Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Bóc hộp Wiko Getaway giá rẻ, dáng đẹp và Selfie thì cực Chất

Gameshow “Ai Là Triệu Phú” trên VTV đang chờ đón bạn – Tải ngay!

Reviews hay rinh note 4, galaxy V được vi vu Hàn Quốc

Mời anh em tham gia Vn-zoom support team

Chiêm ngưỡng BaoMoi đẹp "tuyệt diệu" trên Windows Phone

Tin tức công nghệ sản phẩm mới
Trang 1/6 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 84
 1. #1
  nguyenduong74266's Avatar
  nguyenduong74266 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  404
  VZD
  2.129
  Cảm ơn
  181
  Điểm
  312/177 bài viết

  Default Tăng fps cho game khủng

  game hiên nay cấu hình đều rất khủng khiếp với ai có điều kiện hoặc đượch tạo điều kiện thì đây chưa phải vấn đề ,tuy nhiên với những sinh viên tiền ít nhà nghèo như mình có máy tính đã là hạnh phúc .tuy nhiên do game đòi hỏi cấu hình ngày càng cao chiếc máy cũ của mình không còn kham nổi nữa có chăng rất rật fps rất thấp làm người chơi không thể thấy cái hay của game với một chút hiểu biết của mình mình xin nêu một vài mẹo dúp máy không đạt đủ yêu cầu để chơi game khủng mượt chạy mượt hơn
  chú ý mình chỉ nêu cách giúp các máy vào được gảme chơi được nhưng fps thấp tăng fps lên chứ không giúp những máy không vào nổi game cái này thì mình chịu thông cảm nhá
  Và mình chỉ chắc chắn tăng được fps cho những game dùng engine unreal mà thôi
  đầu tiên bạn nên úp drive mới nhất cho cả card màn hình nếu có card rời
  cài đặt các phần mềm hỗi chợ game đầy đủ netfram ,c++, DirectX 9.0c,...
  link dow dỉectX :
  netfram
  update batman akham ci ty tắt toàn bộ shadow và blur bloom,một số hiệu ứng không cần thiết file confix chuẩn đề nghị không sửa chữa
  vô trong C:\Documents and Settings\user\My Documents\WB Games\Batman Arkham City\BmGame\Config
  mở file bmengine.ini gia sóa toàn bộ chữ chong đó đi copy toàn bộ dùng bên dưới vô

  [URL]
  Protocol=unreal
  Name=Player
  Map=Frontend.umap
  LocalMap=Frontend.umap
  LocalOptions=?Game=BmGame.RGIFrontend
  TransitionMap=Entry
  MapExt=umap
  EXEName=BmGame.exe
  DebugEXEName=DEBUG-BmGame.exe
  SaveExt=usa
  Port=7777
  PeerPort=7778
  GameName=Batman: Arkham City
  GameNameShort=Bm

  [Engine.Engine]
  NetworkDevice=IpDrv.TcpNetDriver
  FallbackNetworkDevice=IpDrv.TcpNetDriver
  ConsoleClassName=Engine.Console
  GameViewportClientClassName=BmGame.RGFxGameViewpor tClient
  LocalPlayerClassName=Engine.LocalPlayer
  DataStoreClientClassName=Engine.DataStoreClient
  Language=Int
  bAllowMatureLanguage=FALSE
  GameEngine=Engine.GameEngine
  EditorEngine=UnrealEd.EditorEngine
  UnrealEdEngine=BmEditor.BmEdEngine
  Client=WinDrv.WindowsClient
  Render=Render.Render
  Input=Engine.Input
  Canvas=Engine.Canvas
  TinyFontName=BmFonts.EngineTinyFont
  SmallFontName=BmFonts.EngineSmallFont
  MediumFontName=BmFonts.MediumFont
  LargeFontName=BmFonts.MediumFont
  SubtitleFontName=BmFonts.EngineSmallFont
  WireframeMaterialName=EngineDebugMaterials.Wirefra meMaterial
  DefaultMaterialName=EngineMaterials.DefaultMateria l
  DefaultDecalMaterialName=EngineMaterials.DefaultDe calMaterial
  DefaultTextureName=EngineMaterials.DefaultDiffuse
  EmissiveTexturedMaterialName=EngineMaterials.Emiss iveTexturedMaterial
  GeomMaterialName=EngineDebugMaterials.GeomMaterial
  DefaultFogVolumeMaterialName=EngineMaterials.FogVo lumeMaterial
  TickMaterialName=EditorMaterials.Tick_Mat
  CrossMaterialName=EditorMaterials.Cross_Mat
  DefaultUICaretMaterialName=EngineMaterials.Blinkin gCaret
  SceneCaptureReflectActorMaterialName=EngineMateria ls.ScreenMaterial
  SceneCaptureCubeActorMaterialName=EngineMaterials. CubeMaterial
  ScreenDoorNoiseTextureName=EngineMaterials.ScreenD oorNoiseTexture
  RandomAngleTextureName=EngineMaterials.RandomAngle s
  RandomNormalTextureName=RockEngineMaterials.RockOr deredNormal
  RandomMirrorDiscTextureName=EngineMaterials.Random MirrorDisc
  WeightMapPlaceholderTextureName=EngineMaterials.We ightMapPlaceholderTexture
  LightMapDensityTextureName=EngineMaterials.Default WhiteGrid
  LightMapDensityNormalName=EngineMaterials.DefaultN ormal
  LevelColorationLitMaterialName=EngineDebugMaterial s.LevelColorationLitMaterial
  LevelColorationUnlitMaterialName=EngineDebugMateri als.LevelColorationUnlitMaterial
  LightingTexelDensityName=EngineDebugMaterials.MAT_ LevelColorationLitLightmapUVs
  ShadedLevelColorationUnlitMaterialName=EngineDebug Materials.ShadedLevelColorationUnlitMaterial
  ShadedLevelColorationLitMaterialName=EngineDebugMa terials.ShadedLevelColorationLitMaterial
  RemoveSurfaceMaterialName=EngineMaterials.RemoveSu rfaceMaterial
  VertexColorMaterialName=EngineDebugMaterials.Verte xColorMaterial
  VertexColorViewModeMaterialName_ColorOnly=EngineDe bugMaterials.VertexColorViewMode_ColorOnly
  VertexColorViewModeMaterialName_AlphaAsColor=Engin eDebugMaterials.VertexColorViewMode_AlphaAsColor
  VertexColorViewModeMaterialName_RedOnly=EngineDebu gMaterials.VertexColorViewMode_RedOnly
  VertexColorViewModeMaterialName_GreenOnly=EngineDe bugMaterials.VertexColorViewMode_GreenOnly
  VertexColorViewModeMaterialName_BlueOnly=EngineDeb ugMaterials.VertexColorViewMode_BlueOnly
  HeatmapMaterialName=EngineDebugMaterials.HeatmapMa terial
  BoneWeightMaterialName=EngineDebugMaterials.BoneWe ightMaterial
  TangentColorMaterialName=EngineDebugMaterials.Tang entColorMaterial
  EditorBrushMaterialName=EngineMaterials.EditorBrus hMaterial
  DefaultPhysMaterialName=DefaultPhysicalMaterial.De faultPhysicalMaterial
  TextureStreamingBoundsMaterialName=EditorMaterials .Utilities.TextureStreamingBounds_MATInst
  TerrainErrorMaterialName=EngineDebugMaterials.Mate rialError_Mat
  ProcBuildingSimpleMaterialName=EngineBuildings.Pro cBuildingSimpleMaterial
  BuildingQuadStaticMeshName=EngineBuildings.Buildin gQuadMesh
  ProcBuildingLODColorTexelsPerWorldUnit=0.075
  ProcBuildingLODLightingTexelsPerWorldUnit=0.015
  MaxProcBuildingLODColorTextureSize=1024
  MaxProcBuildingLODLightingTextureSize=256
  UseProcBuildingLODTextureCropping=True
  ForcePowerOfTwoProcBuildingLODTextures=True
  bCombineSimilarMappings=True
  MaxRMSDForCombiningMappings=6.0
  ImageReflectionTextureSize=1024
  TerrainMaterialMaxTextureCount=16
  TerrainTessellationCheckCount=6
  TerrainTessellationCheckBorder=2.0
  TerrainTessellationCheckDistance=4096.0
  BeginUPTryCount=200000
  bStaticDecalsEnabled=True
  bDynamicDecalsEnabled=True
  bForceStaticTerrain=False
  LightingOnlyBrightness=(R=0.25,G=0.25,B=0.25,A=1.0 )
  LightComplexityColors=(R=0,G=0,B=0,A=1)
  LightComplexityColors=(R=0,G=255,B=0,A=1)
  LightComplexityColors=(R=63,G=191,B=0,A=1)
  LightComplexityColors=(R=127,G=127,B=0,A=1)
  LightComplexityColors=(R=191,G=63,B=0,A=1)
  LightComplexityColors=(R=255,G=0,B=0,A=1)
  MaxPixelShaderAdditiveComplexityCount=1400
  TimeBetweenPurgingPendingKillObjects=60
  bUseTextureStreaming=True
  bUseBackgroundLevelStreaming=True
  bSubtitlesEnabled=FALSE
  bSubtitlesForcedOff=FALSE
  ScoutClassName=BMGame.RBMScout
  DefaultPostProcessName=PostProcess.PostProcess
  DefaultUIScenePostProcessName=EngineMaterials.Defa ultUIPostProcess
  ThumbnailSkeletalMeshPostProcessName=PostProcess.R ockDefaultThumbnailPostProcess
  ThumbnailParticleSystemPostProcessName=PostProcess .RockDefaultThumbnailPostProcess
  ThumbnailMaterialPostProcessName=PostProcess.RockD efaultThumbnailPostProcess
  DefaultSoundName=
  bOnScreenKismetWarnings=FALSE
  bEnableKismetLogging=FALSE
  bAllowDebugViewmodesOnConsoles=FALSE
  CameraRotationThreshold=45.0
  CameraTranslationThreshold=10000
  PrimitiveProbablyVisibleTime=8.0
  PercentUnoccludedRequeries=0.125
  MaxOcclusionPixelsFraction=0.001
  MinTextureDensity=0.0
  IdealTextureDensity=13.0
  MaxTextureDensity=55.0
  MinLightMapDensity=0.0
  IdealLightMapDensity=1.0
  MaxLightMapDensity=3.0
  RenderLightMapDensityGrayscaleScale=1.0
  RenderLightMapDensityColorScale=1.0
  bRenderLightMapDensityGrayscale=true
  LightMapDensityVertexMappedColor=(R=0.65,G=0.65,B= 0.25,A=1.0)
  LightMapDensitySelectedColor=(R=1.0,G=0.2,B=1.0,A= 1.0)
  PhysXLevel=0
  ClothingOffset=0.4
  DemoRecordingDevice=Engine.DemoRecDriver
  bPauseOnLossOfFocus=TRUE
  MaxFluidNumVerts=1048576
  FluidSimulationTimeLimit=30.0
  MaxParticleResize=0
  MaxParticleResizeWarn=0
  bCheckParticleRenderSize=True
  MaxParticleVertexMemory=131972
  NetClientTicksPerSecond=200
  MaxTrackedOcclusionIncrement=0.10
  TrackedOcclusionStepSize=0.10
  MipFadeInSpeed0=0.3
  MipFadeOutSpeed0=0.1
  MipFadeInSpeed1=2.0
  MipFadeOutSpeed1=1.0
  StatColorMappings=(StatName="AverageFPS",ColorMapIn=15.0,Out=(R=255)),(In=30,Out=(R=255,G=255)),(In =45.0,Out=(G=255))))
  StatColorMappings=(StatName="Frametime",ColorMapIn=1.0,Out=(G=255)),(In=25.0,Out=(G=255)),(In=29.0 ,Out=(R=255,G=255)),(In=33.0,Out=(R=255))))
  StatColorMappings=(StatName="Streaming fudge factor",ColorMapIn=0.0,Out=(G=255)),(In=1.0,Out=(G=255)),(In=2.5,O ut=(R=255,G=255)),(In=5.0,Out=(R=255)),(In=10.0,Ou t=(R=255))))
  PhysXGpuHeapSize=64
  PhysXMeshCacheSize=8
  HACK_UseTickFrequency=FALSE
  HACK_EnableDMC=FALSE
  bShouldGenerateSimpleLightmaps=False
  bSmoothFrameRate=TRUE
  MinSmoothedFrameRate=22
  MaxSmoothedFrameRate=62
  DefaultSelectedMaterialColor=(R=0.04,G=0.02,B=0.24 ,A=1.0)
  DefaultHoveredMaterialColor=(R=0.02,G=0.02,B=0.02, A=1.0)
  bEnableOnScreenDebugMessages=true
  AllowScreenDoorFade=False
  IgnoreSimulatedFuncWarnings=Tick
  RandomNormalTextureName2=RockEngineMaterials.RockO rderedNormal
  AtmosphericNoiseTextureName=PostProcess.Atmospheri cNoiseSlices
  PostProcessNoiseTextureName=PostProcess.PostProces sNoise
  ShaderComplexityColors=(R=0.0, G=0.0, B=0.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=0.0, G=1.0, B=0.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=0.5, G=0.5, B=0.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=1.0, G=0.0, B=0.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=0.0, G=0.0, B=1.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=0.0, G=0.376,B=1.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=0.639,G=0.776,B=1.0,A=1. 0)
  ShaderComplexityColors=(R=0.8 ,G=0.874,B=1.0,A=1.0)
  ShaderComplexityColors=(R=1.0 ,G=1.0, B=1.0,A=1.0)
  bEnableColorClear=TRUE
  AllowTargetingSM2=FALSE
  AdditionalFontNames=BmFonts.MediumFont
  PersistentDebugDataClassName=BMGame.RPersistentDeb ugData
  AutoInsertURL=BatEntry?Area=
  AllowShadowVolumes=FALSE
  ForceShaderModel2=FALSE
  bPhysXPatched=True

  [Engine.StreamingMovies]
  RenderPriorityPS3=1001
  SuspendGameIO=False

  [Engine.ISVHacks]
  bInitializeShadersOnDemand=True
  DisableATITextureFilterOptimizationChecks=True
  UseMinimalNVIDIADriverShaderOptimization=True
  PumpWindowMessagesWhenRenderThreadStalled=False

  [Engine.GameEngine]
  MaxDeltaTime=0.0416666
  DownloadableContentEnumeratorClassName=OnlineSubsy stemLive.DownloadableContentEnumeratorLive
  DownloadableContentManagerClassName=BmGame.RDownlo adableContentManager
  bSmoothFrameRate=TRUE
  MinSmoothedFrameRate=24
  MaxSmoothedFrameRate=62

  [Engine.DemoRecDriver]
  AllowDownloads=True
  DemoSpectatorClass=Engine.PlayerController
  MaxClientRate=25000
  ConnectionTimeout=15.0
  InitialConnectTimeout=30.0
  AckTimeout=1.0
  KeepAliveTime=1.0
  SimLatency=0
  RelevantTimeout=5.0
  SpawnPrioritySeconds=1.0
  ServerTravelPause=4.0
  NetServerMaxTickRate=30
  LanServerMaxTickRate=30
  MaxRewindPoints=30
  RewindPointInterval=1.0
  NumRecentRewindPoints=7

  [Engine.PackagesToAlwaysCook]
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-JOKER-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-ALL-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-OUTCAST-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-TWOFACE-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-PENGUIN-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-PENGUIN-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-PENGUIN-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-PENGUIN-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-PENGUIN-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-ALL-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-JOKER-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-OUTCAST-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-TWOFACE-Thug_02
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-PENGUIN-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-JOKER-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-OUTCAST-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-TWOFACE-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-***-ALL-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-JOKER-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-ALL-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-OUTCAST-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-TWOFACE-Thug_04
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-PENGUIN-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-PENGUIN-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-PENGUIN-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-PENGUIN-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-PENGUIN-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-ALL-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-JOKER-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-OUTCAST-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-TWOFACE-Thug_05
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3A-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch3BC-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch4-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch5-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch6-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch7-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch8-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-ALL-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9AB-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-JOKER-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-OUTCAST-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-PENGUIN-Thug_06
  SeekFreePackage=Dlg-Ch9C-TWOFACE-Thug_06
  SeekFreePackage=SetA-CB_1-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_1_GUN-Thug_01
  SeekFreePackage=SetB-CB_1-Thug_01
  SeekFreePackage=SetC-CB_1-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_1_KNIFE-Thug_01
  SeekFreePackage=SetB-CB_1_GUN-Thug_01
  SeekFreePackage=SetC-CB_1_GUN-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_1_TASER-Thug_01
  SeekFreePackage=SetB-CB_1_KNIFE-Thug_01
  SeekFreePackage=SetC-CB_1_KNIFE-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_1_THROW-Thug_01
  SeekFreePackage=SetB-CB_1_TASER-Thug_01
  SeekFreePackage=SetC-CB_1_TASER-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_2-Thug_08
  SeekFreePackage=SetB-CB_1_THROW-Thug_01
  SeekFreePackage=SetC-CB_1_THROW-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_2_GUN-Thug_08
  SeekFreePackage=SetB-CB_2-Thug_08
  SeekFreePackage=SetC-CB_2-Thug_08
  SeekFreePackage=SetA-CB_2_GUN-Thug_01
  SeekFreePackage=SetA-CB_2_KNIFE-Thug_08
  SeekFreePackage=SetB-CB_2_GUN-Thug_01
  SeekFreePackage=SetB-CB_2_GUN-Thug_08
  SeekFreePackage=SetC-CB_2_GUN-Thug_01
  SeekFreePackage=SetC-CB_2_GUN-Thug_08
  SeekFreePackage=SetA-CB_2_TASER-Thug_08
  SeekFreePackage=SetB-CB_2_KNIFE-Thug_08
  SeekFreePackage=SetC-CB_2_KNIFE-Thug_08
  SeekFreePackage=SetA-CB_2_THROW-Thug_08
  SeekFreePackage=SetB-CB_2_TASER-Thug_08
  SeekFreePackage=SetC-CB_2_TASER-Thug_08
  SeekFreePackage=SetA-CB_3-Thug_03
  SeekFreePackage=SetB-CB_2_THROW-Thug_08
  SeekFreePackage=SetC-CB_2_THROW-Thug_08
  SeekFreePackage=SetA-CB_3_GUN-Thug_03
  SeekFreePackage=SetB-CB_3-Thug_03
  SeekFreePackage=SetC-CB_3-Thug_03
  SeekFreePackage=SetA-CB_3_GUN-Thug_08
  SeekFreePackage=SetA-CB_3_KNIFE-Thug_03
  SeekFreePackage=SetB-CB_3_GUN-Thug_08
  SeekFreePackage=SetB-CB_3_GUN-Thug_03
  SeekFreePackage=SetC-CB_3_GUN-Thug_08
  SeekFreePackage=SetC-CB_3_GUN-Thug_03
  SeekFreePackage=SetA-CB_3_TASER-Thug_03
  SeekFreePackage=SetB-CB_3_KNIFE-Thug_03
  SeekFreePackage=SetC-CB_3_KNIFE-Thug_03
  SeekFreePackage=SetA-CB_3_THROW-Thug_03
  SeekFreePackage=SetB-CB_3_TASER-Thug_03
  SeekFreePackage=SetC-CB_3_TASER-Thug_03
  SeekFreePackage=SetB-CB_3_THROW-Thug_03
  SeekFreePackage=SetC-CB_3_THROW-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-***-NW-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-NW-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ROB-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-NW-Thug_08
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ROB-Thug_08
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-NW-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch1-ROB-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-NW-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ROB-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-NW-Thug_08
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ROB-Thug_08
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-NW-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-Ch2-ROB-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-***-ROB-Thug_01
  SeekFreePackage=Dlg-***-NW-Thug_08
  SeekFreePackage=Dlg-***-ROB-Thug_08
  SeekFreePackage=Dlg-***-NW-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-***-ROB-Thug_03
  SeekFreePackage=Dlg-***-None-Text
  SeekFreePackage=WwSpch-EMOTE_Thug1
  SeekFreePackage=WwSpch-EMOTE_Thug2
  SeekFreePackage=WwSpch-EMOTE_Thug3
  SeekFreePackage=WwSpch-EMOTE_Thug4
  SeekFreePackage=WwSpch-EMOTE_Thug5
  SeekFreePackage=WwSpch-EMOTE_Thug6
  SeekFreePackage=Dia-Grapnel
  SeekFreePackage=Dia-GadgetHostage
  SeekFreePackage=Dia-FreezeGrenadePlatform
  SeekFreePackage=Dia-BatarangRules
  SeekFreePackage=Dia-PenguinJammedFrequencies
  SeekFreePackage=Dia-RiddlerGotoChurch
  SeekFreePackage=Dia-RiddlerTooEarly
  SeekFreePackage=Dia-CatwomanGrates
  SeekFreePackage=Dia-GelHostage
  SeekFreePackage=Dia-TraversalRaces
  SeekFreePackage=Dia-NewGamePlusGadgets
  SeekFreePackage=Dia-CatwomanHiss
  SeekFreePackage=Upg_DetectiveMode
  SeekFreePackage=Upg_InformantInterrogation
  SeekFreePackage=Upg_InformantScanner
  SeekFreePackage=Upg_EnvironmentAnalysis
  SeekFreePackage=Upg_GlideKick
  SeekFreePackage=Upg_Shockwave
  SeekFreePackage=Upg_GlideBoostAttack
  SeekFreePackage=Upg_DropAttack
  SeekFreePackage=Upg_Movement
  SeekFreePackage=Upg_Grapple
  SeekFreePackage=Upg_Glide
  SeekFreePackage=Upg_DiveBoost
  SeekFreePackage=Upg_GrappleBoost
  SeekFreePackage=Upg_Stall
  SeekFreePackage=Upg_Slide
  SeekFreePackage=Upg_BallisticArmour
  SeekFreePackage=Upg_MeleeArmour
  SeekFreePackage=Upg_HeatSignatureMask
  SeekFreePackage=Upg_MovementConceal
  SeekFreePackage=Upg_Strike
  SeekFreePackage=Upg_Counter
  SeekFreePackage=Upg_Stun
  SeekFreePackage=Upg_Evade
  SeekFreePackage=Upg_Redirect
  SeekFreePackage=Upg_ProjectileCounter
  SeekFreePackage=Upg_GroundTakedown
  SeekFreePackage=Upg_BladeCounter
  SeekFreePackage=Upg_Beatdown
  SeekFreePackage=Upg_AerialAttack
  SeekFreePackage=Upg_Takedown
  SeekFreePackage=Upg_MultiGroundTakedown
  SeekFreePackage=Upg_DisarmAndDestroy
  SeekFreePackage=Upg_Batswarm
  SeekFreePackage=Upg_SuperBladeComboCounter
  SeekFreePackage=Upg_SuperComboMode
  SeekFreePackage=Upg_DoublePowerCombo
  SeekFreePackage=Upg_SuperComboGadgets
  SeekFreePackage=Upg_SuperStun
  SeekFreePackage=Upg_SpecialMoveCost
  SeekFreePackage=Upg_FreezeBlastProximity
  SeekFreePackage=Upg_FreezeBlastExplosion
  SeekFreePackage=Upg_SonicBatarang
  SeekFreePackage=Upg_SonicBatarangShock
  SeekFreePackage=Upg_ResonatorRange
  SeekFreePackage=Upg_ResonatorEasy
  SeekFreePackage=Upg_Batarang
  SeekFreePackage=Upg_RCBatarang
  SeekFreePackage=Upg_Batclaw
  SeekFreePackage=Upg_LineLauncher
  SeekFreePackage=Upg_QuickGel
  SeekFreePackage=Upg_CryptographicSeq
  SeekFreePackage=Upg_QuickBlast
  SeekFreePackage=Upg_QuickREC
  SeekFreePackage=Upg_SmokePellets
  SeekFreePackage=Upg_BatclawDisarm
  SeekFreePackage=Upg_JammerWeaponJam
  SeekFreePackage=Upg_JammerMineRemote
  SeekFreePackage=Upg_LineLauncherTightrope
  SeekFreePackage=Upg_VantagePoint
  SeekFreePackage=Upg_InvertedTD
  SeekFreePackage=Upg_GrateTD
  SeekFreePackage=Upg_LedgeTD
  SeekFreePackage=Upg_InvLedgeTD
  SeekFreePackage=Upg_WindowTD
  SeekFreePackage=Upg_WallTD
  SeekFreePackage=Upg_VentTD
  SeekFreePackage=Upg_CornerCover
  SeekFreePackage=Upg_CoverTD
  SeekFreePackage=Upg_DoubleTD
  SeekFreePackage=Upg_SilentTD
  SeekFreePackage=Upg_QuickTD
  SeekFreePackage=Upg_GrappleTD
  SeekFreePackage=Upg_ReverseBatarang
  SeekFreePackage=CS_Story1
  SeekFreePackage=CS_Story2
  SeekFreePackage=CS_Story3
  SeekFreePackage=CS_Story4
  SeekFreePackage=CS_Story5
  SeekFreePackage=CS_Story6
  SeekFreePackage=CS_Story7
  SeekFreePackage=CS_Story8
  SeekFreePackage=CS_Story9
  SeekFreePackage=CS_Story10
  SeekFreePackage=CS_Story11
  SeekFreePackage=CS_Story12
  SeekFreePackage=CS_Story13
  SeekFreePackage=CS_Story14
  SeekFreePackage=CS_Story15
  SeekFreePackage=CS_Story16
  SeekFreePackage=CS_Story17
  SeekFreePackage=CS_Story18
  SeekFreePackage=CS_Story19
  SeekFreePackage=CS_Story20
  SeekFreePackage=CS_Story21
  SeekFreePackage=CS_Story22
  SeekFreePackage=CS_Story23
  SeekFreePackage=CS_Story24
  SeekFreePackage=CS_Story25
  SeekFreePackage=CS_Story26
  SeekFreePackage=CS_Story27
  SeekFreePackage=CS_Story28
  SeekFreePackage=CS_Story29
  SeekFreePackage=CS_Story30
  SeekFreePackage=CS_Story31
  SeekFreePackage=CS_Story32
  SeekFreePackage=CS_Story33
  SeekFreePackage=CS_Story34
  SeekFreePackage=CS_Story35
  SeekFreePackage=CS_Story36
  SeekFreePackage=CS_Story37
  SeekFreePackage=CS_Story38
  SeekFreePackage=CS_Story39
  SeekFreePackage=CS_Story40
  SeekFreePackage=CS_Story41
  SeekFreePackage=CS_Story42
  SeekFreePackage=CS_Story43
  SeekFreePackage=CS_Story44
  SeekFreePackage=CS_Story45
  SeekFreePackage=CS_Story46
  SeekFreePackage=CS_Story47
  SeekFreePackage=CS_Story48
  SeekFreePackage=CS_Story49
  SeekFreePackage=CS_Story50
  SeekFreePackage=CS_Story51
  SeekFreePackage=CS_Story52
  SeekFreePackage=CS_Story53
  SeekFreePackage=CS_Story54
  SeekFreePackage=CS_Story55
  SeekFreePackage=CS_Story56
  SeekFreePackage=CS_Story57
  SeekFreePackage=CS_Story58
  SeekFreePackage=CS_Story59
  SeekFreePackage=CS_Story60
  SeekFreePackage=CS_Story61
  SeekFreePackage=CS_Story62
  SeekFreePackage=CS_Story63
  SeekFreePackage=CS_Story64
  SeekFreePackage=LH-COMBAT_BARKS_AT1
  SeekFreePackage=LH-COMBAT_BARKS_AT2
  SeekFreePackage=LH-OUTCAST_1
  SeekFreePackage=LH-OUTCAST_2
  SeekFreePackage=LH-LIEU_JOKER
  SeekFreePackage=LH-LIEU_PENGUIN
  SeekFreePackage=LH-Venom-H1
  SeekFreePackage=LH-Pred_J
  SeekFreePackage=LH-Pred_Mayor
  SeekFreePackage=LH-Pred_HQ
  SeekFreePackage=LH-PRED_THUG1
  SeekFreePackage=LH-PRED_THUG1_FULL
  SeekFreePackage=LH-PRED_THUG2
  SeekFreePackage=LH-PRED_THUG2_FULL
  SeekFreePackage=LH-PRED_TYGER1
  SeekFreePackage=LH-PRED_TYGER2
  SeekFreePackage=LH-PRED_Peng
  SeekFreePackage=LH-PRED_Riddler
  SeekFreePackage=WwSpch-RIDDLES_CAMEO
  SeekFreePackage=FEChar_Batman
  SeekFreePackage=Playable_Batman
  SeekFreePackage=Playable_BruceWayne
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std
  SeekFreePackage=Playable_Catwoman_Std
  SeekFreePackage=Playable_Robin_Std
  SeekFreePackage=Playable_BruceWayne_Std
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_1
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_2
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_3
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_4
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_5
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_6
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_7
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Std_8
  SeekFreePackage=Playable_Catwoman_Std_1
  SeekFreePackage=Playable_Catwoman_Std_2
  SeekFreePackage=Playable_Batman_Inc
  SeekFreePackage=FEChar_Batman_Inc
  SeekFreePackage=CVDLC_BatmanInc
  SeekFreePackage=Batman_Interrogation_Moves
  SeekFreePackage=LH-Int-GCPD_A1_01
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_01
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_02
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_03
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_04
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_05
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_06
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_07
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_08
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_09
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_10
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_11
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_12
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_13
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_14
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_15
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_16
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_17
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_18
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_19
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_20
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_21
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_22
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_23
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_24
  SeekFreePackage=LH-Int-Riddler_25
  SeekFreePackage=LH-Int-Hush_SS_01
  SeekFreePackage=LH-Int-Cat_01
  SeekFreePackage=WwSpch-RIDDLER_Enigma
  SeekFreePackage=Anim_Batman_Penguin
  SeekFreePackage=Anim_Batman_Lieu_Combat
  SeekFreePackage=Anim_Batman_Lunatic_Combat
  SeekFreePackage=Anim_Batman_Ninja_Combat
  SeekFreePackage=Anim_Batman_Ras_Combat
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGBat_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGBox_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGKnife_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGPred_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGRifle_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGShield_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TGStun_Com
  SeekFreePackage=Anim_Batman_TG_Com_2
  SeekFreePackage=Anim_Batman_Venom_Henchman
  SeekFreePackage=Anim_Bruce_Thug_Combat
  SeekFreePackage=Anim_Clayface
  SeekFreePackage=TapeCatwoman_1
  SeekFreePackage=TapeCatwoman_2
  SeekFreePackage=TapeCatwoman_3
  SeekFreePackage=TapeCatwoman_4
  SeekFreePackage=TapeCatwoman_5
  SeekFreePackage=TapeDrFreeze_1
  SeekFreePackage=TapeDrFreeze_2
  SeekFreePackage=TapeDrFreeze_3
  SeekFreePackage=TapeDrFreeze_4
  SeekFreePackage=TapeDrFreeze_5
  SeekFreePackage=TapeHugoStrange_1
  SeekFreePackage=TapeJoker_1
  SeekFreePackage=TapeJoker_2
  SeekFreePackage=TapeJoker_3
  SeekFreePackage=TapeJoker_4
  SeekFreePackage=TapeJoker_5
  SeekFreePackage=TapeJoker_6
  SeekFreePackage=TapeJoker_7
  SeekFreePackage=TapeJoker_8
  SeekFreePackage=TapeJoker_9
  SeekFreePackage=TapeJoker_10
  SeekFreePackage=TapeMadHatter_1
  SeekFreePackage=TapeMadHatter_2
  SeekFreePackage=TapeMadHatter_3
  SeekFreePackage=TapeMadHatter_4
  SeekFreePackage=TapeMadHatter_5
  SeekFreePackage=TapePenguin_1
  SeekFreePackage=TapePenguin_2
  SeekFreePackage=TapePenguin_3
  SeekFreePackage=TapePenguin_4
  SeekFreePackage=TapePenguin_5
  SeekFreePackage=TapeQuincySharp_1
  SeekFreePackage=TapeQuincySharp_2
  SeekFreePackage=TapeRiddler_1
  SeekFreePackage=TapeRiddler_2
  SeekFreePackage=TapeRiddler_3
  SeekFreePackage=TapeRiddler_4
  SeekFreePackage=TapeTwoFace_1
  SeekFreePackage=TapeTwoFace_2
  SeekFreePackage=TapeTwoFace_3
  SeekFreePackage=TapeTwoFace_4
  SeekFreePackage=TapeTwoFace_5
  SeekFreePackage=TapeZsasz_1
  SeekFreePackage=TapeZsasz_2
  SeekFreePackage=TapeZsasz_3
  SeekFreePackage=TapeZsasz_4
  SeekFreePackage=TapeZsasz_5
  SeekFreePackage=TapeZsasz_6
  SeekFreePackage=WwSpch-Tape
  SeekFreePackage=WwSpch-Map
  SeekFreePackage=WwSpch-Char_Zsasz
  SeekFreePackage=WwSpch-SIDE_DEADSHOT
  SeekFreePackage=WwSpch-RIDDLER_Secrets
  SeekFreePackage=Bio_Batman
  SeekFreePackage=Bio_Bruce_Wayne
  SeekFreePackage=Bio_Dr_Freeze
  SeekFreePackage=Bio_Dr_Freeze1
  SeekFreePackage=Bio_Gordon
  SeekFreePackage=Bio_Robin
  SeekFreePackage=Bio_Penguin
  SeekFreePackage=Bio_Hugo_Strange
  SeekFreePackage=Bio_Harley_Quinn
  SeekFreePackage=Bio_Joker
  SeekFreePackage=Bio_Joker1
  SeekFreePackage=Bio_Quincy_Sharp
  SeekFreePackage=Bio_Vicki_Vale
  SeekFreePackage=Bio_Two_Face
  SeekFreePackage=Bio_Ras_Ghul
  SeekFreePackage=Bio_Ras_Ghul1
  SeekFreePackage=Bio_Talia_Ghul
  SeekFreePackage=Bio_Talia_Ghul1
  SeekFreePackage=Bio_Clayface
  SeekFreePackage=Bio_Riddler
  SeekFreePackage=Bio_Solomon_Grundy
  SeekFreePackage=Bio_Catwoman
  SeekFreePackage=Bio_Nora
  SeekFreePackage=Bio_Zsasz
  SeekFreePackage=Bio_DeadShot
  SeekFreePackage=Bio_Azrael
  SeekFreePackage=Bio_Mad_Hatter
  SeekFreePackage=Bio_Hush
  SeekFreePackage=Bio_Black_Mask
  SeekFreePackage=Bio_Jack_Ryder
  SeekFreePackage=Bio_Poison_Ivy
  SeekFreePackage=Bio_Killer_Croc
  SeekFreePackage=Bio_Bane
  SeekFreePackage=Bio_Calendar_Man
  SeekFreePackage=Bio_Alfred
  SeekFreePackage=Bio_Oracle
  SeekFreePackage=GalleryImage1
  SeekFreePackage=GalleryImage2
  SeekFreePackage=GalleryImage3
  SeekFreePackage=GalleryImage4
  SeekFreePackage=GalleryImage5
  SeekFreePackage=GalleryImage6
  SeekFreePackage=GalleryImage7
  SeekFreePackage=GalleryImage8
  SeekFreePackage=GalleryImage9
  SeekFreePackage=GalleryImage10
  SeekFreePackage=GalleryImage11
  SeekFreePackage=GalleryImage12
  SeekFreePackage=GalleryImage13
  SeekFreePackage=GalleryImage14
  SeekFreePackage=GalleryImage15
  SeekFreePackage=GalleryImage16
  SeekFreePackage=GalleryImage17
  SeekFreePackage=GalleryImage18
  SeekFreePackage=GalleryImage19
  SeekFreePackage=GalleryImage20
  SeekFreePackage=GalleryImage21
  SeekFreePackage=GalleryImage22
  SeekFreePackage=GalleryImage23
  SeekFreePackage=GalleryImage24
  SeekFreePackage=GalleryImage25
  SeekFreePackage=GalleryImage26
  SeekFreePackage=GalleryImage27
  SeekFreePackage=GalleryImage28
  SeekFreePackage=GalleryImage29
  SeekFreePackage=GalleryImage30
  SeekFreePackage=GalleryImage31
  SeekFreePackage=GalleryImage32
  SeekFreePackage=GalleryImage33
  SeekFreePackage=GalleryImage34
  SeekFreePackage=GalleryImage35
  SeekFreePackage=GalleryImage36
  SeekFreePackage=GalleryImage37
  SeekFreePackage=GalleryImage38
  SeekFreePackage=GalleryImage39
  SeekFreePackage=GalleryImage40
  SeekFreePackage=GalleryImage41
  SeekFreePackage=GalleryImage42
  SeekFreePackage=GalleryImage43
  SeekFreePackage=GalleryImage44
  SeekFreePackage=GalleryImage45
  SeekFreePackage=GalleryImage46
  SeekFreePackage=GalleryImage47
  SeekFreePackage=GalleryImage48
  SeekFreePackage=GalleryImage49
  SeekFreePackage=GalleryImage50
  SeekFreePackage=GalleryImage51
  SeekFreePackage=GalleryImage52
  SeekFreePackage=GalleryImage53
  SeekFreePackage=GalleryImage54
  SeekFreePackage=GalleryImage55
  SeekFreePackage=GalleryImage56
  SeekFreePackage=GalleryImage57
  SeekFreePackage=GalleryImage58
  SeekFreePackage=GalleryImage59
  SeekFreePackage=GalleryImage60
  SeekFreePackage=GalleryImage61
  SeekFreePackage=GalleryImage62
  SeekFreePackage=GalleryImage63
  SeekFreePackage=GalleryImage64
  SeekFreePackage=GalleryImage65
  SeekFreePackage=GalleryImage66
  SeekFreePackage=GalleryImage67
  SeekFreePackage=GalleryImage68
  SeekFreePackage=GalleryImage69
  SeekFreePackage=GalleryImage70
  SeekFreePackage=GalleryImage71
  SeekFreePackage=GalleryImage72
  SeekFreePackage=GalleryImage73
  SeekFreePackage=GalleryImage74
  SeekFreePackage=GalleryImage75
  SeekFreePackage=GalleryImage76
  SeekFreePackage=GalleryImage77
  SeekFreePackage=GalleryImage78
  SeekFreePackage=GalleryImage79
  SeekFreePackage=GalleryImage80
  SeekFreePackage=ControllerXbox
  SeekFreePackage=ControllerPS3
  SeekFreePackage=Synopsis0
  SeekFreePackage=Synopsis1
  SeekFreePackage=Synopsis2
  SeekFreePackage=Synopsis3
  SeekFreePackage=Synopsis4
  SeekFreePackage=Synopsis5
  SeekFreePackage=Synopsis6
  SeekFreePackage=Synopsis7
  SeekFreePackage=Synopsis8
  SeekFreePackage=Synopsis9
  SeekFreePackage=Synopsis10
  SeekFreePackage=Synopsis11
  SeekFreePackage=Synopsis12
  SeekFreePackage=Synopsis13
  SeekFreePackage=Synopsis14
  SeekFreePackage=Synopsis15
  SeekFreePackage=Synopsis16
  SeekFreePackage=Synopsis17
  SeekFreePackage=Synopsis18
  SeekFreePackage=Synopsis19
  SeekFreePackage=Synopsis20
  SeekFreePackage=Synopsis21
  SeekFreePackage=Synopsis22
  SeekFreePackage=Synopsis23
  SeekFreePackage=Synopsis24
  SeekFreePackage=Synopsis25
  SeekFreePackage=Synopsis26
  SeekFreePackage=Synopsis27
  SeekFreePackage=Synopsis28
  SeekFreePackage=Synopsis29
  SeekFreePackage=Synopsis30
  SeekFreePackage=Synopsis31
  SeekFreePackage=Synopsis32
  SeekFreePackage=Synopsis33
  SeekFreePackage=Synopsis34
  SeekFreePackage=Synopsis35
  SeekFreePackage=Synopsis36
  SeekFreePackage=Synopsis37
  SeekFreePackage=Synopsis38
  SeekFreePackage=Synopsis39
  SeekFreePackage=Synopsis40
  SeekFreePackage=Synopsis41
  SeekFreePackage=Synopsis42
  SeekFreePackage=Synopsis43
  SeekFreePackage=Synopsis44
  SeekFreePackage=Synopsis45
  SeekFreePackage=Synopsis46
  SeekFreePackage=Synopsis47
  SeekFreePackage=Synopsis48
  SeekFreePackage=Synopsis49
  SeekFreePackage=Synopsis50
  SeekFreePackage=Synopsis51
  SeekFreePackage=Synopsis52
  SeekFreePackage=Synopsis53
  SeekFreePackage=Synopsis54
  SeekFreePackage=Synopsis55
  SeekFreePackage=Synopsis56
  SeekFreePackage=Synopsis57
  SeekFreePackage=Synopsis58
  SeekFreePackage=Synopsis59
  SeekFreePackage=Synopsis60
  SeekFreePackage=Synopsis61
  SeekFreePackage=Synopsis62
  SeekFreePackage=Synopsis63
  SeekFreePackage=Synopsis64
  SeekFreePackage=Synopsis65
  SeekFreePackage=Synopsis66
  SeekFreePackage=Synopsis100
  SeekFreePackage=Synopsis101
  SeekFreePackage=Synopsis102
  SeekFreePackage=Synopsis103
  SeekFreePackage=Synopsis104
  SeekFreePackage=Synopsis105
  SeekFreePackage=Synopsis106
  SeekFreePackage=Synopsis107
  SeekFreePackage=Synopsis108
  SeekFreePackage=Synopsis109
  SeekFreePackage=Synopsis110
  SeekFreePackage=Synopsis111
  SeekFreePackage=Synopsis112
  SeekFreePackage=Synopsis113
  SeekFreePackage=Synopsis114
  SeekFreePackage=Synopsis999
  SeekFreePackage=StoryDLC1FE
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatSniper
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatRifle
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatKnife
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatBottle
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatPipe
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatBat
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatShield
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_CombatStunStick
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_PredatorRifle
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_PredatorShotgun
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_PredatorSniper
  SeekFreePackage=StreamedWeapon_PredatorLiteRifle
  Package=Entry
  Package=Entry2
  Package=Entry3
  Package=Entry4
  Package=Entry5
  Package=Entry6
  Package=Entry7
  Package=Entry8
  Package=Exit
  Package=Boot
  Package=BatEntry
  Package=Frontend
  Package=DebugFrontend
  Package=CV_DLC11_Batman_Inc
  Package=IvyLair
  Package=CV_DLC4_Catwoman_AS
  Package=CV_DLC_Catwoman_Halloween
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_Lieu_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_LN_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_Ninja_Combat
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_TGBox_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_TGKnife_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_TGPred_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_TGRifle_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_TGShield_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_TGStun_Com
  SeekFreePackage=Anim_Catwoman_VH
  SeekFreePackage=Catwoman_Interrogation_Moves
  SeekFreePackage=Playable_Catwoman
  SeekFreePackage=Playable_Catwoman_Animated
  SeekFreePackage=Playable_Catwoman_Halloween
  SeekFreePackage=FEChar_Catwoman
  SeekFreePackage=FEChar_Catwoman_Animated
  SeekFreePackage=FEChar_Catwoman_Halloween
  SeekFreePackage=Upg_CWBallisticArmour
  SeekFreePackage=Upg_CWCaltrops
  SeekFreePackage=Upg_CWClimb
  SeekFreePackage=Upg_CWGroupAttack
  SeekFreePackage=Upg_CWGroupTrip
  SeekFreePackage=Upg_CWInvertedTD
  SeekFreePackage=Upg_CWMeleeArmour
  SeekFreePackage=Upg_CWMultiThugPounce
  SeekFreePackage=Upg_CWPounce
  SeekFreePackage=Upg_CWQuickBolas
  SeekFreePackage=Upg_CWQuickWhip
  SeekFreePackage=Upg_CWUpsidedownClimb
  SeekFreePackage=Upg_CWWhipSwing
  SeekFreePackage=CVDLC_ASCatwoman
  SeekFreePackage=CVDLC_CatwomanHalloween

  [Engine.StartupPackages]
  bSerializeStartupPackagesFromMemory=TRUE
  bFullyCompressStartupPackages=FALSE
  Package=EngineMaterials
  Package=EngineDebugMaterials
  Package=EngineSounds
  Package=EngineApexResources
  Package=DefaultPhysicalMaterial
  Package=RockEngineMaterials
  Package=PostProcess
  Package=BmFonts
  Package=PauseMenuIcons
  Package=Backscreen
  Package=FullScreenVideo
  Package=WwSpch-LookUp
  Package=Speech_EMOTE_Thug_Universal

  [Engine.PackagesToForceCookPerMap]
  Map=FrontEnd
  Package=FrontEndIcons
  Package=CharViewerIcons
  Package=CWEPIcons
  Package=GalleryThumbs

  [Core.System]
  MaxObjectsNotConsideredByGC=0
  SizeOfPermanentObjectPool=11600000
  StaleCacheDays=30
  MaxStaleCacheSize=10
  MaxOverallCacheSize=30
  PackageSizeSoftLimit=900
  AsyncIOBandwidthLimit=0
  CachePath=..\..\BmGame\Cache
  CacheExt=.uxx
  Paths=..\..\Engine\Content
  ScriptPaths=..\..\BmGame\Script
  FRScriptPaths=..\..\BmGame\ScriptFinalRelease
  CutdownPaths=..\..\BmGame\CutdownPackages
  CutdownPaths=..\..\BmGame\Script
  ScreenShotPath=..\..\BmGame\ScreenShots
  LocalizationPaths=..\..\Engine\Localization
  Extensions=upk
  Extensions=u
  SaveLocalizedCookedPackagesInSubdirectories=FALSE
  TextureFileCacheExtension=tfc
  bDisablePromptToRebuildScripts=FALSE
  Suppress=Dev
  Suppress=DevAbsorbFuncs
  Suppress=DevAnim
  Suppress=DevAssetDataBase
  Suppress=DevAudio
  Suppress=DevAudioVerbose
  Suppress=DevBind
  Suppress=DevBsp
  Suppress=DevCamera
  Suppress=DevCollision
  Suppress=DevCompile
  Suppress=DevComponents
  Suppress=DevConfig
  Suppress=DevCooking
  Suppress=DevCrossLevel
  Suppress=DevDataStore
  Suppress=DevDecals
  Suppress=DevFaceFX
  Suppress=DevGFxUI
  Suppress=DevGFxUIWarning
  Suppress=DevGarbage
  Suppress=DevKill
  Suppress=DevLevelTools
  Suppress=DevLightmassSolver
  Suppress=DevLoad
  Suppress=DevMovie
  Suppress=DevNavMesh
  Suppress=DevNavMeshWarning
  Suppress=DevNet
  Suppress=DevNetTraffic
  Suppress=DevPath
  Suppress=DevReplace
  Suppress=DevSHA
  Suppress=DevSave
  Suppress=DevShaders
  Suppress=DevShadersDetailed
  Suppress=DevSound
  Suppress=DevStats
  Suppress=DevTick
  Suppress=DevUI
  Suppress=DevUIAnimation
  Suppress=DevUIFocus
  Suppress=DevUIStates
  Suppress=DevUIStyles
  Suppress=DevMCP
  Suppress=DevHTTP
  Suppress=DevBeacon
  Suppress=DevBeaconGame
  Suppress=DevOnlineGame
  Suppress=DevMatchmaking
  Suppress=GameStats
  Suppress=Init
  Suppress=Input
  Suppress=Inventory
  Suppress=Localization
  Suppress=LocalizationWarning
  Suppress=PlayerManagement
  Suppress=PlayerMove
  Paths=..\..\BmGame\Content
  Paths=..\..\BmGame\Script
  Paths=..\..\BmGame\__Trashcan
  LocalizationPaths=..\..\BmGame\Localization
  SavePath=..\..\BmGame\Save
  Extensions=umap
  SeekFreePCPaths=..\..\BmGame\CookedPCConsole
  SeekFreePCExtensions=xxx
  Suppress=LogAnim
  Suppress=LogWeapon

  [Engine.Client]
  DisplayGamma=2.0
  MinDesiredFrameRate=35.000000
  InitialButtonRepeatDelay=0.2
  ButtonRepeatDelay=0.1
  DisplayGammaMin=1.3
  DisplayGammaMax=3.3
  DisplayGammaReferenceBrightness=0.67f;

  [WinDrv.WindowsClient]
  MinAllowableResolutionX=0
  MinAllowableResolutionY=0
  MaxAllowableResolutionX=0
  MaxAllowableResolutionY=0
  MinAllowableRefreshRate=0
  MaxAllowableRefreshRate=0
  ParanoidDeviceLostChecking=1
  AllowJoystickInput=1

  [Engine.Player]
  ConfiguredInternetSpeed=10000
  ConfiguredLanSpeed=20000
  PP_DesaturationMultiplier=1.0
  PP_HighlightsMultiplier=1.0
  PP_MidTonesMultiplier=1.0
  PP_ShadowsMultiplier=1.0

  [IpDrv.TcpNetDriver]
  AllowDownloads=True
  AllowPeerConnections=False
  AllowPeerVoice=False
  ConnectionTimeout=30.0
  InitialConnectTimeout=200.0
  AckTimeout=1.0
  KeepAliveTime=0.2
  MaxClientRate=15000
  MaxInternetClientRate=10000
  RelevantTimeout=5.0
  SpawnPrioritySeconds=1.0
  ServerTravelPause=4.0
  NetServerMaxTickRate=30
  LanServerMaxTickRate=35
  DownloadManagers=IpDrv.HTTPDownload
  DownloadManagers=Engine.ChannelDownload
  NetConnectionClassName=IpDrv.TcpipConnection

  [IpServer.UdpServerQuery]
  GameName=ut

  [IpDrv.UdpBeacon]
  DoBeacon=True
  BeaconTime=0.50
  BeaconTimeout=5.0
  BeaconProduct=ut
  ServerBeaconPort=8777
  BeaconPort=9777

  [TextureStreaming]
  PoolSize=1024
  MemoryMargin=16
  MemoryLoss=0
  HysteresisLimit=15
  DropMipLevelsLimit=12
  StopIncreasingLimit=12
  StopStreamingLimit=8
  MinEvictSize=8
  MinFudgeFactor=1
  FudgeFactorIncreaseRateOfChange=0.5
  FudgeFactorDecreaseRateOfChange=-0.4
  MinRequestedMipsToConsider=11
  MinTimeToGuaranteeMinMipCount=2
  MaxTimeToGuaranteeMinMipCount=12
  UseTextureFileCache=True
  LoadMapTimeLimit=0
  LightmapStreamingFactor=0.04
  ShadowmapStreamingFactor=0.04
  MaxLightmapRadius=2000.0
  AllowStreamingLightmaps=False
  TextureFileCacheBulkDataAlignment=1
  UsePriorityStreaming=True
  bAllowSwitchingStreamingSystem=False
  UseDynamicStreaming=True
  bEnableAsyncDefrag=False
  bEnableAsyncReallocation=False
  MaxDefragRelocations=256
  MaxDefragDownShift=128

  [StreamByURL]
  PostLoadPause=6.0

  [UnrealEd.EditorEngine]
  LocalPlayerClassName=UnrealEd.EditorPlayer
  bSubtitlesEnabled=True
  GridEnabled=True
  SnapScaleEnabled=True
  ScaleGridSize=5
  SnapVertices=False
  SnapDistance=10.000000
  GridSize=(X=16.000000,Y=16.000000,Z=16.000000)
  RotGridEnabled=True
  RotGridSize=(Pitch=1024,Yaw=1024,Roll=1024)
  GameCommandLine=-log
  FOVAngle=70.000000
  GodMode=True
  AutoSaveDir=..\..\BmGame\Autosaves
  InvertwidgetZAxis=True
  UseAxisIndicator=True
  MatineeCurveDetail=0.1
  Client=WinDrv.WindowsClient
  CurrentGridSz=4
  bUseMayaCameraControls=True
  bPrefabsLocked=True
  HeightMapExportClassName=TerrainHeightMapExporterT extT3D
  EditorOnlyContentPackages=EditorMeshes
  EditorOnlyContentPackages=EditorMaterials
  EditorOnlyContentPackages=NodeBuddies
  EditPackagesInPath=..\..\Development\Src
  EditPackages=Core
  EditPackages=Engine
  EditPackages=GFxUI
  EditPackages=AkAudio
  EditPackages=UnrealEd
  EditPackages=GFxUIEditor
  EditPackages=IpDrv
  EditPackages=OnlineSubsystemPC
  EditPackages=OnlineSubsystemNP
  EditPackages=OnlineSubsystemLive
  bBuildReachSpecs=FALSE
  bCustomCameraAlignEmitter=TRUE
  CustomCameraAlignEmitterDistance=100.0
  bDrawSocketsInGMode=FALSE
  bSmoothFrameRate=FALSE
  MinSmoothedFrameRate=5
  MaxSmoothedFrameRate=120
  EditPackagesOutPath=..\..\BmGame\Script
  FRScriptOutputPath=..\..\BmGame\Script
  EditPackages=BmGame
  EditPackages=BmEditor
  EditPackages=BmScript
  InEditorGameURLOptions=
  LevelViewFOVAngle=90.000000

  [UnrealEd.UnrealEdEngine]
  AutoSaveIndex=0
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EditorMaterials
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EditorMeshes
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EditorResources
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EngineMaterials
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EngineResources
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=Engine_MI_Shaders
  ScoutClassName=BMGame.RBMScout
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EvidenceHelpers
  PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=RockEditorResourc es

  [Engine.DataStoreClient]
  GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Strings
  GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_InputAli as
  PlayerDataStoreClassNames=Engine.UIDataStore_Onlin ePlayerData

  [DevOptions.Shaders]
  AutoReloadChangedShaders=True
  bAllowMultiThreadedShaderCompile=False
  bAllowDistributedShaderCompile=False
  NumUnusedShaderCompilingThreads=1
  ThreadedShaderCompileThreshold=1
  MaxShaderJobBatchSize=30
  bDumpShaderPDBs=False
  bPromptToRetryFailedShaderCompiles=False
  bDebugDump=False

  [DevOptions.Debug]
  ShowSelectedLightmap=False

  [StatNotifyProviders]
  BinaryFileStatNotifyProvider=true
  XmlStatNotifyProvider=false
  CsvStatNotifyProvider=false
  StatsNotifyProvider_UDP=true
  PIXNamedCounterProvider=false

  [StatNotifyProviders.StatNotifyProvider_UDP]
  ListenPort=13000

  [RemoteControl]
  SuppressRemoteControlAtStartup=False

  [LogFiles]
  PurgeLogsDays=3
  LogTimes=True

  [AnimationCompression]
  CompressCommandletVersion=2 // Bump this up to trigger full recompression. Otherwise only new animations imported will be recompressed.
  DefaultCompressionAlgorithm=AnimationCompressionAl gorithm_RemoveTrivialKeys
  TranslationCompressionFormat=0
  RotationCompressionFormat=0
  AlternativeCompressionThreshold=1000.f
  ForceRecompression=False
  bOnlyCheckForMissingSkeletalMeshes=False
  KeyEndEffectorsMatchName=IK
  KeyEndEffectorsMatchName=eye
  KeyEndEffectorsMatchName=weapon
  KeyEndEffectorsMatchName=hand
  KeyEndEffectorsMatchName=attach
  KeyEndEffectorsMatchName=camera

  [IpDrv.OnlineSubsystemCommonImpl]
  MaxLocalTalkers=1
  MaxRemoteTalkers=16
  bIsUsingSpeechRecognition=false

  [IpDrv.OnlineGameInterfaceImpl]
  LanAnnouncePort=14001
  LanQueryTimeout=5.0
  LanPacketPlatformMask=1
  LanGameUniqueId=0x4D5707DB

  [OnlineSubsystemLive.OnlineSubsystemLive]
  LanAnnouncePort=14001
  VoiceNotificationDelta=0.2
  CurrentNotificationPosition=NNP_TopRight
  LanPacketPlatformMask=1
  LanQueryTimeout=5.0

  [Engine.StaticMeshCollectionActor]
  bCookOutStaticMeshActors=TRUE
  MaxStaticMeshComponents=25

  [Engine.StaticLightCollectionActor]
  bCookOutStaticLightActors=TRUE
  MaxLightComponents=100

  [LiveSock]
  bUseVDP=True
  bUseSecureConnections=false
  MaxDgramSockets=64
  MaxStreamSockets=16
  DefaultRecvBufsizeInK=256
  DefaultSendBufsizeInK=256
  SystemLinkPort=14000

  [CustomStats]
  LD=Streaming fudge factor
  LD=FrameTime
  LD=Terrain Smooth Time
  LD=Terrain Render Time
  LD=Decal Render Time
  LD=Terrain Triangles
  LD=Decal Triangles
  LD=Decal Draw Calls
  LD=Static Mesh Tris
  LD=Skel Mesh Tris
  LD=Skel Verts CPU Skin
  LD=Skel Verts GPU Skin
  LD=30+ FPS
  LD=Total CPU rendering time
  LD=Total GPU rendering time
  LD=Occluded primitives
  LD=Projected shadows
  LD=Visible static mesh elements
  LD=Visible dynamic primitives
  LD=Texture Pool Size
  LD=Physical Memory Used
  LD=Virtual Memory Used
  LD=Audio Memory Used
  LD=Texture Memory Used
  LD=360 Texture Memory Used
  LD=Animation Memory
  LD=Vertex Lighting Memory
  LD=StaticMesh Vertex Memory
  LD=StaticMesh Index Memory
  LD=SkeletalMesh Vertex Memory
  LD=SkeletalMesh Index Memory
  LD=Decal Vertex Memory
  LD=Decal Index Memory
  LD=Decal Interaction Memory
  MEMLEAN=Virtual Memory Used
  MEMLEAN=Audio Memory Used
  MEMLEAN=Animation Memory
  MEMLEAN=FaceFX Cur Mem
  MEMLEAN=Vertex Lighting Memory
  MEMLEAN=StaticMesh Vertex Memory
  MEMLEAN=StaticMesh Index Memory
  MEMLEAN=SkeletalMesh Vertex Memory
  MEMLEAN=SkeletalMesh Index Memory
  MEMLEAN=Decal Vertex Memory
  MEMLEAN=Decal Index Memory
  MEMLEAN=Decal Interaction Memory
  MEMLEAN=VertexShader Memory
  MEMLEAN=PixelShader Memory
  GameThread=Async Loading Time
  GameThread=Audio Update Time
  GameThread=FrameTime
  GameThread=HUD Time
  GameThread=Input Time
  GameThread=Kismet Time
  GameThread=Move Actor Time
  GameThread=RHI Game Tick
  GameThread=RedrawViewports
  GameThread=Script time
  GameThread=Tick Time
  GameThread=Update Components Time
  GameThread=World Tick Time
  GameThread=Async Work Wait
  GameThread=PerFrameCapture
  GameThread=DynamicLightEnvComp Tick
  Mobile=ES2 Draw Calls
  Mobile=ES2 Draw Calls (UP)
  Mobile=ES2 Triangles Drawn
  Mobile=ES2 Triangles Drawn (UP)
  Mobile=ES2 Program Count
  Mobile=ES2 Program Count (PP)
  Mobile=ES2 Program Changes
  Mobile=ES2 Uniform Updates (Bytes)
  Mobile=ES2 Base Texture Binds
  Mobile=ES2 Detail Texture Binds
  Mobile=ES2 Lightmap Texture Binds
  Mobile=ES2 Environment Texture Binds
  Mobile=ES2 Bump Offset Texture Binds
  Mobile=Frustum Culled primitives
  Mobile=Statically occluded primitives

  [MemorySplitClassesToTrack]
  Class=AnimSequence
  Class=AudioComponent
  Class=AudioDevice
  Class=BrushComponent
  Class=CylinderComponent
  Class=DecalComponent
  Class=DecalManager
  Class=DecalMaterial
  Class=Font
  Class=Level
  Class=Material
  Class=MaterialInstanceConstant
  Class=MaterialInstanceTimeVarying
  Class=Model
  Class=ModelComponent
  Class=MorphTarget
  Class=NavigationMeshBase
  Class=ParticleModule
  Class=ParticleSystemComponent
  Class=PathNode
  Class=ProcBuilding_SimpleLODActor
  Class=RB_BodyInstance
  Class=RB_BodySetup
  Class=ReachSpec
  Class=Sequence
  Class=SkeletalMesh
  Class=SkeletalMeshComponent
  Class=SoundCue
  Class=SoundNode
  Class=SoundNodeWave
  Class=StaticMesh
  Class=StaticMeshActor
  Class=StaticMeshCollectionActor
  Class=StaticMeshComponent
  Class=Terrain
  Class=TerrainComponent
  Class=Texture2D
  Class=UIRoot

  [MemLeakCheckExtraExecsToRun]
  Cmd=obj list class=StaticMesh -Alphasort -DetailedInfo
  Cmd=obj list class=StaticMeshActor -ALPHASORT -DetailedInfo
  Cmd=obj list class=StaticMeshCollectionActor -ALPHASORT -DetailedInfo
  Cmd=obj list class=TextureMovie -Alphasort -DetailedInfo
  Cmd=obj list class=Level -ALPHASORT -DetailedInfo
  Cmd=lightenv list volumes
  Cmd=lightenv list transition
  Cmd=ListThreads

  [ConfigCoalesceFilter]
  FilterOut=BmEngine.ini
  FilterOut=BmEditor.ini
  FilterOut=BmInput.ini
  FilterOut=BmLightmass.ini
  FilterOut=BmGame.ini
  FilterOut=BmGameDedicatedServer.ini
  FilterOut=BmUI.ini
  FilterOut=BmCompat.ini
  FilterOut=BmEngineG4WLive.ini
  FilterOut=BmEngineG4WLiveDedicatedServer.ini
  FilterOut=BmEngineNoLive.ini
  FilterOut=BmEngineNoLiveDedicatedServer.ini
  FilterOut=BmEditorKeyBindings.ini
  FilterOut=BmEditorUserSettings.ini
  FilterOut=Descriptions.int
  FilterOut=Editor.int
  FilterOut=EditorTips.int
  FilterOut=UnrealEd.int
  FilterOut=WinDrv.int
  FilterOut=XWindow.int
  FilterOut=GfxUIEditor.int
  FilterOut=Launcher.ini
  FilterOut=GFxUIEditor.int
  FilterOut=Achievements.int
  FilterOut=Demo.int
  FilterOut=Presence.int
  FilterOut=XLast_DLC.int
  FilterOut=Kiosk.int
  FilterOut=Signs.int
  FilterOut=Core.int
  FilterOut=Descriptions.int
  FilterOut=Engine.int
  FilterOut=Launch.int
  FilterOut=Startup.int
  FilterOut=OnlineSubsystemGameSpy.int

  [TaskPerfTracking]
  bUseTaskPerfTracking=FALSE
  RemoteConnectionIP=10.1.20.20
  ConnectionString=Provider=sqloledb;Data Source=production-db;Initial Catalog=EngineTaskPerf;Trusted_Connection=Yes;Conn ection Timeout=2
  RemoteConnectionStringOverride=Data Source=production-db;Initial Catalog=EngineTaskPerf;Integrated Security=True;Pooling=False;Asynchronous Processing=True;Network Library=dbmssocn

  [TaskPerfMemDatabase]
  bUseTaskPerfMemDatabase=FALSE
  RemoteConnectionIP=10.1.20.20
  ConnectionString=Provider=sqloledb;Data Source=dev-db;Initial Catalog=PerfMem;Trusted_Connection=Yes;Connection Timeout=2
  RemoteConnectionStringOverride=Data Source=dev-db;Initial Catalog=PerfMem;Integrated Security=True;Pooling=True;Asynchronous Processing=True;Network Library=dbmssocn

  [MemoryPools]
  FLightPrimitiveInteractionInitialBlockSize=512
  FModShadowPrimitiveInteractionInitialBlockSize=512

  [SystemSettings]
  bUseMaxQualityMode=False
  StaticDecals=True
  DynamicDecals=True
  UnbatchedDecals=True
  DecalCullDistanceScale=1.000000
  DynamicLights=True
  DynamicShadows=False
  LightEnvironmentShadows=True
  CompositeDynamicLights=True
  SHSecondaryLighting=True
  DirectionalLightmaps=True
  MotionBlur=False
  MotionBlurPause=True
  MotionBlurSkinning=1
  DepthOfField=False
  AmbientOcclusion=False
  HBAORadius=2.000000
  HBAOGamma=3.000000
  HBAOAngleBias=10.000000
  HBAOBlurSharpness=8.000000
  HBAOStepSize=2
  RockAOApplyFarCull=0.998000
  Bloom=False
  bAllowLightShafts=False
  Distortion=False
  FilteredDistortion=True
  DropParticleDistortion=False
  bAllowDownsampledTranslucency=False
  NVParticleDownsamplingThreshold=100.000000
  DefaultUIDepth=1.000000
  bAllowMatineeStereoConvergence=True
  SpeedTreeLeaves=True
  SpeedTreeFronds=True
  OnlyStreamInTextures=False
  LensFlares=False
  FogVolumes=True
  FloatingPointRenderTargets=True
  OneFrameThreadLag=True
  UseVsync=False
  UpscaleScreenPercentage=True
  Fullscreen=True
  AllowD3D10=False
  AllowD3D11=False
  AllowRadialBlur=True
  AllowSubsurfaceScattering=False
  SkeletalMeshLODBias=0
  ParticleLODBias=0
  DetailMode=1
  ShadowFilterQualityBias=0
  MaxAnisotropy=4
  MaxMultisamples=1
  MinShadowResolution=16
  MinPreShadowResolution=8
  MaxShadowResolution=512
  MaxWholeSceneDominantShadowResolution=1344
  ShadowFadeResolution=32
  PreShadowFadeResolution=16
  ShadowFadeExponent=1.000000
  ResX=1024
  ResY=768
  MultisampleMode=1xMSAA
  PostProcessAAType=0
  ScreenPercentage=100.000000
  SceneCaptureStreamingMultiplier=1.000000
  ShadowTexelsPerPixel=1.000000
  PreShadowResolutionFactor=0.500000
  bEnableVSMShadows=False
  bEnableBranchingPCFShadows=False
  bAllowHardwareShadowFiltering=False
  TessellationAdaptivePixelsPerTriangle=0.000000
  WorldDisplacementMultiplier=1.000000
  TessellationDistance=1000.000000
  MultiViewSoftShadowLightRadius=16.000000
  MultiViewSoftShadowDepthBiasScale=1.000000
  bAllowBetterModulatedShadows=False
  bEnableForegroundShadowsOnWorld=False
  bEnableForegroundSelfShadowing=False
  bAllowWholeSceneDominantShadows=False
  ShadowFilterRadius=2.000000
  ShadowDepthBias=0.012000
  ShadowSlopeScaleDepthBias=0.000000
  CSMSplitPenumbraScale=0.500000
  CSMSplitSoftTransitionDistanceScale=4.000000
  CSMSplitDepthBiasScale=0.500000
  UnbuiltWholeSceneDynamicShadowRadius=20000.000000
  UnbuiltNumWholeSceneDynamicShadowCascades=3
  WholeSceneShadowUnbuiltInteractionThreshold=50
  bAllowFracturedDamage=True
  NumFracturedPartsScale=1.000000
  FractureDirectSpawnChanceScale=1.000000
  FractureRadialSpawnChanceScale=1.000000
  FractureCullDistanceScale=1.000000
  bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=false
  bDisableSkeletalInstanceWeights=false
  ApexClothingAvgSimFrequencyWindow=60
  MobileFlashRedForUncachedShaders=False
  ApexLODResourceBudget=100000.000000
  ApexDestructionMaxChunkIslandCount=150
  ApexDestructionMaxChunkSeparationLOD=1.000000
  TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=128,MaxLODSize=1024 ,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,MipG enSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=128,MaxLOD Size=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=P oint,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=128,MaxLODS ize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Po int,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=256,MaxLODSize= 2048,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point, MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=128,Ma xLODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilt er=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=128,Max LODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilte r=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=128,MaxLODSize=102 4,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,Mip GenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=128,MaxLO DSize=512,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=P oint,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=128,MaxLOD Size=512,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Po int,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=128,MaxLODSize=10 24,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,Mi pGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=128,MaxL ODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter =Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=128,MaxLO DSize=512,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=P oint,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,Mi pGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=128,MaxLODSize=25 6,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Point,Mi pGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=128,Ma xLODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilt er=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=256,MaxLODSize=512 ,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,MipG enSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1024,MaxLODSize=2048,L ODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,MipGen Settings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,Mip GenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,Nu mStreamedMips=3,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point ,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Po int,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=256,Max LODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilte r=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=256 ,MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipF ilter=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter= Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter= Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=256, MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFi lter=linear,MipGenSettings=TMGS_Blur5)
  Reflections=False
  DisableLightEnvironments=False
  DisableForceDynamicLighting=False
  AmbientShadowColor=(R=0.0,G=0.0,B=0.0)
  MinShadowAngle=0.0
  DisableSphericalHarmonicLights=False
  TEXTUREGROUP_LightAndShadowMap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)
  TEXTUREGROUP_CharacterSpecPower=(MinLODSize=128,Ma xLODSize=512,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilte r=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_World_Low=(MinLODSize=128,MaxLODSize= 512,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,M ipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_World_Hi=(MinLODSize=128,MaxLODSize=2 048,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=Point,M ipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_WorldNormalMap_Hi=(MinLODSize=128,Max LODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilte r=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  TEXTUREGROUP_WorldSpecular_Hi=(MinLODSize=128,MaxL ODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter =Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)
  EffectsLevel=2
  IniVersion=6.9
  TEXTUREGROUP_ColorLookupTable=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter=P oint,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

  [SystemSettingsEditor]
  TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=2048,Ma xLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilt er=point)
  TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=256 ,MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipF ilter=point)
  ResX=1280
  ResY=720

  [SystemSettingsSplitScreen2]
  bAllowWholeSceneDominantShadows=False
  bAllowLightShafts=False

  [SystemSettingsMobile]
  BasedOn=SystemSettings
  Fullscreen=True
  DirectionalLightmaps=False
  DynamicLights=False
  SHSecondaryLighting=False
  StaticDecals=True
  DynamicDecals=False
  UnbatchedDecals=False
  MotionBlur=FALSE
  MotionBlurPause=FALSE
  DepthOfField=FALSE
  AmbientOcclusion=FALSE
  Bloom=FALSE
  Distortion=FALSE
  FilteredDistortion=FALSE
  DropParticleDistortion=TRUE
  FloatingPointRenderTargets=FALSE
  MaxAnisotropy=2
  bAllowBetterModulatedShadows=FALSE

  [SystemSettingsMobileTextureBias]
  BasedOn=SystemSettingsMobile
  TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=poi nt)
  TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=poin t)
  TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter =point)
  TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)
  TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)
  TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=poi nt)
  TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=p oint)
  TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)
  TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter =point)
  TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)
  TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point,Nu mStreamedMips=3)
  TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point )
  TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)
  TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)
  TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilt er=point)
  TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)
  TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)

  [SystemSettingsIPhone3GS]
  BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias
  MobileEnableMSAA=True

  [SystemSettingsIPhone4]
  BasedOn=SystemSettingsMobile
  MobileContentScaleFactor=2.0

  [SystemSettingsIPodTouch4]
  BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias
  MobileContentScaleFactor=2.0

  [SystemSettingsIPad]
  BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias
  MobileFeatureLevel=1
  MobileFog=False
  MobileSpecular=False
  MobileBumpOffset=False
  MobileNormalMapping=False
  MobileEnvMapping=False
  MobileRimLighting=False
  MobileContentScaleFactor=0.9375

  [Engine.PhysicsLODVerticalEmitter]
  ParticlePercentage=100

  [Engine.OnlineSubsystem]
  NamedInterfaceDefs=(InterfaceName="RecentPlayersLi st",InterfaceClassName="Engine.OnlineRecentPlayers List")
  AsyncMinCompletionTime=0.0

  [Engine.OnlineRecentPlayersList]
  MaxRecentPlayers=100
  MaxRecentParties=5

  [VoIP]
  VolumeThreshold=0.2
  bHasVoiceEnabled=true

  [FullScreenMovie]
  bForceNoMovies=FALSE
  StartupMovies=Startup.swf

  [IPDrv.WebConnection]
  MaxValueLength=512
  MaxLineLength=4096

  [IPDrv.WebServer]
  ApplicationPaths[0]=/ServerAdmin
  ApplicationPaths[1]=/images
  ListenPort=80
  MaxConnections=18
  ExpirationSeconds=86400
  bEnabled=false

  [IPDrv.WebResponse]
  IncludePath=/Web
  CharSet=iso-8859-1

  [TextureTracking]
  #TextureName=T_GD_Traffic_Crosswalk_01

  [AnimNotify]
  Trail_MaxSampleRate=200.0

  [Engine.UIDataStore_OnlinePlayerData]
  PartyChatProviderClassName=Engine.UIDataProvider_O nlinePartyChatList
  ProfileSettingsClassName=BmGame.RProfileSettings

  [Engine.LocalPlayer]
  AspectRatioAxisConstraint=AspectRatio_MaintainXFOV

  [MobileSupport]
  bShouldCachePVRTCTextures=False
  bShouldFlattenMaterials=False
  FlattenedTextureResolutionBias=1
  UDKRemotePort=41765
  UDKRemotePortPIE=41766

  [Engine.GameViewportClient]
  bDebugNoGFxUI=FALSE
  bUseHardwareCursorWhenWindowed=TRUE

  [ContentComparisonReferenceTypes]
  +Class=AnimSet
  +Class=SkeletalMesh
  +Class=SoundCue
  +Class=StaticMesh
  +Class=ParticleSystem
  +Class=Texture2D

  [Engine.ApexDestructibleActor]
  DamageParamsObjectName=BmDamageMap

  [Configuration]

  [Engine.RockMergeLevels]
  ExcludeIfAnyMatch=__
  ExcludeIfAnyMatch=_Ch
  ExcludeIfAnyMatch=_BM
  ExcludeIfAnyMatch=_CW
  ExcludeIfAnyMatch=_Late
  ExcludeIfAnyMatch=_NoStart
  ExcludeIfAnyMatch=_PX
  ExcludeIfAnyMatch=_LOD
  ExcludeIfAnyMatch=_FAR
  ExcludeIfAnyMatch=Under_B4
  IncludeIfAllMatch=OW_
  IncludeIfAnyMatch=_Design
  IncludeIfAnyMatch=_CLight
  IncludeIfAnyMatch=_Light
  IncludeIfAnyMatch=_Static
  IncludeIfAnyMatch=_FX
  IncludeIfAnyMatch=_Audio
  IncludeIfAnyMatch=_Anim
  FarLODMerge1=OW_A6 OW_A7 OW_A8 OW_A9
  FarLODMerge2=OW_B2 OW_B4 OW_B7
  FarLODMerge3=OW_C1 OW_C4 OW_C6
  FarLODMerge4=OW_C2 OW_C3 OW_C7
  FarLODMerge5=OW_E3 OW_E4 OW_E6
  FarLODMerge6=OW_R1 OW_R2 OW_R3
  FarLODMerge7=OW_R5 OW_R6 OW_R7 OW_R8
  FarLODMerge8=OW_RC1 OW_RC2
  FarLODMerge9=OW_RC4 OW_RC5
  FarLODMerge10=OW_A1 OW_A2 OW_A3 OW_A4 OW_A5 OW_B0 OW_B1 OW_B3 OW_B5 OW_B6 OW_C5 OW_E1 OW_E2 OW_E5

  [BmEditor.BmEdEngine]
  bShowBrushMarkerPolys=True
  bAllowNearDepthOverrideInMatinee=False

  [Windows.StandardUser]
  MyDocumentsSubDirName=WB Games\Batman Arkham City

  [Engine.AudioDevice]
  SoundGroups=(GroupName=Master,Properties=(Volume=1 ),ChildGroupNames=(Music,SFX,Dialogue))
  SoundGroups=(GroupName=Music,Properties=(Volume=1) )
  SoundGroups=(GroupName=SFX,Properties=(Volume=1))
  SoundGroups=(GroupName=Dialogue,Properties=(Volume =1))

  [BmGameInfoSummary]
  ClassName=BmGame.RGameInfo
  GameAcronym=EX
  MapPrefix=EX
  bIsTeamGame=False
  GameName=Batman
  Description=Batman

  [Metrics]
  bRecordMetrics=true
  bPopupQuestions=false
  ConnectionString=Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=SQLMETRICS;Password=Dbadata7!;Data Source=SQL1;Initial Catalog=Metrics
  RemoteConnectionStringOverride=Data Source=SQL1;Initial Catalog=Metrics;Integrated Security=True;Pooling=True;Asynchronous Processing=True;Network Library=dbmssocn

  [IniVersion]
  0=1321918829.000000
  1=1321919503.000000
  2=1321919221.000000
  3=1323224455.000000
  4=1321918805.000000

  [AppCompat]
  MeasuredCPUScore=194.905502
  CompatLevelComposite=3
  CompatLevelCPU=3
  CompatLevelGPU=4

  [WinDrv.Accessibility]
  StickyKeysHotkey=False
  ToggleKeysHotkey=False
  FilterKeysHotkey=False
  StickyKeysConfirmation=False
  ToggleKeysConfirmation=False
  FilterKeysConfirmation=False


  hoặc đow cái nì bỏ vô C:\Documents and Settings\user\My Documents\WB Games\Batman Arkham City\BmGame\Config

  http://up.4share.vn/f/7446454440404443/bmengine.ini

  Mấy cái này chắc ai cũng biết .
  sau đó mở folder mydocuments mở file user.ini hoặc file engine.ini đôi khi file này tên khác ấn ctrl +f tìm dòng system hoặc shadow đưa tất cả thông số về 0 hoặc trure thì mình viết false vào đã test bat man akham sylum ,x men worlive ,gow..tăng đáng kể fps ,hay bất cứ
  dung loai enei này rất dễ sửa nhớ back up trước khi sửa
  đây chỉ là mẹo nhỏ nhưng hiệu quả rất cao bạn không phải đow bất cứ thứ gì hỗi chợ cả ,và nếu tinh chỉnh song không vừa ý có thể copy file đã back up lại mọi thứ lại như cũ
  thêm quả ảnh cho tăng chỉ số niềm tin
  chú ý các lệnh có thể sửa vnyns,shadow ,blur,deathfied,bloom,...
  Thay đổi nội dung bởi nguyenduong74266; 08-12-2011 lúc 00:28.

  Ghost in MW viet nam
  tăng fps cho game khủng

 2. Có 38 thành viên cảm ơn nguyenduong74266 cho bài viết này:
  anhkiet_972000 (16-12-2011), anhlong2010 (18-02-2012), aspirine229 (11-06-2012), ლ(o_oლ) Ghost... (07-12-2011), baotuoitre (07-01-2012), binhlblb123 (21-01-2014), fknight (17-07-2012), gameboy321 (30-01-2012), Gol D. Roger (26-12-2012), hehe_conan (29-10-2013), hienbmt1234 (20-09-2011), hiephiep12 (23-09-2011), hitman.alone (20-09-2011), J11_PRO (14-01-2012), kimvltk1995 (25-08-2012), KjmNamCham92 (20-09-2011), lalalolo (17-07-2012), langtubdq (28-10-2012), LOL LOL (23-04-2012), man8136 (30-12-2011), mooineamthuo (12-01-2012), mu_onelove (20-09-2011), Necrovision (20-09-2011), nguyenmapdich (02-05-2012), nicozero254 (24-09-2011), ongthuancam (17-07-2012), paranoid1996 (21-09-2011), phonghanh (20-09-2011), skyboy_duongpho (29-04-2012), star_minh (25-12-2011), sympathize (23-09-2011), tankhunter (05-02-2013), taotenbi123 (20-07-2012), tuilahau (17-07-2012), vuvuanh (24-09-2011), wadas2 (22-04-2013), XaPhia0095 (23-09-2011), zero74 (19-04-2012)

 3. #2
  hienbmt1234's Avatar
  hienbmt1234 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  41
  VZD
  321
  Cảm ơn
  188
  Điểm
  8/4 bài viết

  Default

  vote cho bạn .. bổ ích

 4. Có 5 thành viên cảm ơn hienbmt1234 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenduong74266 (20-09-2011), nguyenmapdich (02-05-2012), ninhgiang93 (30-09-2012), tuilahau (17-07-2012)

 5. #3
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  9
  VZD
  179
  Cảm ơn
  8
  Điểm: 4/1 bài viết

  Default

  Việc bạn làm đồng nghĩa với việc hạ setting trong game xuống, mà chính xác hơn là bạn tắt shadow đi thôi (Cái này vào game rồi vẫn có thể chỉnh được)

 6. Có 4 thành viên cảm ơn Dark Knight CK5 cho bài viết này:
  congamo94 (02-02-2013), fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012), tuilahau (17-07-2012)

 7. #4
  pipi911's Avatar
  pipi911 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn gà con
  Tham gia
  Jan 2011
  Đến từ
  facebook.com/iThePresident
  Bài
  5.583
  VZD
  4.136
  Cảm ơn
  7.271
  Điểm
  73.005/2.951 bài viết

  Default

  bác nào biết chỉnh tắt shadow trong Battlefield 2: BC ko?

 8. Có 1 thành viên cảm ơn pipi911 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012)

 9. #5
  sang00113's Avatar
  sang00113 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Nhà chứ đâu!
  Bài
  372
  VZD
  2.376
  Cảm ơn
  47
  Điểm
  126/89 bài viết

  Default

  Trích pipi911 View Post
  bác nào biết chỉnh tắt shadow trong Battlefield 2: BC ko?
  shadow là bóng, tắt đi chỉ làm xấu game chứ có tăng FPS lên đc đâu

  Steam: http://steamcommunity.com/id/Randyfapper/

 10. Có 3 thành viên cảm ơn sang00113 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012), tuilahau (17-07-2012)

 11. #6
  phonghanh's Avatar
  phonghanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Hok bít
  Bài
  5.404
  VZD
  112.949
  Cảm ơn
  825
  Điểm
  45.474/3.899 bài viết

  Default

  Trích sang00113 View Post
  shadow là bóng, tắt đi chỉ làm xấu game chứ có tăng FPS lên đc đâu
  Tắt đổ bóng là sẽ hạ setting xuống làm tăng FPS lên tất nhiên là là game sẽ xấu rùi ^^!
  http://www.facebook.com/phong.hanh.14
  Thanh lý Asus GTX 770 liên hệ yh:sharegame2011sdt:01664326154 acc vip 4share + fshare giá rẻ lh

 12. Có 5 thành viên cảm ơn phonghanh cho bài viết này:
  congamo94 (02-02-2013), fknight (17-07-2012), nguyenduong74266 (20-09-2011), nguyenmapdich (02-05-2012), tuilahau (17-07-2012)

 13. #7
  nguyenduong74266's Avatar
  nguyenduong74266 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  404
  VZD
  2.129
  Cảm ơn
  181
  Điểm
  312/177 bài viết

  Default

  ai bao bạn thế việc mình chỉnh với 1 số game không cho setting thì đây là cách rất hiệu quả .và thậm chí setting có cho thay đổi thì việc chỉnh ini thậm chí giảm nữa dưới cả mức low ,thứ 2 shadow chiếm rất dất nhiều tài nguyên của crad hình tắt nó đi đương nhiên tăng tốc độ khung hình rất nhiều ,và việc mình làm có thể nói là chỉnh setting gọi là superlow ,đây chỉ dùng cho ai muốn chơi game mượt hơn mà thôi

  ---------- Bài thêm lúc 10:45 ---------- Bài trước là lúc 10:43 ----------

  và đương nhiên game sẽ sấu đi nhưng bạn sẽ chó fps cao hơn đây là chao đổi ngang bằng thôi mà

  Ghost in MW viet nam
  tăng fps cho game khủng

 14. Có 4 thành viên cảm ơn nguyenduong74266 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012), nobeltnium (11-09-2012), tuilahau (17-07-2012)

 15. #8
  phonghanh's Avatar
  phonghanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Hok bít
  Bài
  5.404
  VZD
  112.949
  Cảm ơn
  825
  Điểm
  45.474/3.899 bài viết

  Default

  cái gì cũng có 2 mặt được cái này thì mất cái kia thôi ^^! máy ai yếu thì hi sinh đồ họa đẹp để lấy FPS
  http://www.facebook.com/phong.hanh.14
  Thanh lý Asus GTX 770 liên hệ yh:sharegame2011sdt:01664326154 acc vip 4share + fshare giá rẻ lh

 16. Có 4 thành viên cảm ơn phonghanh cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenduong74266 (20-09-2011), nguyenmapdich (02-05-2012), sympathize (23-09-2011)

 17. #9
  CKVN_Cracker's Avatar
  CKVN_Cracker vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Aug 2011
  Đến từ
  Genk.vn
  Bài
  833
  VZD
  6.621
  Cảm ơn
  95
  Điểm
  1.323/295 bài viết

  Default

  Tăng được có tí thôi, phần mềm sao ganh được với phần cứng , cứ nâng cấp máy đi là tốt nhất

 18. Có 2 thành viên cảm ơn CKVN_Cracker cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012)

 19. #10
  nguyenduong74266's Avatar
  nguyenduong74266 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  404
  VZD
  2.129
  Cảm ơn
  181
  Điểm
  312/177 bài viết

  Default

  đây có phải phần mềm đâu
  đây là giảm hay tắt hoàn toàn hiêu ứng trong file .ini

  ---------- Bài thêm lúc 11:15 ---------- Bài trước là lúc 11:15 ----------

  vì thế tăng khá nhiều fps

  Ghost in MW viet nam
  tăng fps cho game khủng

 20. Có 2 thành viên cảm ơn nguyenduong74266 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012)

 21. #11
  lilko0ny's Avatar
  lilko0ny vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Sep 2009
  Đến từ
  TP.Vinh
  Bài
  2.049
  VZD
  67.179
  Cảm ơn
  2.434
  Điểm
  3.163/875 bài viết

  Default

  tắt đổ bóng dảm đc nhìu đó
  nói chung máy mình bio chơi cái j cũng min với off hết
  ...:Tổng hợp Phim hay nhất :...

  http://www.phim37.net/

 22. Có 3 thành viên cảm ơn lilko0ny cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenduong74266 (20-09-2011), nguyenmapdich (02-05-2012)

 23. #12
  CKVN_Cracker's Avatar
  CKVN_Cracker vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Aug 2011
  Đến từ
  Genk.vn
  Bài
  833
  VZD
  6.621
  Cảm ơn
  95
  Điểm
  1.323/295 bài viết

  Default

  Máy tôi chơi cái gì cũng High với max hết , cảm nhận hiệu ứng không chê vào đâu được

 24. Có 5 thành viên cảm ơn CKVN_Cracker cho bài viết này:
  congamo94 (02-02-2013), fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012), paranoid1996 (21-09-2011), vubomga09 (14-01-2012)

 25. #13
  gameboy321's Avatar
  gameboy321 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  250
  VZD
  513
  Cảm ơn
  112
  Điểm
  54/46 bài viết

  Default

  thế cái L4D nó nằm ở đâu thế

 26. Có 2 thành viên cảm ơn gameboy321 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012)

 27. #14
  nguyenduong74266's Avatar
  nguyenduong74266 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  404
  VZD
  2.129
  Cảm ơn
  181
  Điểm
  312/177 bài viết

  Default

  l4d dùng êngin dì đọc kĩ bài trên nha,và không chỉ đổ bóng ta còn có thể tắt khử răng cưa tắt làm mờ ,tắt chống sé hình đây là những hiệu ứng rất ngốn phần cứng hay card hình
  Thay đổi nội dung bởi nguyenduong74266; 20-09-2011 lúc 13:50.

  Ghost in MW viet nam
  tăng fps cho game khủng

 28. Có 2 thành viên cảm ơn nguyenduong74266 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012)

 29. #15
  gameboy321's Avatar
  gameboy321 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  250
  VZD
  513
  Cảm ơn
  112
  Điểm
  54/46 bài viết

  Default

  hiz mình gà chả bít game dùng engine gì thế tiện cho hỏi làm sao để bít engine của game thế

 30. Có 2 thành viên cảm ơn gameboy321 cho bài viết này:
  fknight (17-07-2012), nguyenmapdich (02-05-2012)

 

 
Trang 1/6 1 2 3 ... cuốicuối

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •