có một con kiến( đóng vai trò chư một chất điểm) và một hệ tọa độ Oxy con kiến xuất phát từ góc tọa độ O đi được 1 đv [ điểm có tọa độ là (1,0)] sau đó rẽ trái một góc 90 độ và đi tiếp một đoạn đường bằn một nửa ban đầu[ tức (1,1/2)] và tiếp tục rẽ trái 90 và đi tiếp đọa đường bằng phân nửa đoạn thứ 2 lại rẽ,...... tạo thành xoắn ốc...
câu hỏi đặt ra là: bạn hãy tìm tọa độ mà con kiến này phải dừng lại.

thanks