một máy bay có khối lượng 3 tấn, sau khi chạy hết đường băng dài s=600m, nó có vận tốc v=360 km/h và bắt đầu cất cánh. Tính công suất tối thiểu của động cơ để máy bay có thể cất cánh được. cho biết lực cản tỉ lệ với áp lực vuông góc và hệ số cản trung bình f=0,2 và trong khi chạy lấy đà trên đường băng máy bay chuyển động với gia tốc không đổi