mình có file pdf này bị khóa
mình đã thử các phần mêm passremover nhưng nói chung là cũng fai biết pass của nó , có cách gì đọc hay phá pass của nó ko nhỉ
các bạn giúp đỡ nhé