các bác nào có file layout led trái tim dùng ic 89s52 cho mình xin với, vừa rồi thực hành ủi mạch, làm hỏng mất bây giờ tìm layout để ra quán làm lại nộp lại cho thầy, ai có thì cho mình với không thì ăn gậy mất.