Mình đang thiết kế ctrình đuổi hình bắt chữ như trên kênh HTV, với màn hình chính (home) có 9 mảnh ghép tương ứng với 9 button, giả sử khi click vào button "ô số 1", sẽ đưa đến câu hỏi 1, trên các frame của câu hỏi đã chọn cũng có 2 button : Đúng / Sai , khi click Đúng, nó nhảy về Frame ban đầu (home) đồng thời button "ô số 1" biến mất, để lộ 1 phần của câu hỏi đạc biệt, nếu click button Sai thì nó cũng trở về home nhưng button "ô số 1" bây giờ đc tô màu khác (đánh dấu ô trả lời sai).
Mình đang bí ở chỗ ko biết viết mã lệnh AS 3 nào để thực hiện việc xóa / di chuyển button
Mong các pro chỉ giùm