NỘI DUNG

1. Giới thiệu: 3
2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử: 3
3. Đăng ký sử dụng chương trình 3
4. Quy trình nhập tờ khai. 4
4.1. Đăng nhập hệ thống. 4
4.2. Nhập tờ khai nhập khẩu mới: 5
4.3. Sửa tờ khai khi đã khai báo, mới có số tiếp nhận. 38
4.4. Sửa tờ khai khi tờ khai đã được cấp số. 39
4.5. Bổ sung chứng từ sau khi tờ khai đã cấp số: 40
4.6 Hủy tờ khai khi đã được cấp số. 41
4.7. Nhập tờ khai xuất khẩu mới: 44
5. Quản lý tờ khai 45
5.1. Tìm kiếm tờ khai: 45
5.2. Copy tờ khai: 46
6. Quản lý hệ thống: 46
6.1. Chọn đơn vị Hải quan : 47
6.2. Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu: 47
6.3 Thông tin doanh nghiệp 48
6.4. Thiết lập tham số ngầm định: 49
6.5. Thiết lập tham số làm tròn số học : 50
6.6. Thiết lập tham số in tờ khai : 50
6.7. Quản lý người sử dụng: 51
6.8 Nhật ký người sử dụng: 53
6.9. Danh sách khách hàng(với đại lý): 53
6.10. Truy cập với tên khác: 54
6.11. Đổi mật khẩu truy cập: 55
6.12. Account kết nối đến Hải quan: 55
6.13. Đổi mật khẩu kết nối tới Hải quan. 56
6.14. Thiết lập thông số khai báo: 56
6.15. Danh sách ký dữ liệu. 57
6.16. Sao lưu dữ liệu. 57
6.17. Cập nhật phiên bản CSDL 58
6.18. INSTALL FONT VIET NAM 59
7. Chữ ký số: 59
9. Danh mục dữ liệu chuẩn: 64
10. Danh mục 67
4.Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu : 69
12.Biểu thuế. 70


1. Giới thiệu:

Phần mềm khai Hải quan ECUS-K4 là công cụ dùng để giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Doanh nghiệp nhập thông tin tờ khai, các chứng từ liên quan như trong bộ hồ sơ giấy sau đó gửi đến Hải quan. Hệ thống tiếp nhận của Hải quan sẽ tiến hành cấp số và phân luồng cho tờ khai, doanh nghiệp lấy các phản hồi của Hải quan, in tờ khai và làm tiếp các bước theo quy trình nghiệp vụ cho đến khi lô hàng được thông quan. Ngoài ra phần mềm ECUS-K4 còn quản lý toàn bộ thông tin tờ khai tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp theo dõi toàn bộ số liệu xuất nhập khẩu, có thể thông kê, báo cáo với nhiều tiêu chí khác nhau: số lượng hàng, số tờ khai, theo khoảng thời gian, theo khách hàng…


2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử:
- Ngoài các thủ tục được tham gia khai báo dữ liệu Hải quan điện tử tại cục Hải quan doanh nghiệp cần có:
- Máy tính kết nối internet: quay số 1269, hoặc 1280; ADSL, LEASED LINE,…
- Cấu hình tối thiểu của máy tính:
o CPU : 500 MHz
o RAM : 128 MB
o HDD : 200 MB Free
- Hệ điều hành máy tính: WINDOWS 2000 trở lên.

3. Đăng ký sử dụng chương trình
Lần đầu tiên khi bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi thông tin của doanh nghiệp bạn, bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin sau đó chọn nút “Đồng ý”.


Bước tiếp theo bạn kiểm tra lại thông tin và chọn tiếp nút “Đồng ý”.4. Quy trình nhập tờ khai.
4.1. Đăng nhập hệ thống.Khi bắt đầu chạy chương trình bạn phải thực hiện chức năng đăng nhập(LOGIN), hãy nhập mật khẩu để truy nhập chương trình. Nếu lần đầu tiên bạn chạy chương trình mật khẩu của người dùng “root” là rỗng.

Thiết lập thông số kết nối: Chức năng này cho phép bạn thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu MS SQLServer


+Tên truy cập: sa
+Mã truy cập: mật khẩu của cơ sở dữ liệu.
+Tên CSDL: ECUS_K4
+Tên máy chủ: Tên của máy chủ chứa cơ sở dữ liệu MS SQL Server thông thường là tên máy tính chạy chương trình.

Nếu lần đầu tiên bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi bạn chọn đơn vị Hải quan, tùy theo tờ khai của bạn khai báo đến chi cục Hải quan nào bạn chọn đơn vị hải quan đó:4.2. Nhập tờ khai nhập khẩu mới:


Để nhập tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau đây:
- Bước1: Vào menu của chương trình và chọn chức năng: “Tờ khai xuất nhập khẩu/Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu” như hình ảnh sau đây.- Khi đó màn hình xuất hiện chức năng nhập tờ khai nhập khẩu mới như sau:
Lưu ý: Các ô có màu xám bạn không phải nhập mà những ô dữ liệu này sẽ lấy từ các chứng từ khác sang hoặc từ Hải quan điện tử trả về.
Mã HQ: Mã Chi cục HQ làm thủ tục. Thường là chi cục HQ KCX, KCN...
Tên HQ: Tên Chi cục HQ làm thủ tục tương ứng với mã HQ
a) Tiếp đó bạn tiến hành nhập thông tin tuần tự từ mục 1. đến mục 16.
1 Người nhập khẩu: Mặc định hiển thị là doanh nghiệp đăng ký sử dụng chương trình, hoặc là doanh nghiệp nhập khẩu được chọn trong danh sách khách hàng đối với mô hình đại lý.Người nhận: là người đại diện cho doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.
2 Người xuất khẩu: bạn nhập tên, địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu. Chọn nút “…” để lập danh sách đối tác thường xuyên

Chọn nút “Thêm mới” để nhập thông tin những doanh nghiệp rồi bấm nút “Ghi” để lưu lại. Muốn chọn doanh nghiệp nào bạn trỏ chuột vào dòng chứa thông tin doanh nghiệp đó và bấm nút “Chọn”, thông tin doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hiển thị ra ngoài tờ khai.
3 Người uỷ thác: là thông tin về doanh nghiệp được uỷ thác gồm tên và địa chỉ. Bấm nút “…” để chọn những doanh nghiệp có sẵn trong danh mục

Thao tác tương tự như tại mục 2
4 Đại lý làm thủ tục hải quan: sẽ mặc định hiển thị thông tin về doanh nghiệp làm đại lý khai cho doanh nghiệp nhập khẩu (chỉ có với mô hình đại lý).
5 Loại hình: bạn chọn đúng loại hình cần khai báo.
6 Giấy phép (nếu có): có thể điền hoặc không.
7 Hợp đồng: bạn nhập số hợp đồng của tờ khai, ngày ký hợp đồng và ngày hết hạn.
8 Hoá đơn thương mại: bạn điền số hoá đơn và ngày hoá đơn.
9 Phương tiện vận tải: chọn loại phương tiện vận tại, ví dụ: đường biển, đuờng sắt, đường hàng không…
10 Vận đơn: bấm nút “” để nhập vận đơn cho tờ khai, trong trường hợp tờ khai không có vận đơn ( ví dụ hàng đường bộ ) khi đó bạn đánh dấu tích vào lựa chọn “Không có vẫn đơn” để nhập trực tiếp thông tin trên mặt tờ khai.

Trường hợp muốn nhập danh sách container từ file EXCEL, bạn chọn nút “Nhập container từ EXCEL”. Khi đó màn hình hiện ra để bạn chọn file EXCEL và thiết đặt cấu trúc file EXCEL.

+ Tên sheet: là tên sheet trong file EXCEL của bạn
+ Hàng đầu: hàng đầu tiên chứa dữ liệu về danh sách container trong file EXCEL
+ Số hiệu container: cột số hiệu Container trong file EXCEL
+ Loại container: cột Loại Container trong file EXCEL
+ Seal no: cột Seal no trong file EXCEL
+ Trạng thái: cột Trạng thái trong file EXCEL
Sau khi đã đặt xong cấu trúc file EXCEL, bạn hãy chọn đến file EXCEL đó và chọn nút “Ghi”, khi đó toàn bộ danh sách container trong file EXCEL của bạn sẽ được chương trình tự động nhập vào danh sách container của vận đơn.Tham khảo file EXCELmẫu:
C:\ProgramFiles\TSD\ECUS_K4\Template\ImportContain erFromEXCEL.xls
Nếu muốn xóa 1 dòng trong danh sách container, bạn đánh dấu hàng đó sau đó nhấn phím F8.
Điền đầy đủ thông tin trên màn hình nhập vận đơn, khi nhập xong chọn nút “Ghi” sau đó quay trở lại phần nhập thông tin tờ khai.
11 Nước xuất khẩu: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập
12 Cảng địa điểm xếp hàng: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập
13 Cảng địa điểm dở hàng: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập
14 Điều kiện giao hàng: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập
15 Đồng tiền thanh toán: bạn chọn đồng tiền thanh toán và tỷ gia tính thuế tương ứng. Ví dụ: đồng USD có tỷ giá tính thuế là 16152,….
16 Phương thức thanh toán: chọn phương thức thanh toán muốn khai báo.
 Chứng từ kèm theo: điền tên những chứng từ đi kèm với tờ khai, ví dụ: invoice, packlist… (bạn nên viết tắt để thông tin được ngắn gọn).
 Số kiện, trọng lượng: bạn điền tổng số kiện hàng nhập khẩu, trọng lượng là tổng trọng lượng của chuyến hàng (Gross Weight).

- Bước 3: Nhập danh sách mặt hàng xuất khẩu: chọn TAB “danh sách hàng tờ khai”:Bạn tiến hành nhập danh sách nguyên phụ liệu muốn nhập khẩu:
 Nhập mã hàng và ấn phím Tab, nội dung dòng hàng sẽ hiện thị tương ứng với mã hàng.
 Copy một dòng hàng. Để copy một dòng hàng tương tự như dòng hàng nào bạn chọn dòng hàng đó sau đó nhấn phím F5
 Để đặt thông tin ngầm định cho dòng hàng khi tạo mới dòng hàng bạn nhấn phím F4

Nhập tên hàng ngầm định sau đó chọn nút “Đặt”, muốn bỏ đặt tên hàng ngầm định bạn xóa trắng sau đó chọn nút “Đặt”.
- Trên danh sách dòng hàng có thêm tiêu chí chọn “Mã biểu thuế “ cho các loại Thuế XNK, Tiêu thụ đặc biệt và VAT, thuế môi trường.
 Điền đầy đủ các thông tin về mặt hàng mà bạn muốn nhập khẩu, tên hàng khai báo cần điền đầy đủ, rõ ràng thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất của hàng hóa, đảm bảo tên hàng đã khai báo có đủ điều kiện để phân loại vào mã số thuế của ô mã HS. Khi nhập đầy đủ các thông tin chọn nút “Ghi”.
 Lưu ý: Nếu đơn giá của dòng hàng chưa bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm mà bạn chỉ biết tổng trị giá lệ phí của tờ khai bạn muốn phân bổ lệ phí: “phí vận chuyển", "phí bảo hiểm” vào dòng hàng. Hãy nhập phí vận chuyển và phí bảo hiểm, sau đó đánh dấu chọn “Tự động phân bổ”, khi đó chương trình sẽ phân bổ các lệ phí trên vào trị giá tính thuế cho từng dòng hàng theo tỉ lệ của trị giá nguyên tệ của từng dòng hàng trong tổng lệ phí( khi đó đơn giá nguyên tệ không thay đổi, trị giá tính thuế VNĐ thay đổi và bằng: trị giá VNĐ + giá trị phân bổ VNĐ). Trong trường hợp dòng hàng áp dụng tờ khai trị giá, chương trình sẽ không phân bổ lệ phí cho dòng hàng đó.
 Nếu bạn muốn xóa một tên hàng, hãy đánh dấu dòng chứa tên hàng đó sau đó nhấn phím “Delete” trên bàn phím.
 Nếu muốn chọn danh sách hàng từ danh mục hàng nhập khẩu thường xuyên của doanh nghiệp, nhấn phím “F9” trên bàn phím để chọn danh mục hàng. Lưu ý: bạn phải đặt con trỏ vào danh sách hàng trước khi nhấn “F9”.

 Chọn danh sách hàng nhập khẩu bằng nút “>”, “>>”, hoặc bỏ chọn bằng “<”, “<<” sau đó nhấn nút “Đồng ý”. Nếu bạn muốn tìm trong danh sách lựa chọn, nhấn phím “F5” trên bàn phím để chọn nhanh tên hàng.

 Khi đã chọn xong danh sách hàng, bạn trở về màn hình nhập danh sách hàng và chỉnh sửa lại danh sách hàng cho phù hợp rồi chọn nút “Ghi”.
 Nếu muốn chọn danh sách hàng từ File EXCEL, bạn nhấn phím “F6” trên bàn phím để chọn danh mục hàng chứa trong File EXCEL đã nhập trước đó.

 Tên sheet: tên sheet của bạn trong file EXCEL chứa các dòng hàng (thông thường là sheet1).
 Bạn tự định nghĩa các cột trong file EXCEL tương ứng với các cột nhập hàng.
 Tiếp theo bạn chọn file EXCEL bằng cách chọn nút “…” để chọn file EXCEL chứa hàng của bạn.
 Lưu ý: Nếu trong file EXCEL của bạn dùng FONT chữ unicode thì bạn phải chọn đánh dấu “Unicode”.
 Khi đã định nghĩa xong các tham số, bạn chọn nút “Ghi”. Khi đó chương trình sẽ đọc toàn bộ danh sách hàng trong file EXCEL của bạn để nhập vào danh sách hàng tờ khai. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra lại danh sách hàng trên tờ khai để đảm bảo việc nhập danh sách hàng từ File EXCEL đúng ý của bạn.
 Bạn cũng có thể tham khảo mẫu file EXCEL trong thư mục cài đặt:
C:\Program Files\TSD\ECUS_K4\Template\ImportHangNhapFromEXCEL .xls
 Hỗ trợ nhập danh sách hàng với loại hàng (tên chung).Tại màn hình danh sách hàng tờ khai của tờ khai nhập bạn nhấn nút "F7" khi đó màn hình hỗ trợ nhập danh sách hàng với tên chung của tên hàng. Trước hết bạn nhập các tên loại hàng sau đó chọn nút ghi để ghi danh sách loại hàng, sau đó nhập danh sách hàng tương ứng với tên loại hàng (giống như nhập danh sách hàng của màn hình hàng tờ khai). Khi nhập xong danh sach hàng chọn nút ghi. Lưu ý đây là màn hình hỗ trợ nhập danh sách hàng, khi nhập xong danh sách hàng chương trình sẽ tự động công tên loại hàng với tên hàng thanh tên hàng trong danh sách hàng trong màn hình nhập hàng tờ khai vì vậy khi nhập xong bạn hãy kiểm tra lại tên hàng trong màn hình nhập danh sách hàng tờ khai.

Kết quả: màn hình danh sách hàng tờ khai


Bước 4: Nhập các chứng từ kèm theo: tờ khai trị giá, CO, giấy phép, hợp đồng,…
Chọn TAB “Chứng từ kèm theo”: Tab này có hình ảnh như sau: Nhập CO (nếu có): Chọn nút “CO”:

Màn hình sẽ hiện ra danh sách các CO của tờ khai, để nhập mới một CO bạn chọn nút “Thêm mới CO”, màn hình nhập CO mới hiện ra như sau:

 Nhập giấy phép: tương tự như nhập CO: chọn nút “Giấy phép”

 Màn hình hiện ra danh sách các giấy phép cho tờ khai này.
 Nếu bạn muốn nhập mới chọn nút “Thêm mới GP”:

 Điền đầy đủ các thông tin trên giấy phép, tiếp theo chọn nút “Lấy hàng từ tờ khai” để lấy danh sách hàng hiện có trên tờ khai:

Tiếp theo bạn chọn nút để ghi giấy phép này.
Chọn Giấy phép đã có: Danh sách Giấy phép bạn đã nhập trước đó hiện ra

Bạn có thể tìm giấy phép đã nhập trước đó bằng cách nhập các tham số để tìm kiếm sau đó chọn nút "Lọc". Khi đã tìm được Giấy phép phù hợp bạn chọn nút "Chọn". Sau đó hãy làm các bước tiếp theo như nhập một Giấy phép mới.
 Nhập nội dung cho hợp đồng thương mại:

Chọn nút Lấy hàng từ tờ khai để đưa tất cả những dòng hàng tại danh sách hàng tờ khai sang mục thông tin hàng hoá của hợp đồng.
 Nhập nội dung cho hóa đơn thương mại:

Chọn nút Lấy hàng từ tờ khai để đưa tất cả những dòng hàng tại danh sách hàng tờ khai sang mục thông tin hàng hoá của hoá đơn thương mại.
Nhập đầy đủ thông tin xong, bạn chọn nút Ghi để lưu lại.
 Đề nghị chuyển cửa khẩu:

 Chứng từ đính kèm dạng ảnh:

Chọn Thêm file rồi chỉ đường dẫn tới file ảnh cần đính kèm

Chọn Open để kết thúc.
Lưư ý: Tổng dung lượng các file đính kèm không quá 2mb.
 Chứng từ nợ :
Hiện nay khi khai chứng từ,chỉ có C/O có chức năng thông báo khai nợ .Vậy để làm thế nào nợ được các chứng từ khác, như Giấy phép , Hợp đồng , Hóa đơn…chúng ta hãy sử dụng chức năng “ Chứng từ nợ “ này để khai báo nợ cho các chứng từ khác.

Thông tin thuế cho tờ khai : Doanh nghiệp khai báo về thông tin được ân hạn thuế, số ngày được ân hạn và hình thức đảm bảo tại mục này :


- Bước 5: Gửi tờ khai đến Hải quan: Để chuẩn bị gửi tờ khai đến Hải quan, máy tính của bạn phải được kết nối INTERNET. Nếu bạn dùng chế độ quay số thì hãy thực hiện quay số để kết nối INTERNET trước khi gửi tờ khai đến Hải quan. Nếu bạn dùng ADSL hay LEASED LINE thì đảm bảo trước lúc gửi tờ khai bạn đã kết nối với INTERNET.


- Bạn chọn nút “Khai báo” chương trình sẽ gửi tờ khai của bạn đến Hải quan.Khi khai báo áp dụng chữ ký số mà chúng ta đã thiết lập sẵn trong mục hệ thống,chương trình sẽ đưa ra thông báo như sau :- Nếu đồng ý ,ấn YES ,cửa sổ nhập mã PIN chữ ký số hiện ra ( khi khai báo bắt buộc phải cắm Token Chữ ký số thì mới sử dụng được chức năng này ).

- Nếu không đồng ý khai báo chữ ký số , Doanh nghiệp ấn “No” , khi đó chúng ta khai báo bằng Username và Password như bình thường .
- Nếu là máy trình ký hoặc doanh nghiệp trình ký sẽ hiện ra cửa sổ thông báo sau để bạn nhập Account trình ký :

Sau khi được doanh nghiệp đồng ý ký và gửi trả chứng từ, tờ khai sẽ có yêu cầu xác nhận muốn khai báo tờ khai, chứng từ này với Hải quan không, chọn “Yes” để khai báo :

- Nếu không có lỗi xảy ra chuơng trình sẽ trả về số tiếp nhận cho tờ khai của bạn


Bước 6: Lấy phản hồi từ Hải quan
- Sau khi đến hải quan làm thủ tục cho tờ khai và tờ khai đã được cấp số, bạn chọn tờ khai đó ra và chọn nút “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận thông tin trả về từ phía Hải quan: số tờ khai, ngày đăng ký, phân luồng


 Hải quan đã chấp nhận về mặt logic tờ khai không có lỗi gì. Để biết được kết quả tờ khai của bạn (kết quả phân luồng, thông báo thuế, điều chỉnh thuế), bạn vào chức năng lấy phản hồi từ Hải quan “Lấy phản hồi từ HQ”. Nếu vì một lý do nào đó tờ khai của bạn bị sai: nhập sai dữ liệu, sai mã HS hoặc do chính sách mặt hàng thì Hải quan sẽ trả về như sau: VD :Hoặc:Khi đó bạn hãy quay lại màn hình nhập tờ khai để chỉnh sửa lại các thông tin cho phù hợp, sau đó chọn nút “Ghi” và tiếp tục chọn nút “Khai báo” để khai báo lại, vì tờ khai của bạn chưa được chấp nhận.

• Bước 5: Theo dõi kết quả tờ khai.
Sau khi bạn tiến hành gửi tờ khai xong, bạn có thể chạy chức năng Lấy phản hồi từ Hải quan “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận thông tin trả về từ phía Hải quan. Nếu vì một lý do nào đó do chính sách mặt hàng, cưỡng chế… Bạn sẽ nhận được thông tin kết quả tờ khai chậm hơn vì thao tác này Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra tờ khai của bạn trên máy tính và sau đó mới quyết định trả thông tin tờ khai về cho bạn.
Vậy để theo dõi thông tin kết quả tờ khai, bạn chọn nút Lấy phản hồi từ Hải quan “Lấy phản hồi từ HQ”. Nếu chưa có thông tin trả về từ phía Hải quan bạn sẽ nhận được thông tin như sau: Trong trường hợp này bạn phải chờ kết quả trả về từ phía Hải quan điện tử. Bạn có thể ngắt kết nối INTERNET, tắt máy tính, làm công việc khác và lần sau bạn sẽ vào chức năng tìm kiếm tờ khai, chọn đúng tờ khai đã khai báo mà chưa nhận được thông tin kết quả tờ khai, sau đó bạn lại chọn chức năng Lấy phản hồi từ Hải quan “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận kết quả khai báo của tờ khai (Mỗi lần thực hiện chức năng kết nối với Hải quan: gửi tờ khai, nhận kết quả khai báo,.. bạn phải đảm bảo máy tính của bạn kết nối INTERNET, bạn phải nhập chính xác tên truy nhập, mật khẩu kết nối tới VAN).

 Nếu đã có thông tin kết quả tờ khai: Hướng dẫn làm thủ tục hải quan, thông báo thuế, điều chỉnh thuế:
Hình ảnh trả về hướng dẫn thủ tục Hải quan (Phân luồng):Bạn chuyển sang bước tiếp theo
• Bước 6: Khi đã có thông tin kết quả trả về từ phía Hải quan điện tử bạn chọn tab “Kết quả xử lý” sau đó chọn nút “Hướng dẫn thủ tục Hải quan”:
 Tiếp theo bạn chọn chức năng “In” để in thông tin hướng dẫn thủ tục Hải quan. In quyết định điều chỉnh thuế nếu có: chọn nút “Điều chỉnh thuế”:


Danh sách các lần điều chỉnh thuế của tờ khai sẽ hiển thị lên, nếu muốn xem chi tiết điều chỉnh thuế nào bạn chọn nút “Chi tiết”:


Tiếp theo chọn nút “In” để in quyết định điều chỉnh thuế.


 Khi nhận được thông báo : Chấp nhận thông quan thì có thể in tờ khai bằng cách chọn nút “In TK” để in Tờ khai Hải quan điện tử.
 Hình ảnh trả về thông tin chấp nhận thông quan:


 Nếu kết quả tờ khai của bạn là luồng XANH: Bạn in tờ khai thành 2 bản và lấy hàng.
 Nếu kết quả tờ khai của bạn là luồng VÀNG: Bạn mang hồ sơ tờ khai đến chi cục Hải quan điện tử để kiểm tra hồ sơ.
 Nếu kết quả tờ khai của bạn là luồng ĐỎ: Bạn mang hồ sơ tờ khai đến chi cục Hải quan điện tử để kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa.
+Xem các thông tin trả về từ Hải quan: Tại tab "Kết quả xử lý tờ khai" bạn chọn nút "Các thông tin trả về từ HQ", khi đó tất cả các thông tin trả về của Hải quan cho tờ khai này sẽ được hiện ra.

Muốn xem thông tin trả về nào bạn chọn thông tin đó và chọn nút “Chi tiết”:+Xem trạng thái xử lý tờ khai: Để biết thông tin về tờ khai của bạn đang ở khâu nào của quy trình xử lý tờ khai tại Hải quan điện tử bạn vào tab “Kết quả xử lý tờ khai” sau đó chọn nút “Xem trạng thái xử lý tờ khai”

4.3. Sửa tờ khai khi đã khai báo, mới có số tiếp nhận.


Sau khi gửi tờ khai đến Hải quan nếu bạn muốn sửa tờ khai bạn làm như sau: Tìm đến tờ khai đó và chọn nút “Hủy KB” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan và hủy tờ khai bạn đã khai báo.

Tiếp theo bạn sửa tờ khai cho phù hợp và tiến hành khai báo lại lên Hải quan như bình thường.


4.4. Sửa tờ khai khi tờ khai đã được cấp số.


Sau khi gửi tờ khai đến Hải quan và được cấp số, bạn sẽ không thể hủy khai báo được mà phải dùng chức năng Sửa tờ khai


Khi đó màn hình hiện ra thông báo bạn có muốn tiến hành sửa tờ khai hay không


Chọn Yes để tiến hành sửa. Sau khi sửa xong, bạn khai báo lại tờ khai lên Hải quan và lấy phản hồi cho đến khi nội dung sửa được chấp nhận.


4.5. Bổ sung chứng từ sau khi tờ khai đã cấp số:
Sau khi tờ khai đã cấp số, bạn có thể khai bổ sung những chứng từ còn thiếu lên Hải quan với chức năng khai bổ sung.
Bạn nhập thông tin tương tự như các chứng từ khai kèm với tờ khai, sau đó chọn nút khai báo để gửi nội dung chứng từ cần bổ sung lên Hải quan.


Bổ sung các chứng từ khác tương tự Giấy nộp tiền , chứng thư giám định, Giấy đăng ký kết quả kiểm tra…..

4.6 Hủy tờ khai khi đã được cấp số.


Để hủy tờ khai, bạn chọn nút Hủy tờ khai như hình


Hiện ra thông báo xác nhậnBạn chọn Yes nếu muốn tiến hành hủy tờ khaiNhập lý do hủy và chọn nút Khai báo để tiến hành khai báo lên Hải quan, bạn nhận được số tiếp nhận


Tiếp tục chọn nút Lấy phản hồi từ HQ cho tới khi yêu cầu hủy tờ khai được chấp nhận.


4.7. Nhập tờ khai xuất khẩu mới:


Để nhập tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau đây:
- Bước1: Vào menu của chương trình và chọn chức năng: “Tờ khai xuất nhập khẩu/Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu” như hình ảnh sau đây:
- Khi đó màn hình xuất hiện chức năng nhập tờ khai xuất khẩu mới như sau:Ghi chú : Các bước nhập dữ liệu và tiến hành khai báo được thực hiện giống như đối với đã làm trên tờ khai nhập.

5. Quản lý tờ khai

5.1. Tìm kiếm tờ khai:


- Để giúp bạn dễ dàng quản lý các tờ khai, chức năng tìm kiếm tờ khai cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ tờ khai nào mà bạn đã nhập vào chương trình theo số tờ khai, loại hình, trạng thái,…


Khi đó màn hình tìm kiếm xuất hiện:


- Hãy nhập các thông số tờ khai mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn nút “Tìm”. Để liệt kê tất cả các tờ khai bạn đánh dấu vào trường “Tất cả TT”. Để xem chi tiết một tờ khai nào hay theo dõi kết quả tờ khai nào bạn chọn tờ khai đó, sau đó chọn nút “Chọn”. Khi đó chi tiết tờ khai đó sẽ được hiện ra. Đến đây bạn có thể sửa đổi thông tin của tờ khai, hay xóa tờ khai đó đi. Lưu ý: khi tờ khai đã được khai báo thành công thì hệ thống không cho phép bạn sửa tờ khai này, nếu muốn sửa tờ khai đã khai báo bạn phải hủy khai báo trước khi sửa.

5.2. Copy tờ khai:


- Để nhập mới một tờ khai tương tự như tờ khai đã có sẵn trong hệ thống bạn vào chức năng tìm kiếm tờ khai, sau đó tìm ra tờ khai đó và chọn chi tiết. Tiếp theo bạn chọn TAB “Kết quả xử lý tờ khai”, và chọn nút “Copy” để copy tờ khai này ra một tờ khai mới tương tự như tờ khai cũ. Sau đó bạn tiến hành sửa đổi tờ khai mới cho phù hợp.

6. Quản lý hệ thống:
- Để thực hiện các chức năng quản lý hệ thống chọn mục “Hệ thống” trên menu như hình ảnh sau:


6.1. Chọn đơn vị Hải quan :
Chức năng này cho phép chọn đơn vị Hải quan mà doanh nghiệp tham gia khai báo dữ liệu Hải quan.

6.2. Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu:


Chức năng này cho phép chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nếu bạn dùng phần mềm này để khai báo cho doanh nghiệp khác bạn hãy nhập mã của doanh nghiệp đó vào (trong trường hợp này doanh nghiệp bạn là đại lý khai báo Hải quan). Danh sách doanh nghiệp sẽ là danh sách các khách hàng của doanh nghiệp trong mục “Danh sách khách hàng (với đại lý)”6.3 Thông tin doanh nghiệp
Cho phép bạn chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại.Nếu là đại lý khai báo hãy đánh dấu tích vào ô : Là đại lý khai báo Hải quan ,khi bạn mở tờ khai cho 1 khách hàng khác , tên của công ty đại lý sẽ được hiển thị tại mục 4 trên tờ khai :


6.4. Thiết lập tham số ngầm định:

Để thiết lập tham số ngầm định khi tạo tờ khai mới với những thông số trên tờ khai bạn sử dụng thường xuyên bạn làm như sau: vào menu "Hệ thống/Thiết lập tham số ngầm định" màn hình đặt tham số ngầm định hiện ra:

Hãy đặt các tham số ngầm định mà bạn muốn. Khi tạo tờ khai mới chương trình sẽ tự động lấy các tham số ngầm định để giảm bớt thao tác nhập. Muốn hủy bỏ việc thiết lập tham số ngầm định bạn chọn nút "Đặt lại" chương trình sẽ làm trắng màn hình thiết lập ngầm định, sau đó chọn nút "Ghi".
Làm tương tự đối với "Tờ khai xuất" và “Vận đơn” .
6.5. Thiết lập tham số làm tròn số học :
Chức năng này cho phép người sử dụng có thể đặt thông số làm tròn số học phần lẻ thập phân sau dấu “,” là bao nhiêu số cho các trường dữ liệu tương ứng.

6.6. Thiết lập tham số in tờ khai :
Chức năng này cho phép bạn lựa chọn việc in tờ khai, có thể in để kết xuất ra file excel hoặc in ra trực tiếp.

6.7. Quản lý người sử dụng:


Chức năng này cho phép bạn tạo ra danh sách người sử dụng và phân quyền cho từng người. Để tạo mới người sử dụng bạn chọn nút “Thêm mới”, để xem chi tiết người sử dụng chọn nút “Chi tiết”

Nút thêm mới như sau:

Sau khi nhập xong thông tin người sử dụng chọn nút “ghi”. Bạn có thể phân quyền cho người sử dụng này bằng cách chọn các quyền:
+. Quản trị: được quyền quản trị toàn bộ hệ thống chương trình không loại trừ chức năng nào
+ Người sử dụng cấp 1 (Làm thủ tục và thanh lý): không dùng chức năng này.
+ Người sử dụng cấp 2 (chỉ làm thủ tục): Chỉ được làm thủ tục mở tờ khai, thiết lập các danh mục
Chức năng “thêm/Xóa KH” cho phép bạn phân quyền cho người sử dụng này chỉ được làm thủ tục cho doanh nghiệp mà bạn phân cho(dùng cho đại lý khai hải quan).


Cột bên trái là danh sách khách hàng chưa được chọn, cột bên phải là danh sach khách hàng đã được chọn. Để chon khách hàng bạn chọn nút “>” để bỏ chọn bạn chọn nút “<” sau khi đã chọn xong nhấn nút “Đồng ý”

6.8 Nhật ký người sử dụng:

Chức năng này cho phép người quản trị có thể xem lại toàn bộ nhật ký thực hiện làm thủ tục trên CSDL này, ghi rõ Acount thao tác, công việc cụ thể mà họ đã thực hiện :6.9. Danh sách khách hàng(với đại lý):Chức năng này cho phép bạn nhập danh sách khách hàng nếu doanh nghiệp của bạn là đại lý Hải quan. Nút thêm mới để thêm mới một khách hàng, nút chi tiết để xem chi tiết khách hàngThêm mới khách hàng như sau:


Nhập mã doanh nghiệp sau đó chọn nút “Thêm DN theo mã”. Bạn có thể chọn doanh nghiệp từ danh mục doanh nghiệp bằng cách chọn nút “Chọn doanh nghiệp”.

Tìm đến doanh nghiệp cận chọn sau đó nhấn nút “Chọn”.
Quay trở lại màn hình nhập khách hàng bạn chọn nút “Ghi”
Để đăng ký sử dụng phần mềm cho khách hàng này bạn chọn nút “Đăng ký” chương trình sẽ kết nối đến nhà cung cấp phần mềm để đăng ký sử dụng cho khách hàng này.
6.10. Truy cập với tên khác:
Thực hiện chức năng này khi muốn thay đổi người truy cập vào hệ thống thông qua Tên truy nhập và Mã truy nhập.

6.11. Đổi mật khẩu truy cập:Cho phép đổi mật khẩu của chương trình để chỉ những người biết mật khẩu mới có thể truy cập vào chương trình.6.12. Account kết nối đến Hải quan:Khi gửi tờ khai đến Hải quan bạn phải có tài khoản kết nối đến Hải quan. Chức năng này cho phép bạn nhập tên và mật khẩu kết nối đến Hải quan. Do tính bảo mật thông tin tránh trường hợp người không có chức năng thao tác chương trình chạy chương trình gửi dữ liệu đến Hải quan, mỗi lần bạn nhập Mật khẩu thì mật khẩu chỉ có hiệu lực trong phiên làm việc của bạn (đến khi bạn tắt chương trình). Khi bạn chạy lại chương trình bạn phải nhập lại mật khẩu kết nối Hải quan (hãy liên hệ với cán bộ CNTT tại các chi cục để được cấp tài khoản kết nối).

6.13. Đổi mật khẩu kết nối tới Hải quan.
Chức năng này cho phép bạn đổi mật khẩu kết nối đến hải quan. Hãy nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn đặt sau đó chọn nút “Thực hiện”


6.14. Thiết lập thông số khai báo:Địa chỉ:
Nhập địa chỉ tiếp nhân tờ khai của Hải quan (liên hệ với trung tâm CNTT các chi cục Hải quan).

Nếu khai báo bằng chữ ký số, bạn tích đánh dấu vào lựa chọn “Dùng https và chữ ký số” chương trình sẽ tự động lấy địa chỉ khai báo chữ ký số .

6.15. Danh sách ký dữ liệu.


Chức năng này cho phép bạn xem lại những chứng từ đã ký thông qua cổng ký. Và chỉ sử dụng đối với máy là máy chủ xử lý ký tờ khai, chứng từ.

6.16. Sao lưu dữ liệu.


Tại sao phải sao lưu CSDL ->Hàng ngày bạn phải nhập dữ liệu tính toán, thao tác trên chúng, càng ngày CSDL càng nhiều lên, nó chứa toàn bộ thông tin quan trọng về công việc bạn đang làm. Bạn thử hình dung nếu môt ngày nào đó máy tính hay ổ cứng của bạn bị hỏng thì toàn bộ CSDL bạn thao tác hàng ngày sẽ không thao tác được nữa . Thậm chí nếu trường hợp máy tính hỏng ổ cứng, toàn bộ CSDL của bạn sẽ không còn nữa: Khi đó hệ thống máy tính mà bạn thao tác hàng ngày chỉ là đống sắt… bạn phải nhập lại dữ liệu hay nhờ chuyên gia để khôi phục lại CSDL? rất tốn kém đôi khi còn không thực hiện được do nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy bạn phải chủ động sao lưu CSDL để có thể phục hồi lại CSDL khi gặp sự cố cài lại hệ điều hành, hỏng máy tính hay thậm chí hỏng Ổ CỨNG.

Theo chúng tôi bạn nên có kế hoạch sao lưu dự phòng CSDL thường xuyên, tùy theo mức độ quan trọng của CSDL của bạn để định ra việc sao lưu CSDL hàng ngày hay hàng tuần, hàng tháng... Với CSDL thông thường bạn nên sao lưu một tuần một lần để tránh mất mát dữ liệu là tốt nhất.


Chức năng này cho phép bạn sao lưu CSDL đang chạy ra một File duy nhất để mỗi khi có trục trặc về máy tính, thao tác dữ liệu bị nhầm… bạn có thể khôi phục lại dữ liệu ở hiện trạng cũ trước đó.
Để sao lưu dữ liệu bạn lưu ý hãy tạo thư mục có tên “C:\EcusBackup” trên máy cài đặt cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Nếu bạn không muốn tên file ngầm định theo ngày tháng hiện tại thì hãy sửa lại. Khi đã tạo xong thư mục trên máy chủ, bạn nhấn nút “Sao lưu”. Ngầm định chương trình sẽ nhắc nhở bạn sau 7 ngày sao lưu một lần, hãy để chế độ "Hiển thị nhắc nhở sao lưu" để chương trình sẽ nhắc nhở bạn sao lưu CSDL. Nếu bạn không muốn nhắc nhở sao lưu CSDL, bạn có thể bỏ đánh dấu chọn "Hiện thị nhắc nhở sao lưu".Khi thực hiện xong chức năng sao lưu bạn hãy mở thư mục “c:\EcusBackup\” trên máy cài đặt cơ sở dữ liệu MS SQL Server để xem lại máy tính đã sao lưu CSDL của bạn, đến đây bạn đã thực hiện xong việc sao lưu CSDL , công việc tiếp theo là hãy cất File sao lưu đó ra một nơi an toàn.
Cất file sao lưu sang một nơi an toàn:
*. Cất file lưu sang một máy tính khác
*. Ghi file sao lưu ra thiết bị lưu trữ ngoài: CD, USB, thiết bị lưu trữ chuyên dụng
*. Cất các thiết bị lưu trữ sao lưu ở nơi an toàn

Để khôi phục lại CSDL đã sao lưu bạn hãy tham khảo chức năng “DatabaseManager” đi kèm chương trình. (C:\Program Files\TSD\ECUS_K4\DataBaseManager.exe)

6.17. Cập nhật phiên bản CSDL


Chức năng này kiểm tra xem phiên bản CSDL của bạn đang chạy có phải là phiên bản mới nhất hay không khi bạn DOWNLOAD phiên bản cập nhật mới của chương trình từ INTERNET về cài đặt . Để đảm bảo phiên bản chương trình mới chạy tương thích với phiên bản CSDL cũ, phiên bản mới sẽ tự động cập nhật phiên bản CSDL mới. Để tránh mất mát dữ liệu của bạn khi nâng cấp lên phiên bản mới, bạn hãy Backup CSDL cũ ra trước khi thực hiện thao tác này.
Nếu phiên bản CSDL của bạn cũ hơn phiên bản đang chạy, bạn sẽ nhìn thấy màn hình dưới đây, khi đó bạn hãy chạy chức năng “Cập nhật” bằng cách nhấn nút “Cập nhật”.

Nếu màn hình dưới đây xuất hiện, có nghĩa bạn đang chạy với phiên bản CSDL mới phù hợp với phiên bản chương trình đang chạy.
6.18. INSTALL FONT VIET NAM


Nếu máy tính của bạn không hiển thị được tiếng việt khi sử dụng phần mềm này, bạn hãy chạy chức năng “INSTALL FONT VIET NAM” để thiết đặt font tiếng Việt cho máy tính của bạn. Khi thiết đặt xong bạn phải khởi động lại máy tính để tiếng việt được hiển thị.

Chọn “Next” để tiếp tục.

7. Chữ ký số:

Để khai báo Hải quan điện tử áp dụng chữ ký số trong phần mềm ECUS bạn làm như sau:
Vào menu hệ thống chọn chức năng “14. Thiết lập chữ ký số”
Tiếp theo bạn đánh dấu chọn “Áp dụng chữ ký số khi khai báo” và chọn nhà cung cấp chữ ký số sau đó chọn nút “Ghi”.

Sau khi thiết lập xong, khi có kết nối khai báo đến Hải quan như khai tờ khai, lấy phản hồi… bạn cắm chữ ký số vào máy tính sau đó chọn chữ ký số và thực hiện khai báo, trong quá trình khai báo chương trình sẽ hỏi mật khẩu của chữ ký số (mã PIN, được cung cấp bởi nhà cung cấp chữ ký số)Lưu ý: khi sử dụng chữ ký số trong khai báo Hải quan bạn không cần phải nhập account kết nối đến Hải quan mà cơ quan Hải quan xác thực bằng chữ ký số của bạn.

1. Tính năng tự động lưu chữ ký khi lấy phản hồi.
Khi giao dịch với Hải quan áp dụng chữ ký số, tất cả các giao dịch phải được ký số. Tuy nhiên có thao tác lặp đi lập lại như lấy phản hồi kết quả từ Hải quan bạn chỉ cần ký số một lần đầu. Để sử dụng tính năng “năng tự động lưu chữ ký khi lấy phản hồi” bạn đánh dấu chọn như màn hình dưới đây.
2. Tính năng Cổng ký.Tính năng cổng ký giúp doanh nghiệp dùng một chữ ký số có thể khai báo hải quan cho nhiều máy tính. Doanh nghiệp chỉ cần cắm chữ ký số vào máy chủ xử lý ký, các máy khác trong mạng máy tính của doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký của máy chủ xử lý ký để ký tờ khai, các chứng từ sau đó tiến hành khai báo đến cơ quan Hải quan.

- Thiết lập máy chủ xử lý ký (máy cắm chữ ký số token):
Bạn vào menu “Chữ ký số/2.1 Thiết lập cổng ký”


Sau đó đánh dấu chọn “Là máy chủ xử lý ký”, trường hợp máy chủ xử lý ký cũng dùng để khai báo, ký số, bạn đánh dấu chọn thêm “là máy sử dụng cổng ký”. Sau khi thiết lập xong bạn phải chọn nút “khởi động cổng ký” để khởi động cổng ký và chọn nút “Ghi”Khi khởi động cổng ký thành công bạn sẽ nhìn thấy biểu tưởng cổng ký đang hoat động trên menu có biểu tượng nhấp nháy:- Thiết lập máy sử dụng cổng ký: các máy sử dụng cổng ký bạn vào menu “Chữ ký số/2.1 Thiết lập cổng ký” Sau đó đánh dấu chọn “là máy sử dụng cổng ký” và chọn nút “Ghi”Lưu ý: Để máy “sử dụng cổng ký” hoạt động được thì máy “xử lý ký” phải luôn luôn hoạt động và chữ ký số của máy xử lý ký phải luôn cắm vào máy xử lý ký trong quá trình hoạt động.


9. Danh mục dữ liệu chuẩn:
- Dùng để tra cứu khi cần thiết.
- Để tra cứu chọn chức năng ữ liệu chuẩn trên menu của chương trìnhDanh mục hàng nhập khẩu: là danh mục hàng hóa mà doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu, bạn có thể lưu trữ những danh mục hàng thường xuyên nhập khẩu, để mỗi khi tạo tờ khai nhập khẩu bạn không phải đánh lại danh sách hàng nhập khẩu nữa, bạn chỉ việc chọn từ danh mục này.Bạn có thể nhập danh mục hàng này từ File EXCEL bằng cách chọn nút “Nhập từ Excel” khi đó màn hình như sau:Tên sheet: tên sheet của bạn trong file EXCEL chứa các dòng hàng (thông thường là sheet1).
Bạn tự định nghĩa các cột trong file EXCEL tương ứng với các cột nhập hàng.
Tiếp theo bạn chọn file EXCEL bằng cách chọn nút “…” để chọn file EXCEL chứa hàng của bạn.
Lưu ý: Nếu trong file EXCEL của bạn dùng FONT chữ unicode thì bạn phải chọn đánh dấu “Unicode”.
Khi đã định nghĩa xong các tham số bạn chọn nút “Ghi”, khi đó chương trình sẽ đọc toàn bộ danh sách hàng trong file EXCEL của bạn để nhập vào danh mục hàng. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra lại danh sách hàng trên danh mục để đảm bảo việc nhập danh sách hàng từ File EXCEL đúng ý của bạn.
Bạn có thể tham khảo mẫu file EXCEL trong thư mục cài đặt:
C:\Program Files\TSD\ECUS_K4\Template\ImportDanhMucHangFromEX CEL.xls


Danh mục hàng xuất khẩu tương tự như danh mục hàng nhập khẩu dùng để lư trữ danh mục hàng xuất khẩu thường xuyên của doanh nghiệp:


10. Danh mục
- Chức năng Danh mục quản lý các danh sách dữ liệu chuẩn do Hải quan quy định như: Danh sách Đơn vị tính, Danh sách Nguyên tệ …
- Để vào chức năng này chọn: Danh mục trên menu của chương trình như hình ảnh sau và chọn danh sách mà bạn muốn xem.Trước khi tìm kiếm trong danh mục, bạn nên chọn chức năng “ Cập nhật tất cả từ internet” để bổ sung những danh mục mới nhất :Trường hợp sau khi đã cập nhật danh mục từ Internet mà không tìm thấy cái bạn cần, chúng ta có thể thao tác thủ công cập nhật, thêm, sửa, xóa.- Toàn bộ danh sách đơn vị sẽ hiện ra. Nếu bạn muốn thêm mới chọn nút “Thêm mới”, sau đó nhập nội dung của đơn vị mới, khi đã xong bạn chọn nút “Ghi”.
- Trường hợp bạn muốn sửa một danh mục đối tác: Chọn đến đối tác cần sửa sau đó nhập nội dung sửa đổi, khi sửa xong chọn nút “Ghi”. Nếu bạn không muốn ghi bạn chọn nút “Đóng” và sau đó chọn không ghi.
- Xóa một danh mục đối tác: Chọn đến đối tác muốn xóa sau đó nhấn nút “Xóa”. Sau khi xóa xong chọn nút “Ghi”. Nếu bạn lại không muốn xóa nữa bạn chọn nút “Đóng” sau đó không ghi.

-Lưu ý: Để việc chọn trong danh mục nước, Chi cục hải quan cửa khẩu,cửa khẩu,.. có ít danh sách nhằm chọn được nhanh chóng dễ dàng, không phải tìm nhiều trong hàng trăm danh mục..
Một số danh mục như:
“Các nước”,
“Đơn vị Hải quan”,
“Hải quan cửa khẩu”
có thêm trường “Hiển thị trong danh sách chọn” nếu danh mục nào bạn đánh dấu chọn, thì chỉ những danh mục đó được hiển thị lên trong danh sách chọn trong danh sách nhập tờ khai.
VD: Trường hợp trong khi nhập tờ khai bạn thấy không xuất hiện danh mục nhập cho “Chi cục hải quan cửa khẩu”, bạn hãy vào Menu “Danh mục/Đơn vị Hải quan”, sau đó đánh dấu vào danh mục Hải quan mà bạn muốn chọn. Khi đó danh mục bạn chọn sẽ hiển thị trên màn hình nhập tờ khai.

4.Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu :


Chức năng này giúp bạn tìm kiếm 1 mặt hàng nào đó theo mã, theo tên hoặc trong khoảng thời gian cố định, để tra cứu vào menu “ Báo cáo / Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu” :12.Biểu thuế.- Danh mục mã HS 2012:Chức năng này để giúp các bạn tra cứu biểu thuế, mã HS về danh mục hàng xuất nhập khẩu: bạn có thể tìm kiếm, duyệt theo chương, nhóm chi tiết…

- Thông tin trực tuyến: Nếu máy của bạn đang kết nối INTERNET chức năng này sẽ kết nối trực tiếp đến trang website của Tổng cục Hải quan, để giúp bạn tra cứu thông tin hàng hóa, mã HS, biểu thuế xuất nhập khẩu trực tuyến.Hoặc bạn có thể vào INTERNET Explorer theo địa chỉ: