CÁC BẠN CHỈ CẦN DOWN FILE VỀ CHẠY TRỰC TIẾP


sau đó copy đến ổ bạn cài win chạy file là xong

tiếp đến bạn thực hiện ghost máy mà không cần đĩa boot hidren