Ai có thể hướng dẫn mình cách nén Phim với phần mềm MeGUI không ? Các bạn hướng dẫn cho mình cần cài những phần mềm gì ,phần mềm nào cài trước ,phần mềm nào cài sau ( Có link downl phần mềm nha )? Và hướng dẫn mình cách nén phim nha !

Cảm ơn mọi người nha !