Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 11 trên 11
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  1234567890a's Avatar
  1234567890a vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  5
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default Xin hướng dẫn loại bỏ virus này

  Hiện mình có 3 máy đang bị virus , gặp một số tình trạng sau :
  +) Khoá regedit,task manager.
  +) Anti virus là KIS 2010 bị vô hiệu hoá không chạy được ( Do mình chơi game tắt KIS,giờ bị nhiễm mở lên lại thì không được ) . Chạy file setup Avira cũng không được.
  +) Tạo rất nhiều shortcut 1KB ở các ổ với nội dung xxx
  +) Tạo một số file tên random có dạng exe ở các ổ
  +) File autorun.inf ở các ổ có nội dung sau:
  [AutoRun]
  ;aHtf

  ;WlGt
  ShEll\oPen\commANd= jjxdd.pif
  oPEn =jjxdd.pif

  ;
  shEll\opeN\DEfault=1
  ;aQwvbeedncaRFvLpc mvksgv
  SHelL\exPloRe\COmmAnd = jjxdd.pif
  ;qcpXQX
  SheLl\AutoPLAy\coMMaND=jjxdd.pif
  ;bGynFueRYXljNnSDBasjsambh
  +) Không vào safe mode được

  Một trong 3 máy mình đã ghost lại và sử dụng Kis quét thì nó báo nhiễm file virus ở các tập tin .exe virus dạng Heur.Win32.Generic .Dùng Avira thì báo là virus W32.Sality.

  Còn đây là file log hjjckthis

  Code:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 4:09:42 PM, on 8/2/2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  
  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\winepwux.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  H:\HijackThis.exe
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - (no file)
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VDrive] C:\WINDOWS\VistaDriveIcon\VistaDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] D:\SOFT\UniKey 4.0.8\UniKey.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CMC Internet Security] "C:\Program Files\CMC\Antivirus\CMCTrayIcon.exe"
  O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: &Virtual keyboard - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: URLs c&heck - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {7FB87A62-C850-4FA8-A82F-A12468FEBC1F} (OnGameDownloader Control) - http://ongame.com.vn/activeX/OnGameDownLoader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Harmony License Server (HLS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hlsserver.exe
  O23 - Service: SolidConverterPDFReadSpool (SCPDFReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  Xin mọi người hướng dẫn cách diệt mà không phải ghost hay cài mới lại Win

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  hovahu's Avatar
  hovahu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  336
  Cảm ơn
  59
  Điểm
  183/89 bài viết

  Default

  Trích 1234567890a View Post
  Hiện mình có 3 máy đang bị virus , gặp một số tình trạng sau :
  +) Khoá regedit,task manager.
  +) Anti virus là KIS 2010 bị vô hiệu hoá không chạy được ( Do mình chơi game tắt KIS,giờ bị nhiễm mở lên lại thì không được ) . Chạy file setup Avira cũng không được.
  +) Tạo rất nhiều shortcut 1KB ở các ổ với nội dung xxx
  +) Tạo một số file tên random có dạng exe ở các ổ
  +) File autorun.inf ở các ổ có nội dung sau:

  +) Không vào safe mode được

  Một trong 3 máy mình đã ghost lại và sử dụng Kis quét thì nó báo nhiễm file virus ở các tập tin .exe virus dạng Heur.Win32.Generic .Dùng Avira thì báo là virus W32.Sality.

  Còn đây là file log hjjckthis

  Code:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 4:09:42 PM, on 8/2/2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  
  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\winepwux.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  H:\HijackThis.exe
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - (no file)
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VDrive] C:\WINDOWS\VistaDriveIcon\VistaDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] D:\SOFT\UniKey 4.0.8\UniKey.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CMC Internet Security] "C:\Program Files\CMC\Antivirus\CMCTrayIcon.exe"
  O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: &Virtual keyboard - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: URLs c&heck - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {7FB87A62-C850-4FA8-A82F-A12468FEBC1F} (OnGameDownloader Control) - http://ongame.com.vn/activeX/OnGameDownLoader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Harmony License Server (HLS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hlsserver.exe
  O23 - Service: SolidConverterPDFReadSpool (SCPDFReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  Xin mọi người hướng dẫn cách diệt mà không phải ghost hay cài mới lại Win
  Cái này giờ cài lại Win là nhanh và ổn nhất chứ bây giờ có dùng AVira hay Kis hay cả BitDefender 2011 quét sạch sẻ virut đi nữa thì cung không sủa đuọc lỗi các phần mềm rồi lỗi Win do virut gây ra,,,nói chung là khắc phuc không bao giờ triệt để đươc,, 4. #3
  ReamsX's Avatar
  ReamsX vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Sep 2010
  Đến từ
  Vn-Zoom
  Bài
  3.572
  Cảm ơn
  2.858
  Điểm
  2.983/1.346 bài viết

  Default

  bạn thử dùng hitman pro xem, lên google down bản dùng thử về quét, sau đó khởi động lại và dùng Advanced systemCare (google sớt nha) fix lỗi xong lại restart xem. Sau đó cài lại KIS 10 hoặc KIS 11 xem. Lưu ý bạn là KIS có chế độ hồ sơ trò chơi, bạn hãy tích vào chế độ đó KIS sẽ không làm phiền bạn và bạn yên tâm chơi mà không bị giật chứ đừng có dại tắt AV đi, rất nguy hiểm đó bạn. Thân 5. #4
  hieu43126e's Avatar
  hieu43126e vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2010
  Bài
  45
  Cảm ơn
  61
  Điểm
  113/15 bài viết

  Default

  DÙNG ĐÓNG BĂNG CHO AN TOÀN 6. #5
  canhhoanhobe's Avatar
  canhhoanhobe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  59
  Cảm ơn
  115
  Điểm
  13/13 bài viết

  Default

  - Biện pháp tốt nhất là cài lại Win hoặc Ghost và cài ngay phần mềm diệt virus ngay từ đầu. Nếu tắt KIS để chơi game thì phải mở ngay sau khi thoát game. Mình cũng từng tắt KIS vì máy chạy chậm quá ( cấu hình thấp), sau đó mở lại thỉnh thoảng KIS báo có virus và chạy quét, phục hồi hệ thống lại bình thường.
  Xin mãi là canhhoanhobe hiến dâng cho đời!
  http://hvtechco.com YAMADA - AIRMAN - TOYOOKY

  canhhoanhobe@gmail.com

 7. #6
  hoangdat30's Avatar
  hoangdat30 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Dec 2010
  Bài
  76
  Cảm ơn
  68
  Điểm
  65/19 bài viết

  Default

  Mình bị con này rồi. Bạn tham khảo ở đây nhé : hoặc dùng tool này :
  * Mình ít khi có thời gian vào diễn đàn, những bài viết của mình đều muốn giúp dc phần nào cho các bạn. Chứ không phải spam gì đâu nhé. 8. #7
  huyhoczero's Avatar
  huyhoczero vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Andromeda Galaxy
  Bài
  2.100
  Cảm ơn
  283
  Điểm
  1.370/548 bài viết

  Default

  dùng cd rescure của mấy cái hãng kaspersky hay bit mà diệt nó đi

  ...Ta ngồi nơi đây, nhìn hoa rơi mà cõi lòng tan nát. Sống có gì vui, chết cũng không thanh thản...


 9. #8
  daipr0|VNZ™'s Avatar
  daipr0|VNZ™ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn ۩۩► Đẳng Cấp Là Mãi Mãi ◄۩۩
  Tham gia
  Jan 2012
  Đến từ
  •A7 Trần Quang Diệu V.I.P •
  Bài
  1.289
  Cảm ơn
  1.536
  Điểm
  627/366 bài viết

  Default

  Trích ReamsX View Post
  bạn thử dùng hitman pro xem, lên google down bản dùng thử về quét, sau đó khởi động lại và dùng Advanced systemCare (google sớt nha) fix lỗi xong lại restart xem. Sau đó cài lại KIS 10 hoặc KIS 11 xem. Lưu ý bạn là KIS có chế độ hồ sơ trò chơi, bạn hãy tích vào chế độ đó KIS sẽ không làm phiền bạn và bạn yên tâm chơi mà không bị giật chứ đừng có dại tắt AV đi, rất nguy hiểm đó bạn. Thân
  tới KIS mà nó còn khóa được không khởi động lên được thì dùng cái hít men gì đó của bạn thì cạp đất mà ăn à ? , theo mình nghĩ bạn có thể dùng MS-DOS để del file bạn cho là nhiễm vi rus, cách làm như sau ( mình st trên mạng )
  đầu tiên vào : Start > Run > đánh lệnh: cmd> enter
  diệt trên ổ nào thì chạy ổ đó, giả sử ổ d bằng lệnh d: enter
  1, lệnh làm hiện thuộc tính files: attrib -h -s -r -a *.exe (exe có thể là: inf,com,bat,cmd)
  2,diệt virus: del *.exe /s/f/p
  * là tên file
  hiện lên dòng thông báo, con nào nghi ngờ virus bấm Y(yes)để xóa...
  hoặc muốn xóa không cần hỏi bằng lệnh; del *.exe /s/f


  MY PLAYLIST

  Bạn cần download chương trình Flash Player mới có thể xem được file flash này.

 10. #9
  zero002's Avatar
  zero002 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  272
  Cảm ơn
  287
  Điểm
  61/49 bài viết

  Default

  Trích 1234567890a View Post
  Hiện mình có 3 máy đang bị virus , gặp một số tình trạng sau :
  +) Khoá regedit,task manager.
  +) Anti virus là KIS 2010 bị vô hiệu hoá không chạy được ( Do mình chơi game tắt KIS,giờ bị nhiễm mở lên lại thì không được ) . Chạy file setup Avira cũng không được.
  +) Tạo rất nhiều shortcut 1KB ở các ổ với nội dung xxx
  +) Tạo một số file tên random có dạng exe ở các ổ
  +) File autorun.inf ở các ổ có nội dung sau:

  +) Không vào safe mode được

  Một trong 3 máy mình đã ghost lại và sử dụng Kis quét thì nó báo nhiễm file virus ở các tập tin .exe virus dạng Heur.Win32.Generic .Dùng Avira thì báo là virus W32.Sality.

  Còn đây là file log hjjckthis

  Code:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 4:09:42 PM, on 8/2/2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  
  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\winepwux.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  H:\HijackThis.exe
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssis***t =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - (no file)
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VDrive] C:\WINDOWS\VistaDriveIcon\VistaDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] D:\SOFT\UniKey 4.0.8\UniKey.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CMC Internet Security] "C:\Program Files\CMC\Antivirus\CMCTrayIcon.exe"
  O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: &Virtual keyboard - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: URLs c&heck - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {7FB87A62-C850-4FA8-A82F-A12468FEBC1F} (OnGameDownloader Control) - http://ongame.com.vn/activeX/OnGameDownLoader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Harmony License Server (HLS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hlsserver.exe
  O23 - Service: SolidConverterPDFReadSpool (SCPDFReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  Xin mọi người hướng dẫn cách diệt mà không phải ghost hay cài mới lại Win
  bài này lâu quá rồi nhỉ, mình có 1 cách để chạy file avira của bạn, hãy sang 1 máy tính sạch (no virus, đặc biệt là sality) down về và nén lại dưới dạng .ZIP khi về bạn để nguyên zip và nhấn chạy trực tiếp sẽ cài được, còn nếu bạn để cái file exe ra ngoài sality sẽ tự lây nhiễm, avira khi chạy sẽ tự kiểm tra lại tính nguyên vẹn của file setup, nếu đã bị nhiễm, nó sẽ không chạy.
  have fun 11. #10
  nanqua's Avatar
  nanqua vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Feb 2008
  Đến từ
  Mỹ Đình
  Bài
  78
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  26/15 bài viết

  Default

  Trích 1234567890a View Post
  Hiện mình có 3 máy đang bị virus , gặp một số tình trạng sau :
  +) Khoá regedit,task manager.
  +) Anti virus là KIS 2010 bị vô hiệu hoá không chạy được ( Do mình chơi game tắt KIS,giờ bị nhiễm mở lên lại thì không được ) . Chạy file setup Avira cũng không được.
  +) Tạo rất nhiều shortcut 1KB ở các ổ với nội dung xxx
  +) Tạo một số file tên random có dạng exe ở các ổ
  +) File autorun.inf ở các ổ có nội dung sau:

  +) Không vào safe mode được

  Một trong 3 máy mình đã ghost lại và sử dụng Kis quét thì nó báo nhiễm file virus ở các tập tin .exe virus dạng Heur.Win32.Generic .Dùng Avira thì báo là virus W32.Sality.

  Còn đây là file log hjjckthis

  Code:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 4:09:42 PM, on 8/2/2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  
  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\winepwux.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  H:\HijackThis.exe
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - (no file)
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VDrive] C:\WINDOWS\VistaDriveIcon\VistaDrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] D:\SOFT\UniKey 4.0.8\UniKey.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CMC Internet Security] "C:\Program Files\CMC\Antivirus\CMCTrayIcon.exe"
  O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: &Virtual keyboard - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: URLs c&heck - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {7FB87A62-C850-4FA8-A82F-A12468FEBC1F} (OnGameDownloader Control) - http://ongame.com.vn/activeX/OnGameDownLoader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{FF17D49C-F1B4-4AC4-B019-BC800FE264DB}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Harmony License Server (HLS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hlsserver.exe
  O23 - Service: SolidConverterPDFReadSpool (SCPDFReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\WINDOWS\Installer\MSIA4.tmp
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  Xin mọi người hướng dẫn cách diệt mà không phải ghost hay cài mới lại Win
  Hiện trên mạng có người hướng dẫn và file fix safe mode bạn down về và vào safe mode bình thường sau đó diệt virus
  Mình đã từng bị và dùng thấy rất OK, Vì lâu quá rồi nên không nhớ link, bạn tự tìm nhé 12. #11
  hackerkinhcanlha's Avatar
  hackerkinhcanlha vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Mar 2008
  Đến từ
  Guantanamo
  Bài
  1.365
  Cảm ơn
  163
  Điểm
  1.312/672 bài viết

  Default

  Bài chủ top gửi khá lâu rồi
  Tuy nhiên nếu rơi vào trường hợp này các bạn có thể sử dụng

  Rồi vào Safe Mode và tiến hành Scan ! 13. Có 1 thành viên cảm ơn hackerkinhcanlha cho bài viết này:
  htloveorg (13-07-2012)

 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •