như tít ạh, cứu em với mấy thím ơi mai em nộp bài rồi, có ai có hok?