mình tải trên mạng về 1 gảm là A. có 2 part, đặt pass là 123 nhé. làm sao giải nén giờ???
lúc giải nén nó hỏi pass phần 1, xong 50%, nó bảo địa chỉ part 2, minh nhập tìm đường dẫn rồi mà nó cứ hỏi??
mà nữa, có pass rồi xóa đi được không?? thankzzz.