Sau khi cài đặt Disk.Password.Protection vào ổ đĩa D.Tôi sử dụng Disk.Password.Protection để bảo về ổ D của tôi. Sau khi thực thi xong tôi không dùng được shortcut của Disk.Password.Protection nữa.Dường như nó không cho chạy file gì của ổ D thì phải. Bây giờ không biết làm sao để trở về ban đầu nữa. Ổ D của t chứa nhiều dữ liệu quan trong lắm.Tôi đã dùng BitDefender để boot vào môi trường linux để xoá chương trình Disk.Password.Protection nhưng không đượ., MỌi người giúp tôi với ! .tks.