Tham gia event của I4VN để nhận code Chuyển Thế

Thời gian event: 9/12 -> 16/12
Chỉ có tại:

Tham gia nhé các tình yêu !!!