Mình đang làm bài tập lớn mà muốn có cái menu hay module tra cứu điểm, tra cứu sinh viên hay thời khóa biểu mà không biết làm thế nào. Thấy bảo làm trong access, mà cũng ko biết thế nào nữa bạn nào biết chỉ giáo mình với, hướng dẫn chi tiết càng tốt

có gì pm yahoo hướng dẫn mình với nhé mình đang cần.


<----cảm ơn các bạn-----