cho em xin các đề sau ( dàn ý cũng được) em cảm on trước nha
1. đề trang phục và văn hóa
2. đề nói không với các tệ nạn xã hội
3. sự bổ ích của các chuyến tham quan du lịch đối với học sinh
4. làm sáng tỏ nội dung án văn " nước đại việt ta" trích tong "bình ngô đại cáo".