xin mọi người cho tôi hỏi làm sao để tôi có thể nén nhỏ file zip bằng winrar để tôi nén thư mục forum của vbulletin nhỏ lại đúng kích cỡ host byethos yêu cầu , vì khi tôi upload thư mục forum lên xong thì khi upload xong hót lại bảo tập tin forum zip lớn quá không thể đưa lên và tôi thử đủ mọi cách nhưng không thể thu nhỏ file forum zip lại theo đúng yêu cầu của byethost nên không thể upload lên host đó và cũng không thể cài đặt forum cảm ơn