mình sẽ đưa ra ví dụ và chứng minh, còn lại phần nội dung ai viết lại nhé:
VD: 12 mũ 2 ta lấy 12x10= 120------còn 2 lần 12 ta cộng lại ra 24, lấy 24+120 ra 144.

cách 2: 2 mũ 2 đc 4, 3 mũ 2 đc 9, 4 mũ 2 đc 16,... ta thấy có sự liên hệ giữa các con số như sau:từ 2 mũ 2 đến 3 mũ 2 cách nhau 5 số, từ 3 mũ 2 đến 4 mũ 2 cách nhau 7 số, từ 4 mũ 2 đến 5 mũ 2 là 9... cứ như thế ta tính theo tỉ lệ cách nhau 2 số là ra, mà cách này chỉ áp dụng cho số nhỏ.

cách 3: muốn tính 13 mũ 2, ta bik đc 12 mũ 2 là 144 thì ta chỉ cần lấy 144+12+13 là ra đc bình phương số 13 là 169, dễ ko, áp dụng cho tất cả các số bình phương.
Phần còn lại nhờ AE viết ND của các cách hộ.