. Gia tri cua no khong thay doi ve luong va duoc chuyen nguyen ven sang san pham`
  d. Gia tri cua no khong thay doi va duoc chuyen ngay sang san pham sau mot chu ky san xuat
  Cau 167. Chon cac y dung ve hang hoa suc lao dong:
  a. No ton tai trong con nguoi
  b. Co the mua ban nhieu lan
  c. Gia tri su dung cua no co kha nang tao ra gia tri moi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 168. Viec mua ban suc lao dong va mua ban no le khac nhau o dac diem nao?
  a. Ban no le la ban con nguoi, con ban suc lao dong la ban kha nang lao dong cua con nguoi
  b. Ban suc lao dong thi nguoi lao dong la nguoi ban, con ban no le thi no le bi nguoi khac ban
  c. Ban suc lao dong va ban no le la khong co gi khac nhau
  d. Ca a va b`
  Cau 169. Tu ban la:
  a. Khoi luong tien te lon, nho do co nhieu loi nhuan
  b. May moc, thiet bi, nha xuong va cong nhan lam thue
  c. Toan bo tien va cua cai vat chat
  d. Gia tri mang lai gia tri thang du bang cach boc lot lao dong lam thue`
  Cau 170. Tu ban co dinh co vai tro gi?
  a. La nguon goc cua gia tri thang du
  b. La dieu kien de giam gia tri hang hoa
  c. La dieu kien de tang nang suat lao dong
  d. Ca b, c`
  Cau 171. Tu ban bat bien (c) va tu ban kha bien (v) thuoc pham tru tu ban nao?
  a. Tu ban tien te
  b. Tu ban san xuat` c. Tu ban hang hoa
  d. Tu ban luu thong
  Cau 172. Tu ban co dinh va tu ban luu dong thuoc pham tru tu ban nao?
  a. Tu ban san xuat
  b. Tu ban tien te c. Tu ban bat bien
  d. Tu ban ung truoc`
  Cau 173. Tu ban la:
  a. Tu lieu san xuat
  b. La pham tru vinh vien
  c. La gia tri mang lai gia tri thang du bang cach boc lot lao dong lam thue`
  d. Ca a, b va c.
  Cau 174. Tu ban co dinh la:
  a. Cac TLSX chu yeu nhu nha xuong, may moc…
  b. Tu ban co dinh la tu ban bat bien
  c. Gia tri cua no chuyen dan sang san pham
  d. Ca a, c`
  Cau 175. Tu ban luu dong la:
  a. Suc lao dong, nguyen vat lieu, nhien lieu…
  b. Tham gia tung phan vao san xuat
  c. Gia tri cua no chuyen het sang san pham sau mot chu ky san xuat
  d. Ca a, b va c`
  Cau 176. Tu ban kha bien la:
  a. Tu ban luon luon bien doi
  b. Suc lao dong cua cong nhan lam thue
  c. La nguon goc cua gia tri thang du
  d. Ca b va c`
  Cau 177. Chon cac y khong dung ve cac cap pham tru tu ban:
  a. Chia tu ban thanh tu ban bat bien va tu ban kha bien de tim nguon goc gia tri thang du
  b. Chia tu ban thanh tu ban co dinh va tu ban luu dong de biet phuong thuc chuyen gia tri cua chung sang san pham
  c. Tu ban co dinh cung la tu ban bat bien, tu ban luu dong cung la tu ban kha bien`
  d. Ca a, b deu dung
  Cau 178. Chon cac y dung ve mua ban suc lao dong:
  a. Ban chiu
  b. Gia ca < gia tri do suc lao dong tao ra
  c. Mua, ban co thoi han
  d. Ca a, b va c`
  Cau 179. Khi nao suc lao dong tro thanh hang hoa mot cach pho bien?
  a. Trong nen san xuat hang hoa gian don
  b. Trong nen san xuat hang hoa TBCN`
  c. Trong xa hoi chiem huu no le
  d. Trong nen san xuat lon hien dai
  Cau 180. Gia tri hang hoa suc lao dong gom:
  a. Gia tri cac tu lieu tieu dung de tai san xuat suc lao dong cua cong nhan va nuoi gia dinh anh ta
  b. Chi phi de thoa man nhu cau van hoa, tinh than
  c. Chi phi dao tao nguoi lao dong
  d. Ca a, b, c`
  Cau 181. Chon cac y dung trong cac nhan dinh duoi day:
  a. Nguoi ban va nguoi mua suc lao dong deu binh dang ve mat phap ly
  b. Suc lao dong duoc mua va ban theo quy luat gia tri
  c. Thi truong suc lao dong duoc hinh thanh va phat trien tu phuong thuc san xuat TBCN
  d. Ca a, b va c.`
  Cau 182. Chon cac y dung trong cac nhan dinh sau:
  a. Tien te la san vat cuoi cung cua luu thong hang hoa va la hinh thuc bieu hien dau tien cua tu ban
  b. Tu ban duoc bieu hien o tien, nhung ban than tien khong phai la tu ban
  c. Moi tu ban moi deu nhat thiet phai mang hinh thai tien te
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 183. Muc dich truc tiep cua nen san xuat TBCN la:
  a. San xuat ra ngay cang nhieu cua cai vat chat
  b. Mo rong pham vi thong tri cua QHSX TBCN
  c. Tao ra ngay cang nhieu gia tri thang du`
  d. Lam cho lao dong ngay cang le thuoc vao tu ban
  Cau 184. Cac cach dien ta gia tri hang hoa duoi day, cach nao dung?
  a. Gia tri hang hoa = c + v + m`
  b. Gia tri hang hoa = gia tri cu + gia tri moi
  c. Gia tri hang hoa = k + p
  d. Ca a, b va c
  Cau 185. Cac cach dien ta duoi day co cach nao sai khong?
  a. Gia tri moi cua san pham = v + m
  b. Gia tri cua san pham moi = v + m`
  c. Gia tri cua TLSX = c
  d. Gia tri cua suc lao dong = v
  Cau 186. Khi tang NSLD, co cau gia tri mot hang hoa thay doi. Truong hop nao duoi day khong dung?
  a. C co the giu nguyen, co the tang, co the giam
  b. (v+ m) giam
  c. (c+ v+ m) giam
  d. (c + v + m) khong doi `
  Cau 187. Khi nao tien te bien thanh tu ban?
  a. Co luong tien te du lon
  b. Dung tien dau tu vao san xuat kinh doanh
  c. Suc lao dong tro thanh hang hoa `
  d. Dung tien de buon ban mua re, ban dat.
  Cau 188. Chon cac y dung trong cac y duoi day:
  a. Gia tri thang du cung la gia tri
  b. Gia tri thang du va gia tri giong nhau ve chat, chi khac nhau ve luong trong 1 hang hoa
  c. Gia tri thang du la lao dong thang du ket tinh`
  d. Ca a, b va c
  Cau 189. Chon dinh nghia chinh xac ve tu ban:
  a. Tu ban la gia tri mang lai gia tri thang du
  b. Tu ban la tien va TLSX cua nha tu ban de tao ra gia tri thang du
  c. Tu ban la gia tri dem lai gia tri thang du bang cach boc lot lao dong lam thue`
  d. Tu ban la tien de ra tien
  Cau 190. Gia tri cua TLSX da tieu dung tham gia vao tao ra gia tri cua san pham moi. Chon cac y dung duoi day:
  a. Tham gia tao thanh gia tri moi cua san pham
  b. Khong tham gia tao thanh gia tri moi cua san pham`
  c. Chi tham gia vao tao thanh gia tri cua san pham moi
  d. Ca b va c
  Cau 191. Trong qua trinh san xuat gia tri thang du, gia tri TLSX da tieu dung se nhu the nao? Truong hop nao sai?
  a. Duoc tai san xuat
  b. Khong duoc tai san xuat `
  c. Duoc bu dap
  d. Duoc lao dong cu the cua nguoi san xuat hang hoa bao ton va chuyen vao gia tri cua san pham moi
  Cau 192. Tu ban bat bien (c) va tu ban kha bien (v) co vai tro the nao trong qua trinh san xuat gia tri thang du? Chon cac y khong dung duoi day:
  a. Tu ban bat bien (c) la dieu kien de san xuat gia tri thang du
  b. Tu ban kha bien la nguon goc cua gia tri thang du
  c. Ca c va v co vai tro ngang nhau trong qua trinh tao ra gia tri thang du`
  d. Ca a va b
  Cau 193. Cho biet y nghia cua viec phat hien ra tinh chat hai mat cua lao dong san xuat hang hoa cua C.Mac. Chon cac y dung duoi day:
  a. Chia tu ban thanh tu ban bat bien va kha bien
  b. Giai thich qua trinh chuyen gia tri cu sang san pham va tao ra gia tri moi cua san pham
  c. Hinh thanh cong thuc gia tri hang hoa = c + v + m
  d. Ca a, b, c`
  Cau 194. Cac cong thuc tinh ty suat gia tri thang du duoi day, cong thuc nao dung?
  m
  a. m' = x 100%
  v
  Thoi gian lao dong thang du
  b. m' = x 100
  Thoi gian lao dong can thiet
  Lao dong thang du
  c. m' = x 100
  Lao dong can thiet
  d. Ca a, b va c`
  Cau 195. Muon tang khoi luong gia tri thang du, nha tu ban co the su dung nhieu cach. Chon cac y dung duoi day:
  a. Keo dai thoi gian lao dong trong ngay khi thoi gian lao dong can thiet khong doi
  b. Tang cuong do lao dong khi ngay lao dong khong doi
  c. Giam gia tri suc lao dong khi ngay lao dong khong doi
  d. Ca a, b va c `
  Cau 196. Ty suat gia tri thang du (m') phan anh dieu gi? Chon y dung:
  a. Trinh do boc lot cua tu ban doi voi cong nhan lam thue`
  b. Hieu qua cua tu ban
  c. Chi cho nha tu ban biet noi dau tu co loi
  d. Ca a, b va c
  Cau 197. Phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi va phuong phap san xuat gia tri thang du tuong doi co diem nao giong nhau?
  a. Deu lam cho cong nhan ton suc lao dong nhieu hon
  b. Deu lam tang ty suat gia tri thang du`
  c. Deu lam giam gia tri suc lao dong cua cong nhan
  d. Ca a, b va c
  Cau 198. Phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi la:
  a. Keo dai thoi gian cua ngay lao dong, con thoi gian lao dong can thiet khong thay doi`
  b. Tiet kiem chi phi san xuat
  c. Su dung ky thuat tien tien, cai tien to chuc quan ly
  d. Ca a, b, c
  Cau 199. Tu dinh nghia phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi hay xac dinh phuong an dung duoi day:
  a. Do dai ngay lao dong bang ngay tu nhien
  b. Do dai ngay lao dong lon hon khong
  c. Do dai ngay lao dong bang thoi gian lao dong can thiet
  d. Do dai ngay lao dong lon hon thoi gian lao dong can thiet`
  Cau 200. Cac luan diem duoi day, luan diem nao sai?
  a. Cac Phuong thuc san xuat truoc CNTB boc lot san pham thang du truc tiep`
  b. Boc lot san pham thang du chi co o CNTB
  c. San xuat gia tri thang du tuyet doi la hinh thai chung nhat cua san xuat gia tri thang du
  d. San xuat gia tri thang du tuyet doi la diem xuat phat de san xuat gia tri thang du tuong doi
  Cau 201. Khi xem xet phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi, nhung y nao duoi day khong dung?
  a. Gia tri suc lao dong khong doi
  b. Thoi gian lao dong can thiet thay doi`
  c. Ngay lao dong thay doi
  d. Thoi gian lao dong thang du thay doi
  Cau 202. Trong phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi, nguoi lao dong muon giam thoi gian lao dong trong ngay con nha tu ban lai muon keo dai thoi gian lao dong trong ngay. Gioi han toi thieu cua ngay lao dong la bao nhieu?
  a. Du bu dap gia tri suc lao dong cua cong nhan
  b. Bang thoi gian lao dong can thiet
  c. Do nha tu ban quy dinh
  d. Lon hon thoi gian lao dong can thiet`
  Cau 203. Phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi co nhung han che. Chon y dung trong cac nhan xet duoi day:
  a. Gap phai su phan khang quyet liet cua cong nhan
  b. Nang suat lao dong khong thay doi
  c. Khong thoa man khat vong gia tri thang du cua nha tu ban
  d. Ca a, b va c`
  Cau 204. Nhung nhan xet duoi day ve phuong phap san xuat gia tri thang du tuyet doi, nhan xet nao la khong dung?
  a. Chu yeu ap dung o giai doan dau cua CNTB khi ky thuat con thu cong lac hau
  b. Gia tri suc lao dong khong thay doi
  c. Ngay lao dong khong thay doi`
  d. Thoi gian lao dong thang du thay doi
  Cau 205. Nhung y kien duoi day ve phuong phap san xuat gia tri thang du tuong doi, y kien nao dung?
  a. Ngay lao dong khong doi
  b. Thoi gian lao dong can thiet va gia tri suc lao dong thay doi
  c. Ha thap gia tri suc lao dong
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 206. Nhan xet ve gia tri thang du tuong doi va gia tri thang du sieu ngach, y nao duoi day la dung?
  a. Deu dua tren co so tang NSLD
  b. Gia tri thang du tuong doi dua tren co so tang NSLD xa hoi con gia tri thang du sieu ngach dua tren co so tang NSLD ca biet.
  c. Gia tri thang du sieu ngach co the chuyen hoa thanh gia tri thang du tuong doi.
  d. Ca a, b, c deu dung`
  Cau 207. Chon cac y dung ve dac diem cua gia tri thang du sieu ngach trong san xuat cong nghiep:
  a. Khong co dinh o doanh nghiep nao.
  b. Chi co o doanh nghiep co nang suat ca biet cao hon nang suat lao dong xa hoi
  c. La dong luc truc tiep, manh me cua cac nha tu ban
  d. Ca a, b va c`
  Cau 208. Gia tri thang du tuong doi va gia tri thang du sieu ngach giong nhau o nhung diem nao?
  a. Deu dua tren tien de tang NSLD.`
  b. Rut ngan thoi gian lao dong can thiet
  c. Keo dai thoi gian lao dong thang du.
  d. Ca a, b va c.
  Cau 209. Chon cac y kien dung khi nhan xet gia tri thang du tuong doi va gia tri thang du sieu ngach:
  a. Gia tri thang du tuong doi do toan bo giai cap tu san thu duoc
  b. Gia tri thang du sieu ngach chi mot so nha tu ban di dau trong ung dung tien bo ky thuat, giam gia tri ca biet.
  c. Gia tri thang du tuong doi phan anh truc tiep quan he giai cap tu san va giai cap cong nhan, con gia tri thang du sieu ngach la dong luc truc tiep cua cac nha tu ban.
  d. Ca a, b, c`
  Cau 210. Vai tro cua may moc trong qua trinh tao ra gia tri thang du, chon y dung:
  a. May moc la nguon goc cua gia tri thang du
  b. May moc la tien de vat chat cho viec tao ra gia tri thang du `
  c. May moc va suc lao dong deu tao ra gia tri thang du
  d. May moc la yeu to quyet dinh de tao ra gia tri thang du
  Cau 211. Nen kinh te tri thuc duoc xem la:
  a. Mot phuong thuc san xuat moi
  b. Mot hinh thai kinh te - xa hoi moi
  c. Mot giai doan moi cua CNTB hien dai
  d. Mot nac thang phat trien cua luc luong san xuat `
  Cau 212. Qua trinh tai san xuat xa hoi gom co may khau?
  a. Hai khau : san xuat - tieu dung
  b. Ba khau: san xuat - phan phoi - tieu dung
  c. Bon khau: san xuat - phan phoi -trao doi - tieu dung`
  d. Nam khau: san xuat - luu thong - phan phoi - trao doi - tieu dung
  Cau 213. Tien cong TBCN la:
  a. Gia tri cua lao dong
  b. Su tra cong cho lao dong c. Gia tri suc lao dong
  d. Gia ca cua suc lao dong`
  Cau 214. Neu nha tu ban tra cong theo dung gia tri suc lao dong thi co con boc lot gia tri thang du khong?
  a. Khong
  b. Co` c. Bi lo von
  d. Hoa von
  Cau 215. Viec san xuat va trao doi hang hoa dua tren co so nao?
  a. Hao phi thoi gian lao dong can thiet
  b. Hao phi thoi gian lao dong cua nguoi san xuat kem nhat
  c. Hao phi thoi gian lao dong xa hoi can thiet`
  d. Hao phi lao dong qua khu va lao dong song cua nguoi san xuat
  Cau 216. Gia tri thang du la gi?
  a. Loi nhuan thu duoc cua nguoi san xuat kinh doanh
  b. Gia tri cua tu ban tu tang len.
  c. Phan gia tri moi doi ra ngoai gia tri suc lao dong do nguoi cong nhan lam thue tao ra.`
  d. Hieu so giua gia tri hang hoa voi chi phi san xuat TBCN
  Cau 217. Nguon von nao duoi day ma ta co nghia vu phai tra?
  a. FDI.
  b. ODA` c. Ca FDI va ODA
  d. Von lien doanh cua nuoc ngoai
  Cau 218. Su phan chia tu ban thanh tu ban bat bien va tu ban kha bien la de biet:
  a. Dac diem chuyen gia tri cua tung loai tu ban vao san pham.
  b. Vai tro cua lao dong qua khu va lao dong song trong viec tao ra gia tri su dung
  c. Nguon goc cua gia tri thang du
  d. Ca a, b, c`
  Cau 219. Chon y khong dung ve loi nhuan:
  a. La hinh thuc bien tuong cua gia tri thang du
  b. La gia tri thang du duoc coi la con de cua tu ban ung truoc`
  c. La hieu so giua tong doanh thu tru di tong chi phi
  d. Ca a va b.
  Cau 220. Co so chung cua gia tri thang du tuong doi va gia tri thang du sieu ngach la:
  a. Tang NSLD`
  b. Tang NSLD xa hoi c. Tang NSLD ca biet
  d. Giam gia tri suc lao dong
  Cau 221. Chon cac y khong dung ve loi nhuan va gia tri thang du.
  a. Ban chat cua loi nhuan la gia tri thang du
  b. Loi nhuan va gia tri thang du luon luon bang nhau`
  c. Gia tri thang du duoc hinh thanh tu san xuat con loi nhuan hinh thanh tren thi truong
  d. Ca a va c
  Cau 222. Chon cac y dung ve ty suat loi nhuan va ty suat gia tri thang du
  a. p' < m'
  b. m' noi len thuc chat muc do boc lot
  c. p' chi ra noi dau tu co loi cho nha tu ban
  d. Ca a, b va c`
  Cau 223. Chi phi TBCN la:
  a. Tong so tien nha tu ban ung ra
  b. So tien nha tu ban mua may moc, nguyen vat lieu
  c. Chi phi ve TLSX va suc lao dong `
  d. Chi phi tu ban (c) va (v)
  Cau 224. Chon cac y dung ve tu ban bat bien, tu ban kha bien, tu ban co dinh, tu ban luu dong:
  a. Tu ban bat bien khong thay doi ve luong trong qua trinh san xuat.
  b. Tu ban co dinh la mot bo phan cua tu ban bat bien
  c. Tu ban kha bien la mot bo phan cua tu ban luu dong.
  d. Ca a, b va c`
  Cau 225. Chon cac y dung trong cac nhan xet duoi day:
  a. Pham tru tu ban bat bien rong hon pham tru tu ban co dinh
  b. Pham tru tu ban kha bien hep hon pham tru tu ban luu dong.
  c. Tu ban co dinh khong thay doi ve luong trong qua trinh san xuat.
  d. Ca a, b, c deu dung.`
  Cau 226. Cac cong thuc tinh gia ca duoi day, cong thuc nao dung?
  a. Gia ca hang hoa = c + v + m
  b. Gia ca thi truong = c + v + p`
  c. Gia ca san xuat = c + v + p
  d. Ca a, b va c
  Cau 227. Ngay lao dong la 8h, ty suat gia tri thang du m' = 100%, nha tu ban tang ngay lao dong len 1h va gia tri suc lao dong giam di 25%. Vay ty suat gia tri thang du moi la bao nhieu?
  a. 150%
  b. 200%` c. 250%
  d. 300%
  Cau 228. Tien cong thuc te la gi?
  a. La tong so tien nhan duoc thuc te trong 1 thang.
  b. La so tien trong so luong + tien thuong + cac nguon thu nhap khac
  c. La so luong hang hoa va dich vu mua duoc bang tien cong danh nghia.`
  d. La gia ca cua suc lao dong.
  Cau 229. Tien cong thuc te thay doi the nao? Chon cac y sai duoi day:
  a. Ty le thuan voi tien cong danh nghia
  b. Ty le nghich voi gia tri tu lieu tieu dung va dich vu.
  c. Bien doi cung chieu voi lam phat`
  d. Ca a va b
  Cau 230. Hinh thuc tien cong nao khong phai la co ban?
  a. Tien cong tinh theo thoi gian
  b. Tien cong tinh theo san pham
  c. Tien cong danh nghia
  d. Ca a va b`
  Cau 231. Tieu chi nao la co ban de xac dinh chinh xac tien cong?
  a. So luong tien cong`
  b. Tien cong thang c. Tien cong ngay
  d. Tien cong gio
  Cau 232. Nhan to nao quyet dinh truc tiep tien cong tinh theo san pham?
  a. Dinh muc san pham
  b. Don gia san pham c. So luong san pham
  d. Ca b va c`
  Cau 233. Nguoi lao dong nhan khoan cong viec, khi hoan thanh nhan duoc mot so luong tien thi do la?
  a. Tien cong tinh theo thoi gian
  b. Tien cong thuc te c. Tien cong danh nghia`
  d. Ca a, b, c
  Cau 234. Tien cong tinh theo thoi gian va tien cong tinh theo san pham co quan he voi nhau the nao?
  a. Khong co quan he gi
  b. Hai hinh thuc tien cong ap dung cho cac loai cong viec co dac diem khac nhau.
  c. Tra cong theo san pham de quan ly hon tra cong theo thoi gian.
  d. Tien cong tinh theo san pham la hinh thuc chuyen hoa cua tien cong tinh theo thoi gian.`
  Cau 235. Tien cong danh nghia phu thuoc cac nhan to nao?
  a. Trinh do chuyen mon va kinh nghiem cua nguoi lao dong
  b. Muc do phuc tap hay gian don cua cong viec.
  c. Quan he cung cau ve hang hoa suc lao dong
  d. Ca a, b, c`
  Cau 236. San xuat gia tri thang du la quy luat kinh te tuyet doi cua CNTB; Quy luat nay co vai tro the nao? Chon y dung duoi day:
  a. Quy dinh su van dong cua CNTB
  b. Dong luc phat trien cua CNTB
  c. La nguyen nhan cua cac mau thuan co ban cua CNTB
  d. Ca a, b, c`
  Cau 237. Nhung y kien duoi day ve san xuat gia tri thang du cua CNTB ngay nay, nhan xet nao dung?
  a. May moc thiet bi hien dai thay the lao dong song nhieu hon.
  b. Tang NSLD va khoi luong gia tri thang du
  c. Ty suat gia tri thang du tang len.
  d. Ca a, b va c`
  Cau 238. Nhung y kien nao duoi day la sai?
  a. Tich luy tu ban la bien mot phan gia tri thang du thanh tu ban.
  b. Nguon goc cua tich luy tu ban la gia tri thang du.
  c. Dong co cua tich ly tu ban cung la gia tri thang du
  d. Tich luy co ban la su tiet kiem tu ban`
  Cau 239. Dau la nguon goc cua tich luy tu ban?
  a. Tai san ke thua.
  b. Loi nhuan` c. Cua cai tiet kiem cua nha tu ban
  d. Ca a, b va c
  Cau 240. Vi sao cac nha tu ban thuc hien tich luy tu ban?
  a. Theo duoi gia tri thang du
  b. Do quy luat gia tri thang du chi phoi
  c. Do quy luat gia tri va quy luat canh tranh chi phoi
  d. Ca a, b, c`
  Cau 241. De co the tang quy mo tich luy, cac nha tu ban su dung nhieu bien phap. Bien phap nao dung?
  a. Tang m'
  b. Giam v c. Tang NSLD
  d. Ca a, b va c`
  Cau 242. Quy mo tich luy tu ban phu thuoc cac nhan to nao?
  a. Khoi luong gia tri thang du
  b. Ty le phan chia khoi luong gia tri thang du thanh 2 phan la thu nhap va tich luy.
  c. Cac yeu to anh huong den khoi luong gia tri thang du
  d. Ca a, b va c`
  Cau 243. Quy luat chung cua tich luy tu ban la gi? y nao sau day khong dung:
  a. Giai cap tu san ngay cang giau co, mau thuan trong CNTB tang len.
  b. Cau tao huu co cua tu ban tang len
  c. Tich tu va tap trung tu ban tang len`
  d. Qua trinh ban cung hoa giai cap vo san.
  Cau 244. Nhung nhan to nao duoi day co anh huong den quy mo tich luy?
  a. Nang suat lao dong va cuong do lao dong
  b. Dai luong tu ban ung truoc.
  c. Su chenh lech giua tu ban su dung va tu ban tieu dung
  d. Ca a, b, c`
  Cau 245. Tich tu tu ban la:
  a. La tang quy mo tu ban ca biet bang cach tu ban hoa gia tri thang du
  b. La ket qua truc tiep cua tich luy tu ban
  c. Lam cho tu ban xa hoi tang
  d. Ca a, b va c`
  Cau 246. Tap trung tu ban la` gi? y nao sau day la sai:
  a. La su hop nhat nhieu tu ban ca biet nho thanh mot tu ban ca biet lon
  b. Lam cho tu ban xa hoi tang`
  c. Phan anh quan he truc tiep cac nha tu ban voi nhau
  d. Ca a va c
  Cau 247. Tich tu va tap trung tu ban giong nhau o:
  a. Co nguon goc truc tiep giong nhau.
  b. Co vai tro quan trong nhu nhau
  c. Deu la tang quy mo tu ban ca biet`
  d. Deu la tang quy mo tu ban xa hoi


  Cau 519: Theo quan diem cua CNDVBC luan diem nao sau day la sai?

  a. Chu nghia duy vat deu thua nhan nhan thuc la su phan anh hien thuc khach quan vao dau oc con nguoi.

  b. CNDV deu thua nhan nhan thuc la su phan anh sang tao hien thuc khach quan vao trong dau oc con nguoi dua tren co so thuc tien. (b)

  c. CNDVBC thua nhan nhan thuc la qua trinh phan anh sang tao hien thuc khach quan vao trong dau oc con nguoi tren co so thuc tien.

  Cau 520: Truong phai triet hoc nao cho thuc tien la co so chu yeu va truc tiep nhat cua nhan thuc?

  a. Chu nghia duy tam khach quan b. Chu nghia duy vat sieu hinh
  c. Chu nghia duy vat bien chung (c)

  Cau 521: Them cum tu thich hop vao cho trong cua cau sau de duoc dinh nghia pham tru thuc tien: "Thuc tien la toan bo nhung ........... co muc dich mang tinh lich su xa hoi cua con nguoi nham cai tao tu nhien va xa hoi"

  a. Hoat dong.

  b. Hoat dong vat chat

  c. Hoat dong co muc dich

  d. Hoat dong vat chat co muc dich, mang tinh lich su - xa hoi (d) Cau 522: Hoat dong nao sau day la hoat dong thuc tien
  a. Moi hoat dong vat chat cua con nguoi

  b. Hoat dong tu duy sang tao ra cac y tuong

  c. Hoat dong quan sat va thuc nghiem khoa hoc. (c)

  Cau 523: Hinh thuc hoat dong thuc tien co ban nhat quy dinh den cac hinh thuc khac la hinh thuc nao?

  a. Hoat dong san xuat vat chat (a)

  b. Hoat dong chinh tri xa hoi.

  c. Hoat dong quan sat va thuc nghiem khoa hoc.

  Cau 524: Theo quan diem cua CNDVBC tieu chuNn cua chan ly la gi?

  a. Duoc nhieu nguoi thua nhan.

  b. Dam bao khong mau thuan trong suy luan

  c. Thuc tien (c)

  Cau 525: Dau la quan diem cua chu nghia duy vat bien chung ve tieu chuNn chan ly

  a. Thuc tien la tieu chuNn cua chan ly co tinh chat tuong doi. b. Thuc tien la tieu chuNn cua chan ly co tinh chat tuyet doi
  c. Thuc tien la tieu chuNn cua chan ly vua co tinh chat tuong doi vua co tinh chat tuyet doi. (c)

  Cau 526: Giai doan nhan thuc dien ra tren co so su tac dong truc tiep cua cac su vat len cac giac quan cua con nguoi la giai doan nhan thuc nao?

  a. Nhan thuc ly tinh c. Nhan thuc khoa hoc

  b. Nhan thuc ly luan d. Nhan thuc cam tinh (d) Cau 527: Nhan thuc cam tinh duoc thuc hien duoi cac hinh thuc nao?
  a. Khai niem va phan doan

  b. Cam giac, tri giac va khai niem

  c. Cam giac, tri giac va bieu tuong (c)

  Cau 528: Su phan anh truu tuong, khai quat nhung dac diem chung, ban chat cua cac su vat duoc goi la giai doan nhan thuc nao?

  a. Nhan thuc cam tinh

  b. Nhan thuc ly tinh (b)

  c. Nhan thuc kinh nghiem

  Cau 529: Nhan thuc ly tinh duoc thuc hien duoi hinh thuc nao?

  a. Cam giac, tri giac va bieu tuong

  b. Khai niem, phan doan, suy ly (b)

  c. Tri giac, bieu tuong, khai niem

  Cau 530: Khai niem la hinh thuc nhan thuc cua giai doan nao?

  a. Nhan thuc cam tinh.

  b. Nhan thuc ly tinh (b)

  c. Nhan thuc kinh nghiem

  Cau 531: Giai doan nhan thuc nao gan voi thuc tien?

  a. Nhan thuc ly luan

  b. Nhan thuc cam tinh (b)

  c. Nhan thuc ly tinh

  Cau 532: Luan diem sau day thuoc lap truong triet hoc nao: "Cam giac la hinh anh chu quan cua the gioi khach quan".

  a. Chu nghia duy vat bien chung (a)

  b. Chu nghia duy tam chu quan

  c. Chu nghia duy tam khach quan

  Cau 533: Theo quan diem cua chu nghia duy vat bien chung luan diem nao sau day la sai?

  a. Nhan thuc cam tinh gan lien voi thuc tien

  b. Nhan thuc cam tinh chua phan biet duoc cai ban chat voi cai khong ban chat

  c. Nhan thuc cam tinh phan anh sai su vat (c)

  d. Nhan thuc cam tinh chua phan anh day du va sau sac su vat.

  Cau 534: Theo quan diem cua chu nghia duy vat bien chung luan diem nao sau day la sai?

  a. Nhan thuc ly tinh phan anh nhung moi lien he chung, ban chat cua su vat.

  b. Nhan thuc ly tinh phan anh su vat sau sac, day du va chinh xac hon nhan thuc cam tinh.

  c. Nhan thuc ly tinh luon dat den chan ly khong mac sai lam. (c)

  Cau 535: Luan diem sau day la cua ai va thuoc truong phai triet hoc nao: "Tu truc quan sinh dong den tu duy truu tuong va tu tu duy truu tuong den thuc tien, do la con duong bien chung cua su nhan thuc chan ly, nhan thuc thuc tai khach quan"

  a. Phoi-o-bac; chu nghia duy vat sieu hinh.

  b. Lenin; chu nghia duy vat bien chung. (b)

  c. Heghen; chu nghia duy tam khach quan.

  Cau 536: theo quan diem cua chu nghia duy vat bien chung, luan diem nao sau day la sai?

  a. Thuc tien khong co ly luan la thuc tien mu quang. b. Ly luan khong co thuc tien la ly luan suong

  c. Ly luan co the phat trien khong can thuc tien.  (c)

  Cau 537: Them cum tu thich hop vao cho trong cua cau sau de duoc khai niem ve chan ly: "Chan ly la nhung ...(1) ... phu hop voi hien thuc khach quan va duoc ...(2) ... kiem nghiem"

  a. 1- cam giac cua con nguoi; 2- y niem tuyet doi b. 1- Tri thuc ; 2- thuc tien
  c. 1- y kien; 2- nhieu nguoi . (b)
  Cau 538: Theo quan diem cua chu nghia duy vat bien chung luan diem nao sau day la sai

  a. Chan ly co tinh khach quan b. Chan ly co tinh tuong doi
  c. Chan ly co tinh truu tuong (c)

  d. Chan ly co tinh cu the

  Cau 539: Theo quan diem cua CNDVBC, luan diem nao sau day la sai?

  a. Nhan thuc kinh nghiem tu no khong chung minh duoc tinh tat yeu b. Nhan thuc kinh nghiem tu no chung minh duoc tinh tat yeu (b)
  c. Ly luan khong tu phat xuat hien tu kinh nghiem

  Cau 540: Trong hoat dong thuc tien khong coi trong ly luan thi se the nao?

  a. Se roi vao chu nghia kinh vien giao dieu

  b. Se roi vao chu nghia kinh nghiem hep hoi. (b)

  c. Se roi vao ao tuong.
  Cau 573: Trinh do cua luc luong san xuat the hien o?

  a. Trinh do cong cu lao dong va con nguoi lao dong

  b. Trinh do to chuc va phan cong lao dong xa hoi. c. Trinh do ung dung khoa hoc vao san xuat.
  Dap an: a. b. c

  Cau 574: Tieu chuNn khach quan de phan biet cac hinh thai kinh te - xa hoi la:

  a. Luc luong san xuat b. Quan he san xuat
  c. Chinh tri, tu tuong.

  Dap an: b

  Cau 575: Trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta, chung ta phai.

  a. Chu dong xay dung quan he san xuat truoc, sau do xay dung luc luong san xuat phu hop.

  b. Chu dong xay dung luc luong san xuat truoc, sau do xay dung quan he san xuat phu hop.

  c. Ket hop dong thoi xay dung luc luong san xuat voi xac lap quan he

  san xuat phu hop.

  Dap an: c

  Cau 576: Tien len chu nghia xa hoi bo qua che do tu ban chu nghia la:

  a. Phu hop voi qua trinh lich su - tu nhien.

  b. Khong phu hop voi qua trinh lich su - tu nhien. c. Van dung sang tao cua Dang ta.

  Dap an: a, c


  Cau 577*: Triet hoc ra doi tu thuc tien, no co cac nguon goc:

  a. Nguon goc nhan thuc va nguon goc xa hoi

  b. Nguon goc nhan thuc, nguon goc xa hoi va giai cap c. Nguon goc tu nhien, xa hoi va tu duy
  d. Nguon goc tu nhien va nhan thuc

  * Dap an: a  Cau 578: Doi tuong nghien cuu cua triet hoc la:

  a. Nhung quy luat cua the gioi khach quan

  b. Nhung quy luat chung nhat cua tu nhien, xa hoi va tu duy

  c. Nhung van de chung nhat cua tu nhien, xa hoi, con nguoi; quan he cua con nguoi noi chung, tu duy cua con nguoi noi rieng voi the gioi xung quanh.

  d. Nhung van de cua xa hoi, tu nhien.

  * Dap an: c  Cau 579: Triet hoc co vai tro la:

  a. Toan bo the gioi quan

  b. Toan bo the gioi quan, nhan sinh quan va phuong phap luan c. Hat nhan ly luan cua the gioi quan.
  d. Toan bo the gioi quan va phuong phap luan

  * Dap an: c  Cau 580: Van de co ban cua triet hoc la:

  a. Quan he giua ton tai voi tu duy va kha nang nhan thuc cua con nguoi.

  b. Quan he giua vat chat va y thuc, tinh than voi tu nhien va con nguoi co kha nang nhan thuc duoc the gioi hay khong?

  c. Quan he giua vat chat voi y thuc, tinh than voi tu nhien, tu duy voi ton tai va con nguoi co kha nang nhan thuc duoc the gioi hay khong?

  d. Quan he giua con nguoi va nhan thuc cua con nguoi voi gioi tu nhien

  * Dap an: c  Cau 581: Lap truong cua chu nghia duy vat khi giai quyet mat thu nhat cua van de co ban cua triet hoc?

  a. Vat chat la tinh thu nhat, y thuc la tinh thu hai

  b. Vat chat co truoc, y thuc co sau, vat chat quyet dinh y thuc. c. Ca a va b.
  d. Vat chat va y thuc cung dong thoi ton tai, cung quyet dinh lan nhau.

  * Dap an: c  Cau 582*: Y nao duoi day khong phai la hinh thuc co ban cua chu nghia duy vat:

  a. Chu nghia duy vat chat phac

  b. Chu nghia duy vat tam thuong c. Chu nghia duy vat sieu hinh
  d. Chu nghia duy vat bien chung

  * Dap an: b  Cau 650: Tac phNm nao duoc coi la danh dau su chin muoi cua the gioi quan moi (chu nghia duy vat ve lich su)?

  a. He tu tuong Duc

  b. Ban thao kinh te triet hoc 1844 c. Su khon cung cua triet hoc
  d. Luan cuong ve Phoiobac

  * Dap an: a.  Cau 651: Yeu to nao giu vai tro quyet dinh trong ton tai xa hoi?

  a. Moi truong tu nhien b. Dieu kien dan so
  c. Phuong thuc san xuat d. Luc luong san xuat
  * Dap an: c.  Cau 652: San xuat vat chat la gi?

  a. San xuat xa hoi, san xuat tinh than b. San xuat cua cai vat chat
  c. San xuat vat chat va san xuat tinh than d. San xuat ra doi song xa hoi
  * Dap an: b.  Cau 653: Tu lieu san xuat bao gom:

  a. Con nguoi va cong cu lao dong

  b. Con nguoi lao dong, cong cu lao dong va doi tuong lao dong c. Doi tuong lao dong va tu lieu lao dong
  d. Cong cu lao dong va tu lieu lao dong

  * Dap an: c.  Cau 654: Trinh do cua luc luong san xuat the hien o: a. Trinh do cong cu lao dong va nguoi lao dong b. Trinh do to chuc, phan cong lao dong xa hoi
  c. Trinh do ung dung khoa hoc vao san xuat d. Tang nang suat lao dong
  * Dap an: a, b, c.  Cau 655*: Tieu chuNn khach quan de phan biet cac che do xa hoi trong lich su?

  a. Quan he san xuat dac trung b. Chinh tri tu tuong
  c. Luc luong san xuat

  d. Phuong thuc san xuat

  * Dap an: a.  Cau 656: Yeu to cach mang nhat trong luc luong san xuat:

  a. Nguoi lao dong

  b. Cong cu lao dong

  c. Phuong tien lao dong d. Tu lieu lao dong
  * Dap an: b.  Cau 657: Trong quan he san xuat, quan he nao giu vai tro quyet dinh:

  a. Quan he so huu tu lieu san xuat

  b. Quan he to chuc, quan ly qua trinh san xuat c. Quan he phan phoi san phNm.
  d. Quan he so huu tu nhan ve tu lieu san xuat

  * Dap an: a.  Cau 658: Thoi dai do dong tuong ung voi hinh thai kinh te – xa hoi:

  a. Hinh thai kinh te – xa hoi cong san nguyen thuy

  b. Hinh thai kinh te – xa hoi phong kien

  c. Hinh thai kinh te – xa hoi chiem huu no le

  d. Hinh thai kinh te – xa hoi tu ban chu nghia

  * Dap an: c.  Cau 659*: Noi dung cua qua trinh san xuat vat chat la:

  a. Tu lieu san xuat va quan he giua nguoi voi nguoi doi voi tu lieu san xuat

  b. Tu lieu san xuat va nguoi lao dong voi ky nang lao dong tuong ung voi cong cu lao dong

  c. Tu lieu san xuat va to chuc, quan ly qua trinh san xuat. d. Tu lieu san xuat va con nguoi.
  * Dap an: b.  Cau 660: Nen tang vat chat cua toan bo lich su nhan loai la:

  a. Luc luong san xuat b. Quan he san xuat
  c. Cua cai vat chat

  d. Phuong thuc san xuat

  * Dap an: a.  Cau 661: Hoat dong tu giac tren quy mo toan xa hoi la dac trung co ban cua nhan to chu quan trong xa hoi?

  a. Cong san nguyen thuy

  b. Tu ban chu nghia c. Xa hoi chu nghia

  d. Phong kien

  * Dap an: c.  Cau 662*: Khuynh huong cua san xuat la khong ngung bien doi phat trien. Su bien doi do bao gio cung bat dau tu:

  a. Su bien doi, phat trien cua cach thuc san xuat b. Su bien doi, phat trien cua luc luong san xuat c. Su bien doi, phat trien cua ky thuat san xuat
  d. Su phat trien cua khoa hoc ky thuat

  * Dap an: b  Cau 663: Tinh chat xa hoi cua luc luong san xuat duoc bat dau tu:

  a. Xa hoi tu ban chu nghia b. Xa hoi xa hoi chu nghia c. Xa hoi phong kien
  d. Xa hoi chiem huu no le.

  * Dap an: a.  Cau 664: Quy luat xa hoi nao giu vai tro quyet dinh doi voi su van dong, phat trien cua xa hoi?

  a. Quy luat ve su phu hop cua quan he san xuat voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat.

  b. Quy luat ton tai xa hoi quyet dinh y thuc xa hoi

  c. Quy luat co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang d. Quy luat dau tranh giai cap
  * Dap an: a.  Cau 665: Trong su nghiep xay dung CNXH o nuoc ta, chung ta can phai tien hanh:

  a. Phat trien luc luong san xuat dat trinh do tien tien de tao co so cho viec xay dung quan he san xuat moi.

  b. Chu dong xay dung quan he san xuat moi de tao co so thuc dNy luc luong san xuat phat trien

  c. Ket hop dong thoi phat trien luc luong san xuat voi tung buoc xay dung quan he san xuat moi phu hop.

  d. Cung co xay dung kien truc thuong tang moi cho phu hop voi co so
  ha tang

  * Dap an: c.  Cau 666*: Thuc chat cua quan he bien chung giua co so ha tang va kien truc thuong tang:

  a. Quan he giua doi song vat chat va doi song tinh than cua xa hoi b. Quan he giua kinh te va chinh tri
  c. Quan he giua vat chat va tinh than.

  d. Quan he giua ton tai xa hoi voi y thuc xa hoi

  * Dap an: b.  Cau 667: Pham tru hinh thai kinh te – xa hoi la pham tru duoc ap dung:

  a. Cho moi xa hoi trong lich su

  b. Cho mot xa hoi cu the

  c. Cho xa hoi tu ban chu nghia

  d. Cho xa hoi cong san chu nghia

  * Dap an: a.  Cau 668*: C.Mac viet: “Toi coi su phat trien cua nhung hinh thai kinh te –
  xa hoi la mot qua trinh lich su – tu nhien”, theo nghia:

  a. Su phat trien cua cac hinh thai kinh te – xa hoi cung giong nhu su
  phat trien cua tu nhien khong phu thuoc chu quan cua con nguoi.

  b. Su phat trien cua cac hinh thai kinh te – xa hoi tuan theo quy luat khach quan cua xa hoi.

  c. Su phat trien cua cac hinh thai kinh te – xa hoi ngoai tuan theo cac quy luat chung con bi chi phoi boi dieu kien lich su cu the cua moi quoc gia dan toc.

  d. Su phat trien cua cac hinh thai kinh te – xa hoi tuan theo cac quy luat chung.

  * Dap an: a, b, c.  Cau 669*: Chu truong thuc hien nhat quan co cau kinh te nhieu thanh phan
  o nuoc ta hien nay la:

  a. Su van dung dung dan quy luat ve su phu hop cua quan he san xuat voi trinh do cua luc luong san xuat.

  b. Nham dap ung yeu cau hoi nhap kinh te the gioi c. Nham thuc dNy su phat trien kinh te
  d. Nham phat trien quan he san xuat

  * Dap an: a, c.  Cau 670: Cau truc cua mot hinh thai kinh te – xa hoi gom cac yeu to co ban hop thanh:

  a. Linh vuc vat chat va linh vuc tinh than b. Co so ha tang va kien truc thuong tang
  c. Quan he san xuat, luc luong san xuat va kien truc thuong tang d. Quan he san xuat, co so ha tang va kien truc thuong tang
  * Dap an: c.  Cau 671: Tien len chu nghia xa hoi o nuoc ta hien nay la:

  a. Trai voi tien trinh lich su tu nhien

  b. Phu hop voi qua trinh lich su tu nhien c. Van dung sang tao cua Dang ta
  d. Khong phu hop voi quy luat khach quan

  * Dap an: b, c.

  Cau 672*: Luan diem: “Toi coi su phat trien cua cac hinh thai kinh te – xa hoi la mot qua trinh lich su – tu nhien” duoc C.Mac neu trong tac phNm nao?

  a. Tu ban

  b. He tu tuong Duc

  c. Loi noi dau gop phan phe phan khoa kinh te chinh tri

  d. Tuyen ngon Dang cong san

  * Dap an: a.  Cau 673*: Cau noi sau cua V.I.Lenin la trong tac phNm nao: “Chi co dem qui nhung quan he xa hoi vao nhung quan he san xuat va dem quy nhung quan he san xuat vao trinh do cua nhung luc luong san xuat thi nguoi ta moi co duoc co so vung chac de quan niem su phat trien cua nhung hinh thai kinh te – xa hoi la mot qua trinh lich su – tu nhien”.

  a. Nha nuoc va cach mang b. Chu nghia tu ban o Nga
  c. Nhung nguoi ban dan la the nao va ho dau tranh chong nhung nguoi dan chu xa hoi ra sao.

  d. Lam gi?

  * Dap an: c.

  Cau 674: Quan he san xuat bao gom:

  a. Quan he giua con nguoi voi tu nhien va con nguoi voi con nguoi

  b. Quan he giua con nguoi voi con nguoi trong qua trinh san xuat, luu thong, tieu dung hang hoa

  c. Cac quan he giua nguoi voi nguoi trong qua trinh san xuat d. Quan he giua nguoi voi nguoi trong doi song xa hoi
  * Dap an: c.  Cau 675: Cach viet nao sau day la dung:

  a. Hinh thai kinh te – xa hoi

  b. Hinh thai kinh te cua xa hoi c. Hinh thai xa hoi

  d. Hinh thai kinh te, xa hoi

  * Dap an: a.  Cau 676: Co so ha tang cua xa hoi la:

  a. Duong xa, cau tau, ben cang, buu dien…

  b. Tong hop cac quan he san xuat hop thanh co cau kinh te cua xa hoi c. Toan bo co so vat chat – ky thuat cua xa hoi
  d. Doi song vat chat

  * Dap an: b.  Cau 677: Kien truc thuong tang cua xa hoi bao gom:

  a. Toan bo cac quan he xa hoi

  b. Toan bo cac tu tuong xa hoi va cac to chuc tuong ung

  c. Toan bo nhung quan diem chinh tri, phap quyen,… va nhung thiet che xa hoi tuong ung nhu nha nuoc, dang phai chinh tri, … duoc hinh thanh tren co so ha tang nhat dinh.

  d. Toan bo y thuc xa hoi

  * Dap an: c.  Cau 678: Xet den cung, nhan to co y nghia quyet dinh su thang loi cua mot trat tu xa hoi moi la:

  a. Nang suat lao dong

  b. Suc manh cua luat phap

  c. Hieu qua hoat dong cua he thong chinh tri

  d. Su dieu hanh va quan ly xa hoi cua Nha nuoc

  * Dap an: a.  Cau 679: Trong 3 dac trung cua giai cap thi dac trung nao giu vai tro chi phoi cac dac trung khac:

  a. Tap doan nay co the chiem doat lao dong cua tap doan khac

  b. Khac nhau ve quan he so huu tu lieu san xuat xa hoi c. Khac nhau ve vai tro trong to chuc lao dong xa hoi
  d. Khac nhau ve dia vi trong he thong to chuc xa hoi

  * Dap an: b.  Cau 680: Su phan chia giai cap trong xa hoi bat dau tu hinh thai kinh te – xa hoi nao?

  a. Cong san nguyen thuy

  b. Chiem huu no le

  c. Phong kien.

  d. Tu ban chu nghia

  * Dap an: b.  Cau 681: Nguyen nhan truc tiep cua su ra doi giai cap trong xa hoi?

  a. Do su phat trien luc luong san xuat lam xuat hien “cua du” tuong doi b. Do su chenh lech ve kha nang giua cac tap doan nguoi
  c. Do su xuat hien che do tu huu ve tu lieu san xuat d. Do su phan hoa giua giau va ngheo trong xa hoi
  * Dap an: c.  Cau 682*: Dau tranh giai cap, xet den cung la nham:

  a. Phat trien san xuat

  b. Giai quyet mau thuan giai cap

  c. Lat do su ap buc cua giai cap thong tri boc lot. d. Gianh lay chinh quyen Nha nuoc
  * Dap an: a.  Cau 683*: Mau thuan doi khang giua cac giai cap la do:

  a. Su khac nhau ve tu tuong, loi song

  b. Su doi lap ve loi ich co ban – loi ich kinh te

  c. Su khac nhau giua giau va ngheo d. Su khac nhau ve muc thu nhap
  * Dap an: b.  Cau 684: Trong cac hinh thuc dau tranh sau cua giai cap vo san, hinh thuc nao la hinh thuc dau tranh cao nhat?

  a. Dau tranh chinh tri

  b. Dau tranh kinh te

  c. Dau tranh tu tuong d. Dau tranh quan su
  * Dap an: a.  Cau 685: Vai tro cua dau tranh giai cap trong lich su nhan loai?

  a. La dong luc co ban cua su phat trien xa hoi.

  b. La mot dong luc quan trong cua su phat trien xa hoi trong cac xa hoi co giai cap

  c. Thay the cac hinh thai kinh te – xa hoi tu thap den cao. d. Lat do ach thong tri cua giai cap thong tri
  * Dap an: b.  Cau 686: Cuoc dau tranh giai cap cua giai cap vo san la:

  a. Nham muc dich cuoi cung thiet lap quyen thong tri cua giai cap vo san b. Cuoc dau tranh giai cap gay go, quyet liet nhat
  c. Cuoc dau tranh giai cap cuoi cung trong lich su

  d. Thuc hien chuyen chinh vo san

  * Dap an: b, c.  Cau 687: Dieu kien thuan loi co ban nhat cua cuoc dau tranh giai cap cua giai cap vo san trong thoi ky qua do:

  a. Giai cap thong tri phan dong bi lat do

  b. Giai cap vo san da gianh duoc chinh quyen

  c. Su ung ho giup do cua giai cap vo san quoc te

  d. Co su lanh dao cua Dang cong san

  * Dap an: b.  Cau 688: Trong hai nhiem vu cua dau tranh giai cap trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi sau day, nhiem vu nao la co ban quyet dinh?

  a. Cai tao xa hoi cu, xay dung xa hoi moi

  b. Bao ve thanh qua cach mang da gianh duoc c. Cung co, bao ve chinh quyen
  d. Phat trien luc luong san xuat

  * Dap an: a.  Cau 689*: Trong cac noi dung chu yeu sau cua dau tranh giai cap o nuoc ta hien nay theo quan diem Dai hoi IX cua Dang, noi dung nao la chu yeu nhat?

  a. Lam that bai am muu chong pha cua cac the luc thu dich b. Chong ap buc bat cong, thuc hien cong bang xa hoi
  c. Thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc

  d. Dau tranh chong lai cac te nan xa hoi, trong do co te tham nhung, lang phi.

  * Dap an: c.  Cau 690*: Luan diem sau cua C.Mac: “Su ton tai cua cac giai cap chi gan lien voi nhung giai doan phat trien lich su nhat dinh cua san xuat” duoc hieu theo nghia:

  a. Giai cap chi la mot pham tru lich su

  b. Su ton tai cua giai cap gan lien voi lich su cua san xuat

  c. Su ton tai giai cap chi gan lien voi cac giai doan phat trien nhat dinh cua san xuat

  d. Giai cap chi la mot hien tuong lich su

  * Dap an: a, c.  Cau 691: Co so cua lien minh cong – nong trong cuoc dau tranh giai cap cua giai cap cong nhan chong giai cap tu san la gi?

  a. Muc tieu ly tuong b. Cung dia vi
  c. Thong nhat ve loi ich co ban d. Mang ban chat cach mang
  * Dap an: c.  Cau 692: Hinh thuc dau tranh dau tien cua giai cap vo san chong giai cap tu
  san la hinh thuc nao?

  a. Dau tranh tu tuong b. Dau tranh kinh te
  c. Dau tranh chinh tri

  d. Dau tranh vu trang

  * Dap an: b.  Cau 693*: Cach hieu nao sau day ve muc dich cuoi cung dau tranh giai cap trong lich su la dung?

  a. Dau tranh giai cap nham thay doi dia vi lan nhau giua cac giai cap

  b. Dau tranh giai cap xet den cung la nham chiem lay quyen luc nha nuoc

  c. Dau tranh giai cap nham muc dich cuoi cung la xoa bo giai cap. d. Dau tranh giai cap nham thay doi hien thuc xa hoi
  * Dap an: c.  Cau 694: Theo su phat trien cua lich su xa hoi, thu tu su phat trien cac hinh thuc cong dong nguoi la:

  a. Bo lac – Bo toc – Thi toc – Dan toc b. Bo toc – Thi toc – Bo lac - Dan toc c. Thi toc – Bo lac – Bo toc - Dan toc
  d. Thi toc – Bo lac – Lien minh thi toc - Bo toc - Dan toc

  * Dap an: c.  Cau 695: Hinh thuc cong dong nguoi nao hinh thanh khi xa hoi loai nguoi
  da bat dau co su phan chia thanh giai cap?

  a. Bo lac b. Thi toc c. Bo toc d. Dan toc
  * Dap an: c.  Cau 696: Su hinh thanh dan toc pho bien la gan voi:

  a. Xa hoi phong kien

  b. Su hinh thanh chu nghia tu ban

  c. Phong trao cong nhan va cach mang vo san d. Xa hoi co dai
  * Dap an: b.  Cau 697*: Dac diem nao sau day thuoc ve chung toc:

  a. Cung cu tru tren mot khu vuc dia ly b. Cung mot so thich nhat dinh
  c. Cung mot tinh chat ve mat sinh hoc d. Cung mot quoc gia, dan toc
  * Dap an: c.  Cau 698: Tinh chat cua dan toc duoc quy dinh boi:

  a. Phuong thuc san xuat thong tri trong dan toc b. Giai cap lanh dao xa hoi va dan toc
  c. Xu the cua thoi dai

  d. Dac diem ngon ngu, van hoa

  * Dap an: a, b.  Cau 699: Trong cac moi lien he cong dong sau day, hinh thuc lien he nao la quan trong nhat quy dinh dac trung cua cong dong dan toc?

  a. Cong dong lanh tho

  b. Cong dong kinh te

  c. Cong dong ngon ngu

  d. Cong dong van hoa

  * Dap an: b, d  Cau 700*: Trong cac hinh thuc nha nuoc duoi day, hinh thuc nao thuoc ve
  kieu nha nuoc phong kien?

  a. Quan chu lap hien, cong hoa dai nghi

  b. Quan chu tap quyen, quan chu phan quyen c. Chinh the quan chu, chinh the cong hoa
  d. Quan chu chuyen che

  * Dap an: b.  Cau 701: Chuc nang nao la co ban nhat trong 3 chuc nang sau day cua cac nha nuoc trong lich su:

  a. Chuc nang doi noi va chuc nang doi ngoai b. Chuc nang xa hoi
  c. Chuc nang thong tri giai cap d. Chuc nang doi noi
  * Dap an: c.

  Cau 702*: Van de co ban nhat cua chinh tri la:

  a. Dang phai chinh tri

  b. Chinh quyen nha nuoc, quyen luc nha nuoc c. Quan he giai cap.
  d. Loi ich kinh te cua giai cap

  * Dap an: b.  Cau 703*: Nguyen nhan xet den cung cua nhung hanh dong chinh tri trong xa hoi?

  a. Kinh te

  b. Chinh tri c. Tu tuong d. Loi ich
  * Dap an: a.  Cau 704: Su ra doi va ton tai cua nha nuoc:

  a. La nguyen vong cua giai cap thong tri

  b. La nguyen vong cua moi quoc gia dan toc

  c. La mot tat yeu khach quan do nguyen nhan kinh te

  d. La do su phat trien cua xa hoi

  * Dap an: c.  Cau 705: Dap an nao sau day neu dung nhat ban chat cua Nha nuoc:

  a. Co quan phuc loi chung cua toan xa hoi

  b. Cong cu thong tri ap buc cua giai cap thong tri doi voi toan xa hoi, co
  quan trong tai phan xu, hoa giai cac xung dot xa hoi.

  c. La co quan quyen luc cua giai cap d. La bo may quan ly xa hoi
  * Dap an: b.

  Cau 706: Dac trung chu yeu cua cach mang xa hoi la gi :

  a. Su thay doi ve he tu tuong noi rieng va toan bo doi song tinh than xa hoi noi chung.

  b. Su thay doi ve toan bo doi song tinh than cua xa hoi noi chung

  c. Su thay doi chinh quyen nha nuoc tu tay giai cap thong tri phan dong sang tay giai cap cach mang.

  d. Su thay doi doi song vat chat va doi song tinh than cua xa hoi noi chung.

  Dap an : c.  Cau 707: Nguyen nhan sau xa nhat cua cach mang xa hoi la:

  a. Nguyen nhan chinh tri

  b. Nguyen nhan kinh te

  c. Nguyen nhan tu tuong d. Nguyen nhan tam ly
  * Dap an: b.  Cau 708: Dieu kien khach quan cua cach mang xa hoi la:

  a. Phuong phap cach mang b. Thoi co cach mang
  c. Tinh the cach mang

  d. Luc luong cach mang

  * Dap an: b, c.  Cau 709*: Vai tro cua cach mang xa hoi doi voi tien hoa xa hoi:

  a. Cach mang xa hoi mo duong cho qua trinh tien hoa xa hoi len giai
  doan cao hon.

  b. Cach mang xa hoi lam gian doan qua trinh tien hoa xa hoi c. Cach mang xa hoi khong co quan he voi tien hoa xa hoi
  d. Cach mang xa hoi phu dinh tien hoa xa hoi

  * Dap an: a.  Cau 710: Vai tro cua cai cach xa hoi doi voi cach mang xa hoi:

  a. Cai cach xa hoi khong co quan he voi cach mang xa hoi

  b. Cai cach xa hoi thuc dNy qua trinh tien hoa xa hoi, tu do tao tien de
  cho cach mang xa hoi

  c. Cai cach xa hoi cua luc luong xa hoi tien bo va trong hoan canh nhat
  dinh tro thanh bo phan hop thanh cua cach mang xa hoi.

  d. Cai cach xa hoi khong co anh huong gi toi cach mang xa hoi

  * Dap an: b, c.  Cau 711*: Quan diem cua chu nghia cai luong doi voi cach mang xa hoi, do la:

  a. Chu truong cai cach rieng le trong khuon kho chu nghia tu ban

  b. Chu truong thay doi chu nghia tu ban bang phuong phap hoa binh c. Tu bo dau tranh giai cap va cach mang xa hoi
  d. Tien hanh hoat dong dau tranh kinh te

  * Dap an: a, c.  Cau 712: Cuoc cach mang thang 8/1945 o nuoc ta do Dang cong san Dong
  Duong lanh dao:

  a. La cuoc cach mang vo san

  b. La cach mang dan toc dan chu nhan dan c. La cuoc dau tranh giai phong giai cap
  d. La cuoc chien tranh giai phong dan toc

  * Dap an: b.  Cau 713*: Yeu to giu vai tro quan trong nhat cua nhan to chu quan trong cach mang vo san la:

  a. Dang cua giai cap cong nhan co duong loi cach mang dung dan

  b. Tinh tich cuc chinh tri cua quan chung c. Luc luong tham gia cach mang
  d. Khoi doan ket cong – nong – tri thuc.

  * Dap an: b.  Cau 714*: Dieu kien khong the thieu de cuoc cach mang xa hoi dat toi thanh cong theo quan diem cua chu nghia Mac-Lenin:

  a. Bao luc cach mang b. Su giup do quoc te
  c. Giai cap thong tri phan dong tu no khong duy tri duoc dia vi thong tri

  d. Su khung hoang cua che do xa hoi cu

  * Dap an: a.  Cau 715: Theo Ph. Angghen, vai tro quyet dinh cua lao dong doi voi qua trinh bien vuon thanh nguoi la:

  a. Lao dong lam cho ban tay con nguoi hoan thien hon b. Lao dong lam cho nao nguoi phat trien hon
  c. Lao dong la nguon goc hinh thanh ngon ngu

  d. Lao dong tao ra nguon thuc an nhieu hon

  * Dap an: a, b, c.  Cau 716*: Ket luan cua Ph. Angghen ve vai tro quyet dinh cua lao dong trong viec hinh thanh con nguoi va la dieu kien cho su ton tai va phat trien cua xa hoi la nho:

  a. Ap dung quan diem cua Dac-uyn trong tac phNm “Nguon goc loai nguoi” cua ong.

  b. Ap dung quan diem duy vat lich su vao nghien cuu van de nguon goc loai nguoi

  c. Ap dung quan diem cua cac nha kinh te chinh tri hoc Anh “lao dong la nguon goc cua moi cua cai”.

  d. Suy luan chu quan cua Ph. Angghen

  * Dap an: b.  Cau 717: Tieu chuNn co ban nhat cua tien bo xa hoi la:

  a. Trinh do phat trien cua khoa hoc ky thuat

  b. Trinh do dan tri va muc song cao cua xa hoi c. Trinh do phat trien cua luc luong san xuat
  d. Trinh do phat trien cua dao duc, luat phap, ton giao

  * Dap an: c.  Cau 718: Nhung dac trung co ban cua nha nuoc:

  a. Nha nuoc quan ly dan cu tren mot vung lanh tho nhat dinh

  b. La bo may quyen luc dac biet mang tinh cuong che doi voi moi thanh vien trong xa hoi

  c. Nha nuoc hinh thanh he thong thue khoa de duy tri va tang cuong bo
  may cai tri

  d. Nha nuoc quan ly dan cu bang luat phap

  * Dap an: a, b, c.  Cau 719*: Ly luan hinh thai kinh te – xa hoi cua C.Mac duoc V.I.Lenin trinh bay khai quat trong tac phNm nao sau day:

  a. Nha nuoc va cach mang

  b. Nhung nguoi ban dan la the nao va ho dau tranh chong nhung nguoi dan chu xa hoi ra sao.

  c. Chu nghia tu ban o Nga d. But ky triet hoc
  * Dap an: b.  Cau 720: Thuc chat cua cach mang xa hoi la:

  a. Thay doi the che chinh tri nay bang the che chinh tri khac b. Thay doi the che kinh te nay bang the che kinh te khac

  c. Thay doi hinh thai kinh te – xa hoi thap len hinh thai kinh te – xa hoi cao hon.

  d. Thay doi che do xa hoi

  * Dap an: c.  Cau 721*: C.Mac viet: “Cac hoc thuyet duy vat chu nghia cho rang con nguoi la san phNm cua nhung hoan canh giao duc… Cac hoc thuyet ay quen rang chinh nhung con nguoi lam thay doi hoan canh va ban than nha giao duc cung can phai duoc giao duc”. Cau noi nay trong tac phNm nao sau day:

  a. Luan cuong ve Phoiobac b. He tu tuong Duc
  c. Ban thao kinh te – triet hoc nam 1844

  d. Gop phan phe phan triet hoc phap quyen cua Hegen

  * Dap an: a.  Cau 722: Diem xuat phat de nghien cuu xa hoi va lich su cua C.Mac, Ph.Angghen la:

  a. Con nguoi hien thuc b. San xuat vat chat
  c. Cac quan he xa hoi d. Doi song xa hoi
  * Dap an: b.  Cau 723*: Tu tuong ve vai tro cach mang cua bao luc nhu la phuong thuc de thay the xa hoi cu bang xa hoi moi cua F.Angghen duoc trinh bay trong tac phNm:

  a. Nhung buc thu duy vat lich su

  b. Nguon goc cua gia dinh, cua che do tu huu va cua nha nuoc. c. Chong Duyrinh
  d. Bien chung cua tu nhien

  * Dap an: c.  Cau 724: Dac trung nao de bien dong nhat trong cac dac trung cua dan toc:

  a. Sinh hoat kinh te

  b. Lanh tho

  c. Ngon ngu

  d. Van hoa va cau tao tam ly

  * Dap an: a.  Cau 725: Chuc nang xa hoi cua nha nuoc voi tu cach la:

  a. Mot to chuc xa hoi

  b. Mot co quan cong quyen c. Mot bo may tran ap
  d. Mot co quan phap che

  * Dap an: b.  Cau 726: Chuc nang giai cap cua nha nuoc bao gom:

  a. To chuc, kien tao trat tu xa hoi

  b. Thuc hanh chuyen chinh tran ap cac giai cap doi lap

  c. Cung co, mo rong co so chinh tri xa hoi cho su thong tri cua giai cap cam quyen.

  d. Quan ly xa hoi

  * Dap an: b, c.  Cau 727*: Nhan xet cua V.I.Lenin ve mot tac phNm cua C.Mac va Ph.Angghen: “Tac phNm nay trinh bay mot cach het suc sang tao va ro rang the gioi quan moi chu nghia duy vat triet de” (tuc chu nghia duy vat lich su). Do la tac phNm:

  a. Tu ban

  b. Lutvich Phoiobac va su cao chung cua triet hoc co dien Duc c. Tuyen ngon cua Dang cong san

  d. Luan cuong ve Phoiobac

  * Dap an: c.  Cau 728: Lich su dien ra mot cach phuc tap la do:

  a. Bi tac dong boi quy luat loi ich

  b. Bi chi phoi voi quy luat chung cua xa hoi

  c. Bi chi phoi boi dac thu truyen thong van hoa cua moi quoc gia dan toc.

  d. Ca a va c

  * Dap an: d  Cau 729: Chon cau cua C.Mac dinh nghia ban chat con nguoi trong cac phuong an sau:

  a. Trong tinh hien thuc, ban chat con nguoi la tong hoa cac moi quan he
  xa hoi.

  b. Trong tinh hien thuc cua no, ban chat con nguoi la tong hoa tat ca cac moi quan he xa hoi.

  c. Ban chat con nguoi khong phai la cai truu tuong co huu cua ca nhan rieng biet. Trong tinh hien thuc cua no, ban chat con nguoi la tong hoa nhung moi quan he xa hoi.

  d. Con nguoi la dong vat xa hoi

  * Dap an: c.  Cau 730*: Bieu hien vi dai nhat trong buoc ngoat cach mang do C.Mac va
  Ph.Angghen thuc hien:

  a. Lam thay doi tinh chat cua triet hoc

  b. Sang tao ra chu nghia duy vat ve lich su

  c. Thong nhat chu nghia duy vat voi phep bien chung sau khi cai tao, phat trien cho ra doi chu nghia duy vat bien chung.

  d. Phat hien ra quy luat kinh te cua chu nghia tu ban

  * Dap an: b.  Cau 731: Ban chat cua con nguoi duoc quyet dinh boi:

  a. Cac moi quan he xa hoi b. No luc cua moi ca nhan
  c. Giao duc cua gia dinh va nha truong d. Hoan canh xa hoi
  * Dap an: a.  Cau 732: Con nguoi la the thong nhat cua cac mat co ban a. Sinh hoc
  b. Tam ly c. Xa hoi
  d. PhNm chat dao duc

  * Dap an: a, c  Cau 733*: Cau noi sau cua Ph.Angghen: “Nha nuoc la yeu to tuy thuoc, con xa hoi cong dan tuc la linh vuc nhung quan he kinh te, la yeu to quyet dinh”, duoc neu trong tac phNm:

  a. Lutvich Phoiobac va su cao chung cua triet hoc co dien Duc b. Nguon goc cua gia dinh, cua che do tu huu va cua nha nuoc c. Chong Duyrinh
  d. Bien chung cua tu nhien

  * Dap an: a.  Cau 734: Luc luong quyet dinh su phat trien cua lich su la:

  a. Nhan dan

  b. Quan chung nhan dan c. Vi nhan, lanh tu
  d. Cac nha khoa hoc

  * Dap an: b.  Cau 735: Hat nhan co ban cua quan chung nhan dan la: a. Cac giai cap, tang lop thuc dNy su tien bo xa hoi. b. Nhung nguoi lao dong san xuat ra cua cai vat chat
  c. Nhung nguoi chong lai giai cap thong tri phan dong d. Nhung nguoi ngheo kho
  * Dap an: b.  Cau 736*: Co so ly luan nen tang cua duong loi xay dung chu nghia xa hoi cua Dang ta la:

  a. Hoc thuyet ve giai cap va dau tranh giai cap cua triet hoc Mac-Lenin b. Phep bien chung duy vat
  c. Hoc thuyet ve hinh thai kinh te – xa hoi d. Chu nghia duy vat lich su
  * Dap an: c.  Cau 737: Nen tang cua quan he giua ca nhan va xa hoi:

  a. Quan he chinh tri

  b. Quan he loi ich

  c. Quan he phap quyen d. Quan he dao duc
  * Dap an: b.  Cau 738: Cac yeu to co ban tao thanh cau truc cua mot hinh thai kinh te – xa hoi:

  a. Luc luong san xuat. b. Quan he san xuat
  c. Quan he xa hoi

  d. Kien truc thuong tang

  * Dap an: a, b, d.  Cau 739: Vai tro cua mat xa hoi trong con nguoi:

  a. La tien de ton tai cua con nguoi b. Cai tao nang cao mat sinh vat
  c. Quyet dinh ban chat con nguoi

  d. Phan biet su khac nhau can ban giua nguoi voi dong vat

  * Dap an: b, c, d.  Cau 740: Kien truc thuong tang chiu su quyet dinh cua co so ha tang theo cach:

  a. Chu dong b. Thu dong
  * Dap an: a.  Cau 741*: Xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua dan, do dan, vi dan o nuoc ta hien nay can:

  a. Tang cuong su lanh dao cua Dang

  b. Dan chu hoa to chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc

  c. Xay dung he thong luat phap hoan chinh va phan lap ro cac quyen lap phap, hanh phap va tu phap.

  d. Dua luat phap vao cuoc song

  * Dap an: a, b.  Cau 742: Tu tuong ve hai giai doan cua hinh thai kinh te – xa hoi cong san chu nghia duoc C.Mac va Ph.Angghen trinh bay ro rang trong tac phNm nao:

  a. Tuyen ngon cua Dang cong san b. He tu tuong Duc
  c. Phe phan cuong linh Gota d. Luan cuong ve Phoiobac
  * Dap an: c.  Cau 743*: Theo quan diem macxit thi moi xung dot trong lich su xet den cung deu bat nguon tu:

  a. Mau thuan ve loi ich giua nhung tap doan nguoi, giua cac ca nhan b. Mau thuan giua luc luong san xuat va quan he san xuat
  c. Mau thuan ve he tu tuong d. Mau thuan giai cap
  * Dap an: b.  Cau 744*: Theo C.Mac va Ph.Angghen thi qua trinh thay the cac hinh thuc so huu tu lieu san xuat phu thuoc vao:

  a. Trinh do cua cong cu san xuat b. Trinh do ky thuat san xuat
  c. Trinh do phan cong lao dong xa hoi

  d. Trinh do phat trien cua luc luong san xuat

  * Dap an: c.  Cau 745: Trong cach mang vo san, noi dung nao xet den cung dong vai tro quyet dinh:

  a. Kinh te

  b. Chinh tri c. Van hoa d. Tu tuong
  * Dap an: a.  Cau 746: Quan niem nao ve san xuat vat chat sau day la dung:

  a. San xuat vat chat la qua trinh con nguoi tac dong vao tu nhien lam bien doi tu nhien

  b. San xuat vat chat la qua trinh tao ra cua cai vat chat c. San xuat vat chat la qua trinh san xuat xa hoi

  d. San xuat vat chat la qua trinh tao ra tu lieu san xuat

  * Dap an: b.  Cau 747*: Hieu van de “bo qua” che do tu ban chu nghia o nuoc ta nhu the
  nao la dung:

  a. La su “phat trien rut ngan” va “bo qua” viec xac lap dia vi thong tri
  cua quan he san xuat tu ban chu nghia

  b. La “bo qua” su phat trien luc luong san xuat c. La su phat trien tuan tu
  d. Ca a, b va c

  * Dap an: a  Cau 748. Cuoc cach mang vo san, ve co ban khac cac cuoc cach mang truoc
  do trong lich su

  a. Thu tieu su thong tri cua giai cap thong tri phan dong b. Thu tieu so huu tu nhan noi chung
  c. Thu tieu che do tu huu ve tu lieu san xuat d. Thu tieu nha nuoc tu san
  * Dap an : c.  Cau 749* Tu tuong ve giai phong nhan loai duoc C.Mac de xuat vao nam nao, trong tac phNm nao?

  a. Nam 1844 trong tac phNm “Ban thao kinh te - triet hoc 1844”

  b. Nam 1843 trong tac phNm “Ban thao gop phan phe phan kinh te - chinh tri hoc”

  c. Nam 1843 trong tac phNm: ”Gop phan phe phan triet hoc phap quyen cua Heghen”

  d. Luan cuong ve Phoiobac

  * Dap an: a.  Cau 750: Ca nhan la san phNm cua xa hoi theo nghia:

  a. Moi ca nhan ra doi, ton tai trong nhung moi quan he xa hoi nhat dinh b. Xa hoi la moi truong, dieu kien, phuong tien de phat trien ca nhan
  c. Xa hoi quy dinh nhu cau, phuong huong phat trien cua ca nhan d. Ca nhan la mot con nguoi trong xa hoi
  * Dap an: a,b,c.  Cau 751: Che do dan chu xa hoi chu nghia la:

  a. Kieu to chuc tu quan cua nhan dan lao dong b. Mot hinh thuc nha nuoc
  c. Co quan quyen luc cong cong

  d. Kieu to chuc tu quan cua giai cap vo san

  * Dap an: b.  Cau 752: Dac diem lon nhat cua thoi ky qua do len chu nghia xa hoi o nuoc ta la:

  a. Nhieu thanh phan xa hoi dan xen ton tai b. Luc luong san xuat chua phat trien
  c. Nang xuat lao dong thap

  d. Tu mot nen san xuat nho la pho bien qua do len CNXH khong qua che do tu ban chu nghia

  * Dap an : d.  Cau 753* Tieu chi co ban de danh gia tien bo xa hoi:

  a. Su phat trien dong bo cua kinh te chinh tri, van hoa va xa hoi b. Su phat trien cua san xuat vat chat va san xuat tinh than
  c. Su phat trien toan dien con nguoi

  d. Su phat trien cua luc luong san xuat

  * Dap an: c.

  Cau 754: Dieu kien dan so- mot yeu to cua ton tai xa hoi duoc xem xet tren cac mat nao?

  a. So luong va chat luong dan so

  b. Ca a va c

  c. Mat do phan bo, toc do tang dan so

  d. Dac diem dan so

  * Dap an : b.  Cau 755*: Quoc gia nao sau day trong lich su da tung phat trien bo qua mot vai hinh thai kinh te- xa hoi?

  a. Nga va Ucraina

  b. Hoa Ky, Otxtraylia va Viet Nam c. Viet Nam va Nga
  d. Duc va Italia

  * Dap an: b.  Cau 756. Vai tro cua y thuc ca nhan doi voi y thuc xa hoi:

  a. Y thuc ca nhan la phuong thuc ton tai va bieu hien cua y thuc xa hoi b. Tong so y thuc ca nhan bang y thuc xa hoi
  c. Y thuc ca nhan doc lap voi y thuc xa hoi d. Y thuc ca nhan quyet dinh y thuc xa hoi
  * Dap an: a.  Cau 757: Can cu de ly giai mot hien tuong y thuc cu the:

  a. Quan diem cua (ca nhan, tang lop, giai cap) voi tu cach la chu the cua hien tuong y thuc ay

  b. Ton tai xa hoi cu the lam nay sinh hien tuong y thuc cu the can ly giai c. Ca a va b.
  d. He y thuc cua giai cap

  * Dap an: b.  Cau 758. Theo quy luat, nha nuoc la cong cu cua giai cap manh nhat, do la a. Giai cap dong dao nhat trong xa hoi
  b. Giai cap thong tri ve kinh te

  c. Giai cap tien bo dai dien cho xa hoi tuong lai d. Giai cap thong tri ve chinh tri
  * Dap an: b.  Cau 759*. De co chu nghia xa hoi thi: “Phai phat trien dan chu den cung, tim ra nhung hinh thuc cua su phat trien ay, dem thi nghiem nhung hinh thuc ay trong thuc tien”. Luan diem do cua Lenin duoc viet trong tac phNm:

  a. Sang kien vi dai

  b. Nha nuoc va cach mang

  c. Nhung nhiem vu truoc mat cua chinh quyen Xo viet d. But ky triet hoc
  * Dap an: b.  Cau 760: Van de xet den cung chi phoi su van dong, phat trien cua mot giai cap la:

  a. He tu tuong

  b. Duong loi to chuc c. Loi ich co ban
  d. Duong loi chinh tri cua giai cap thong tri

  * Dap an: c.  Cau 761*. Mot giai cap khong phai bao gio cung la mot tap doan nguoi
  dong nhat ve moi phuong dien, ma trong do thuong phan ra cac nhom, la do:

  a. Nhung loi ich cu the khac nhau, nganh nghe dieu kien lam viec khac nhau, sinh hoat khac nhau.

  b. Nganh nghe dieu kien lam viec khac nhau, sinh hoat khac nhau, so
  thich khac nhau

  c. Sinh hoat khac nhau, loi ich va so thich khac nhau d. So thich khac nhau, dieu kien lam viec khac nhau
  * Dap an: a.  Cau 762. Thuc chat cua lich su xa hoi loai nguoi la:

  a. Lich su dau tranh giai cap b. Lich su cua van hoa
  c. Lich su cua san xuat vat chat d. Lich su cua ton giao
  * Dap an: c.  Cau 763. Giai cap thong tri ve kinh te trong xa hoi tro thanh giai cap thong tri ve chinh tri, la nho:

  a. He thong luat phap b. Nha nuoc
  c. He tu tuong

  d. Vi the chinh tri

  * Dap an: b.  Cau 764*: Y thuc ly luan ra doi tu:

  a. Su phat trien cao cua y thuc xa hoi thong thuong

  b. San phNm tu duy cua cac nha ly luan, cac nha khoa hoc

  c. Su khai quat tong ket tu kinh nghiem cua y thuc xa hoi thong thuong d. Thuc te xa hoi
  Dap an: c.  Cau 765: Bo may cai tri cua nha nuoc bao gom:

  a. Luc luong vu trang chuyen nghiep va he thong luat phap b. Bo may hanh chinh va he thong phap luat cua no

  c. Luc luong vu trang chuyen nghiep va bo may hanh chinh d. Quan doi, canh sat, toa an
  * Dap an: c.  Cau 766: Tinh chat khong deu cua tien bo xa hoi the hien:

  a. Giua cac bo phan cau thanh xa hoi, giua cac quoc gia dan toc, giua cac vung tren the gioi.

  b. Giua cac quoc gia dan toc, giua cac giai cap trong xa hoi, giua cac vung tren the gioi

  c. Giua cac vung tren the gioi, giua cac giai cap trong xa hoi, giua cac quoc gia dan toc

  d. Giua cac giai cap trong xa hoi, giua cac vung tren the gioi, giua cac bo phan cau thanh xa hoi

  * Dap an: a.  Cau 767: Y thuc xa hoi khong phu thuoc vao ton tai xa hoi mot cach thu dong ma co tac dong tich cuc tro lai ton tai xa hoi, do la su the hien:

  a. Tinh doc lap tuong doi cua y thuc xa hoi. b. Tinh huong dinh cua y thuc xa hoi.
  c. Ca a va b.

  d. Tinh vuot truoc cua y thuc xa hoi.

  * Dap an: a.  Cau 768: De di den diet vong hoan toan thi Nha nuoc vo san phai hoan thanh nhiem vu lich su vi dai cua minh la:

  a. Hoan thien che do dan chu. b. Xoa bo hoan toan giai cap.
  c. Xay dung thanh cong xa hoi cong san chu nghia. d. Thiet lap che do cong huu ve tu lieu san xuat

  * Dap an: c.  Cau 769: Yeu to nao sau day tac dong den co so ha tang mot cach gian tiep:

  a. Dang chinh tri, vien triet hoc

  b. Vien triet hoc, to chuc ton giao c. Chinh phu, to chuc ton giao
  d. To chuc ton giao, Dang chinh tri

  * Dap an: b.  Cau 770: Loi ich co ban cua mot giai cap duoc bieu hien ro net o mat nao sau day:

  a. Chinh tri. b. Dao duc. c. Loi song. d. Van hoa.
  * Dap an a.  Cau 771: Dac diem cua y thuc xa hoi thong thuong.

  a. Co tinh chinh the, he thong va rat phong phu sinh dong.

  b. Phan anh truc tiep doi song hang ngay va rat phong phu sinh dong. c. Rat phong phu sinh dong va co tinh chinh the, he thong.
  d. Phan anh gian tiep hien thuc va rat phong phu sinh dong.

  * Dap an: b.  Cau 772: Dac diem cua quy luat xa hoi:

  a. Quy luat xa hoi la mot hinh thuc bieu hien cua quy luat tu nhien. b. Ca a va c.
  c. Quy luat xa hoi mang tinh khuynh huong va ve co ban no bieu hien moi quan he loi ich giua cac tap doan nguoi.

  d. Quy luat xa hoi la quy luat dac thu

  * Dap an: c.  Cau 773: Chi ro quan diem sai ve dau tranh giai cap sau day:

  a. Dau tranh giai cap la dau tranh cua cac tap doan nguoi co quan diem trai nguoc nhau.

  b. Dau tranh giai cap la dau tranh cua nhung tap doan nguoi co loi ich can ban doi lap nhau.

  c. Dau tranh giai cap la dong luc truc tiep cua lich su cac xa hoi co giai cap

  d. Ca b va c

  * Dap an: a.  Cau 774: Tieu chi co ban de danh gia giai cap cach mang:

  a. Ngheo nhat trong xa hoi. b. Bi thong tri boc lot.
  c. Co kha nang giai phong luc luong san xuat bi kim ham trong phuong thuc san xuat cu lac hau.

  d. Co tinh than cach mang

  * Dap an: c.  Cau 775: Vai tro cua yeu to dan toc trong cuoc dau tranh giai cap:

  a. Dan toc la dia ban dien ra cuoc dau tranh giai cap.

  b. Dau tranh dan toc quyet dinh xu huong cua dau tranh giai cap. c. Dan toc la co so, la nguon tao nen suc manh giai cap.
  d. Ca a va c.

  * Dap an: d .  Cau 776: C.Mac noi ve viec phe phan ton giao la de loai nguoi vut bo “ nhung xieng xich, nhung bong hoa tuong tuong” trong tac phNm nao sau day.

  a. Tu ban.

  b. Gop phan phe phan triet hoc phap quyen cua He ghen( loi noi dau)

  c. Luan cuong ve Phoiobac d. He tu tuong Duc
  Dap an: b.  Cau 777: Dac trung phan anh cua nghe thuat:

  a. Nghe thuat phan anh hien thuc bang ngon ngu nghe thuat. b. Nghe thuat phan anh hien thuc mot cach chinh the.
  c. Nghe thuat phan anh hien thuc bang hinh tuong nghe thuat. d. Nghe thuat phan anh hien thuc mot cach truc tiep
  * Dap an: c.  Cau 778: De co the lam chu doi voi hoan canh, con nguoi can co cac kha
  nang:

  a. Tu y thuc, tu giao duc, tu dieu chinh.

  b. Tu giao duc, tu dieu chinh, tu hoan chinh minh c. Tu dieu chinh, tu y thuc, tu hoan chinh minh.
  d. Tu hoan chinh minh, tu y thuc, tu giao duc

  * Dap an: a.  Cau 779: Dac trung phan anh cua khoa hoc?

  a. Khoa hoc phan anh hien thuc bang he thong pham tru, quy luat cua minh.

  b. Khoa hoc phan anh hien thuc bang tu duy truu tuong.

  c. Khoa hoc phan anh hien thuc bang tong ket kinh nghiem.

  d. Khoa hoc phan anh hien thuc bang tu duy truu tuong, khai quat.

  * Dap an: a.  Cau 780: Tinh chat chung cua khoa hoc?

  a. Tinh he thong, tinh co can cu va tinh quy luat

  b. Tinh chinh tri, giai cap, tinh he thong va tinh co can cu.

  c. Tinh doi tuong va tinh khach quan, tinh he thong va tinh co can cu. d. Tinh quy luat, tinh chinh tri, giai cap
  * Dap an: c.  Cau 781: Ban chat cua cach mang khoa hoc ky thuat hien dai la gi?

  a. Tao ra buoc nhay vot ve chat trong qua trinh san xuat vat chat.

  b. Cai bien ve chat cac luc luong san xuat hien co tren co so bien khoa hoc thanh luc luong san xuat truc tiep.

  c. Tao ra nen kinh te tri thuc.

  d. Tao ra nang suat lao dong cao

  * Dap an: b.  Cau 782: Chinh tri la:

  a. Moi quan he giua cac tang lop trong xa hoi. b. Moi quan he giua cac quoc gia, dan toc.
  c. Moi quan he giua cac giai cap.

  d. Moi quan he giua giai cap thong tri va giai cap bi thong tri

  * Dap an: c  Cau 783: Nguon goc cua ngon ngu:

  a. Tu nhien. b. Lao dong.
  c. Nhu cau trao doi, gian tiep. d. Dang sieu nhien, than thanh
  * Dap an: b.  Cau 784*: Tac phNm Lut vich Phoi - o - bac va su cao chung cua triet hoc co dien Duc duoc Ph. Ang ghen viet vao nam:

  a. 1886.


  b. 1885.
  c. 1887.
  d. 1884
  * Dap an: a.  Cau 785: Thoi dai” Do sat” tuong ung voi hinh thai kinh te – xa hoi:

  a. Cong san nguyen thuy. b. Chiem huu no le.
  c. Phong kien.

  d. Tu ban chu nghia

  * Dap an: c.  Cau 786: Nhung quan diem tu tuong ma khong gan voi cac thiet che tuong
  ung thi thuoc pham tru nao duoi day:

  a. Y thuc giai cap. b. Y thuc xa hoi.
  c. Y thuc ca nhan. d. Y thuc tap the
  * Dap an: c.  Cau 787: Cac pham tru nao sau day thuoc linh vuc chinh tri cua doi song xa hoi?

  a. Giai cap, dau tranh giai cap, cach mang xa hoi, Nha nuoc. b. Dao duc, nghe thuat, ton giao, triet hoc.
  c. Quan he xa hoi, quan he san xuat, quan he thNm my. d. Quan he kinh te
  * Dap an: a.

  Cau 788: Quan he san xuat la:

  a. Quan he giua nguoi va nguoi ve kinh te – ky thuat.

  b. Quan he giua nguoi va nguoi trong san xuat, trao doi san phNm.

  c. Quan he san xuat la hinh thuc xa hoi cua qua trinh san xuat vat chat. d. Quan he giua nguoi va nguoi trong to chuc quan ly san xuat
  * Dap an: c  Cau 789: Xet den cung, vai tro cua cach mang xa hoi la:

  a. Pha bo xa hoi cu lac hau.

  b. Giai phong luc luong san xuat.

  c. Dua giai cap tien bo len dia vi thong tri. d. Lat do chinh quyen cua giai cap thong tri
  * Dap an: b  Cau 790: Ca nhan theo C. Mac la “ thuc the xa hoi” theo nghia:

  a. Ca nhan dong nhat voi xa hoi. b. Ca nhan sang tao xa hoi.
  c. Ca nhan ton tai don nhat, hien thuc la san phNm cua xa hoi. d. Ca nhan ton tai doc lap voi xa hoi
  * Dap an: c  Cau 791: Y thuc chinh tri thuc tien thong thuong duoc nNy sinh:

  a. Tu hoat dong thuc tien trong moi truong chinh tri - xa hoi truc tiep. b. Tu hoat dong dau tranh giai cap.
  c. Tu hoat dong Nha nuoc.

  d. Tu hoat dong kinh te – chinh tri

  * Dap an: a.  Cau 792: Dac trung cua y thuc chinh tri:

  a. Thai do doi voi dau tranh giai cap.

  b. The hien loi ich giai cap mot cach truc tiep. c. The hien quan diem ve quyen luc.

  d. Thai do chinh tri cua cac dang phai, to chuc chinh tri

  * Dap an: b.  Cau 793: Ban chat he tu tuong chinh tri xa hoi chu nghia?

  a. La y thuc chinh tri cua toan xa hoi.

  b. La y thuc chinh tri cua nhan dan lao dong. c. La y thuc chinh tri cua giai cap cong nhan. d. La y thuc chinh tri cua dan toc
  * Dap an: c.  Cau 794: Nguon goc cua dao duc:

  a. Bat nguon tu ton giao.

  b. Bat nguon tu thuc tien xa hoi.

  c. Bat nguon tu ban nang sinh ton. d. Bat nguon tu doi song tinh than
  * Dap an: b.  Cau 795: Cac yeu to co ban cau thanh dao duc?

  a. Y thuc dao duc.

  b. Quan he dao duc va thuc hien dao duc. c. Tri thuc dao duc.
  d. Tinh cam dao duc.

  * Dap an: a, b.  Cau 796*: Cong hien quan trong nhat cua triet hoc Mac ve ban chat con nguoi:

  a. Vach ra ban chat con nguoi la chu the sang tao lich su.

  b. Vach ra vai tro cua quan he xa hoi trong viec hinh thanh ban chat con nguoi.

  c. Vach ra hai mat co ban tao thanh ban chat con nguoi la cai sinh vat va cai xa hoi.

  d. Vach ra ban chat con nguoi vua la san phNm cua hoan canh, vua la chu the cua hoan canh

  * Dap an: b.  Cau 797: Hat nhan cua nhan cach la gi?

  a. “ Cai toi” ca nhan b. Ca tinh.
  c. The gioi quan ca nhan. d. Tu y thuc
  * Dap an: c.  Cau 798: Trong tu tuong truyen thong Viet Nam, van de nao ve con nguoi
  duoc quan tam nhieu nhat?

  a. Van de ban chat con nguoi. b. Van de dao ly lam nguoi.
  c. Van de quan he giua linh hon va the xac. d. Van de ban chat cuoc song
  * Dap an : b  Cau 799: Thuat ngu “Quan he san xuat” luc dau duoc C.Mac goi la:

  a. Quan he lao dong. b. Quan he xa hoi.
  c. Quan he giao tiep.

  d. Hinh thuc giao tiep.

  * Dap an: c.  Cau 800: Cac quan he co ban quy dinh dia vi cua giai cap thuong la do:

  a. “ Cha truyen con noi”.

  b. Phap luat quy dinh va thua nhan. c. Thanh mot cach tu nhien.
  d. Dinh menh

  * Dap an : b.

  Cau 801: “ Soi day xuyen suot toan bo lich su nhan loai” theo C Mac la:

  a. Luc luong san xuat. b. Quan he san xuat.
  c. Dau tranh giai cap

  d. Phuong thuc san xuat

  * Dap an: a.  Cau 802: Viec phat hien ra chu nghia duy vat va lich su, C.Mac da buoc dau
  dat co so ly luan cho:

  a. Kinh te chinh tri hoc.

  b. Chu nghia cong san khoa hoc. c. Dao duc hoc.
  d. Chu nghia xa hoi khoa hoc

  * Dap an: b.  Cau 803: Cai quy dinh hanh vi lich su dau tien va cung la dong luc thuc dNy con nguoi hoat dong trong suot lich su cua minh la:

  a. Muc tieu, ly tuong.

  b. Khat vong quyen luc ve kinh te, chinh tri. c. Nhu cau va loi ich.
  d. Ly tuong song

  * Dap an: c  Cau 804: Diem xuat phat de con nguoi dat ra muc dich cua minh la gi?

  a. Nhu cau va loi ich.

  b. Dieu kien khach quan.

  c. Nang luc cua ho. d. Hoan canh song
  * Dap an: b.  Cau 805: Y nghia cua pham tru hinh thai kinh te – xa hoi?

  a. Dem lai su hieu biet toan dien ve moi xa hoi trong lich su. b. Dem lai su hieu biet day du ve mot xa hoi cu the.
  c. Dem lai nhung nguyen tac phuong phap luan xuat phat de nghien cuu xa hoi.

  d. Dem lai mot phuong phap tiep can xa hoi moi.

  * Dap an : c.  Cau 806* : Cong lao phat hien ra van de giai cap va dau tranh giai cap gan voi ten tuoi:

  a. Cac nha su hoc Phap.

  b. Cac nha kinh te chinh tri hoc Anh. c. C Mac va Ph. Ang ghen.
  d. Cac nha tu tuong tu san

  Dap an : a.  Cau 807: Co so de xac dinh cac giai cap theo quan diem cua triet hoc Mac
  – Lenin?

  a. Quan he san xuat.

  b. Luc luong san xuat.

  c. Phuong thuc san xuat. d. Co so ha tang.
  * Dap an: c.  Cau 808: Nguyen nhan tinh lac hau cua y thuc xa hoi?

  a. Do y thuc xa hoi khong phan anh kip su phat trien cua cuoc song.

  b. Do suc y cua tam ly xa hoi.

  c. Do dau tranh tu tuong giua cac giai cap. d. Do tinh bao thu cua y thuc xa hoi
  * Dap an: a, b.  Cau 809: Ton giao co cac nguon goc la:

  a. Nguon goc xa hoi. b. Nguon goc tam ly
  c. Nguon goc giai cap

  d. Nguon goc nhan thuc.

  * Dap an : a, b, d.  Cau 810: Dac trung chu yeu cua y thuc ton giao?

  a. Su phan khang doi voi bat cong xa hoi.

  b. Niem tin vao su ton tai cua cac dang sieu nhien than thanh. c. Khat vong duoc giai thoat.
  d. Phan anh khong dung hien thuc khach quan

  * Dap an : b.  Cau 811: Cach mang khoa hoc ky thuat da va dang trai qua:

  a. 2 giai doan. b. 3 giai doan c. 4 giai doan
  d. Nhieu giai doan

  * Dap an: b.  Cau 812* : Ket luan sau cua Ph.Ang ghen: “ Tat ca cac cuoc dau tranh chinh tri deu la dau tranh giai cap” duoc viet trong tac phNm nao?

  a. Lut vich Phoi o bac va su cao chung cua triet hoc Co dien Duc.

  b. Chong Duy - Rinh.

  c. Tinh canh giai cap cong nhan Anh. d. Bien chung cua tu nhien
  * Dap an: a.  Cau 813: Ket cau giai cap trong xa hoi co giai cap thuong gom:

  a. Cac giai cap co ban.

  b. Cac giai cap co ban va cac giai cap khong co ban.

  c. Cac giai cap co ban, cac giai cap khong co ban va tang lop trung gian.

  d. Cac giai cap doi khang

  * Dap an : c  Cau 814: Tinh chat cua luc luong san xuat la :

  a. Tinh chat hien dai va tinh chat ca nhan

  b. Tinh chat ca nhan va tinh chat xa hoi hoa. c. Tinh chat xa hoi hoa va tinh chat hien dai. d. Tinh chat xa hoi va tinh chat hien dai
  * Dap an : b.  Cau 815: Y thuc phap quyen la toan bo nhung quan diem, tu tuong va thai
  do cua mot giai cap ve:

  a. Ban chat va vai tro cua phap luat.

  b. Tinh hop phap hay khong hop phap trong hanh vi cua con nguoi. c. Ve quyen loi va nghia vu cua moi thanh vien trong xa hoi.
  d. Ca a, b va c

  * Dap an : d.  Cau 816 : Nhung gia tri pho bien nhat cua y thuc dao duc la nhung gia tri:

  a. Mang tinh dan toc

  b. Mang tinh nhan loai c. Mang tinh giai cap d. Mang tinh xa hoi
  * Dap an : b.  Cau 817* : Dinh nghia kinh dien ve ton giao cua Ph. Angghen:” Bat cu ton giao nao cung chi la su phan anh hu ao vao dau oc con nguoi ta suc manh o ben ngoai chi phoi cuoc song hang ngay cua ho; chi la su phan anh ma trong do nhung suc manh o tren the gian da mang suc manh sieu the gian” duoc viet trong tac phNm nao ?

  a. Chong Duy-Rinh

  b. Bien chung cua tu nhien

  c. Nhung buc thu duy vat lich su

  d. Bien chung cua tu nhien

  * Dap an: a  Cau 818: Yeu cau co ban cua tinh khoa hoc khi xem xet lich su xa hoi la:

  a. Phai mo ta duoc lich su xa hoi cu the

  b. Phai nghien cuu cac qua trinh hien thuc, cac quy luat chi phoi su van
  dong phat trien cua lich su xa hoi

  c. Phai tim ra tinh phuc tap cua qua trinh lich su. d. Phai mang tinh he thong
  * Dap an: b  Cau 819* Qua trinh phat trien cua cach mang xa hoi la qua trinh:

  a. Lien minh giua cac giai cap

  b. Ket hop bien chung giua cac dieu kien kinh te, chinh tri.xa hoi

  c. Ket hop bien chung giua dieu kien khach quan va nhan to chu quan d. Lien minh giua giai cap voi dan toc
  * Dap an: c  Cau 820 : Dac diem noi bat cua tam ly xa hoi la :


  a. Phan anh khai quat doi song xa hoi

  b. Phan anh truc tiep dieu kien sinh song hang ngay, phan anh be mat cua ton tai xa hoi

  c. Phan anh ban chat cua ton tai xa hoi

  d. Phan anh tinh cam, tam trang cua mot cong dong nguoi

  * Dap an: b.  Cau 821 : Nhung sai lam thieu sot cua cac nha xa hoi hoc truoc Mac ve tieu chuNn cua tien bo xa hoi la :

  a. Gioi han tien bo xa hoi trong pham vi xa hoi tu ban va trinh do phat trien cua tinh than

  b. Xem xet con nguoi la tieu chuNn tong hop va trinh do phat trien cua
  dao duc

  c. Trinh do phat trien cua tinh than va trinh do phat trien cua dao duc

  d. Trinh do phat trien cua dao duc va gioi han tien bo xa hoi trong pham vi xa hoi tu ban

  * Dap an: a  Cau 822: Dieu kien co ban de y thuc xa hoi tac dong tro lai ton tai xa hoi. a. Y thuc xa hoi phai phu hop voi ton tai xa hoi
  b. Hoat dong thuc tien cua con nguoi c. Dieu kien vat chat bao dam
  d. Y thuc xa hoi phai “vuot truoc” ton tai xa hoi

  * Dap an : b.

  Cau 823: Trong xa hoi co giai cap, y thuc xa hoi mang tinh giai cap la do:

  a. Su truyen ba tu tuong cua giai cap thong tri.

  b. Cac giai cap co quan niem khac nhau ve gia tri.

  c. Dieu kien sinh hoat vat chat, dia vi va loi ich cua cac giai cap khac nhau.

  * Dap an: c.  Cau 824 *: Cac tinh chat nao sau day bieu hien tinh doc lap tuong doi cua y thuc xa hoi.

  a. Tinh lac hau. b. Tinh le thuoc.
  c. Tinh tich cuc sang tao. d. Ca a va c
  * Dap an: d.  Cau 825: Tinh chat doi khang cua kien truc thuong tang la do nguyen nhan:

  a. Khac nhau ve quan diem tu tuong.

  b. Tu tinh doi khang cua co so ha tang. c. Tranh gianh quyen luc.
  d. Ca a va b

  * Dap an : b.  Cau 826*: Nhung nhu cau nao sau day la nhu cau tat yeu khach quan cua con nguoi?

  a. Nhu cau an, mac, o.

  b. Nhu cau tai san xuat xa hoi. c. Nhu cau tinh cam.
  d. Ca a, b va c.

  Dap an: d.

  Cau 827* : Che do cong huu ve tu lieu san xuat:

  a. La muc dich tu than cua chu nghia xa hoi.

  b. La ket qua cua trinh do xa hoi hoa cao cua luc luong san xuat. c. La muc tieu cua ly tuong cong san.
  d. Ca a va c

  * Dap an: b  Cau 828 *: Muon nhan thuc ban chat con nguoi noi chung thi phai:

  a. Thong qua ton tai xa hoi cua con nguoi.

  b. Thong qua phNm chat va nang luc cua con nguoi,

  c. Thong qua cac quan he xa hoi hien thuc cua con nguoi. d. Ca a va b
  * Dap an: c.  Cau 829: Ban chat che do so huu xa hoi chu nghia la:

  a. Da hinh thuc so huu.

  b. Che do cong huu ve tu lieu san xuat. c. So huu hon hop.
  d. Ca c va c

  * Dap an: b.  Cau 830: Moi quan he giua linh vuc kinh te va linh vuc chinh tri cua xa hoi
  duoc khai quat trong quy luat nao?

  a. Quy luat va moi quan he bien chung giua co so ha tang va kien truc thuong tang.

  b. Quy luat dau tranh giai cap.

  c. Quy luat ton tai xa hoi quyet dinh y thuc xa hoi. d. Ca a, b va c
  * Dap an: a.

  Cau 831: Quan he nao sau day giu vai tro chi phoi trong cac quan he thuoc linh vuc xa hoi:

  a. Quan he gia dinh. b. Quan he giai cap. c. Quan he dan toc. d. Ca a va b
  * Dap an: b.

  Cau 832 * : Tieu chi co ban danh gia phNm chat cua moi ca nhan?

  a. Thai do hanh vi dao duc cua ca nhan. b. Dia vi xa hoi cua ca nhan.
  c. Su thuc hien kha nang lam chu doi voi hoan canh va hanh dong thuc tien cua ca nhan.

  d. Ca a, b va c

  * Dap an : c.  Cau 833: Co so khach quan, chu yeu cua dao duc la:

  a. Su thoa thuan va loi ich.

  b. Su cong bang ve loi ich trong dieu kien lich su cu the. c. Muc tieu ly tuong, le song cua ca nhan.
  d. Ca a va b

  * Dap an: b.  Cau 834: Vi tri vai tro cua nghe thuat trong y thuc thNm my?

  a. Nghe thuat la mot hinh thuc bieu hien cua y thuc thNm my. b. Nghe thuat la ban chat cua y thuc thNm my.
  c. Nghe thuat la hinh thuc bieu hien cao nhat cua y thuc thNm my. d. Ca a va b
  * Dap an: c.  Cau 835: Nguon goc xet den cung cua nghe thuat: a. Tu quan niem ve cai dep trong cuoc song. b. Tu ton giao.
  c. Tu lao dong san xuat. d. Tu che do chinh tri
  Dap an: c.  Cau 836 *: Tinh dang cua nghe thuat la su the hien:

  a. Tinh chinh tri cua nghe thuat.

  b. Tinh khuynh huong cua nghe thuat. c. Tinh hien thuc cua nghe thuat
  d. Ca a, b va c

  * Dap an: b.  Cau 837: Tieu chi co ban de phan biet su khac nhau giua cac dan toc?

  a. Dia ban cu tru cua dan toc.

  b. trinh do phat trien cua dan toc. c. Ban sac van hoa cua dan toc.
  d. Ca a, b va c

  * Dap an: c.  Cau 838*: Dac trung rieng cua chuc nang dieu chinh hanh vi cua dao duc?

  a. Bang du luan xa hoi.

  b. Bang su tu giac cua chu the. c. Bang quy tac, chuNn muc.
  d. Ca a, b va c

  * Dap an : b.

  Cau 839: Trong lich su xa hoi, che do nao sau day ra doi dau tien?

  a. Mau quyen. b. Phu quyen. c. Dong thoi
  d. Ca a, b va c

  * Dap an: a.  Cau 840: Su kien noi bat cua cuoc dau tranh giai cap trong xa hoi chiem huu no le o phuong Tay:

  a. Cuoc chien giua hai thanh bang Aten va Spac. b. Khoi nghia cua Xpac – ta quyt.
  c. Maxedoan len ngoi Hoang de. d. Ca a va b
  * Dap an: b.  Cau 841 *: Vai tro cua “cai xa hoi”doi voi “ cai sinh vat” cua con nguoi?

  a. Xa hoi hoa cai sinh vat, lam mat tinh sinh vat.

  b. Xa hoi hoa cai sinh vat, lam cho cai sinh vat co tinh xa hoi.

  c. Tao moi truong cho cai sinh vat phat trien de thich ung voi yeu cau cua xa hoi.

  d. Ca b va c

  * Dap an: d.  Cau 842: Co so cua Nha nuoc phong kien:

  a. Nha nuoc phong kien duoc xay dung tren co so doc tai.

  b. Nha nuoc phong kien duoc xay dung tren co so “ cha truyen con noi”.

  c. Nha nuoc phong kien duoc xay dung tren co so che do chiem huu ruong dat cua dia chu quy toc.

  d. Ca a va b

  * Dap an: c.

  Cau 843: Quan he xuat phat lam co so cho cac quan he khac trong gia dinh la:

  a. Quan he cha me voi con cai. b. Quan he anh em ruot.
  c. Quan he vo chong.

  d. Quan he huyet thong

  * Dap an: c.  Cau 844 *: Trong thoi dai ngay nay, thuc chat cua van de dan toc la:

  a. Kinh te.

  b. Chinh tri. c. Ton giao. d. Van hoa
  * Dap an: b.  Cau 845: Su ra doi cua giai cap trong lich su co y nghia:

  a. La mot sai lam cua lich su. b. La buoc thut lui cua lich su. c. La mot buoc tien cua lich su. d. Ca a va b.
  * Dap an: c.  Cau 846: Trong cac hinh thai y thuc xa hoi sau hinh thai y thuc xa hoi nao tac dong den kinh te mot cach truc tiep:

  a. Y thuc dao duc. b. Y thuc chinh tri
  c. Y thuc phap quyen. d. Y thuc thNm my.
  * Dap an: b  Cau 847: Duoi goc do tinh chat phan anh thi he tu tuong duoc phan chia thanh.

  a. 2 loai. b. 3 loai. c. 4 loai. d. 5 loai
  * Dap an: a.  Cau 848* : Tien bo xa hoi la:

  a. Mot qua trinh tu dong.

  b. Mot qua trinh thong qua hoat dong cua dong dao nguoi trong xa hoi. c. Mot qua trinh phuc tap day mau thuan.
  * Dap an: b, c.  Cau 849: Khoa hoc khac voi ton giao tren cac mat nao sau day?

  a. Ve co so phan anh hien thuc.

  b. Ve tinh chat cua phan anh hien thuc. c. Ve nguon goc phat sinh.
  * Dap an: a, b.  Cau 850: Cau truc cua y thuc dao duc bao gom:

  a. He gia tri dao duc, tri thuc dao duc, tinh cam dao duc, niem tin dao
  duc, ly tuong dao duc.

  b. Cac quan he dao duc. c. Cac hanh vi dao duc.
  * Dap an: a.  Cau 851: Nen tang vat chat cua hinh thai kinh te – xa hoi la:

  a. Tu lieu san xuat.

  b. Phuong thuc san xuat. c. Luc luong san xuat.
  d. Ca a va b

  * Dap an: c.  Cau 852* : Che do cong huu theo quan diem bien chung cua C Mac la su
  phu dinh cua phu dinh, nghia la:

  a. Xoa bo che do tu huu noi chung.

  b. Xoa bo che do tu huu va so huu ca nhan noi chung.

  c. Su thong nhat giua so huu xa hoi voi so huu ca nhan. d. Ca a va b
  *Dap an: c.  Cau 853: Quan diem mac - xit ve bao luc cach mang:

  a. La cai san sinh ra xa hoi moi.

  b. La cong cu phuong tien de cho xa hoi moi ra doi. c. La cai tan pha xa hoi.
  d. Ca a, b va c

  * Dap an: b.  Cau 854: Theo quan diem cua Dang ta thi dong luc chu yeu nhat cua su phat trien dat nuoc hien nay la:

  a. Khoa hoc – ky thuat.

  b. Kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

  c. Lien minh giua giai cap cong nhan voi nong dan va doi ngu tri thuc do Dang cong san Viet Nam lanh dao.

  d. Dai doan ket toan dan toc

  * Dap an: d  Cau 855*: Loai hinh gia tri nao xuat hien som nhat trong lich su:

  a. Gia tri hang hoa.

  b. Gia tri truyen thong dan toc. c. Gia tri dao duc.
  d. Cung xuat hien

  * Dap an: c.  Cau 856: Trong cac hinh thuc dau tranh giai cap cua thoi ky qua do len chu
  nghia xa hoi, hinh thuc nao la co ban nhat?

  a. Kinh te.

  b. Chinh tri.

  c. Van hoa tu tuong. d. Quan su.
  * Dap an: a.  Cau 857: Ca nhan la mot hien tuong co tinh lich su duoc hieu theo nghia nao sau day la dung?

  a. Ca nhan la san phNm cua toan bo tien trinh lich su. b. Ca nhan la chu the sang tao lich su.
  c. Cac thoi dai lich su khac nhau thi co cac kieu ca nhan khac nhau. d. Ca a va b
  * Dap an: c.  Cau 858: Loi ich ca nhan va loi ich xa hoi ve co ban la thong nhat trong xa hoi nao?

  a. Xa hoi phong kien b. Xa hoi tu ban.
  c. Xa hoi xa hoi chu nghia.

  d. Xa hoi cong san chu nghia.

  * Dap an: c.

  Cau 859: Cac hinh thuc cua quan he giai cap trong xa hoi co giai cap:

  a. Lien minh giai cap. b. Ket hop giai cap.
  c. Dau tranh giai cap. d. Ca a va c
  * Dap an: d.  Cau 860: Thi toc xuat hien vao thoi ky:

  a. Do da cu.

  b. Do da moi. c. Do dong.
  d. Do sat

  * Dap an: a.  Cau 861: Muon cho cach mang xa hoi no ra va gianh thang loi, ngoai tinh the cach mang thi can phai co:

  a. Nhan to chu quan.

  b. Su chin muoi cua nhan to chu quan va su ket hop dung dan nhan to
  chu quan va dieu kien khach quan.

  c. Tinh tich cuc va su giac ngo cua quan chung d. Su khung hoang xa hoi
  * Dap an: b.  Cau 862: Kieu tien bo xa hoi nao sau day la kieu tien bo xa hoi khong doi khang?

  a. Kieu tien bo xa hoi cong san nguyen thuy. b. Kieu tien bo xa hoi chu nghia.
  c. Kieu tien bo xa hoi tu ban chu nghia. d. Ca a va b
  * Dap an: d.  Cau 863: Dieu kien de chuyen hoa nhan thuc dao duc thanh hanh vi dao
  duc:

  a. Quan he dao duc.

  b. Tinh cam, niem tin dao duc. c. Tri thuc dao duc.
  NC a, b va c

  * Dap an: b.  Cau 864: Nhung hinh thuc nao sau day the hien su anh huong lan nhau giua cac dan toc?

  a. Chien tranh.

  b. Trao doi hang hoa.

  c. Trao doi van hoa, khoa hoc. d. Ca a, b va c
  * Dap an: d.  Cau 865*: Nguyen nhan lam cho qua trinh chung cua lich su nhan loai co tinh da dang la:

  a. Dieu kien dia ly.

  b. Chung toc, sac toc.

  c. Truyen thong van hoa cua cac dan toc. d. Ca a va c
  * Dap an: d.  Cau 866: Cuoc cach mang xa hoi thu 2 trong lich su da thuc hien buoc chuyen xa hoi tu:

  a. Hinh thai kinh te – xa hoi chiem huu no le len hinh thai kinh te – xa hoi phong kien.

  b. Hinh thai kinh te - xa hoi phong kien len hinh thai kinh te -xa hoi tu
  ban tu ban chu nghia.

  c. Hinh thai kinh te – xa hoi tu ban len hinh thai kinh te-xa hoi cong san chu nghia

  d. Ca a, b va c

  * Dap an: a  Cau 867*: Phuong phap luan… “giai thich su hinh thanh tu tuong can cu vao hien thuc vat chat” duoc C.Mac va Ph.Angghen viet trong tac phNm nao?

  a. Gia dinh than thanh b. He tu tuong Duc
  c. Nhung buc thu duy vat lich su

  d. Nhung nguyen ly cua Chu nghia cong san

  * Dap an: b  Cau 868*: Moi quan he giua mat khach quan va mat chu quan cua tien trinh lich su nhan loai da duoc C.Mac dat ra va giai quyet bang nhung cap pham tru nao sau day:

  a. Hoat dong tu giac va hoat dong tu phat trong su phat trien lich su

  b. Ton tai xa hoi va y thuc xa hoi, tat yeu va tu do, dieu kien khach quan va nhan to chu quan

  c. Ca a va b

  d. Ca nhan va xa hoi; dan toc va nhan loai

  *Dap an: c
  Trac nghiem mon kinh te chinh tri

  PHAN I

  CHUONG I

  1. Kinh te chinh tri nghien cuu quan he san xuat trong su tac dong qua lai voi:
  a. Luc luong san xuat va co so ha tang.
  b. Luc luong san xuat va kien truc thuong tang.`
  c. Luc luong san xuat va quy luat kinh te.
  d. Luc luong san xuat va chinh sach kinh te.
  2. Quy luat kinh te va chinh sach kinh te la :
  a. Khac nhau.
  b. Khac nhau nhung co quan he voi nhau.
  c. Dong nhat voi nhau.
  d. Ca a va b
  3. Quy luat kinh te la quy luat:
  a. Phan anh nhung moi lien he nhan qua, cua cac hien tuong va qua trinh kinh te.
  b. Phan anh nhung moi lien he nhan qua, ban chat, tat yeu, thuong xuyen lap di lap lai `cua cac hien tuong va qua trinh kinh te.`
  c. Phan anh nhung moi lien he tat yeu, thuong xuyen lap di lap lai cua cac hien tuong va qua trinh kinh te.
  d. Ca a va c.
  4. Chuc nang cua Kinh te chinh tri bao gom:
  a. Nhan thuc; nghien cuu; phuong phap luan; tu tuong.
  b. Nhan thuc; thuc tien; phuong phap luan; co so ly luan.
  c. Nhan thuc; thuc tien; phuong phap luan; tu tuong.`
  d. Nhan thuc; thuc tien; tu duy; tu tuong.

  CHUONG II
  5.. Phan loai tai san xuat theo quy mo bao gom:
  a. Tai san xuat gian don va tai san xuat mo rong.`
  b. Tai san xuat ca biet va tai san xuat mo rong.
  c. Tai san xuat xa hoi va tai san xuat mo rong.
  d. Tai san xuat gian don va tai san xuat ca biet.
  6. Tai san xuat mo rong bao gom hai hinh thuc la:
  a. Tai san xuat mo rong va tai san xuat mo rong theo chieu sau.
  b. Tai san xuat mo rong theo chieu rong va tai san xuat mo rong theo chieu ngang.
  c. Tai san xuat mo rong theo quy mo va tai san xuat mo rong theo chieu sau.
  d. Tai san xuat mo rong theo chieu rong va tai san xuat mo rong theo chieu sau.`
  7. Cac khau cua qua trinh tai san xuat bao gom:
  a. San xuat – trao doi – phan chia – tieu dung.
  b. San xuat – phan phoi – luu thong – tieu dung.
  c. San xuat – phan phoi – trao doi – tieu dung.`
  d. San xuat – phan phoi – phan chia – tieu dung.
  8. Noi dung co ban cua tai san xuat xa hoi bao gom:
  a. Tai san xuat cua cai vat chat; tai san xuat ra quan he san xuat va tai san xuat moi truong.
  b. Tai san xuat cua cai vat chat; tai san xuat suc lao dong va tai san xuat moi truong.
  c. Tai san xuat cua cai vat chat; tai san xuat suc lao dong; tai san xuat ra luc luong san xuat va tai san xuat moi truong.
  d. Tai san xuat cua cai vat chat; tai san xuat suc lao dong; tai san xuat ra quan he san xuat va tai san xuat moi truong.`
  9. Tai san xuat cua cai vat chat duoc xem xet tren ca hai mat:
  a. Gia tri va hien vat.`
  b. Gia tri va gia ca.
  c. Gia tri va gia tri su dung.
  d. Gia tri va hang hoa.
  10. Tai san xuat suc lao dong bao gom hai mat:
  a. Hieu qua va chat luong.
  b. Co cau va chat luong.
  c. So luong va co cau.
  d. So luong va chat luong.`
  11. Tang truong kinh te la:
  a. Muc gia tang cua hang hoa nam sau so voi nam truoc.
  b. Muc gia tang PIC hoac GDP cua nam sau so voi nam truoc.
  c. Muc gia tang GNP hoac GDP cua nam sau so voi nam truoc.`
  d. Muc gia tang GNP hoac GPP cua nam sau so voi nam truoc.
  12. Cac nhan to thuc day su tang truong kinh te bao gom:
  a. Con nguoi; ky thuat – cong nghe; co cau kinh te; the che chinh tri.
  b. Von; con nguoi; ky thuat –cong nghe; co cau kinh te; the che chinh tri.`
  c. Von; con nguoi; co cau kinh te; the che chinh tri.
  d. Von; ky thuat – cong nghe; co cau kinh te; the che chinh tri.
  13. Tang truong kinh te va phat trien kinh te la:
  a. Giong nhau, co lien he voi nhau.
  b. Giong nhau.
  C. Khong co lien he voi nhau.
  d. Khac nhau, nhung co lien he voi nhau.`
  14. Nhung nhan to anh huong den phat trien kinh te:
  a. Luc luong san xuat; quan he san xuat.
  b. Luc luong san xuat; kien truc thuong tang.
  c. Luc luong san xuat; quan he san xuat; kien truc thuong tang.`
  d. Quan he san xuat; kien truc thuong tang.
  15. Chi so phat trien con nguoi ( HDI) bao gom cac tieu chi:
  a. Tuoi tho binh quan; thanh tuu giao duc; thu nhap binh quan dau nguoi.`
  b. Tuoi tho binh quan; thu nhap binh quan dau nguoi.
  c. Tuoi tho binh quan; thanh tuu giao duc.
  d. Thanh tuu giao duc; thu nhap binh quan dau nguoi.
  16. Tien bo xa hoi duoc the hien o cac mat co ban:
  a. Tien bo chinh tri-xa hoi; doi song van hoa, tinh than duoc nang cao.
  b, Tien bo kinh te; doi song van hoa, tinh than duoc nang cao.
  c. Tien bo kinh te; tien bo chinh tri-xa hoi.
  d. Tien bo kinh te; tien bo chinh tri-xa hoi; doi song van hoa, tinh than duoc nang cao.`
  17. Tien bo xa hoi xet ve thuc chat la:
  a. Giai phong con nguoi va phat trien luc luong san xuat.
  b. Giai phong luc luong san xuat va phat trien con nguoi toan dien.
  c. Giai phong va phat trien con nguoi toan dien.`
  d. Giai phong va phat trien toan dien xa hoi.

  CHUONG III
  18. San xuat hang hoa la:
  a. Kieu to chuc kinh te ma o do san pham duoc san xuat ra de tieu dung.
  b. Kieu to chuc kinh te ma o do san pham duoc san xuat ra de giao nop.
  c. Kieu to chuc kinh te ma o do san pham duoc san xuat ra de dap ung nhu cau cua nha
  san xuat.
  d. Kieu to chuc kinh te ma o do san pham duoc san xuat ra de trao doi, de ban.`
  19. San xuat hang hoa va san xuat tu cap, tu tuc la:
  a. Khac nhau.
  b. Giong nhau.
  c. Lam tien de cho nhau.
  d. Phu thuoc nhau.
  20. Dieu kien ra doi cua san xuat hang hoa:
  a. Phan cong lao dong xa hoi; phan cong lao dong quoc te.
  b. Phan cong lao dong xa hoi; su phu thuoc ve kinh te giua nhung nguoi san xuat.
  c. Phan cong lao dong quoc te; su tach biet tuong doi ve kinh te giua nhung nguoi san xuat.
  d. Phan cong lao dong xa hoi; su tach biet tuong doi ve kinh te giua nhung nguoi
  san xuat.`
  21. Phan cong lao dong xa hoi la:
  a. Su phan chia xa hoi thanh cac nganh nghe khac nhau cua nen san xuat xa hoi.
  b. Su phan chia lao dong xa hoi thanh cac vung khac nhau cua nen san xuat xa hoi.
  c. Su phan chia lao dong xa hoi thanh cac nganh nghe khac nhau cua nen san xuat xa `hoi.
  d. Su phan chia lao dong quoc gia thanh cac nganh nghe khac nhau cua nen san xuat xa hoi.
  22. Hai thuoc tinh co ban cua hang hoa la:
  a. Gia tri su dung va cong dung.
  b. Gia tri su dung va gia tri.`
  c. Gia tri va gia tri trao doi.
  d. Gia tri va gia ca.
  23. Gia tri su dung cua hang hoa la:
  a. Gia tri cua hang hoa co the thoa man mot hoac mot so nhu cau cua con nguoi.
  b. Cong dung cua hang hoa co the thoa man mot hoac mot so nhu cau cua san xuat.
  c. Cong dung cua hang hoa co the thoa man mot hoac mot so gia tri cua con nguoi.
  d. Cong dung cua hang hoa co the thoa man mot hoac mot so nhu cau cua con nguoi.`
  24. Gia tri hang hoa la:
  a. Hao phi lao dong xa hoi cua nguoi tieu dung hang hoa ket tinh trong hang hoa.
  b. Hao phi xa hoi cua nguoi san xuat hang hoa ket tinh trong hang hoa.
  c. Hao phi lao dong xa hoi cua nguoi san xuat hang hoa ket tinh trong hang hoa.`
  d. Hao phi lao dong ca biet cua nguoi san xuat hang hoa ket tinh trong hang hoa.
  25. Gia tri trao doi la:
  a. Quan he ve luong ma gia tri su dung nay doi lay gia tri su dung khac.
  b. Quan he ty le ve luong ma gia tri nay doi lay gia tri khac.
  c. Quan he ty le ve chat ma gia tri su dung nay doi lay gia tri su dung khac.
  d. Quan he ty le ve luong ma gia tri su dung nay doi lay gia tri su dung khac.`
  26. Muc dich cua nha san xuat la:
  a. Gia tri su dung.
  b. Cong dung.
  c. Loi ich.
  d. Gia tri.`
  27. Tinh chat hai mat cua lao dong san xuat hang hoa la:
  a. Lao dong cu the va lao dong phuc tap.
  b. Lao dong cu the va lao dong gian don.
  c. Lao dong cu the va lao dong truu tuong.`
  d. Lao dong phuc tap va lao dong truu tuong.
  28. Lao dong cu the va lao dong truu tuong la:
  a. Hai mat cua cung mot san pham.
  b. Hai mat cua cung mot hang hoa.
  c. Hai loai lao dong khac nhau.
  d. Hai mat cua cung mot lao dong san xuat hang hoa.`
  29. Tinh chat hai mat cua lao dong san xuat hang hoa phan anh:
  a. Tinh chat tu nhan va tinh chat lao dong.
  b. Tinh chat tu nhan va tinh chat xa hoi.`
  c. Tinh chat tu nhan va tinh chat su dung.
  d. Tinh chat tu nhan va tinh chat xa hoi tieu dung.
  30. Luong gia tri cua hang hoa duoc do luong bang:
  a. Thoi gian lao dong ca biet can thiet.
  b. Thoi gian lao dong gian don.
  c. Thoi gian lao dong xa hoi can thiet.`
  d. Thoi gian lao dong can thiet.
  31. Thoi gian lao dong xa hoi can thiet la:
  a. Thoi gian lao dong cao nhat cua cac nha san xuat cung mot loai hang hoa tren thi truong.
  b. Thoi gian lao dong trung binh cua cac nha san xuat cac loai hang hoa tren thi truong.
  c. Thoi gian lao dong gian don cua cac nha san xuat cung mot loai hang hoa tren thi truong.
  d. Thoi gian lao dong trung binh cua cac nha san xuat cung mot loai hang hoa tren thi truong.`
  32. Thoi gian lao dong xa hoi can thiet co the do thoi gian lao dong ca biet cua nha san xuat:
  a. Cung ung nhieu loai hang hoa khac nhau cho thi truong quyet dinh.
  b. Cung ung mot loai hang hoa cho thi truong quyet dinh.
  c. Cung ung dai bo phan mot loai hang hoa cho thi truong quyet dinh.`
  d. Cung ung dai bo phan mot loai dich vu cho thi truong quyet dinh.
  33. Cac nhan to anh huong den luong gia tri hang hoa:
  a. Nang suat lao dong va lao dong phuc tap.
  b. Nang suat lao dong; lao dong gian don va lao dong phuc tap.`
  c. Lao dong gian don va lao dong phuc tap.
  d. Nang suat lao dong va cuong do lao dong.
  34. Lao dong gian don va lao dong phuc tap la:
  a. Hai loai lao dong giong nhau.
  b. Cung loai lao dong.
  c. Hai loai lao dong khac nhau.`
  d. Hai loai cong viec khac nhau.
  35. Tang nang suat lao dong va tang cuong do lao dong la:
  a. Khac nhau nhung co diem giong nhau.`
  b. Khac nhau hoan toan.
  c. Giong nhau.
  d. Ca a va c.
  36. Tang nang suat lao dong va tang cuong do lao dong co diem giong nhau la:
  a. Deu lam cho so luong san pham tang len trong cung mot don vi.
  b. Deu lam cho gia ca san pham tang len trong cung mot don vi thoi gian.
  c. Deu lam cho chat luong san pham tang len trong cung mot don vi thoi gian.
  d. Deu lam cho so luong san pham tang len trong cung mot don vi thoi gian.`
  37. Tang nang suat lao dong se lam cho:
  a. Gia tri mot don vi hang hoa tang.
  b. Gia tri mot don vi hang hoa khong doi.
  c. Gia tri mot don vi hang hoa giam.`
  d. Gia tri mot don vi san pham giam.
  38. Tang cuong do lao dong khong lam thay doi:
  a. Gia ca cua mot don vi hang hoa.
  b. Luong gia tri cua cac hang hoa.
  c. Gia tri trao doi cua mot don vi hang hoa.
  d. Luong gia tri cua mot don vi hang hoa.`
  39. Cau thanh luong gia tri mot don vi hang hoa (W).
  a. W=c + p + m.
  b. W=c + v + p.
  c. W=k + v + m.
  d. W=c + v + m.`
  40. Tien te ra doi la do:
  a. Qua trinh phat trien lau dai cua san xuat hang hoa.
  b. Qua trinh phat trien lau dai cua san xuat va trao doi hang hoa.`
  c. Qua trinh phat trien lau dai cua luu thong hang hoa.
  d. Qua trinh phat trien lau dai cua san xuat va phan phoi hang hoa.

  41. Su phat trien cua cac hinh thai gia tri bao gom:
  a. Hinh thai gia tri gian don; hinh thai gia tri chung; hinh thai tien te.
  b. Hinh thai gia tri gian don; hinh thai gia tri thu hep; hinh thai gia tri chung; hinh thai tien te.
  c. Hinh thai gia tri gian don; hinh thai gia tri mo rong; hinh thai gia tri chung; hinh thai
  tien te.`
  d. Hinh thai gia tri mo rong; hinh thai gia tri chung; hinh thai tien te.
  42. Ban chat tien te la:
  a. Mot loai san pham duoc tach ra tu the gioi hang hoa lam vat ngang gia chung.
  b. Mot loai hang hoa dac biet duoc tach ra tu the gioi hang hoa lam vat trao doi.
  c. Mot loai hang hoa dac biet duoc tach ra tu the gioi hang hoa lam vat ngang gia chung.`
  d. Tien giay va tien duc
  43. Cac chuc nang cua tien te la:
  a. Thuoc do gia tri; phuong tien luu thong; phuong tien trao doi; phuong tien cat tru; tien te
  the gioi.
  b. Thuoc do gia tri; phuong tien luu thong; phuong tien thanh toan; phuong tien cat tru; tien te the gioi.`
  c. Thuoc do gia tri; phuong tien luu thong; phuong tien thanh toan; phuong tien mua ban; tien te the gioi.
  d. Thuoc do gia tri; phuong tien luu thong; phuong tien thanh toan; phuong tien cat tru.
  44. Cong thuc cua luu thong hang hoa khi tien lam moi gioi trong trao doi la:
  a. T – H – T.
  b. T – H – T’.
  c. H – T – H.`
  d. Ca a va b.
  45. Quy luat gia tri doi hoi san xuat va trao doi hang hoa phai dua tren co so:
  a. Hao phi lao dong ca biet can thiet.
  b. Hao phi lao dong gian don can thiet.
  c. Hao phi lao dong xa hoi can thiet.`
  d. Hao phi lao dong phuc tap can thiet.
  46. Quy luat gia tri van dong thong qua:
  a. Gia tri thi truong.
  b. Gia ca thi truong.`
  c. Gia tri trao doi.
  d. Trao doi.
  47. Ngoai gia tri, gia ca thi truong con phu thuoc vao:
  a. canh tranh.
  b. canh tranh, suc mua cua dong tien.
  c. canh tranh, cung cau, suc mua cua dong tien.`
  d. canh tranh, cung cau, suc mua cua dong tien, gia tri.
  48. Tac dung cua quy luat gia tri la:
  a. Dieu tiet san xuat va gia ca hang hoa; kich thich cai tien ky thuat; lam phan hoa nhung nguoi san xuat hang hoa.
  b. Dieu tiet san xuat hang hoa; kich thich cai tien ky thuat; lam phan hoa nhung nguoi san xuat hang hoa.
  c. Dieu tiet trao doi va luu thong hang hoa; kich thich cai tien ky thuat; lam phan hoa nhung nguoi san xuat hang hoa.
  d. Dieu tiet san xuat va luu thong hang hoa; kich thich cai tien ky thuat; lam phan hoa nhung nguoi san xuat hang hoa.`
  49. Canh tranh kinh te la:
  a. Su dau tranh giua cac chu the kinh te, nham gianh chi phi toi da cho minh.
  b. Su dau tranh giua cac chu the kinh te, nham gianh loi ich toi da cho minh.`
  c. Su dau tranh giua cac chu the kinh te, nham gianh thi phan toi da cho minh.
  d. Su dau tranh giua cac chu the kinh te.
  50. Giua cung va cau ton tai moi quan he bien chung, su tac dong giua chung hinh thanh nen:
  a. gia tri can bang ( gia tri thi truong).
  b. gia ca can bang ( gia ca thi truong).`
  c. gia ca hang hoa.
  d. Ca a va c.

  CHUONG IV
  51. Dieu kien de tien bien thanh tu ban la:
  a. Phai tich luy duoc mot luong tien lon.
  b. Phai tich luy duoc mot luong tien lon; tien phai duoc dua vao kinh doanh tu ban voi muc dich thu gia tri thang du.`
  c. Phai tich luy duoc mot luong hang hoa lon; hang hoa phai duoc dua vao kinh doanh tu ban voi muc dich thu gia tri thang du.
  d. Phai tich luy duoc mot luong may moc lon; may moc phai duoc dua vao kinh doanh tu ban voi muc dich thu gia tri thang du.
  52. Cong thuc chung cua tu ban la:
  a. H - T – H.
  b. T - H – T’.`
  c. T - SX – T’.
  d. Ca a va b .
  53. Dieu kien de suc lao dong bien thanh hang hoa la:
  a. Nguoi lao dong phai duoc mua ban; nguoi lao dong khong co tu lieu san xuat.
  b. Nguoi lao dong phai duoc tu do; nguoi lao dong khong co tu lieu san xuat.`
  c. Nguoi lao dong phai duoc tu do; nguoi lao dong co tu lieu san xuat.
  d. Nguoi lao dong phai duoc tu do; nguoi lao dong khong co tu lieu tieu dung.
  54. Gia tri suc lao dong duoc do luong gian tiep bang:
  a. Gia tri nhung tu lieu san xuat de nuoi song nguoi lao dong.
  b. Gia tri nhung tu lieu tieu dung de nuoi song nguoi lao dong.`
  c. Gia ca nhung tu lieu tieu dung de nuoi song nguoi lao dong.
  d. Gia tri nhung tu lieu tieu dung de nuoi song nha tu ban.
  55. Gia tri su dung cua hang hoa suc lao dong, khi su dung se tao ra:
  a. Gia tri moi bang gia tri ban than no.
  b. Gia tri moi lon hon gia tri ban than no.`
  c. Gia tri moi nho hon gia tri ban than no.
  d. Gia tri su dung moi lon hon gia tri su dung ban than no.
  56. Gia tri thang du la:
  a. Phan gia tri doi ra ngoai gia tri su dung suc lao dong, la lao dong khong cong cua cong nhan.
  b. Phan gia tri doi ra ngoai gia tri suc lao dong, la lao dong khong cong cua cong nhan.`
  c. Phan gia tri doi ra ngoai gia tri hang hoa, la lao dong khong cong cua cong nhan.
  d. Phan gia tri doi ra ngoai lao dong, la lao dong khong cong cua cong nhan.
  57. Ngay lao dong cua cong nhan gom nhung phan nao?
  a. Thoi gian lao dong gian don va thoi gian lao dong thang du.
  b. Thoi gian lao dong phuc tap va thoi gian lao dong thang du.
  c. Thoi gian lao dong can thiet va thoi gian lao dong thang du.`
  d. Ca a va b.
  58. Tu ban kha bien (v) la:
  a. Bo phan truc tiep tao ra gia tri su dung.
  b. Bo phan truc tiep tao ra gia tri thang du.`
  c. Bo phan truc tiep tao ra san pham thang du.
  d. Bo phan gian tiep tao ra gia tri thang du.
  59. Ty suat gia tri thang du (m’) la:
  a. Ty le phan tram giua luong gia tri thang du va tu ban bat bien.
  b. Ty le phan tram giua luong tu ban bat bien va tu ban kha bien.
  c. Ty le phan tram giua luong gia tri thang du va tu ban kha bien.`
  d. Ty le phan tram giua luong san pham thang du va tu ban kha bien.
  60. Khoi luong gia tri thang du (M) duoc tinh bang cong thuc:
  a. M = m’. k.
  b. M = m’. c.
  c. M = m . V.
  d. M = m’. V.`
  61. Gia tri thang du tuyet doi la gia tri thang du co duoc do:
  a. Keo dai ngay lao dong va tang nang suat lao dong.
  b. Keo dai ngay lao dong va tang cuong do lao dong.`
  c. Keo dai ngay lao dong va tang thoi gian lao dong.
  d. Rut ngan ngay lao dong va tang cuong do lao dong.
  62. Gia tri thang du tuong doi la gia tri thang du co duoc do:
  a. Tang san luong, lam rut ngan thoi gian lao dong can thiet, tuong ung lam tang thoi gian lao dong thang du.
  b. Tang cuong do lao dong, lam rut ngan thoi gian lao dong can thiet, tuong ung lam tang thoi gian lao dong thang du.
  c. Tang nang suat lao dong, lam rut ngan thoi gian lao dong can thiet, tuong ung lam tang thoi gian lao dong thang du.`
  d. Tang nang suat lao dong, lam rut ngan thoi gian lao dong thang du, tuong ung lam tang thoi gian lao dong can thiet.
  63. Gia tri thang du sieu ngach la gia tri thang du co duoc do:
  a. Gia ca ca biet cua hang hoa thap hon gia tri xa hoi.
  b. Gia tri ca biet cua hang hoa bang gia tri xa hoi.
  c. Gia tri xa hoi cua hang hoa thap hon gia tri ca biet.
  d. Gia tri ca biet cua hang hoa thap hon gia tri xa hoi.`
  64. Gia tri thang du sieu ngach con duoc goi la:
  a. Hinh thuc bieu hien cua gia tri thang du tuong doi.
  b. Hinh thuc bien tuong cua gia tri thang du tuong doi.`
  c. Hinh thuc bien tuong cua gia tri thang du tuyet doi.
  d. Hinh thuc bien tuong cua san pham thang du tuong doi.
  65. San xuat gia tri thang du la:
  a. Quy luat tuong doi cua CNTB.
  b. Quy luat tuyet doi cua CNTB.`
  c. Quy luat ca biet cua CNTB.
  d. Quy luat dac biet cua CNTB.
  66. Ban chat cua tien cong trong CNTB la:
  a. Gia ca cua hang hoa lao dong.
  b. Gia ca cua hang hoa suc lao dong.`
  c. Gia ca cua hang hoa.
  d. Ca a va b.
  67. Hai hinh thuc tien cong co ban la:
  a. Tien cong theo thoi gian va tien cong theo lao dong.
  b. Tien cong theo gio va tien cong theo san pham.
  c. Tien cong theo thoi gian va tien cong theo san pham.`
  d. Tien cong theo thang va tien cong theo san pham.
  68. Nguon goc chu yeu cua tich luy tu ban la:
  a. San pham thang du.
  b. Tien huy dong.
  c. Gia tri thang du.`
  d. Tien di vay.
  69. Dong co chu yeu cua tich luy tu ban la:
  a. Quy luat kinh te co ban cua CNTB – quy luat gia tri thang du.`
  b. Quy luat kinh te co ban cua CNTB - quy luat gia tri .
  c. Quy luat kinh te co ban cua CNTB - quy luat san pham thang du.
  d. Quy luat kinh te co ban cua CNTB - quy luat lao dong thang du.
  70. Nhung nhan to anh huong den quy mo cua tich luy tu ban la:
  a. Trinh do boc lot suc lao dong; cuong do lao dong; su chenh lech ngay cang tang giua tu ban su dung va tu ban da tieu dung; quy mo cua tu ban ung truoc.
  b. Trinh do boc lot suc lao dong; trinh do nang suat lao dong; su chenh lech ngay cang tang giua tu ban su dung va tu ban da tieu dung; quy mo cua tu ban ung truoc.`
  c. Trinh do boc lot suc lao dong; su chenh lech ngay cang tang giua tu ban su dung va tu ban da tieu dung; quy mo cua tu ban ung truoc.
  d. Trinh do boc lot suc lao dong; trinh do nang suat lao dong; su chenh lech ngay cang tang giua tu ban su dung va tu ban da tieu dung.
  71. Nguon goc cua tich tu tu ban la:
  a. San pham thang du.
  b. Von tu co cua nha tu ban.
  c. Gia tri thang du.`
  d. Ca a va c.
  72. Nguon goc cua tap trung tu ban la:
  a. Cac tu ban trong xa hoi.
  b. Cac tu ban ca biet co san trong xa hoi.`
  c. Cac tu ban ca biet cua cac nuoc.
  d. Ca a va b.
  73. Cau tao huu co cua tu ban la:
  a. Cau tao san xuat cua tu ban do cau tao ky thuat quyet dinh va phan anh su bien doi cua cau tao ky thuat.
  b. Cau tao gia tri cua tu ban do cau tao ky thuat quyet dinh va phan anh su bien doi cua cau tao ky thuat.`
  c. Cau tao gia tri cua tu ban.
  d. Cau tao ky thuat cua tu ban.


  CHUONG V
  74. Tuan hoan cua tu ban cong nghiep la su thong nhat cua nhung hinh thai tuan hoan nao?
  a. Tu ban luu thong; tu ban san xuat va tu ban hang hoa.
  b. Tu ban tien te; tu ban san xuat va tu ban cho vay.
  c. Tu ban tien te; tu ban san xuat va tu ban hang hoa.`
  d. Tu ban tien te; tu ban trao doi va tu ban hang hoa.
  75. Chu chuyen cua tu ban la:
  a. Su chu chuyen cua tu ban neu xet no la mot qua trinh dinh ky doi moi, lap di lap lai
  khong ngung.
  b. Su thay doi cua tu ban neu xet no la mot qua trinh dinh ky doi moi, lap di lap lai khong ngung.
  c. Su luu thong cua tu ban neu xet no la mot qua trinh dinh ky doi moi, lap di lap lai khong ngung.
  d. Su tuan hoan cua tu ban neu xet no la mot qua trinh dinh ky doi moi, lap di lap lai khong ngung.`
  76. Thoi gian chu chuyen cua tu ban bang...
  a. Thoi gian san xuat + thoi gian ban hang.
  b. Thoi gian san xuat + thoi gian luu thong.`
  c. Thoi gian du tru san xuat + thoi gian luu thong.
  d. Thoi gian san xuat + thoi gian tiep thi.
  77. Tu ban co dinh la bo phan tu ban ma...
  a. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen ngay mot lan vao san pham moi, bao gom: may moc, thiet bi, nha xuong.
  b. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen dan vao san pham moi, bao gom: nguyen nhien vat lieu, nha xuong.
  c. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen dan vao san pham moi, bao gom: may moc, thiet bi, nguyen nhien vat lieu.
  d. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen dan vao san pham moi, bao gom: may moc, thiet bi, nha xuong.`
  78. Hao mon tu ban co dinh co cac loai nao hinh nao?
  a. Hao mon tu nhien va hao mon vo hinh.
  b. Hao mon huu hinh va hao mon vo hinh.`
  c. Hao mon huu hinh va hao mon vat chat.
  d. Hao mon huu hinh va hao mon do su dung.
  79. Tu ban luu dong la bo phan tu ban ma...
  a. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen dan dan vao san pham moi, bao gom: nguyen nhien vat lieu va tien cong lao dong.
  b. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen ngay mot lan vao san pham moi, bao gom: may moc, nguyen nhien vat lieu.
  c. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen ngay mot lan vao san pham moi, bao gom: may moc va tien cong lao dong.
  d. Khi tham gia vao qua trinh san xuat, gia tri cua no duoc chuyen ngay mot lan vao san pham moi, bao gom: nguyen nhien vat lieu va tien cong lao dong.`
  80. Khi nghien cuu tai san xuat tu ban xa hoi, K. Marx chia nen kinh te ra lam hai khu vuc la:
  a. KVI: san xuat hang cong nghiep; KVII: san xuat tu lieu tieu dung.
  b. KVI: san xuat tu lieu san xuat; KVII: san xuat hang nong nghiep.
  c. KVI: san xuat tu lieu san xuat; KVII: san xuat tu lieu tieu dung.`
  d. KVI: san xuat may moc; KVII: san xuat tu lieu tieu dung.
  81. Dieu kien thuc hien tong san pham xa hoi trong tai san xuat gian don la:
  a. (v + m )I =cI; (c+v+m) I = cI + cII; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)II.
  b. (v + m )I =cII; (c+v+m) II = cI + cII; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)II.
  c. (v + m )I =cII; (c+v+m) I = cI + cII; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)I.
  d. (v + m )I =cII; (c+v+m) I = cI + cII; (v+m)I + (v+m)II = (c+v+m)II.`
  82. Dieu kien thuc hien tong san pham xa hoi trong tai san xuat mo rong:
  a. (v + m )I >cI; (c+v+m) I > cI + cII; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)II.
  b. (v + m )I >cII; (c+v+m) I > cI + cII; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)I.
  c. (v + m )I >cII; (c+v+m) I > cI + cII; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)II.`
  d. (v + m )I >cII; (c+v+m) II> cI + cII; (v+m)I + (v+m)II > (c+v+m)II.
  83. Chu ky khung hoang kinh te trong CNTB bao gom:
  a. Khung hoang – suy giam – phuc hoi – hung thinh.
  b. Khung hoang – tieu dieu – phuc hoi – hung thinh.`
  c. Khung hoang – tieu dieu – suy giam – hung thinh.
  d. Suy giam – tieu dieu – phuc hoi – hung thinh.  CHUONG VI
  84. Chi phi san xuat TBCN (k) la:
  a. Bao gom m va v (k = m+v).
  b. Bao gom c va m (k = c+m).
  c. Bao gom c va v (k = c+v).`
  d. Bao gom c, v va m (k = c + v + m).
  85. Chi phi san xuat TBCN:
  a. Bang gia tri hang hoa.
  b. Lon hon gia tri hang hoa.
  c. Nho hon gia tri hang hoa.`
  d. Ca a va c.
  86. Ban chat loi nhuan va gia tri thang du deu la:
  a. Lao dong cu the cua cong nhan.
  b. Lao dong khong cong cua cong nhan.`
  c. Lao dong truu tuong cua cong nhan.
  d. Lao dong phuc tap cua cong nhan.
  87. Luong loi nhuan co the la:
  a. Bang, hoac thap hon luong gia tri thang du.
  b. Cao hon hoac thap hon luong gia tri thang du.
  c. Bang, cao hon hoac thap hon luong gia tri thang du.`
  d. Bang, hoac cao hon luong gia tri thang du.
  88. Luong ty suat loi nhuan la:
  a. Luon luon nho hon gia tri thang du.
  b. Luon luon lon hon ty suat gia tri thang du.
  c. Luon luon bang ty suat gia tri thang du.
  d. Luon luon nho hon ty suat gia tri thang du.`
  89. Nhung nhan to anh huong den ty suat loi nhuan bao gom:
  a. Ty suat gia tri thang du; toc do chu chuyen cua tu ban; tiet kiem tu ban bat bien.
  b. Cau tao huu co cua tu ban; toc do chu chuyen cua tu ban; tiet kiem tu ban bat bien.
  c. Ty suat gia tri thang du; cau tao huu co cua tu ban; toc do chu chuyen cua tu ban; tiet kiem tu ban bat bien.`
  d. Ty suat gia tri thang du; cau tao huu co cua tu ban; toc do chu chuyen cua tu ban; tiet kiem gia tri thang du.

  90. Canh tranh trong noi bo nganh se:
  a. Hinh thanh loi nhuan binh quan.
  b. Hinh thanh gia tri thi truong cua hang hoa.`
  c. Hinh thanh gia ca thi truong cua hang hoa.
  d. Ca a va b.
  91. Canh tranh giua cac nganh la:
  a. Su canh tranh trong cung nganh san xuat khac nhau, nham tim nganh dau tu co loi hon.
  b. Su canh tranh trong cac nganh san xuat khac nhau, nham tim nganh dau tu moi.
  c. Su canh tranh trong cac nganh san xuat khac nhau, nham tim nganh dau tu co loi hon.`
  d. Su canh tranh trong cac nganh che bien khac nhau, nham tim nganh dau tu co loi hon.
  92. Canh tranh giua cac nganh:
  a. Hinh thanh gia ca san xuat.
  b. Hinh thanh gia tri thi truong.
  c. Hinh thanh loi nhuan binh quan.
  d. Hinh thanh chi phi san xuat.
  93. Loi nhuan binh quan la:
  a. Loi nhuan khong bang nhau cua nhung luong von tu ban dau tu bang nhau khi dau tu vao cac nganh khac nhau.
  b. Loi nhuan bang nhau cua nhung luong von tu ban dau tu khong bang nhau khi dau tu vao cac nganh khac nhau.
  c. Loi nhuan bang nhau cua nhung luong von tu ban dau tu bang nhau khi dau tu vao cac nganh khac nhau.`
  d. Loi nhuan khac nhau cua nhung luong von tu ban dau tu khac nhau khi dau tu vao cac nganh khac nhau.
  94. Khi hinh thanh loi nhuan binh quan se dan den:
  a. Hinh thanh gia tri thi truong.
  b. Hinh thanh chi phi san xuat.
  c. Hinh thanh gia ca san xuat.`
  d. Hinh thanh gia tri hang hoa.
  95. Gia ca san xuat bang:
  a. Chi phi san xuat cong ty suat loi nhuan binh quan.
  b. Chi phi san xuat cong gia tri thang du.
  c. Chi phi san xuat cong loi nhuan.
  d. Chi phi san xuat cong loi nhuan binh quan.`
  96. Tu ban thuong nghiep trong CNTB la:
  a. Mot bo phan cua tu ban nong nghiep tach ra phuc vu qua trinh luu thong hang hoa.
  b. Mot bo phan cua tu ban cong nghiep tach ra phuc vu qua trinh luu thong hang hoa.`
  c. Mot bo phan cua tu ban cho vay tach ra phuc vu qua trinh luu thong hang hoa.
  d. Mot bo phan cua tu ban thuong nghiep tach ra phuc vu qua trinh luu thong hang hoa.
  97. Thuc chat loi nhuan thuong nghiep la:
  a. Mot phan loi nhuan tao ra trong san xuat ma nha tu ban cong nghiep phai chuyen nhuong cho tu ban thuong nghiep.
  b. Mot phan gia tri thang du tao ra trong san xuat ma nha tu ban cong nghiep phai chuyen nhuong cho tu ban thuong nghiep.`
  c. Mot phan ty suat gia tri thang du tao ra trong san xuat ma nha tu ban cong nghiep phai chuyen nhuong cho tu ban thuong nghiep.
  d. Mot phan gia tri thang du tao ra trong san xuat ma nha tu ban nong nghiep phai chuyen nhuong cho tu ban thuong nghiep.
  98. Chi phi luu thong gom hai loai chinh la:
  a. Chi phi bao bi va chi phi luu thong bo sung.
  b. Chi phi luu thong thuan tuy va chi phi van chuyen.
  c. Chi phi luu thong thuan tuy va chi phi luu thong bo sung.`
  d. Chi phi luu thong thuan tuy va chi phi luu thong khong thuan tuy.
  99. Tu ban cho vay la:
  a. Tu ban hang hoa ma nguoi chu cua no nhuong cho nguoi khac su dung trong mot thoi gian nhat dinh de thu loi tuc.
  b. Tu ban tien te ma nguoi chu cua no nhuong cho nguoi khac su dung trong mot thoi gian nhat dinh de thu loi tuc.`
  c. Tu ban tien te ma nguoi chu cua no nhuong cho nguoi khac su dung trong mot thoi gian nhat dinh de thu loi nhuan.
  d. Tu ban san xuat ma nguoi chu cua no nhuong cho nguoi khac su dung trong mot thoi gian nhat dinh de thu loi tuc.
  100. Nguon goc cua loi tuc la:
  a. Mot phan san pham thang du do cong nhan tao ra trong san xuat.
  b. Mot phan loi nhuan do cong nhan tao ra trong san xuat.
  c. Mot phan gia tri thang du do cong nhan tao ra trong san xuat.`
  d. Mot phan ngoai chi phi do cong nhan tao ra trong san xuat.
  101. Ty suat loi tuc la:
  a. Ty le phan tram giua gia tri thang du va tong so tu ban cho vay.
  b. Ty le phan tram giua loi tuc va tong so tu ban cho vay.`
  c. Ty le phan tram giua loi nhuan va tong so tu ban cho vay.
  d. Ty le phan tram giua ty suat loi nhuan va tong so tu ban cho vay.
  102. Nhung nhan to chu yeu anh huong den ty suat loi tuc la:
  a. Ty suat loi nhuan binh quan; quan he cung cau ve tu ban cho vay.
  b. Quan he cung cau ve tu ban cho vay; ty le phan chia loi nhuan thanh loi tuc va loi nhuan cua chu doanh nghiep.
  c. Ty suat loi nhuan binh quan; quan he cung cau ve tu ban cho vay; ty le phan chia loi nhuan thanh loi tuc va loi nhuan cua chu doanh nghiep.`
  d. Ty suat loi nhuan binh quan; ty le phan chia loi nhuan thanh loi tuc va loi nhuan chu chu doanh nghiep.
  103. Cong ty co phan la:
  a. Mot doanh nghiep duoc hinh thanh do su gop von cua mot nguoi thong qua phat hanh co phieu.
  b. Mot doanh nghiep duoc hinh thanh do su gop von cua nhieu nguoi thong qua phat hanh co phieu.`
  c. Mot doanh nghiep duoc hinh thanh do su gop von cua nhieu nguoi thong qua phat hanh trai phieu.
  d. Mot doanh nghiep duoc hinh thanh do su gop von cua nhieu nguoi thong qua phat hanh cong trai .
  104. Thi truong chung khoan la:
  a. Thi truong mua ban cac loai chung chi bao gom: co phieu, trai phieu, ky phieu, cong trai…
  b. Thi truong mua ban cac loai quy bao gom: co phieu, trai phieu, ky phieu, cong trai…
  c. Thi truong mua ban cac loai chung khoan bao gom: co phieu, trai phieu, ky phieu,
  cong trai…`
  d. Thi truong mua ban cac loai chung khoan bao gom: trai phieu, ky phieu, cong trai.
  105. Dia to tu ban la:
  a. Phan loi nhuan ngoai loi nhuan binh quan ma nha tu ban kinh doanh nong nghiep phai nop cho chu dat.
  b. Phan ty suat gia tri thang du ngoai loi nhuan binh quan ma nha tu ban kinh doanh nong nghiep phai nop cho chu dat.
  c. Phan gia tri thang du ngoai loi nhuan binh quan ma nha tu ban kinh doanh nong nghiep phai nop cho chu dat.`
  d. Phan gia tri thang du ngoai loi nhuan ma nha tu ban kinh doanh nong nghiep phai nop cho
  chu dat.
  106. Cac hinh thuc co ban cua dia to tu ban chu nghia la:
  a. Dia to chenh lech I; Dia to chenh lech II.
  b. Dia to tuyet doi; dia to doc quyen.
  c. Dia to chenh lech; dia to tuyet doi; dia to doc quyen.`
  d. Dia to chenh lech; dia to doc quyen.  CHUONG VII
  107. Nhung dac diem kinh te co ban cua CNTB doc quyen bao gom:
  a. Tap trung san xuat va cac to chuc doc quyen; tu ban tai chinh; xuat khau tu ban; su phan chia the gioi ve lanh tho giua cac nuoc de quoc.
  b. Tap trung san xuat va cac to chuc doc quyen; tu ban tai chinh; su phan chia thi truong the gioi giua cac to chuc doc quyen; su phan chia the gioi ve lanh tho giua cac nuoc de quoc.
  c. Tap trung san xuat va cac to chuc doc quyen; xuat khau tu ban; su phan chia thi truong the gioi giua cac to chuc doc quyen; su phan chia the gioi ve lanh tho giua cac nuoc de quoc.
  d. Tap trung san xuat va cac to chuc doc quyen; tu ban tai chinh; xuat khau tu ban; su phan chia thi truong the gioi giua cac to chuc doc quyen; su phan chia the gioi ve lanh tho giau cac nuoc de quoc.`
  108. Bieu hien cua quy luat gia tri thang du trong giai doan CNTB doc quyen la:
  a. Quy luat loi nhuan binh quan.
  b. Quy luat loi nhuan doc quyen.`
  c. Quy luat loi nhuan .
  d. Quy luat gia ca san xuat.
  109. Nhung bieu hien chu yeu cua CNTB doc quyen nha nuoc:
  a. Su ket hop ve nhan su giua to chuc doc quyen voi nha nuoc; su hinh thanh va phat trien cua so huu nha nuoc.
  b. Su ket hop ve nhan su giua to chuc doc quyen voi nha nuoc; su hinh thanh va phat trien cua so huu nha nuoc; su dieu tiet kinh te cua nha nuoc tu san.`
  c. Su ket hop ve nhan su giua to chuc doc quyen voi nha nuoc; su hinh thanh va phat trien cua so huu nha nuoc; su dieu tiet kinh te doi ngoai cua nha nuoc tu san.
  d. Su ket hop ve nhan su giua to chuc doc quyen voi nha nuoc; su dieu tiet kinh te cua nha nuoc tu san.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  style556's Avatar
  style556 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jan 2012
  Đến từ
  Tuy Hòa, Vietnam
  Bài
  269
  Cảm ơn
  147
  Điểm
  61/33 bài viết

  Default

  Có dấu "`" đằng sau là câu trả lời đúng nha 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •