Mình thấy các thông số thì giống nhau. Theo mắt thường chỉ thấy màu sắc khác nhau thôi.
Vậy thì thực sự điểm khác biệt của nó là gì hả các bác