hiện em có
DNS primary(ip : 192.168.1.1)
DNS secondary (ip : 192.168.1.2)
Webserver (ip : 192.168.1.3)
DATA 1(ip : 192.168.1.4)
DATA 2(ip: 192.168.1.5)

em đã tạo 1 tên miền làn anlblue.com trên DNS primary, và đã transe thành công trên DNS secondary.

h em muốn tạo thêm 1 tên miền là opensource.vn, thì khi rever lookup zone thì nó báo đã có, ko tạo mới được, vì thế nên việc transe trên DNS secondary cũng báo lỗi.

h em phải làm sao để khắc phục được tình trạng này?

còn nữa đến khi tạo cấu hình sử dụng replycation trên data1, và data2, liệu có vấn đề gì không?

mong các bro giúp đỡ