Mình đổi quà của Kas mà k có cái mã xác nhận vì mình làm mất rùi, ai có cho mình cái mã để đăng ký đổi quà thui, cảm ơn nhìu nhé.