Em chỉ có 2tr và định mua con này!! xin mọi người cho ý kiến với!! hi!